Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Β. Αποστόλου: Να διατηρήσουμε ελκυστική την ΚΑΠ για τους νέους ανθρώπους, ώστε να μην εγκαταλειφθεί η γεωργία και η ύπαιθρος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση Υπουργού ΑΑ&Τ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας 
(Βρυξέλλες, 16/7/2018)

Την αναγκαιότητα της απλούστευσης της νέας ΚΑΠ, της άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων και της εξάλειψης της πολυπλοκότητας διατάξεων επεσήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου κατά  την παρέμβασή του,  στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός «Πέρα από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις, η απλούστευση και η επικουρικότητα πρέπει να διατηρήσουν ελκυστική την ΚΑΠ, ώστε να μην εγκαταλειφθεί η γεωργία και η ύπαιθρος αλλά και να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Αποστόλου εξέφρασε για άλλη μία φορά τους προβληματισμούς και την ανησυχία της ελληνικής πλευράς σχετικά με το νέο μοντέλο διαχείρισης της ΚΑΠ αλλά και τις αυξημένες υποχρεώσεις των γεωργών με βάση την ενισχυμένη αιρεσιμότητα που προτείνει η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Υπουργού:

«Αγαπητέ Πρόεδρε,
Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τις ανησυχίες που εξέφρασε τόσο η Ελλάδα όσο και η πλειοψηφία των κρατών μελών και  γι’ αυτό σας  ευχαριστούμε   για την ανταπόκρισή σας.
Όπως επίσης ευχαριστούμε και τον Επίτροπο για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση που  έκανε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
δεν είναι η πρώτη φορά που εγείρονται  ανησυχίες στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ. Κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση που σημειώθηκε μέχρι σήμερα προκάλεσε  προβληματισμό, ανάλογο με το μέγεθος των αλλαγών που εισήγαγε.
Η πρόσφατη πρόταση της Ε. Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020 αποτελεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση και είναι φυσικό να δημιουργεί ανησυχίες και προβληματισμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβλέπουμε τα θετικά της στοιχεία.
Προχωρώ αμέσως στα ερωτήματά σας.
Η επικουρικότητα μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως ευκαιρία προκειμένου τα κράτη-μέλη να έχουν την απαραίτητη ευελιξία προσαρμογής της αγροτικής πολιτικής τους,  στις ανάγκες, στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητές τους.
Ωστόσο, ο αυξημένος βαθμός που προτείνεται  πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με το νέο μοντέλο λειτουργίας  της επόμενης  ΚΑΠ  και την όποια απλούστευση μπορεί να φέρει.
Κι αυτό το  μοντέλο λειτουργίας, ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα, θέτοντας  τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη και τις τομεακές παρεμβάσεις σε ένα κοινό πλαίσιο, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ, συνδέει όλες τις  παρεμβάσεις με συγκεκριμένους στόχους και την απορρόφηση των πόρων με την επίτευξη των στόχων, μεταφέρει  μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στα κράτη μέλη και κυρίως ζητά  από τους γεωργούς να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους.

Θα αναφέρω ορισμένα σημεία που μας ανησυχούν:
Τα στρατηγικά  Σχέδια για την ΚΑΠ.  Για την κατάρτισή τους, οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες και φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.
Ακόμη, η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής τους, στη βάση δεικτών και υποβολής μεγάλου αριθμού εκθέσεων,  αναμένεται να είναι επίπονη και γραφειοκρατική.
Πιστεύουμε ότι δεν  πρέπει να οδηγηθούμε σε επανάληψη του φαινομένου μακροσκελέστατων κειμένων, με επαναλαμβανόμενα στοιχεία.
Προτείνουμε να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή οι σχετικές με το περιεχόμενο διατάξεις  των στρατηγικών σχεδίων, με γνώμονα την πραγματική απλούστευση για εθνικές διοικήσεις και δικαιούχους.
Η αιρεσιμότητα είναι, επίσης, ένα ζήτημα που μας απασχολεί.  Αν και η Επιτροπή υποστήριξε ότι θα προχωρήσει σε μεγαλύτερη απλούστευση για την πολλαπλή συμμόρφωση και το πρασίνισμα, μετά τα πρώτα έτη εφαρμογής τους, η πρόταση που έχουμε μπροστά μας δίνει αντίθετη εντύπωση. Αυξημένες αλλά και νέες υποχρεώσεις που καθιστούν περίπλοκη την εφαρμογή τους. Οι υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας για να πετύχουν τον στόχο τους, πρέπει να είναι συγκεκριμένες, απλές στην εφαρμογή τους και μετρήσιμες.

Υπό αυτή την έννοια, υποστηρίζουμε το κοινό έγγραφο της Φινλανδίας και άλλων κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προτείναμε, ενδεικτικά, τα εξής:
α) Το Πρότυπο Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης με «Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά» , που είναι περίπλοκο , να μην συμπεριληφθεί στην αιρεσιμότητα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στα οικολογικά προγράμματα β)  Οι ισχύουσες εξαιρέσεις των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης,  των δενδρώνων, των μικρών εκμεταλλεύσεων μέχρι 10 εκτάρια και των βοσκοτόπων, από τις υποχρεώσεις του πρασινίσματος, πρέπει να διατηρηθούν.
Συμβάλλουν στην απλούστευση, στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους των ελέγχων, χωρίς να διακυβεύεται το περιβαλλοντικό όφελος.
Σημαντικό, επίσης, σημείο είναι η αύξηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ. Με την πρόταση της Επιτροπής, αυξάνονται οι υποχρεωτικοί κανόνες αλλά και εισάγονται  νέες παρεμβάσεις,
όπως τα οικολογικά προγράμματα, για μέτρα πέρα από την αιρεσιμότητα και διαφορετικά  από τα αγροπεριβαλλοντικά/κλιματικά της αγροτικής ανάπτυξης. 
Φοβόμαστε ότι η πληθώρα δεσμεύσεων και μέτρων για το περιβάλλον και το κλίμα θα εμφανίσει επικαλύψεις και ασάφειες. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές διατάξεις για να είναι οριοθετημένες και σαφείς.
Τέλος, στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, θα ήταν προτιμότερο να μην υφίστανται τα ελάχιστα και μέγιστα χρηματοδοτικά κονδύλια και τα κράτη μέλη να αποφασίζουν σύμφωνα με τη στρατηγική τους.

Αγαπητέ Φιλ,
Υποστηρίξαμε την προτεραιότητα της Ε. Επιτροπής για απλούστευση της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια (πχ. Omnibus) και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε.
Εν τούτοις, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, εκατοντάδων σελίδων, με περιλήψεις, παραρτήματα, με περίπλοκη δομή και περιεχόμενο, πιστεύουμε ότι δεν θα είναι άμεσα κατανοητό από τους γεωργούς μας. 
Πέρα από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις, η απλούστευση και η επικουρικότητα πρέπει να διατηρήσουν ελκυστική την ΚΑΠ, ώστε να μην εγκαταλειφθεί η γεωργία και η ύπαιθρος αλλά και να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους».


Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Δωρεάν παραχωρήσεις εκτάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, για κοινωφελή σκοπό.


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                         
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δωρεάν παραχώρηση έκτασης στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ν. Ημαθίας για κοινωφελή σκοπό

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, παραχωρείται δωρεάν στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ν. Ημαθίας, η χρήση τριών ακινήτων στους οικισμούς Λευκαδίων, Μαρίνας και Επισκοπής συνολικού εμβαδού 5684,94 τ.μ. ιδιοκτησίας του ΥΠΑΑ&Τ, με σκοπό την ανάπλαση πλατειών και τη δημιουργία παιδικών χαρών.   
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη με δυνατότητα παράτασης δέκα (10) έτη.Δωρεάν παραχώρηση έκτασης στο Δήμο Αλμωπίας Ν. Πέλλας για κοινωφελή σκοπό

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, παραχωρείται δωρεάν στο Δήμο Αλμωπίας Ν. Πέλλας, η χρήση έκτασης εμβαδού 772,95 τ.μ. ιδιοκτησίας του ΥΠΑΑ&Τ, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία.   
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη με δυνατότητα παράτασης δέκα (10) έτη.


Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Συζητήθηκε σήμερα κατά τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
η επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 1903/28-6-2018 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Γιάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , με θέμα: «Άμεση ανάγκη να ενταχθούν τώρα οι επεκτάσεις Αναβάλου προς Ερμιονίδα και Φίχτια-Μυκήνες-Μοναστηράκι στο Μέτρο 4.3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)»Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Β. Αποστόλου: Η Ελλάδα κάνει τώρα το επόμενο βήμα για την παραγωγική της ανασυγκρότηση (*)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, στη διεθνή έκθεση τροφίμων Fancy Food Show, στη Νέα Υόρκη.


«Η παρουσία της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στην έκθεση Fancy Food Show έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μας βγαίνει από μια πολύχρονη και μεγάλη κρίση. Ταυτόχρονα όμως, κάναμε βήματα μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικών διορθώσεων τέτοια, που καταφέραμε τελικά να βγούμε από αυτή την κρίση και τα μνημόνια». Αυτό ανέφερε το Σάββατο ο υπουργός Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου, στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου, στη διεθνή έκθεση τροφίμων Fancy Food Show, στο συνεδριακό «Κέντρο Τζάβιτς» της Νέας Υόρκης.
Η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα (partner country) της έκθεσης, που θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Ιουλίου και στο εθνικό περίπτερο, συμμετέχουν 43 ελληνικές εταιρείες παραγωγής και εξαγωγής τροφίμων, είτε ως μεμονωμένες εταιρείες, είτε ως συλλογικοί φορείς. Την ελληνική αποστολή στηρίζει η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), πολυμελής αντιπροσωπεία της οποίας συμμετείχε στην έκθεση με επικεφαλής τον νέο πρόεδρο Γρηγόρη Στεργιούλη.
Σημειώνεται ότι άλλες 10- 15 συμμετοχές ελληνικών εταιρειών στεγάζονται εκτός εθνικού περιπτέρου.
Την έκθεση και το ελληνικό περίπτερο εγκαινίασε ο Ελληνοαμερικανός πρόεδρος του «Specialty Food Association»- της εταιρείας που διοργανώνει το «Summer Fancy Food Show 2018»- Φιλ Καφαράκης, παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου, του γενικού προξένου στη Νέα Υόρκη, δρ Κωνσταντίνου Κούτρα, στελεχών του εμπορικού γραφείου, της μόνιμης αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ και του γραφείου Τύπου.
Καλωσορίζοντας τους Έλληνες επισήμους με επικεφαλής τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Φιλ Καφαράκης επισήμανε την ξεχωριστή θέση που για φέτος επιφυλάσσεται στην Ελλάδα, σε αυτή την έκθεση.
Το ελληνικό περίπτερο βρίσκεται στην κεντρική σκηνή της έκθεσης. Μετά από σύντομη τελετή και την ευλογία του αρχιεπισκόπου Δημητρίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, αφού ευχαρίστησε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης όλους τους παρευρισκόμενους, τον αρχιεπίσκοπο και τους διοργανωτές, γιατί ανέδειξαν σε αυτή την έκθεση, ως τιμώμενη χώρα την Ελλάδα, επισήμανε την ανταπόκριση που είχε η συγκεκριμένη ανάδειξη της Έκθεσης, με τη συμμετοχή πάρα πολλών ελληνικών περιπτέρων.
«Η χώρα μας κάνει τώρα το επόμενο βήμα για την παραγωγική της ανασυγκρότηση, με στρατηγικό σχεδιασμό, να αξιοποιήσει αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η ελληνική γη, ώστε να έρθει η ανάπτυξη. Με πρωτεργάτες εσάς, παραγωγούς και επιχειρηματίες που βρίσκονται σήμερα εδώ, με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τη στήριξη όλης αυτής της προσπάθειας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπάρχουν δυνατότητες, έχουμε κάνει τους σχεδιασμούς μας... καλή επιτυχία στη σημερινή παρουσία σας εδώ και να έχετε πάντα στο νου σας ότι είμαστε εδώ, μαζί σας σε αυτή την προσπάθεια».
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Φιλ Καφαράκης επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία προβολής των ελληνικών προϊόντων και της μεσογειακής δίαιτας, στη μεγάλη και δυναμική αγορά των ΗΠΑ.
(*) ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Συζητήθηκαν σήμερα κατά τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
οι εξής Επίκαιρες Ερωτήσεις:

Η με αριθμό 1856/25-6-2018 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αγροτών από δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας».Η με αριθμό 5821/10-5-2018 Ερώτηση του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημητρίου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων Νομού Δράμας και αναπτυξιακό σχέδιο δράσης του Υπουργείου για το Νομό».Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Eκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας με θέμα «Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018


Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου

«Η πρωτοβουλία σας να οργανώσετε μια τέτοια εκδήλωση, ειδικά αυτή την περίοδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί συμπίπτει με την εκκίνηση μια μεγάλης προσπάθειας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η συμφωνία που πετύχαμε για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια προϋποθέτει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την Εθνική Τράπεζα για την Οργάνωση της συνάντησης και να καλώς ορίσω κι εγώ με τη σειρά μου τους συμμετέχοντες παραγωγούς και εκπροσώπους επιχειρήσεων. 

Η ελληνική ύπαιθρος, σχεδόν στο σύνολό της, είναι ένας τόπος που περιέσωσε σε μια ιδιότυπη σύγχρονη κιβωτό ακέραιο το φυσικό του περιβάλλον και έχει τη δυνατότητα να παράξει σήμερα, υγιεινά προϊόντα με υψηλή θρεπτική και οικονομική αξία. 
Η χώρα μας αποτελεί από μόνη της brand name και δεν χρειάζεται επικοινωνιολόγους και image makers για να βρουν κάποιο άλλο, εντυπωσιακότερο λογότυπο. Η φύση και οι άνθρωποι εδώ έχουν φτιάξει την ταυτότητα του τόπου. Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτή τη νέα πραγματικότητα, τη συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι ίδιοι οι παραγωγοί. 

Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αττική Γη δεν υπήρξε ποτέ Γη της Επαγγελίας αλλά από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα λειτούργησε ως τέτοια στον Ελλαδικό Χώρο. Ακόμη και σήμερα με τις τεράστιες περιβαλλοντικές αν όχι προσβολές, τουλάχιστον επιβαρύνσεις που έχει υποστεί παραμένει, επιμένει να παράγει αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. 

Κύριες προτεραιότητες της κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ ως σήμερα ήταν η ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου με βάση ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης, ο προσανατολισμός του με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των αγορών και η δημιουργία εργαλείων στήριξής του. 
Το πρώτο λοιπόν που καταφέραμε ήταν ο αγροτικός τομέας να μπει ψηλά στην οικονομική και πολιτική ατζέντα και να γίνει συνείδηση ότι χωρίς αυτόν στην Ελλάδα δεν πάμε πουθενά. 
Το δεύτερο που κάναμε, αφού επουλώσαμε - όσες τουλάχιστον μπορούσαμε - από τις πληγές που ταλάνιζαν επί δεκαετίες τον αγροτικό χώρο, ήταν να βάλουμε μπροστά μέτρα και δράσεις, για να ενθαρρύνουμε, να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε τους παραγωγούς της ελληνικής υπαίθρου. 

Ποιο εργαλείο έχουμε εμείς ως Υπουργείο για να στηρίξουμε αυτή τη προσπάθεια; 

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα ύψους 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ και μαζί με το ΕΠΑΛΘ ξεπερνάμε τα 6,5 δις. Αν δε προσθέσουμε και τις ενισχύσεις φτάνουμε στα 19 δις δηλαδή την εξαετία 2015 -2020 θα εισρεύσουν στον αγροτικό χώρο κοινοτικοί πόροι κοντά στα 20 δις και μάλιστα χωρίς αντίδωρο. Απλά οφείλουμε να ξέρουμε ότι οι πόροι αυτοί κατανέμονται με βάση συγκεκριμένους κανονισμούς, που αποτελούν το 50% της Ε.Ε. Η πρώτη κίνηση που κάναμε με την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του ΠΑΑ, ήταν η διεύρυνση της συνεργασίας μας με τη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με την εκχώρηση του 37,4 % των πόρων, δηλαδή 1,7 δις, κάνοντας πράξη τη προεκλογική μας δέσμευση για Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία - τομή στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής στη χώρα μας, μια πρωτοβουλία που εδράζεται σε δύο βασικές επιλογές: 
- Πρώτον στην εμπιστοσύνη μας προς τις Περιφέρειες να υλοποιούν πολιτικές που τις αφορούν άμεσα και συμβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους και 
- Δεύτερον στη πεποίθησή μας ότι το Υπουργείο πρέπει να έχει ένα πιο επιτελικό και εποπτικό ρόλο στην εφαρμογή των Προγραμμάτων. 

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι εν μέσω της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, η αναζήτηση της ποιότητας θα περνούσε σε δεύτερη μοίρα. Όμως εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι, παρά τις δυσκολίες, οι καταναλωτές αναζητούν τα ποιοτικά προϊόντα με υψηλή θρεπτική αξία όπως και εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας και ξεκούρασης. Ολοένα και περισσότερο γίνεται πεποίθηση τόσο των πολιτών όσο και των κυβερνήσεων, ότι υγεία και διατροφή είναι μια βασική συνάρτηση που πρέπει να προσεχθεί στον σύγχρονο κόσμο.
Η ποιότητα έχει ενταχθεί με αποφασιστικό τρόπο στην λειτουργία της οικονομίας, έχει γίνει αξία και αξίωση για το καταναλωτικό κοινό. 
Εσείς στη σημερινή σας εκδήλωση προσθέτετε και τη πολιτιστική παράδοση, αλλά και τη γευσιγνωσία, βάζοντας ουσιαστικά όλη τη σφραγίδα της ελληνικής αγροδιατροφικής αλυσίδας». Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Παραχώρηση ΚΕΓΕ Νέας Αρτάκης στο Δήμο Χαλκιδέων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Β. Αποστόλου: στρατηγικός στόχος του ΥΠΑΑΤ η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει, με στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Τη δωρεάν παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΕΓΕ Νέας Αρτάκης στο Δήμο Χαλκιδέων, με στόχο την αξιοποίηση των εγκαταστάσεών του, για την ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της ευρύτερης περιοχής, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Βαγγέλης Αποστόλου στη Χαλκίδα.  
Πιο αναλυτικά,  το ΥΠΑΑΤ παραχωρεί  στο Δήμο Χαλκιδέων τη χρήση έκτασης 8.803 τ.μ. και των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων 1.120 τ.μ., με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Αγροτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Εφαρμογών, καθώς και τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Αγροτών.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε 25 έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι 10 έτη.
Μετά την τελετή παραχώρησης του ακινήτου, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Χαλκίδας, παρουσία του Δημάρχου Χαλκιδέων, Χρήστου Παγώνη,  ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Αποτελεί στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει, μέσω δράσεων που συμβάλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Με το στόχο αυτό συνάδει και η πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργείο από τον Δήμο Χαλκιδέων και αφορά στην αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΚΕΓΕ Νέας Αρτάκης. Σήμερα υπέγραψα την απόφαση της παραχώρησης   του εν λόγω ακινήτου, με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Αγροτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Εφαρμογών, καθώς και τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Αγροτών.
Ήδη στο κτίριο στεγάζονται το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥπΑΑΤ και η περιφερειακή υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η συμβολή των οποίων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα θα είναι πολύτιμη για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
Οι δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στο Νομό Εύβοιας είναι μεγάλες και με την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Τόσο οι υπηρεσίες του Υπουργείου όσο και εγώ προσωπικά θα είμαστε συμπαραστάτες σε αυτήν την προσπάθεια».

Επισημαίνεται ότι στις εγκαταστάσεις του ΚΕΓΕ θα αναπτυχθούν ενδεικτικά:
  • εδαφολογικό εργαστήριο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για βασικές αναλύσεις (φυτοπαθολογικές, εντομολογικές, ανίχνευση υπολειμμάτων, κ.α.), ενώ θα συνεργαστεί με διαπιστευμένα εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για πιο εξειδικευμένες αναλύσεις
  • πειραματικός αγρός για τη δοκιμή υβριδίων και ποικιλιών κηπευτικών
  • χώρος πιλοτικών – επιδεικτικών εφαρμογών στον τομέα των κηπευτικών
  • δομές που θα διεξάγουν πιλοτικές εφαρμογές για την κτηνοτροφία (μέσω προγραμματικών συμβάσεων με κτηνοτροφικές μονάδες)
  • δράσεις εκπαίδευσης
  • δράσεις προβολής – προώθησης προϊόντων
  • ενημερωτικές συναντήσεις, εκθέσεις, κ.ά. 


Β. Αποστόλου: Ανακατανομή πόρων του ΠΑΑ, ένταξη όλων των νέων γεωργών και ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


                            
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία Υπουργού ΑΑ&Τ στη Συνεδρίαση της 5ης  Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στη Χαλκίδα.

Στην σημαντική πρόοδο και επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, μιλώντας σήμερα στη Συνεδρίαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που πραγματοποιείται στη Χαλκίδα.

Ο Υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά  πως βασικά στοιχεία της πολιτικής του ΥΠΑΑΤ και της Κυβέρνησης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, που αποτελούν, όπως είπε, προτεραιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ και συνιστούν μαζί με τους στόχους της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ισόρροπης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών,  τις κύριες στρατηγικές επιλογές της πολιτικής του υπουργείου για την παραγωγική ανάταξη της χώρας.
Ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε επίσης στην προωθούμενη τροποποίηση του ΠΑΑ με την οποία ανακατανέμονται πόροι 300 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων θα εξασφαλιστεί η ένταξη στο πρόγραμμα όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Ακολουθεί ολόκληρη η Ομιλία του Υπουργού:

«Κυρίες και Κύριοι,
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα, εδώ στη Χαλκίδα και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις εργασίες της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Και ο λόγος είναι διπλός, αφενός γιατί  οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΠΑΑ είναι πάντα μια πολύ καλή ευκαιρία να επικοινωνούμε και να επικαιροποιούμε τη στενή και δημιουργική εταιρική μας σχέση και αφετέρου γιατί  η σημερινή συνάντησή μας φιλοξενείται στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Χαλκίδα και τον νομό Ευβοίας.

Έχω επανειλημμένα αναφερθεί, στις τακτικές μας κυρίως συναντήσεις στα πλαίσια των Επιτροπών την τελευταία τριετία, ότι η αναπτυξιακή διαδικασία είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας και χαίρομαι όταν βλέπω στο ίδιο τραπέζι να κάθονται και να συνομιλούν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο συμμετέχουν και συμβάλλουν στην πρόοδο του πρωτογενή μας τομέα και στην ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών. 

Και η πρόοδος αυτή είναι κάτι που κύρια αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα που η εξυπηρέτηση των στόχων του και η επιτυχής εφαρμογή του μέχρι σήμερα αποτελούν τον πιο ουσιαστικό και χαρακτηριστικό δείκτη για την προσπάθεια που όλοι μας καταβάλλουμε τα τελευταία χρόνια για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση της χώρας μας μετά την πολυετή κρίση.   

Θα ήθελα να σταθώ λοιπόν σε ορισμένα βασικά στοιχεία της πολιτικής μας, τα οποία προωθούμε μέσα από το ΠΑΑ και που πιστεύω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της προσπάθειας αυτής.
Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, προτεραιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού και συνιστούν μαζί με τους στόχους της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών  τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της πολιτικής του Υπουργείου μας για την αγροτική ανάπτυξη.   
Ειδικά η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενθάρρυνση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα αποτελούν τομείς πολιτικής που συμβάλλουν διπλά στην αναπτυξιακή διαδικασία, τόσο  μέσω της τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές, όσο και  μέσω της συνεισφοράς τους στην κοινωνική συνοχή των περιοχών αυτών. 
Διαγνώσαμε έγκαιρα την οικονομική και κοινωνική δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί στους δύο αυτούς τομείς πολιτικής και αναλάβαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στη κατεύθυνση ενεργοποίησης μέτρων σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας που υπηρετούν τους συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους. 

Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και η δυναμική που αναπτύσσεται δικαίωσε τις επιλογές μας να προκηρύξουμε τα μέτρα των σχεδίων βελτίωσης και της μεταποίησης με το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του ΠΑΑ, αλλά και την απόφασή μας να ενισχύσουμε με επιπλέον πόρους, μέτρα όπως αυτό της πρώτης εγκατάστασης νέων στο πρωτογενή τομέα. 

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αλλά θεωρώ και για το σύνολο της ευρωπαϊκής γεωργίας να επενδύσουμε στην ηλικιακή ανανέωση και αναδιάρθρωση του τομέα, όπως επανειλημμένα και ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας έχει τονίσει αλλά και στο σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ έχει αναδειχθεί. 

Όπως λοιπόν θα έχετε ήδη δει στην προτεινόμενη τροποποίηση του ΠΑΑ, πρόκειται να διαθέσουμε, μέσω ανακατανομής πόρων, συνολικά 300 εκ. € για την έγκριση όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και ανέρχονται σε περίπου 16.000, ενώ ταυτόχρονα θα κατευθύνουμε επιπλέον πόρους για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ. 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και οι επενδύσεις όμως προϋποθέτουν ενθάρρυνση των συνεργασιών, ισχυρούς και ζωντανούς δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικής κοινότητας και παραγωγικού ιστού, για την προώθηση της καινοτομίας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Για το σκοπό αυτό επενδύουμε σημαντικούς πόρους μέσα από το σχετικό μέτρο του ΠΑΑ που προκηρύξαμε πρόσφατα και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν καταθέτοντας τα επιχειρησιακά τους σχέδια. 
Η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος θα κρίνει πολλά για το μέλλον του πρωτογενή μας τομέα αλλά και του αγροδιατροφικού μας συστήματος συνολικότερα. 
Σε συνδυασμό μάλιστα με την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών μπορούν να αποτελέσουν τις βασικές δομές στήριξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα στη χώρα.
Τη σπουδαιότητα των δύο αυτών βασικών δομών για την καινοτομία και τις γεωργικές συμβουλές έχει αναδείξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα προτεινόμενα σχέδια κανονισμών για την νέα ΚΑΠ, θεωρώντας τες ως βασικά προαπαιτούμενα για την ενίσχυση των όποιων επενδυτικών και άλλων πρωτοβουλιών.
Και  γι’ αυτή τη νέα ΚΑΠ από τώρα προετοιμαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους και τις προϋποθέσεις που ορθά θα την υπηρετήσουν .

Φίλες και φίλοι,
Η σημαντική πρόοδος που έχει καταγράψει το ΠΑΑ μέχρι σήμερα, με όρους τόσο συνεισφοράς του στην υπηρέτηση των στρατηγικών στόχων πολιτικής που έχουμε θέσει για την αγροτική ανάπτυξη αλλά και σε όρους συνεισφοράς του στη χρηματοδότηση των στόχων αυτών, επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι με συστηματική και εντατική προσπάθεια όλων μας μπορούμε να πετύχουμε, μπορούμε να αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε οι ίδιοι τις συνθήκες και τις προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον.  
Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι ευθύνη της πολιτείας μόνο, των δημοσίων ή των ιδιωτικών φορέων αποσπασματικά, αλλά συλλογική υπόθεση όλων μας, και η σημερινή μας συνάντηση το επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σας ευχαριστώ πολύ  και καλή επιτυχία στις εργασίες σας».Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών: Να μείνει ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  19 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 18/6/2018 έλαβε χώρα το Συμβούλιο Γεωργίας - Αλιείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, στο οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δ.Κ.Π κ. Χαράλαμπο Κασίμη. 

Ο Υπουργός στην παρέμβασή του για τις προτάσεις της Ε. Επιτροπής για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική κατέστησε σαφή τη θέση της Ελλάδας, η οποία, σε συνεργασία με αρκετές πλέον χώρες της Ε.Ε., ζητά να μείνει ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα της ΕΕ των 27, ώστε οι γεωργοί μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.
Ο κ. Αποστόλου έθεσε επίσης τους προβληματισμούς του σε ότι αφορά το νέο μοντέλο διαχείρισης της ΚΑΠ αλλά και τις αυξημένες υποχρεώσεις των γεωργών με βάση την ενισχυμένη αιρεσιμότητα που προτείνει η Ε. Επιτροπή. Παράλληλα δήλωσε την αντίθεσή του στην εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων.

Η παρέμβασή του για την ΚΑΠ έχει ως εξής: 

«Αγαπητέ Επίτροπε, 
Είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις πρώτες αντιδράσεις μας για τις νομοθετικές προτάσεις και τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2020, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου στη Σόφια, πριν από λίγες ημέρες. Όπως είναι αναμενόμενο, δεν θα διαφοροποιηθούμε από αυτές τις πρώτες αντιδράσεις. Ήδη, από το 2017, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις μας για τη μελλοντική ΚΑΠ, υπογραμμίζαμε σε κάθε τόνο ότι είναι αδικαιολόγητο η ΚΑΠ να υποχρεώνεται να σηκώσει το βάρος των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ε. Ένωση. 
Με τις προτάσεις της Επιτροπής, οι γεωργοί μας καλούνται με λιγότερους πόρους να ανταποκριθούν σε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα, όταν μάλιστα δεν καταφέραμε να αναδείξουμε όσο θα έπρεπε, τη θετική συμβολή της γεωργίας στην προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών στη γεωργία. 

Κατά την εκτίμησή μας, το μέλλον θα είναι αβέβαιο για την γεωργία και την ύπαιθρο της Ε. Ένωσης, εάν δεν πετύχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ πόρων και υποχρεώσεων. 
Η Ελλάδα, μαζί με την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία συνυπέγραψαν το κοινό Μνημόνιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την ΚΑΠ (στις 31 Μαΐου) αφενός για να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για τον μειωμένο προϋπολογισμό της ΚΑΠ και αφετέρου για να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. 
Με το Μνημόνιο, το οποίο υποστηρίζουν και άλλα κράτη μέλη, [όπως η Κύπρος, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία,] υπερασπιζόμαστε μια κοινή και σαφή θέση. Ζητούμε ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ να μείνει τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα της ΕΕ των 27, ώστε οι γεωργοί μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων. Είμαστε κατά των περικοπών και στους δύο πυλώνες όπως επίσης δεν συμφωνούμε σε οποιαδήποτε ανακατανομή των απωλειών μεταξύ των 2 πυλώνων. 

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός υπονομεύει την αποτελεσματική και επιτυχή εφαρμογή της μελλοντικής ΚΑΠ. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται έντονα ο κίνδυνος περαιτέρω δημοσιονομικών κινδύνων και απωλειών από το νέο μοντέλο λειτουργίας και τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, με αύξηση του διοικητικού βάρους και της γραφειοκρατίας για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. 

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τις ανησυχίες μας για τον κίνδυνο επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ, μέσα από την αυξημένη επικουρικότητα, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι το Κ παραμένει ισχυρό. Προφανώς είναι σκόπιμο να δίνεται στα κράτη μέλη η απαραίτητη ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες τους. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε λίγα χρόνια μακριά από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ε. Ένωσης από τη σύστασή της. 

Όσον αφορά στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020, θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ορισμένα σημεία που μας προξένησαν προβληματισμό και ανησυχίες. 
Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα (enhanced conditionality), για παράδειγμα. Με την πρόταση της Επιτροπής, αυξάνονται οι υποχρεώσεις όλων των γεωργών για να λάβουν οποιαδήποτε στήριξη, ξεκινώντας από τη βασική ενίσχυση. Η πρόταση δεν εξαιρεί ούτε τους μικρούς γεωργούς, από υποχρεώσεις που μέχρι σήμερα ανήκουν στο «πρασίνισμα». Μια τέτοια πρόταση δεν αποτελεί απλούστευση για να την αποδεχθούμε. 

Για τους νέους γεωργούς, αν και είμαστε υπέρ της ενίσχυσής τους ωστόσο έχουμε αμφιβολίες για τη χρηματοδότηση του μέτρου αποκλειστικά από τον 1ο Πυλώνα. 
Επίσης εκτιμούμε ότι οι αυξημένες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα θα λειτουργήσουν σε βάρος της εισοδηματικής στήριξης των γεωργών μας, όταν το γεωργικό εισόδημα παραμένει κατά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα άλλα εισοδήματα, όπως άλλωστε επιβεβαιώνει και η πρόσφατη μελέτη αντίκτυπου της Επιτροπής. 
Ακόμη, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την εξαίρεση του μέτρου για τις περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς από το ποσοστό του 30% για τα αγρο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η θέση μας κατά της εξωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων παραμένει σταθερή και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ενίσχυση με βάση την έκταση δεν αποτελεί την σωστή οπτική για να βλέπουμε τις ενισχύσεις μεταξύ των παραγωγών μας. 

Αγαπητέ Φιλ, 
Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε. Ένωση, ωστόσο δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους γεωργούς μας». 

Β. Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας (Λουξεμβούργο): Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  18 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY


Στο σχεδιασμό του νέου Ευρωπαϊκού  Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας με γνώμονα της ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας, καθώς και στην ανάγκη απλοποίησης και επικαιροποίησης του Κανονισμού για τον έλεγχο στην αλιεία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου κατά τις  σημερινές του παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας  - Αλιείας της Ε.Ε.  στο Λουξεμβούργο. Μεταξύ άλλων ο Υπουργός επεσήμανε τον σημαίνοντα ρόλο του Ευρωπαϊκού  Ταμείου Θάλασσας και Αλιεία σε ό,τι αφορά στη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων και του κλάδου, ενώ επεσήμανε και την αναγκαιότητα της περιφερειοποίησης κατά την χάραξη των στρατηγικών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις κάθε περιοχής

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Υπουργού σχετικά  με την «Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014»:

«Περιμέναμε την πρόταση αυτή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι γνωστός ο σημαίνων ρόλος του ταμείου για την βιωσιμότητα των φυσικών πόρων και του κλάδου. Αναγνωρίζουμε στοιχεία που εκτιμούμε ότι θα επηρεάσουν ευνοϊκά τις συλλογικές μας προτεραιότητες, παρέχοντας απλούστερους κανόνες και μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή των στρατηγικών της Ένωσης.
Συμφωνούμε επίσης, με την λογική της περιφερειοποίησης κατά την χάραξη των στρατηγικών της ΚΑλΠ, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις κάθε περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν ενδεδειγμένα σχέδια παρεμβάσεων ανά γεωγραφική περιοχή και θα αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των μέτρων στήριξης.
Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, μας αγγίζει ιδιαίτερα η στρατηγική ενίσχυσης της μικρής παράκτιας αλιείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές δεσμεύσεις, τον φιλοπεριβαλλοντικό της χαρακτήρα και το ασυνήθιστα μεγάλο τμήμα του στόλου μας που εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία αλιείας. 
Η περαιτέρω συζήτηση της πρότασης θα βοηθήσει στην καλύτερη και αποδοτικότερη σύνδεση των πολιτικών για την αλιεία με τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις. Συνεπώς από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε εποικοδομητικά προκειμένου ο σχεδιασμός της νέας περιόδου να αποδώσει καρπούς  που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες όλων μας

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Υπουργού σχετικά με την «Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, 768/2005, 1967/2006 και 1005/2008 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στον Έλεγχο της Αλιείας»:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τρέχον σύστημα ελέγχου χρήζει αναθεώρησης για ποικίλους λόγους, από το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι την ανάδειξη νέων αναγκών αλλά και την βελτίωση της των εργαλείων παρακολούθησης.
Συμφωνούμε απόλυτα με την έμφαση που δίνεται στην απλοποίηση και την εναρμόνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου του ελέγχου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REFIT. Αξιολογούμε, επίσης, ως πολύ θετική την προσπάθεια γεφύρωσης των στόχων της ΚΑλΠ και βελτίωσης των συνεργειών με την νομοθεσία για τα τρόφιμα και το περιβάλλον, στοιχεία που αποτελούν προτεραιότητα για την χώρα μας. Ευθυγραμμιζόμαστε με την προοπτική λήψης πρόσθετων μέτρων αναφορικά με τον αποδοτικότερο έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας, για πολλούς λόγους, με σημαντικότερο αυτόν της επίπτωσης στην κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων. 
Προβληματιζόμαστε, όμως, ως προς την επιβολή μέτρων για την επέκταση του συστήματος ελέγχου στην μικρή παράκτια αλιεία, κάτι που τονίστηκε από πολλούς συναδέλφους. Παράγοντες όπως ο πολυάριθμος ελληνικός παράκτιος στόλος, η γεωγραφική κατανομή της χώρας και το εκτιμώμενο όφελος που θα προκύψει για το αντίκτυπο στα αποθέματα, μας δημιουργούν δυσκολίες στην προσέγγιση των προτεινόμενων μέτρων. Πρεσβεύουμε ότι κάθε επιπλέον μέτρο ελέγχου θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου και να μην δημιουργεί δυσανάλογες και δυσβάσταχτες διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις που θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του. Θεωρούμε ότι οτιδήποτε απαιτεί την κατανάλωση πόρων, ακόμα και μέσω χρηματοδοτικών παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Θάλασσα και την Αλιεία, πρέπει να έχει ξεκάθαρη συνάφεια με τους στόχους και να αντισταθμίζει τις αυξημένες απαιτήσεις του ελέγχου.
Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι η πρόταση κινείται στην σωστή κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας σημαντικά ζητήματα για τα οποία υπάρχει κενό στο ισχύον σύστημα ελέγχου και επιχειρώντας να διορθώσει αστοχίες του παρελθόντος. Ωστόσο, θεωρούμε ότι έπονται σημαντικές συζητήσεις ως προς την προστιθέμενη αξία συγκεκριμένων διατάξεων, προκειμένου να μην αποδειχθούν ζημιογόνες σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.».Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου στη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας.


"Συνάδελφοι της Ν.Δ. 
με την πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να φέρνετε στο προσκήνιο, με τον πιο θορυβώδη τρόπο, την απόλυτη αμηχανία σας, όταν βλέπετε να επιλύονται θέματα μεγάλα και κρίσιμα, θέματα που εσείς δημιουργήσατε και δεν είχατε την τόλμη να τα αντιμετωπίσετε από μια κυβέρνηση της αριστεράς για την οποία ήσασταν βέβαιοι ότι θα αποτελεί μια σύντομη παρένθεση. 

Καταδεικνύει επίσης η πρότασή σας το απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο αρχηγός σας, ο κ. Μητσοτάκης. Ξέρει, τόσο ο ίδιος όσο και οι περισσότεροι από εσάς, ότι η συμφωνία με την κυβέρνηση των Βόρειων γειτόνων μας είναι μια συμφωνία έντιμη, μια συμφωνία που βρίσκεται σε αντιστοιχία και αναλογικότητα με τα πραγματικά δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί την τελευταία 25ετία. 

Είναι μια συμφωνία που επιλύει ένα θέμα (όχι μόνον το ονοματολογικό αλλά το σύνολο των εκκρεμοτήτων) που ιστορικά έχει ταλανίσει τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα και το οποίο, επιπλέον, όσο μένει άλυτο, μας στερεί δυνάμεις πολιτικές, διπλωματικές, συμμαχικές, που είναι πολύτιμες για να αντιμετωπίσει η χώρα τον μεγάλο και πραγματικό κίνδυνο που προέρχεται από την Ανατολή και όχι από το Βορρά. 
Αλλά δέσμιος όπως είναι στη σκληρή γραμμή που του επιβάλλουν οι ακραίοι του κόμματός σας, δέσμιος επίσης στη λαϊκιστική ισοπεδωτική αντιπολίτευση που έχει επιλέξει να κάνει, σε όλα τα θέματα, αυτός που εκλέχτηκε στην ηγεσία του κόμματός του με τη σημαία της ανανέωσης και της εναντίωσης στο λαϊκισμό… δεν διστάζει πλέον να χρησιμοποιεί ένα εθνικό θέμα καθαρά για μικροπολιτική σκοπιμότητα. Διότι Αγαπητοί συνάδελφοι τι άλλο, από μικροπολιτική σκοπιμότητα, δείχνουν οι συνεχείς αλλαγές στις τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας κατά το τελευταίο διάστημα, ανάλογα με το που έβλεπε ότι πήγαιναν τα πράγματα. 

Τι άλλο δείχνει η υπαναχώρηση ακόμα και από θέσεις τις οποίες ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και η παράταξή του είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν; 
Μοναδική σταθερή στάση σας, συνάδελφοι της Ν.Δ. το τελευταίο διάστημα είναι η απόλυτη άρνηση, για να μην πω και υπονόμευση της εθνικής προσπάθειας. 

Εμείς με τη συμφωνία διατηρήσαμε άθικτες τις κόκκινες γραμμές του εθνικού μας συμφέροντος και πετύχαμε την καθιέρωση ονόματος erga omnes, την αλλαγή του Συντάγματος των Σκοπίων, την εγκατάλειψη του αλυτρωτισμού… τον τερματισμό της προσπάθειας παραχάραξης της ιστορίας μας. Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι η συμφωνία που πετύχαμε είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού. Δεν επιβάλαμε τους όρους μας, δεν μας επέβαλαν τους όρους τους. Υπήρξε σεβασμός στις αξίες, και την αξιοπρέπεια τη δική μας και τη δική τους. Έτσι ώστε, εκτός των άλλων, να μπορεί η συμφωνία να είναι αποδεκτή από τους δυο λαούς και βιώσιμη στο χρόνο. 
Υπό αυτή την έννοια είναι μια νίκη της διπλωματίας, της συνεννόησης, της καλής γειτονίας. Και είναι ταυτόχρονα μια ήττα της πατριδοκαπηλίας και από τις δύο πλευρές των συνόρων. 
Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ποιοι, στην ευρύτερη Βαλκανική περιοχή είναι εναντίον της συμφωνίας. Ο καθένας και οι σύμμαχοί του… 

Κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός βλέπει και κρίνει. Όπως βλέπει και τις προσπάθειες, αλλά και τα αποτελέσματα που έχει η κυβέρνηση αυτή όχι μόνον στα λεγόμενα μεγάλα θέματα, με τη χώρα, για παράδειγμα, να βγαίνει επιτέλους από το βραχνά των μνημονίων, αλλά και στις επιμέρους πολιτικές. 

Επιτρέψτε μου δυο λόγια για τον τομέα που υπηρετώ, τον αγροδιατροφικό. 
Παραλάβαμε ένα χάος… μια διαχείριση κοινοτικών πόρων με πρόστιμα και καταλογισμούς, που έφταναν στα 3 δις και τους αγρότες να μη ξέρουν πότε θα πληρωθούν και πόσα θα πάρουν. 
Όχι μόνο βάλαμε τάξη και σταματήσαμε τα πρόστιμα, αλλά και μπήκαμε στη διαδικασία απομείωσής τους. Χθεσινό παράδειγμα η αποδοχή από την Επιτροπή της πρότασής μας για μείωση των καταλογισμών των Συνεταιρισμών.
Το ίδιο έγινε προηγούμενα με το πακέτο Χατζηγάκη... θα γίνει αύριο και με τα υπόλοιπα. Αυτά κάνουμε εμείς... δεν κρύβουμε τα προβλήματα στα συρτάρια όπως κάνατε εσείς. 
Έχουμε συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο στον αγροτικό χώρο. 
Το έχουμε ήδη καταθέσει και στους θεσμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που συζητούνται αυτή την ώρα σε όλα τα φόρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τι υπηρετούμε με αυτό; 
1. τη διασφάλιση επάρκειας σε βασικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, 
2. την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τροφίμων σε διεθνές επίπεδο μέσω της προστιθέμενης αξίας και 
3. την παραγωγική, κοινωνική, πολιτισμική και πληθυσμιακή επανατοποθέτηση της υπαίθρου. 

Και με ποια εργαλεία; 
με την Πλήρη αξιοποίηση των πόρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. ύψους 6 δις Ευρώ.
Η πλειοψηφία των αναπτυξιακών δράσεών έχει ήδη προκηρυχθεί. Μέχρι σήμερα 2,5 δις €, ενώ ακόμη 1,5 δις € αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 70% της δημόσιας δαπάνης των προγραμμάτων έχει δεσμευτεί. 

Σε ότι αφορά στις πληρωμές, έχουν ήδη φτάσει στα 2 δις, δηλαδή στο 35%. 
Υπηρετούμε επίσης το χώρο και με παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, όπως είναι η χρήση του εργόσημου και της κάρτας του αγρότη με χαμηλό επιτόκιο, στη λειτουργία της αγοράς, όπως είναι η υπεράσπιση της εθνικής ταυτότητας με την υποχρεωτική αναγραφή και η πληρωμή των προϊόντων σε 60 ημέρες αλλά και με τις μάχες που δίνουμε, μέσα και από συμμαχίες που έχουμε συνάψει με άλλα κράτη – μέλη για την αυστηρή στοχοθέτηση της χρήσης και την άριστη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ, μετά το 2020 

Για τον λόγο αυτό επιμένουμε: 
1.Να μη μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ. 
2.Να μην υπάρξει πλήρης εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων. Ήδη καταφέραμε όχι μόνο να την αποφύγουμε, γιατί αν γινόταν με τον τρόπο που έγινε, με τη δική σας σύμφωνη γνώμη την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, θα είχαμε μία απώλεια της τάξης των 746 εκατομμυρίων, ενώ με τη διαπραγμάτευσή μας διασφαλίσαμε τουλάχιστον διπλάσιο ποσό ανά στρέμμα από το μέσο όρο της Ε.Ε., που σημαίνει ότι αυτή η σύγκλιση θα μας κοστίσει λιγότερο από 150 εκατομμύρια, σε βάθος 7ετίας. 
3.Να αποτραπεί κάθε ιδέα ακόμη και για μικρού βαθμού συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους, γιατί αυτό θα ανοίξει τη πόρτα της επανεθνικοποίησης 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως της αντιπολίτευσης, αυτά και άλλα πολλά κάνουμε εμείς. 
Αυτή η κυβέρνηση, σε όλους τους τομείς, αντίθετα με όσα υποστηρίζει η λυσσώδης προπαγάνδα, έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, έχει αποτελεσματικότητα, χαράζει δρόμους, δημιουργεί προοπτική. 

Και ξέρετε γιατί; Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό; Εμείς είμαστε στην πολιτική όχι γιατί περιμέναμε διακαώς να απολαύσουμε τα προνόμια της εξουσίας. Όχι γιατί αυτό επέβαλε η προσωπική φιλοδοξία και η οικογενειακή παράδοση. Είμαστε στην πολιτική από πάθος για να βελτιωθεί η ζωή του πολίτη και για να έχει ένα καλύτερο μέλλον η χώρα. Αυτό είναι το κριτήριό μας και το κίνητρό μας. 

Γι αυτό έχουμε και την τόλμη να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να φέρνουμε λύσεις ακόμα και για θέματα γεμάτα αγκάθια όπως αυτό των σχέσεών μας με τη γειτονική χώρα. Και τις πρωτοβουλίες μας αυτές είμαστε βέβαιοι ότι η ιστορία θα τις αξιολογήσει με πρόσημο θετικό. Όπως θα αξιολογήσει και την ανεύθυνη στάση άλλων. Ας έχουν υπόψη τους όμως ότι ο πολιτικός γίνεται ηγέτης από τις αποφάσεις που παίρνει και από τη στάση που κρατάει όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα."