Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Συνάντηση Αποστόλου με τους Δημάρχους της Βόρειας Εύβοιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017


                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου και οι Δήμαρχοι Ιστιαίας – Αιδηψού Λίνα Ευσταθίου και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Χρήστος Καλυβιώτης, συζήτησαν και συμφώνησαν για την ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων στη Βόρεια Εύβοια. 
Τα ιδιαίτερα θέματα που τους απασχόλησαν ήταν ο χώρος εγκατάστασης της μονάδας, ο φορέας της επένδυσης και η βιωσιμότητα του συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου. 
Επισημαίνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες που ανέλαβαν να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα λειτουργίας της μονάδας.Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Επίσκεψη Αποστόλου στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής –Συναντήσεις με αλιείς και αγρότες.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τις πληγείσες από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, προκειμένου να αξιολογήσει και επί τόπου την κατάσταση όσον αφορά τις ζημιές στον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Αποστόλου συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλιέων στη Νέα Πέραμο και ενημερώθηκε για τις καταστροφές αλιευτικών σκαφών που προκάλεσε η πρωτοφανής θεομηνία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θεωρεί λογικό το αίτημα των αλιέων να λάβουν την ενίσχυση που θα λάβουν και οι πληγείσες επιχειρήσεις, καθώς η δραστηριότητά τους έχει επιχειρηματικό χαρακτήρα. Δεσμεύθηκε να μεταφέρει στο Υπουργείο Οικονομικών το συγκεκριμένο αίτημα.

Στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Δημαρχείο Μεγάρων ενημέρωσε ότι τα συνεργεία του ΕΛΓΑ βρίσκονται ήδη στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι έχουν πλημμυρίσει περί τα 6000 - 7000 στρέμματα.
Σύντομα ολοκληρώνονται οι εκτιμήσεις των ζημιών προκειμένου στη συνέχεια να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Αποστόλου δεσμεύθηκε ότι θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες ώστε να αποζημιωθούν επαρκώς οι αγρότες που υπέστησαν ζημιές.


Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου  2017


                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε σήμερα Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει: 
«Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία με τα οποία στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και συνεπώς σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Η κατεύθυνση που έδωσε η πολιτική ηγεσία και η οποία αποτυπώνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου, ήταν να γίνει η βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων, με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού τομέα και βεβαίως να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ενίσχυσης των νέων αγροτών. Κάθε ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να φέρνει αποτέλεσμα. Να πιάνει τόπο».

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης είναι τα εξής:
 • Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών. 
 • Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.
 • Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.
 • Στο 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.
 • Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:
  α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
  β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.
 • Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%. 
 • Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.


Η Υπουργική Απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr)

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2017

Συζητήθηκαν σήμερα κατά τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
οι εξής Επίκαιρες Ερωτήσεις:

- Η με αριθμό 307/17-11-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον ΥπουργόΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ποια η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης στη διαρκώς διευρυνόμενη διάδοση της καλλιέργειας και διακίνησης μεταλλαγμένων αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε;».


-Η με αριθμό 352/20-11-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Αποκατάσταση των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο νομό Λακωνίας και αποζημίωση των πληγέντων».Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, στο Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017

«Εκδηλώσεις σαν τη σημερινή είναι πολύ σημαντικές για μας, γιατί υπηρετούν ένας από τους βασικότερους στόχους του στρατηγικού μας σχεδίου για το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα της χώρας μας, που είναι η επαρκής κάλυψη των διατροφικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών μας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στο εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων έχουμε ένα έλλειμμα που έπεσε από τα 2 δις το 2014 στα 480 εκατ. το 2016 και τείνει το 2017 προς ισοσκελισμό, στα τρόφιμα εξακολουθεί να κινείται στα ίδια επίπεδα με έλλειμμα γύρω στο 1 δις. Κι αυτό δεν εμφανίζεται γιατί έρχεται ο τομέας των φρούτων και των λαχανικών και τον υπερκαλύπτει με τις εξαγωγές του να φτάνουν στα 2 δις. Γι αυτό πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση μπορεί να ανοίξει και να διευρύνει τον κοινό τόπο προβληματισμού γύρω από τις δυνατότητες και τα προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα στη σχέση του τόσο με τον τουρισμό όσο και με τη βιομηχανία. Διότι αυτά τα τρία πράγματα, αν θέλουμε να τα πάμε μπροστά, θα πρέπει να τα δούμε και αλληλένδετα. 
Θα μπορούσε βέβαια κανείς να υποθέσει ότι εν μέσω της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, τέτοιου είδους θέματα θα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα. Όμως εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι, παρά τις δυσκολίες, οι άνθρωποι όχι μόνο κινούνται –30 εκατ. ήλθαν φέτος στην Ελλάδα– αλλά και αναζητούν ποιοτικά προϊόντα με υψηλή θρεπτική αξία και εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας και ξεκούρασης. 
Κι εμείς στην Ελλάδα, έχοντας μια παράδοση ιδιαίτερα πλούσια σ΄ αυτές τις παραμέτρους μπορούμε να την ικανοποιήσουμε. Κατ΄ αρχήν οι διατροφικές συνήθειες του Έλληνα συνδέονταν πάντα µε τη θρησκευτική και λαϊκή παράδοση και εν γένει την πολιτισμική του κληρονομιά. Τη διατήρηση και ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς μπορεί να υποστηρίξει ο γαστρονομικός τουρισμός, αυτή η ειδική μορφή αγροτουρισµού, που προτείνει στον επισκέπτη να ακολουθήσει µία προσεκτικά επιλεγμένη διαδρομή, να δοκιμάσει τις παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής, να γευτεί τα τοπικά κρασιά, να περιηγηθεί σε παραδοσιακούς οικισµούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
Όμως κάθε προϊόν, για να αποκτήσει υπολογίσιμη οικονομική αξία θα πρέπει να υπηρετεί μια σειρά από προϋποθέσεις:
Πρώτον μια κρίσιμη μάζα, που μπορεί να εξασφαλιστεί μόνον αν υπάρχει συντονισμός και συνεργατισμός. 
Δεύτερον η παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων να γίνει κανόνας.
Τρίτον να εισάγουμε την καινοτομία από την πρώτη στιγμή της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι τη μεταποίηση και το marketing. 
Κάθε περιοχή της χώρας μας έχει μια διαφορετικότητα. Πρέπει αυτή τη διαφορετικότητά στα αγροδιατροφικά προϊόντα να την αναδείξουμε, να την προβάλουμε, να την στηρίξουμε. 
Να την εντάξουμε στον γαστρονομικό τουρισμό, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισμού. Δηλαδή κάθε περιοχή να γίνει γαστρονομικός προορισμός. 
Παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας με τον αγροτικό χώρο να έχει ως βασική επιδίωξη στη στρατηγική του, την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, που κι αυτές δεν γίνονταν σωστά, αφού βρεθήκαμε μπροστά σε πρόστιμα και καταλογισμούς που έφταναν περίπου στα 3 δις, δηλαδή κοντά στο ύψος των ετήσιων κοινοτικών εισροών.
Βασικός στόχος για μας ήταν να ξαναβάλουμε την ελληνική ύπαιθρο, την αγροτική οικονομία, στο παιχνίδι. Εκτιμούσαμε ότι δεν νοείται ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας, αν δεν εστιάσουμε, δεν βασιστούμε στην παραγωγική ύπαιθρο, την αγροδιατροφική παραγωγή, τις προτάσεις εναλλακτικού τουρισμού της ελληνικής υπαίθρου, με συστηματική και επίμονη δουλειά συνέργεια παραγωγών, επιχειρηματιών, θεσμών και φορέων να κάνουμε σημαντικά πράγματα.
Κι αυτή η αντίληψή μας βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Η ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου της Ελλάδας με βάση ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης, ο προσανατολισμός του με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των αγορών και η δημιουργία εργαλείων στήριξής του, αποτέλεσαν κύριες προτεραιότητες στις συζητήσεις. 
Ο αγροτικός τομέας μπήκε ψηλά στην οικονομική και πολιτική ατζέντα γιατί έχει σημαντική δυναμική κυρίως ως προς τα επώνυμα αγροτικά προϊόντα, φυτικής και ζωικής προέλευσης, με την ποιότητά τους να είναι αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. 
Τα παραδοσιακά προϊόντα, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να έχουν καλύτερη διασύνδεση με τον κλάδο του τουρισμού . Κι αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με:
1)Την ενεργοποίηση όλου του ελεγκτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων προϊόντων π.χ. γάλακτος, κρέατος, αυγών, πατάτας, ώστε το ποσοστό των ελληνικών προϊόντων που καταναλώνεται στον κλάδο του τουρισμού να αυξηθεί. 
Τελευταία κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση με την θέσπιση της υποχρεωτική αναγραφή στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας αρμέγματος και στις ταμειακές μηχανές των χώρων πώλησης της χώρας προέλευσης του κρέατος.
2)Τη διαμόρφωση ενός δικτύου προμήθειας μέσω ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές δυνατότητες παραγωγής, αντικατάστασης της ζήτησης των προϊόντων και θα στηρίζεται κατά κύριο λόγω στην διασύνδεση των τοπικών παραγωγών αγροτικών προϊόντων με τη προμήθεια των ξενοδοχείων. και
3)Την ενίσχυση της προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που το 2017 θα ξεπεράσουν τα 160 εκατ. ευρώ. Κι αυτό ήδη έχει αποτυπωθεί εντυπωσιακά στην αύξηση των εξαγωγών.
Μάχες όμως δίνουμε και για την υπεράσπιση των προϊόντων μας από επιθέσεις χρήσης της ελληνικής ονομασίας σε μαϊμού προϊόντα από τρίτες χώρες και δυστυχώς τελευταία και από χώρες της Ε.Ε., όπως συμβαίνει με το γιαούρτι από πλευράς της Τσεχίας.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πιστεύουμε και το έχουμε κάνει κοινή αντίληψη, ότι η παραγωγική ύπαιθρος μπορεί να ανταποκριθεί στη πρόκληση κάλυψης των διατροφικών αναγκών της χώρας μας. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα σε κάθε περιοχή δυνατότητες για παραγωγή προϊόντων καθαρών υγιεινών και ποιοτικών. 
Και είναι αλήθεια ότι οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα της νησιωτικής Ελλάδας, έχουν ήδη δείξει αξιοθαύμαστα αντανακλαστικά και αντιλήφθηκαν χωρίς να χάσουν πολύ χρόνο, ότι παράλληλα με τον τουρισμό που αναπτυσσόταν, η ελληνική γη μπορεί να παράξει πραγματικούς θησαυρούς, γεύσεις και αρώματα με μνήμες χιλιάδων χρόνων. 
Αντίστοιχα οι παραγωγοί της ηπειρωτικής Ελλάδας, σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε πιο εκτατικές θα μπορούσαμε να πούμε καλλιέργειες, αντιληφθήκαν κι αυτοί με τον καλύτερο τρόπο, τον πυρήνα των σύγχρονων αγροδιατροφικών αξιώσεων που λέει ότι η υγιεινή διατροφή βρίσκεται στα προϊόντα με ιστορική μνήμη, ότι η παράδοση έχει επανέλθει αποφασιστικά στο προσκήνιο των διατροφικών και οικονομικών αξιών.
Χρειάζονται λοιπόν συνέργειες παντού, ανάμεσα στον παραγωγό, την τουριστική μονάδα και τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αγροδιατροφής με γνώμονα την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. 
Σας ευχαριστώ.»

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Άρθρο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, στην Εφημερίδα των Συντακτών (20/11/2017)

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017


Αναγκαία η αναδιανομή των δικαιωμάτων της KAΠ

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκίνησε και στη χώρα μας η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική). Η συζήτηση θα κινηθεί σε δύο άξονες, ο πρώτος για τις επιμέρους αλλαγές που προτείνουν τα κράτη-μέλη στον τρόπο εφαρμογής της τρέχουσας ΚΑΠ και ο δεύτερος για την εξαιρετικά σημαντική αναθεώρηση των κατευθύνσεων της επόμενης.

Η διαβούλευση για την προγραμματική περίοδο 2021-27 θα οριοθετηθεί από τη συνολική στρατηγική και το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα χαραχτεί στην Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και από τις δεσμεύσεις που θα αναληφθούν από την ίδια στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου). Η θέση μας θα εντάσσεται και θα υπηρετεί το στρατηγικό μας σχέδιο για την πρωτογενή παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα.

Για τον πρώτο άξονα, καταθέτω μια θέση αρχής: Οι κοινοτικές ενισχύσεις πρέπει να δίνονται με βάση το παραγόμενο προϊόν κι όχι το στρέμμα και οι αγρότες να έχουν τα ίδια δικαιώματα στην περιοχή και στο προϊόν.
Δυστυχώς η θέση αυτή, που είναι και θέση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αποδεκτή. Γι' αυτό ήμασταν υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε ένα μοντέλο ενισχύσεων που δεν συμφωνούσαμε στο περιεχόμενό του και στον τρόπο εφαρμογής του. Πόσο μάλλον όταν η διαχείριση αυτή γινόταν και υπό καθεστώς αρνητικών εθνικών δεσμεύσεων.

Η κατανομή των δικαιωμάτων επέφερε σχεδόν παρανοϊκά αποτελέσματα, όπως στους βοσκοτόπους στην ίδια περιφέρεια, στο ίδιο προϊόν, να είναι η ελάχιστη μοναδιαία αξία 3 €/στρ., η μέγιστη 1.300 €/στρ. και η θεωρητική 25 ευρώ /στρ. ή στις δενδρώδεις και στους αμπελώνες, όπου η ελάχιστη μοναδιαία αξία να είναι 4,42 €/στρ., η μέγιστη 1.459,15 €/στρ. και η θεωρητική 50 ευρώ/στρέμμα.

Οι επιλογές αυτές είχαν αποτέλεσμα τη διατήρηση των ανισοτήτων και σύμφωνα με πορίσματα της Ε.Ε., μόνο 90 εκατ. ευρώ από το 1,9 δισ. αλλάζουν χέρια για διαφόρους λόγους. Τα ίδια παρατηρούνται σε συνάρτηση με τα παραπάνω στην εξισωτική αποζημίωση και σε επιμέρους προγράμματα, όπως η βιολογική, αλλά και σε προϋποθέσεις ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα του πυλώνα II.

Δυστυχώς στα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής μας δεν υπήρχε η υποκειμενική δυνατότητα, πολιτικά τουλάχιστον, να ανοιχτεί και αυτό το μέτωπο, γιατί ταυτόχρονα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες, επελέγησαν άλλες προτεραιότητες, όπως οι πληρωμές ενισχύσεων και επενδύσεων, η επίλυση επιμέρους προβλημάτων (βοσκότοποι-συνεταιρισμοί, ελληνοποιήσεις, διορθώσεις, αποτροπή προστίμων κ.λπ.), η αναδιοργάνωση και έγκριση του ΠΑΑ 2014-20 και κυρίως η πολιτική διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Αυτοί ήταν και οι βασικοί λόγοι που πέρα από τη συλλογή των δεδομένων και την ανάγκη τεκμηρίωσης, δεν ανοίξαμε από την αρχή το θέμα. 
Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Ετσι πριν από την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ δώσαμε το πολιτικό μας στίγμα, κάνοντας μια πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης της κατάστασης και καταγραφής προτάσεων, είτε για μερική αποκατάσταση αδικιών είτε για μια πιο συνολική τροποποίηση του συστήματος κατανομής των ενισχύσεων.

Γι' αυτό κατατέθηκε ερώτημα από το υπουργείο στην Ε.Ε. για τις δυνατότητες παρέμβασης (6/2016). Η απάντησή της δεν ήταν αποτρεπτική για παρεμβάσεις, προϋπέθετε όμως τεκμηρίωση και γενικευμένο διάλογο θεσμικού χαρακτήρα με τον χώρο.

Ως ελάχιστο βήμα στην κατεύθυνση αυτή επελέγησαν η διεύρυνση του ποσοστού και των προϊόντων στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, άλλες ενισχύσεις και πρόσφατα η αύξηση του ποσοστού του εθνικού αποθέματος για τους νέους αγρότες.

Είμαστε μάλλον η μόνη χώρα που με επιλογή των προηγούμενων κυβερνήσεων αποφάσισε η ολοκληρωμένη σύγκλιση να γίνει το 2028, ενώ τα περισσότερα κράτη-μέλη επέλεξαν το 2020. Λιγότερα επέλεξαν να προβούν σε πλήρη αναθεώρηση και ανακατανομή των δικαιωμάτων από μηδενική βάση από το 2015.

Σήμερα μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα, παρά τις ενδεχόμενες αντιδράσεις, πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις παρέμβασης στην πορεία της σύγκλισης, στην κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το θέμα τίθεται και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του πρωθυπουργού.
Η σαφώς πολιτικά δικαιολογημένη διαφοροποίηση του καθεστώτος των ιστορικών δικαιωμάτων, του βάθους της διαφοροποίησης και της δυνατότητας άμεσης σύγκλισης των ενισχύσεων απαιτεί προσεκτικές κινήσεις, ουσιαστικό διάλογο, κοινωνική στήριξη από όσους θα δικαιωθούν και κατά το δυνατόν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.
Ξεκαθαρίζω ότι κανείς δεν θέλει να αδικηθούν οι κάτοχοι ιστορικών δικαιωμάτων οι οποίοι παραμένουν ενεργά στην παραγωγή. Ακόμη και οι μεγαλύτερης ηλικίας παραγωγοί που στηρίζουν την ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές.
Πιστεύω πλέον πως ήρθε η στιγμή να παρέμβουμε αποφασιστικά στη διαδικασία αυτή. Τη θεματολογία, το βάθος, τις τεχνικές καθώς και άλλα θέματα που θα προκύψουν, οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά ή μερικά, με την αναγκαία κοινωνική και οικονομική εμβάθυνση. Σε ό,τι αφορά τη μετά το 2021 ΚΑΠ όλες οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανοιχτές και η προετοιμασία μας για τη συζήτηση αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητά μας.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας & Τουρισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη, στο Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Διασύνδεση Αγροδιατροφής & Βιομηχανίας με τον Τουρισμό - Προοπτικές», που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).


Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Περιοδεία Βαγγέλη Αποστόλου στον Έβρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη μονάδα επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων του Κτηνοτροφικού Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την επίσκεψή του στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 6ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνεταιρισμού Έβρου «Θρακών-Αμνός» που βρίσκεται στο Νεοχώρι Ορεστιάδας  εγκαινίασε σήμερα ο

Κατά την επίσκεψή στο συνεταιρισμό, ο Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη και τη βουλευτή Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Γκαρά,  ξεναγήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της μονάδας και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους της συνεταιριστικής οργάνωσης και αιγοπροβατοτρόφους.

O Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά  ότι το ΥΠΑΑΤ και η Κυβέρνηση προωθούν δράσεις μέσα και από το ΠΑΑ για  την ενίσχυση της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα, καθώς και για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του κλάδου, με στόχο την ενίσχυση των νέων ανθρώπων στην αγροτική παραγωγή και τη στήριξη νέων και υγειών συνεργατικών σχημάτων. 

«Όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός από το βήμα  του  6ου Περιφερειακού  Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, με όχημα την εξαιρετική ποιότητα των αγροδιατροφικών μας προϊόντων,  βασική μας επιδίωξη  είναι να βελτιώσουμε   τη θέση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στην πυραμίδα των εξαγωγών, ώστε να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Ήδη υλοποιούμε δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας στον αγροτικό χώρο, τη λειτουργία τράπεζας γενετικού υλικού, θεσπίσαμε το νόμο κατά των ελληνοποιήσεων, θεσμοθετούμε  την έναρξη λειτουργίας ενός φορέα διαχείρισης της δημόσιας αγροτικής περιουσίας, ώστε να αξιοποιηθεί για παραγωγικούς και ερευνητικούς σκοπούς» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Αποστόλου.

Επισημαίνεται ότι ο συνεταιρισμός «Θρακών-Αμνός» ιδρύθηκε το 2012, σημειώνοντας έκτοτε σταθερά ανοδική πορεία, ενώ σήμερα αριθμεί 180 αιγοπροβατοτρόφους από ολόκληρο τον Έβρο. Στις ποικίλες δράσεις του συνεταιρισμού συγκαταλέγονται  η εμπορία αιγοπρόβειου γάλακτος, η εκπαίδευση και συμβουλευτική των παραγωγών, η συμβολαιακή γεωργία, οι συνεργασίες με μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πλέον η μεταποίηση του γάλακτος. Με τη δημιουργία του χώρου επεξεργασίας γάλακτος στο Νεοχώρι, ο συνεταιρισμός δύναται να εφοδιάζει τους ιδιόκτητους Αυτόματους Πωλητές, αρχικά σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή και μετέπειτα σε περισσότερα σημεία στο νομό Έβρου αλλά και σε άλλες περιοχές, με στόχο την παραγωγή παραδοσιακών και καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο κ. Αποστόλου επισκέφθηκε τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, όπου εγκαινίασε  το νέο κτίριο των εργαστηρίων που παραχωρήθηκε δωρεάν από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Στη συνέχεια ακολούθησε τελετή της επίσημης παράδοσης του νεοαποκτηθέντος Αγροκτήματος της Σχολής, που παραχωρήθηκε από το ΥΠΑΑΤ στο πανεπιστήμιο για να εξυπηρετήσει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες.Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

6ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017


Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων


" Όλοι πλέον παραδέχονται ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για την έξοδο της χώρας μας στις αγορές και το τέλος των μνημονίων.Ταυτόχρονα, βέβαια όλοι εμείς στη Κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουμε ότι αυτό θα συμβεί, αν με όλες μας τις δυνάμεις υπηρετήσουμε την ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που για τη χώρα μας είναι πρωτίστως συνδεδεμένη με την παραγωγική της ανασυγκρότηση. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να σταθεροποιήσει την πορεία μας προς μια περίοδο θετικών προοπτικών, μετά την κρίση και τη βαθιά ύφεση που κατέστρεψε-εξαφάνισε περίπου το 25% του ΑΕΠ μας. Σ’ αυτή την προσπάθεια ο αγροτικός χώρος θα πρωταγωνιστήσει. Κι αυτό φαίνεται να το συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότεροι.

Τι κάναμε εμείς ως κυβέρνηση για να υπηρετήσουμε αυτή την αντίληψη;
Θα σταθώ μόνο σε 3 βασικά ζητήματα του αγροτικού χώρου που κυριαρχούν στις συζητήσεις: 

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Τι βρήκαμε; Το νόμο της συγκυβέρνησης Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ 4172/2013 που φορολογούσε από το πρώτο ευρώ με 13% όχι μόνο το καθαρό εισόδημα αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων και την απαίτηση των δανειστών για φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 26%.
Τι κάναμε; Θεσμοθετήσαμε για την αγροτική δραστηριότητα να είναι η μόνη επιχειρηματικού χαρακτήρα απασχόληση στη χώρα μας που έχει ατομικό αφορολόγητο.
Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο συνολικός φόρος που κλήθηκε να πληρώσει ο αγροτικός χώρος το πρώτο χρόνο εφαρμογής της ρύθμισης, δηλαδή το 2017 για τα εισοδήματα του 2016, ήταν μικρότερος της προηγούμενης χρονιάς και μάλιστα χωρίς τον υπολογισμό των επιστροφών. 

2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Έχω πει και το επαναλαμβάνω ήταν ιστορική η ημέρα που θεσπίστηκε η εθνική σύνταξη για τον αγροτικό χώρο. Τη στιγμή που η αγροτική σύνταξη ως βοήθημα πήγαινε προς μηδενισμό, εντάξαμε και τους αγρότες στον ενιαίο φορέα, διασφαλίζοντάς τους την εθνική σύνταξη των 360 ευρώ και τα ασφάλιστρα που πληρώνει να λειτουργήσουν ανταποδοτικά για να πάρει την επιπλέον σύνταξη. Αυτή τη διαπραγμάτευση κάναμε εμείς κι αυτά διασφαλίσαμε για τους αγρότες.

3) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τι κάναμε γι’ αυτό; Κατ΄ αρχήν εξασφαλίσαμε την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων, νοικοκυρεύοντας μάλιστα όλες τις παλιές εκκρεμότητες (ακόμα και από το 2008). Έχουν πληρωθεί από την αρχή της χρονιάς περί το 1,5 δις και μέχρι τέλους θα φτάσουμε τα 2,8 δις. Κι επειδή με τη πρόσφατη πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης υπήρξε μια παραπληροφόρηση σχετική με τη μείωσή της, ξεκαθαρίζω για μια ακόμη φορά τα πράγματα:
Το συνολικό ποσό δεν μειώνεται, απλά ένα μικρό ποσοστό μετακινείται σε συγκεκριμένες πολιτικές στοχεύσεις. Με την έγκριση της Ε.Ε. παρακρατήσαμε ένα ποσοστό 4,5 % για τη δημιουργία αποθέματος, με σκοπό τη χορήγησή του για πρώτη φορά σε νεαρής ηλικίας και νεοεισερχόμενους αγρότες και δικαιούχους της φόρμας 6. 
2.200 νέοι αγρότες που είχαν πρόβλημα με δικαιώματα από το 2014 μπαίνουν από το 2017 σε κανονική διαδικασία. Όπως επίσης παρακρατήσαμε ένα ποσοστό 3,5 % για να καλύψουμε την αύξηση που κάναμε στις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε στοχευμένα προϊόντα.

Έτσι, ενώ είχαμε προηγουμένως συνολικά 63 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή, τις αυξήσαμε στα 124 εκατομμύρια ευρώ, ανατρέποντας τη σχέση φυτικής προς ζωική παραγωγή, προς όφελος της ζωικής.

Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι τα 3,3 δις περίπου που παίρνουμε συνολικά στον αγροτικό χώρο κάθε χρόνο, προέρχονται από ένα ταμείο τη ΚΑΠ, στο οποίο συμβάλλουν όλες οι χώρες – μέλη της Ε.Ε. και η κατανομή τους γίνεται με βάση συγκεκριμένους κανονισμούς, τους οποίους πρέπει να ακολουθούμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες για να απαλύνουμε τις επιπτώσεις από τα πρόστιμα και τους καταλογισμούς, που οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ επεφύλαξαν στον αγροτικό κόσμο και που ακόμη μέχρι σήμερα, για δικές τους κακοδιαχειρίσεις, μας έρχονται. 

Έχουμε στα χέρια μας για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου κοινοτικούς και εθνικούς πόρους της τάξης των 6 δις €. Σε μόλις 20 μήνες από την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περισσότερα από 3,2 δις € δημόσια δαπάνη έχουν δεσμευθεί σε προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή περισσότερο από το μισό. Σε αντίθεση με το παρελθόν αποτελεί στρατηγική μας επιλογή στην υλοποίηση του νέου Προγράμματος η συνεργασία μας με τις Περιφέρειες της χώρας, εκχωρώντας σε αυτές σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και πόρους που ξεπερνούν το 37,4 % των πόρων του ΠΑΑ.

Τι θέλουμε εμείς για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στον πρωτογενή τομέα;
 Να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει μέσα από δραστηριότητες που θα ενισχύουν την τοπική ταυτότητα και θα σέβονται το περιβάλλον και την πολιτισμική ιστορία του τόπου.


Ποιες δραστηριότητες αναπτύσσονται σήμερα στη Περιφέρειά σας; 
Το καλλιεργητικό προφίλ αφορά κατά κύριο λόγο τα ελαιόδεντρα, το αμπέλι, τα ακρόδρυα, τα μηλοειδή, τα κηπευτικά. Σημαντικές είναι επίσης οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σε σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος και βρώμη) και σε κτηνοτροφικά φυτά. Έντονη είναι η καλλιέργεια σε βιομηχανικά φυτά ( βαμβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλα), ενώ υπάρχουν και εκτάσεις καλλιέργειας αρωματικών, ανθοκομικών και λοιπών φυτών. Και βέβαια πρέπει να αναφερθώ στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και ιδιαίτερα ηλίανθου καθώς και στην καλλιέργεια σπαραγγιών.
Τα σπαράγγια της Καβάλας κατατάσσονται στα καλύτερα της ευρωπαϊκής αγοράς και παρουσιάζουν αξιόλογη εξαγωγική επίδοση, πράγμα που το ενισχύσαμε με την ένταξή τους στο καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων. 
Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Περιφέρεια αποτελεί η κτηνοτροφία, που προσφέρει σε όλη την ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό παραδοσιακά προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Επίσης αξιόλογη δραστηριότητα παρουσιάζει ο κλάδος της αλιείας και των λιμνοθαλασσών. Η Βιστωνίδα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια ιχθυοτροφεία στη χώρα). Και βέβαια σε ανοδική πορεία βρίσκεται η μελισσοκομία.

Πριν αναφερθώ σε λεπτομέρειες κατά κλάδο Θέλω ιδιαίτερα να σημειώσω ότι υπάρχει ήδη πολύ καλή συνεργασία του Υπουργείου με τις Περιφέρειες και ιδιαίτερα με την Περιφέρειά σας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων του ΠΑΑ που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες. Ειδικότερα στην Περιφέρειά σας έχουν εκχωρηθεί 74,9 εκατ. €, που μαζί με τα 34,15 εκ. € του Leader και τα 4,55 εκ. € των τοπικών προγραμμάτων μονοταμειακής προσέγγισης ΕΤΘΑ, φτάνουν στα 113,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020,στην Περιφέρεια ΑΜΘ θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν έργα προϋπολογισμού 334 εκατ. €, εκ των οποίων έχουν ήδη πληρωθεί περί τα 89,7 εκατ. €.

Για την Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έχει κατανεμηθεί για την Περιφέρεια το ποσό των 23,4 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν 1555 αιτήσεις στήριξης όπου μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προέκυψαν 1221 δικαιούχοι, στους οποίους έχει ήδη καταβληθεί το 70% της ενίσχυσης, 65 απορρίφτηκαν και 269 κρίθηκαν επιλαχόντες. 
Από τους επιλαχόντες στόχος μας είναι να ενταχθούν στο μέτρο οι περισσότεροι. Θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτούς το ποσό που δεν θα απορροφηθεί από τις 5 Περιφέρειες που επαναπροκηρύχθηκε το μέτρο, η υπερδέσμευση του 10%, δηλαδή τα 24 εκατ. ευρώ επί του συνόλου των πόρων του μέτρου, όπως προβλέπεται και στο Σύστημα Διαχείρισης του ΠΑΑ, αλλά και κάθε δυνατότητα υπερδέσμευσης.

Όσον αφορά στο Μέτρο των Ομάδων Παραγωγών που ενισχύει τις λειτουργικές τους δαπάνες υπογράφηκε ήδη η σχετική Υπουργική Απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του και την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει η προκήρυξή του. 
Θέλω να κάνω γνωστό, επειδή αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα, ότι τα διαθέσιμα χρήματα δεν μας επιτρέπουν να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα. Γι’ αυτό και ξεκινάμε με μία βασική αρχή: Οι εντάξεις θα αφορούν ένα και μόνο περιβαλλοντικό μέτρο για κάθε εκμετάλλευση.

Στην κτηνοτροφία έχουμε κάνει μια στρατηγική επιλογή: Να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας να ενισχυθεί μέσα από κίνητρα, διευκολύνσεις, στοχευμένες πολιτικές και «εργαλεία», ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει τις δομικές του αδυναμίες και να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της χώρας.
Οφείλω λοιπόν να πω τι κάναμε:Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής υπήρξε ο νόμος για τις βοσκήσιμες γαίες, μια μικρή επανάσταση που δεν έγινε απολύτως κατανοητή καθώς, δυστυχώς, τα αγροτικά θέματα προσελκύουν τα φώτα της δημοσιότητας μόνον όταν κατεβαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους…

Αντιμετωπίστηκαν 2 βασικά ζητήματα: 
η επιλεξιμότητα για τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας ύψους 550 εκατ. ευρώ. Με την αλλαγή του ορισμού του βοσκότοπου πετύχαμε σε επίπεδο Ε.Ε. επιπλέον 8 εκατ. στρ. επιλέξιμων εκτάσεων και 
η διαχείριση 60 εκατ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων που σήμερα βόσκονται.

Με μια κουβέντα, με το νόμο αυτό, δεν λύσαμε απλώς το θέμα της απρόσκοπτης καταβολής των επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους, αλλά δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για την αειφορική διαχείριση και αύξηση της «βοσκοϊκανότητας» των γαιών αυτών. 

Τα δικαιώματα χρήσης βοσκής σε κτηνοτρόφους-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα στηρίζονται πλέον σε εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια βοσκής τα οποία συντάσσονται ήδη. 
Έχουμε πει, όταν ψηφίζαμε το νόμο για τις βοσκήσιμες γαίες ότι θα κατανείμουμε αυτές τις εκτάσεις σε επιμέρους λιβαδικές μονάδες ώστε κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση να έχει τη δική της λιβαδική μονάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας μέχρι τέλους του 2019 .
Σε αυτή την περίπτωση θα είναι εύκολη και η συνεργασία των κτηνοτρόφων με τη δημιουργία ομάδων παραγωγών που θα μπορούν όχι μόνο να προβαίνουν από κοινού στην αγορά των εφοδίων τους και την πώληση των προϊόντων τους, αλλά και να δημιουργούν σε κατάλληλες θέσεις εντός των εκτάσεων που τους έχουν χορηγηθεί, τις βασικές υποδομές, από αλμεκτήρια μέχρι αποθήκες και γιατί όχι και μικρά τυροκομεία.

Και μια και μιλάμε για την αιγοπροβατοτροφία πολλοί θα αναρωτηθείτε τι κάναμε εμείς ως Κυβέρνηση για τη προστασία της φέτας στις διεθνείς αγορές. 
Στο πρώτο κιόλας Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, το Μάρτιο του 2015, καταγγείλαμε τις συμφωνίες με Νότια Αφρική και Καναδά, που παγίωναν την κατάχρηση του όρου «φέτα» από όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στις δύο χώρες, είτε ως τύπου φέτα, είτε ως φέτα Καναδά ή Νότιας Αφρικής. Με επιμονή και μεθοδικότητα (κάποια περίοδο βέβαια οι συνάδελφοί μου στο Σ.Υ. με είχαν ταυτίσει με τη φέτα) καταφέραμε να ανοίξουμε ένα θέμα που ήταν τελειωμένο και η διαπραγματευτική αποφασιστικότητά μας έφερε καρπούς σε ένα παιχνίδι που είμαστε μόνοι μας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις ανησυχίες της Ελλάδας και δεσμεύτηκε εντός της μεταβατικής περιόδου (όλες οι συμφωνίες έχουν μεταβατική περίοδο) να αναθεωρήσει τις 2 συμφωνίες, προς τη κατεύθυνση της πλήρους προστασίας όλων των Γ.Ε. της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της φέτας. Δηλαδή με απλά λόγια με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου των 5 χρόνων δεν θα χρησιμοποιείται ο όρος φέτα σε κανένα προϊόν της Νότιας Αφρικής και του Καναδά. 

Ταυτόχρονα εμείς συνεχίσαμε μια πολύ έντονη προσπάθεια για να είναι ακόμη καλύτερες οι καινούριες συμφωνίες της Ε.Ε. με άλλες χώρες. Και καταφέραμε με πρώτη αυτή με την Ιαπωνία εκείνο που κάποιοι θεωρούσαν ακατόρθωτο. Την πλήρη προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων μας από τη πρώτη στιγμή.

Δίνουμε αυτή την ώρα μάχες για τη συμφωνία με Σιγκαπούρη, Κίνα και ΗΠΑ.
Είχαμε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να μπουν ξεκάθαροι κανόνες και διαφάνεια στην αγορά του γάλακτος και του κρέατος . Καταφέραμε μετά από μεγάλη επιμονή στις Βρυξέλες να θεσμοθετήσουμε την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας αρμέγματος του γάλακτος σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και της χώρας προέλευσης του κρέατος στους χώρους πώλησής του. Θα γνωρίζει πλέον ο Έλληνας καταναλωτής το ελληνικό γάλα.
Όπως επίσης νομοθετήσαμε την υποχρεωτική πληρωμή μέχρι 60 ημέρες και μάλιστα με αυστηρά διοικητικά πρόστιμα στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών προϊόντων, ώστε να πάψει ο έλληνας αγρότης να είναι ο βασικός πιστωτής του χονδρεμπορίου και των πολυκαταστημάτων.

Όλα αυτά βέβαια για να υπηρετηθούν αποδοτικά για το χώρο προϋποθέτουν και τη δική σας οργανωμένη συμμετοχή. Και μια και μιλάμε για τη διακίνηση των τροφίμων το πρόβλημα που υπάρχει σε μερικές πόλεις στην Ελλάδα, όπως στη Δράμα, με τις αγορές παραγωγών θα λυθεί άμεσα με νομοθετική μας πρωτοβουλία.

Είναι όμως αδιανόητο να αναφερόμαστε σε ένα μείγμα πολιτικών πρωτοβουλιών για την τόνωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, χωρίς να έχουμε κατά νου την ρεαλιστική προσέγγιση του προβλήματος που αφορά στην καταγραφή του πραγματικού αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων. Ήδη έχει σχεδιαστεί να καταστεί υποχρεωτική (Ιούλιος 2019) η εισαγωγή της ηλεκτρονικής σήμανσης των βοοειδών, με τη χρήση ενδοστομαχικού βόλου, στο πλαίσιο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μήπως πρέπει να δούμε και τη χρήση του ίδιου τρόπου σήμανσης στην καταγραφή των αιγοπροβάτων;

Και λίγα λόγια για την αλιεία.

Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τις οποίες θέλουμε να ενισχύσουμε τον τομέα, όπως η τροποποίηση του ν.δ. 420/70, η οποία θα ενισχύσει το συνδικαλιστικό κίνημα και τους αλιείς, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θέλουμε να προωθήσουμε και τις έχει ανάγκη ο κλάδος, καθώς το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι απαρχαιωμένο και δεν εξυπηρετεί πλέον τις σύγχρονες ανάγκες.
Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε σύμμαχο και το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, του οποίου οι συνολικοί πόροι, κοινοτικοί και εθνικοί υπερβαίνουν τα 520 εκατ. €, ενώ με την κινητοποίηση και της ιδιωτικής συμμετοχής θα ανέλθουν στα 780 εκατ.€.
Φίλες και φίλοι, αγαπητοί αγρότες, εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παραγωγική ύπαιθρος μπορεί να σηκώσει το μεγάλο βάρος της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας και προσπαθούμε για το σκοπό αυτό να δημιουργήσουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία στήριξής σας.

Ταυτόχρονα διερευνούμε αποφασιστικά τις δυνατότητες και τις λύσεις σε συζήτηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για διάφορες εναλλακτικές λύσεις των ενισχύσεων στην παραγωγή, όπως:
άμεσης αναθεώρησης του συστήματος κατανομής των δικαιωμάτων και 
άμεσης σύγκλισης (μέσα στον ίδιο κλάδο παραγωγής), προκειμένου να αποκατασταθούν αδικίες εις βάρος των νέων κυρίως αγροτών και μονομέρειες υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, ώστε οι παραγωγικές δυνάμεις στον αγροτικό χώρο, με την περιφερειακή τους διάσταση, να αρχίσουν αργά αλλά σταθερά να αναπτύσσονται και πάλι με νέα δυναμική και εξωστρέφεια." Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Επίσκεψη Αποστόλου στο Βόρειο Έβρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιείται στην Κομοτηνή, θα επισκεφθεί την Τετάρτη το πρωί τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στην Ορεστιάδα, όπου θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο των εργαστηρίων που παραχωρήθηκε δωρεάν από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πανεπιστήμιο. Θα ακολουθήσει η επίσημη παράδοση του νεοαποκτηθέντος Αγροκτήματος της Σχολής, που παραχωρήθηκε από το ΥΠΑΑΤ στο πανεπιστήμιο για να εξυπηρετήσει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες.


Στη συνέχεια, ο Υπουργός θα επισκεφθεί τον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό «Θρακών- Αμνός» και θα εγκαινιάσει την τυροκομική μονάδα της συνεταιριστικής οργάνωσης. Επισημαίνεται ότι ο συνεταιρισμός «Θρακών- Αμνός» που  ιδρύθηκε το 2012 δραστηριοποιείται ενεργά στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος  και σήμερα αριθμεί  189 μέλη που παράγουν 823.182 κιλά πρόβειο  και 1.429.352 κιλά γίδινο γάλα. Ο Συνεταιρισμός διακινεί και εμπορεύεται συλλογικά την πρώτη ύλη των παραγωγών – μελών, συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες μεταποίησης, εφαρμόζει πιλοτικά συμβολαιακή γεωργία πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ από το 2016 προχώρησε και στην εγκατάσταση του πρώτου Αυτόματου Πωλητή Γίδινου Γάλακτος στην Ελλάδα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. 

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, για την αλιεία, στην εκδήλωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δραπετσώνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                            

                                                                Αθήνα, 10 Νοεμβρίου  2017Η αλιεία σε πορεία βιώσιμη και αειφορική

" Η αλιεία ενώ αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και συνδετικό ιστό των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών έχει  βιώσει την πλήρη εγκατάλειψη τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι χαρακτηριστική η περιφορά της αρμοδιότητάς της από Υπουργείο σε Υπουργείο, ενώ  η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δεν επέτρεπε στους αλιείς να λειτουργούν ως θεσμικοί εκπρόσωποι του χώρου.

Για να προσεγγίσει όμως κάποιος τα προβλήματα του κλάδου πρέπει να γνωρίζει  ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, διέπεται από μια σειρά ρυθμιστικών – διαχειριστικών και διαθρωτικών μέτρων, όπως για παράδειγμα η διενέργεια της αλιείας  με συρόμενα και κυκλωτικά αλιευτικά εργαλεία προϋποθέτει την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή. Γιατί απλά είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολαμβάνουμε τα οφέλη, όπως είναι η οικονομική ενίσχυση και προστασία του κλάδου, αλλά  είμαστε και υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τους Κανονισμούς, τους οποίους και συναποφασίζουμε με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη.

Και δυστυχώς πολλές από αυτές  τις  αποφάσεις  δεν εξυπηρετούν στο μέγιστο βαθμό τη χώρα μας, καθώς η αλιεία στην Ελλάδα είναι πολυειδική. Είναι πολύ δύσκολο σε μια χώρα η οποία διαθέτει 16.000 χμ ακτογραμμής να εφαρμόσει Κανονισμούς όπως η υποχρεωτική εκφόρτωση των απορριπτόμενων αλιευμάτων ή τις δράσεις ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Πόσο μάλλον όταν διαθέτει περιορισμένους πόρους και λόγω της δημοσιονομικής στενότητας της χώρας αλλά και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει με τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές.

Στο Υπουργείο  έχουμε  ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια να αρθούν οι αγκυλώσεις και τα κακώς κείμενα. Το βασικότερο εργαλείο μας σε αυτή τη διαδρομή είναι οι κοινοτικοί πόροι του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας και Θάλασσας, ύψους 389 εκατ. ευρώ, που με την εθνική  συνεισφορά θα ξεπεράσουν τα 523 εκατ, ενώ αν συνυπολογίσουμε την ιδία συμμετοχή τότε ξεπερνάμε τα 720 εκ. ευρώ. Βέβαια η προσπάθεια αυτή δύσκολα γίνεται γνωστή, ακόμη και στους άμεσα ενδιαφερόμενους, πόσο μάλλον στο ευρύτερο κοινό.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της μεταχείρισης που έτυχαν την ίδια ημέρα (21/7/2017 ) δύο ανακοινώσεις για την αλιεία, μία του WWF, που έτυχε μεγάλης  δημοσιότητας,  με την οποία διαπιστωνόταν για μια ακόμη φορά ότι  η κατανάλωση ψαριών στην Ε.Ε. ξεπερνά τις  δυνατότητες  των θαλασσών της  και μία του ΥΠΑΑΤ, που πέρασε εντελώς απαρατήρητη,  με την οποία γνωστοποιούταν το άνοιγμα  επτά νέων μέτρων   για την αλιεία συνολικού προϋπολογισμού 118 εκατ. ευρώ, που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας, στην βελτίωση των αλιευτικών σκαφών.

Από τα πλέον σημαντικά όμως έργα  για την αλιεία, για τα οποία έχει ουσιαστικά εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Ένα πρόγραμμα που δεν υλοποιούνταν πλήρως για αρκετά χρόνια και αρκετές χρονιές  καθόλου, παρότι αποτελεί το βασικό εργαλείο κάθε χώρας για να μπορέσει να εφαρμόσει αλιευτική πολιτική. Αυτό θα μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα βιώσιμα και αειφόρα, τα ιχθυοαποθέματα στη χώρα μας, να διατηρήσουμε βιώσιμο το επάγγελμα των αλιέων, με προτεραιότητα αυτού των παράκτιων αλιέων, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μικρής παράκτιας αλιείας.

Στο Υπουργείο ετοιμάζουμε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τα οποία ευελπιστούμε  να βελτιώσουμε  αισθητά την κατάσταση που διέπει τον κλάδο. Ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία νέος νόμος για τις κυρώσεις στην αλιεία, ο οποίος  θα αυστηροποιεί και θα συμπληρώνει το ελλιπές μέχρι σήμερα θεσμικό πλαίσιο, θα αποτρέπει την παράνομη και λαθραία αλιεία δίνοντας ιδιαίτερη  έμφαση στη ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων.
Στόχος μας αποτελεί η θωράκιση  του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων και η  προστασία ιδιαίτερα των ευαίσθητων ιχθυοαποθεμάτων, τα οποία όπως καταγγέλλετε και σεις οι ψαράδες  τείνουν να εκλείψουν, όπως για παράδειγμα οι ροφοί, οι στείρες, τα μαγιάτικα. 

Αναθεωρείται επίσης το απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο, με απαρχή την αλλαγή της νομοθεσίας για την επαγγελματικότητα των αλιέων και τον τρόπο έκδοσης των αδειών επαγγελματικής αλιείας, το οποίο εφαρμόζεται από  Βασιλικό Διάταγμα του 1966
Η καινοτομία και το αναπτυξιακό κριτήριο που θα φέρει το εν λόγω νομοθέτημα, είναι τόσο το ξεκαθάρισμα του κλάδου, σε αυτούς που πραγματικά αποζούν από την αλιεία και δραστηριοποιούνται σε αυτή, όσο  και στην  έκδοση για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, νέων αδειών αλιείας, που θα εξαρτώνται πλέον από το απόθεμα αλιευτικής ικανότητας που διαθέτει η χώρα μας.
Δεν αρκεί για να γίνει επαγγελματίας αλιέας κάποιος, το να αγοράσει υπάρχουσα επαγγελματική άδεια αλιείας. Θα πρέπει να υπάρχει η στοιχειώδης κατάρτισή του, ώστε να κατανοεί ότι αν δεν αλιεύει βιώσιμα στο παρόν, δεν θα έχει τη δυνατότητα να αλιεύει στο μέλλον, και το χειρότερο είναι ότι θα στερήσει τη δυνατότητα από τις επερχόμενες γενεές, από τα παιδιά του, το δικαίωμα της αλιείας. Πρέπει να ενστερνιστούμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στον κλάδο, ότι δεν υπάρχει μέλλον σε αυτόν, αν δεν διαφυλάξουμε οι ίδιοι τους διαθέσιμους βιολογικούς πόρους και αν δεν καταφέρουμε να απαλείψουμε τις κακές πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα. 

Μια ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία που επεξεργαζόμαστε αφορά στην επαναφορά των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και στη δημιουργία μητρώου ερασιτεχνών .
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια πιο ολιστική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων, καθώς σήμερα κανείς δεν γνωρίζει πόσοι είναι οι ερασιτέχνες αλιείς και ποιος ο αντίκτυπός τους στα ιχθυοαποθέματα.
Παράλληλα, προσπαθούμε να βρούμε και τρόπους να περιορίσουμε, αν όχι να εξαλείψουμε, παράνομες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από μια μικρή μερίδα ερασιτεχνών αλιέων, η οποία πλήττει ανεπανόρθωτα τόσο τα ιχθυοαποθέματα, όσο και το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων.
Η ερασιτεχνική αλιεία είναι ένας χώρος τον οποίο οφείλουμε να χαρτογραφήσουμε και μάλιστα, ήδη, μέσω το Εθνικού Προγράμματος Αλιευτικών Δεδομένων, έχει ξεκινήσει μια πρώτη καταγραφή τόσο για τον αριθμό των ερασιτεχνών αλιέων, όσο για τις ποσότητες, τα είδη και τη συχνότητα που αλιεύουν.
Άλλωστε, σε διεθνές επίπεδο, ήδη έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια για την οριοθέτηση της ερασιτεχνικής αλιείας, με συμμετοχή τόσο των Κρατών μελών της Ε.Ε., της Γενικής Γραμματείας για την Αλιεία στη Μεσόγειο και των Κρατών της Μεσογείου. Ελπίζω να μην αναγκαστούμε  αυτή τη φορά να αποσύρουμε τη διάταξη .

Σε διεθνές επίπεδο   μέσω των παρεμβάσεών μας , ιδιαίτερα  στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας της Ε.Ε. έγινε δεκτό το αίτημα της Ελλάδας, να ξεκινήσει η συζήτηση για τις επιπτώσεις των Λεσσεψιανών μεταναστών, τόσο στην αλιεία, όσο και στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ήδη η Κύπρος έχει τεράστια προβλήματα από την εισβολή των εν λόγω ειδών, από τη διώρυγα του Σουέζ, ενώ στη χώρα μας οι περιοχές που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Θέλω να καταστήσω σαφές προς όλου ότι όλες αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν ερήμην των αλιέων. Η γνώμη των αλιέων για θέματα που τους αφορούν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εμάς, ώστε συνεκτιμώντας την επιστημονική συμβουλή και την Κοινοτική νομοθεσία να μπορέσουμε να εκσυγχρονίσουμε του εθνικό πλαίσιο που διέπει την αλιεία, με γνώμονα τη διατήρηση με βιώσιμο τρόπο αυτής της πολύ σημαντικής δραστηριότητας της αλιείας. Έτσι, ήδη επεξεργαζόμαστε το θεσμικό πλαίσιο για την συνδικαλιστική οργάνωση του πρωτογενή τομέα, μετά και από την δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να οργανωθεί ο κλάδος, ώστε να μπορέσει να εκπροσωπηθεί και σε θεσμικά όργανα όπως το Συμβούλιο Αλιείας, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2017-2020 κα. 
Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι στο μέλλον, η εκπροσώπηση του κλάδου να είναι ενιαία και όχι κατακερματισμένη. Γνωρίζουμε απόλυτα τα προβλήματα συνεννόησης που υπάρχουν ανάμεσα στην παράκτια και τη μέση αλιεία, εντός της παράκτιας με αυτούς που δουλεύουν με στατικά εργαλεία, με αυτούς που λειτουργούν βιντζότρατες, αλλά ακόμα και εντός των αλιέων που έχουν μόνο στατικά εργαλεία.

Οι διενέξεις πολλές φορές αφορούν στον ίδιο αλιευτικό σύλλογο, στην ίδια περιοχή. Πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό πως η θάλασσα είναι μία. Τα ιχθυαποθέματα είναι κοινά και αν δεν καταφέρουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για τη λύση των αναρίθμητων προβλημάτων που υπάρχουν και παρουσιάζονται καθημερινά στον κλάδο, ο κλάδος δεν θα έχει μέλλον.
Παράλληλα με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες όμως, ως βασικό εργαλείο για την οικονομική ενίσχυση του τομέα, αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, όπως προανέφερα.  Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί Μέτρα ύψους 250 περίπου εκ. ευρώ.

Τα Μέτρα αφορούν ενδεικτικά:
 1. στο Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων.
 2. σε κατασκευές και εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων και ιχθυοσκαλών στη χώρα
 3. στην εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
 4. στην Τεχνική Βοήθεια τους Προγράμματος (Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που βοηθούν στην υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ)
 5. στα Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης (Leader Αλιείας), τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.
 6. στην οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, το οποίο δεν αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο μεν, αλλά δεν μπορούμε να στερήσουμε τη δυνατότητα αυτή στους αλιείς, αφού μάλιστα πολλοί από εσάς το ζητάτε και πιθανόν το εν λόγω Μέτρο να μην εφαρμοστεί ξανά στο μέλλον. Στο  Μέτρο αυτό έχουμε ενεργοποιήσει και μια ειδική ρήτρα, ώστε τα σκάφη τα παραδοσιακά, τα οποία αποτελούν ζωντανή απόδειξη της μακράς Παράδοσης της χώρας μας στη ναυπηγική, να μπορούν αντί νακαταστρέφονται, να χρησιμοποιούνται για μουσειακούς σκοπούς.
 1. στις παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια,(αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποδοτική χρήση των πόρων κα)
 2. στη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 3. στις επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών (υγεία και ασφάλεια, ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής)
 4. στις επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που αφορούν στην προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
 5. στην αγορά και εκσυγχρονισμό πλωτών και εναέριων μέσων για την εφαρμογή του ελέγχου στην αλιεία.

Παράλληλα, ήδη προετοιμάζουμε την ενεργοποίηση Μέτρων, τα οποία θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον κλάδο, όπως:
 1. η αποζημίωση των διχτυών από τα θαλάσσια θηλαστικά, ένα Μέτρο το οποίο εξαιτίας θεμάτων ανταγωνισμού, δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια.
 2. ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών
 3. η ενίσχυση των νέων αλιέων για αγορά πρώτου αλιευτικού σκάφους
 4. οικονομική ενίσχυση των δράσεων ελέγχου
Ο κλάδος βρίσκεται σε οριακό σημείο. Χρειάζεται όλοι μας να υπερβάλλουμε εαυτούς, να αφήσουμε πίσω μας τις διενέξεις και όλοι μαζί να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ανάταση του κλάδου. Είμαστε υποχρεωμένοι τόσο προς την κοινωνία όσο προς την ιστορία, να παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ένα καλύτερο αύριο. Να διασφαλίσουμε ότι και αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να τρώνε φρέσκα, ποιοτικά και αειφόρα αλιευόμενα ελληνικά αλιεύματα."