Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Πιστοποίηση φορέων ως πύλες εισόδου στα πλαίσια του ΟΣΔΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28 Απριλίου 2015
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, πιστοποιούνται με 6ετή διάρκεια (2015 - 2020) 12 φορείς ως «πύλες εισόδου τύπου Α στα πλαίσια του ΟΣΔΕ».
Οι υπόλοιποι φορείς που δεν έχουν πιστοποιηθεί, καθώς και όσοι απορρίφθηκαν στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.
Μαζί με τις ενστάσεις του δεύτερου σταδίου της διαδικασίας, θα εξεταστούν και τα αιτήματα θεραπείας και προσφυγές που είχαν υποβάλλει φορείς για το πρώτο στάδιο.
Οι φορείς που πιστοποιούνται είναι: 
 • ΓΑΙΑ ΠΥΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 • ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 • EUROAGRO A.E., ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΙΟΥΛΙΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 • ΤΖΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 • ΚΩΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • Π.ΦΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «ΕΜΜ ΠΑΠΠΑΣ», ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 • ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 • ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗ – Χ. ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ – Ι. ΚΙΡΠΙΤΣΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων ΟΕΦ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28 Απριλίου 2015
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Την απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΟΕΦ για την τριετία 2015 - 2018 έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.
Με την απόφαση χρηματοδοτούνται 66 ελαιοκομικοί φορείς με το συνολικό ποσό κοινοτικής ενίσχυσης 33.294.000 ευρώ, πλέον εθνικής και ίδιας συμμετοχής.
Για την κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων στους Ελαιοκομικούς Φορείς, ακολουθήθηκαν τα κριτήρια που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός 611/14 άρθρο 6. Ειδικότερα, ελήφθη υπόψη το μέγεθος της ελαιοκομικής δραστηριότητας κάθε περιοχής (αριθμός παραγωγών, στρεμμάτων, δένδρων, παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς κ.λπ.) αλλά και οι οικονομικές δυνατότητες κάθε φορέα που είχε υποβάλλει πρόγραμμα εργασίας. Τα χρήματα του προγράμματος, άλλωστε, προέρχονται από την παρακράτηση 2% επί των 550 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι 412.000 ελαιοπαραγωγοί της χώρας και συνεπώς είναι απολύτως επιβεβλημένη η «επιστροφή», στις οργανώσεις παραγωγών μέσω των προγραμμάτων, κατά τρόπο αναλογικό.
Σχετικά με τη διαφοροποίηση που υπάρχει σε ορισμένες ΟΕΦ στην τελική κατανομή, σε σχέση με την προέγκριση της κεντρικής γνωμοδοτικής επιτροπής, επισημαίνεται το εξής: η πρόταση της γνωμοδοτικής επιτροπής δεν είχε λάβει επαρκώς υπόψη τα κριτήρια του κανονισμού 611/14, αλλά ούτε την ανάγκη αναλογικότητας στην αξιολόγηση των προγραμμάτων και την κατανομή των κονδυλίων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κάποιες αδικίες και αστοχίες. Η τελική κατανομή αίρει αβλεψίες και διορθώνει ανισορροπίες στην κατανομή.
Ο αναπληρωτής υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα των ΟΕΦ είχε οργανωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και η περίοδος υποβολής των προτάσεων συνέπεσε με την εκλογική περίοδο. Ως νέα πολιτική ηγεσία, δεν είχαμε δυστυχώς την ευκαιρία να καθορίσουμε τις βασικές αρχές του προγράμματος έτσι ώστε να αντανακλούν μια διαφορετική αντίληψη και μια διαφορετική στρατηγική για τον ελαιοκομικό τομέα. Οφείλουμε όμως να κατανείμουμε τα κονδύλια κατά τον βέλτιστο τρόπο, αλλά και να παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό έδωσα εντολή για άμεσο σχεδιασμό ενός αξιόπιστου συστήματος που θα ελέγχει αυστηρά κατά την τρέχουσα τριετία την εφαρμογή, τα χρονοδιαγράμματα και την απόδοση των νέων προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών. Τα χρήματα αυτά προορίζονται για την ανάπτυξη του κλάδου και όχι για τη συντήρηση γραφειοκρατικών και αναποτελεσματικών μηχανισμών. Ανεξάρτητα από το τι γινόταν στο παρελθόν, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι, στο εξής, κάθε ευρώ εθνικής και κοινοτικής δαπάνης θα πιάνει τόπο».

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 27 Απριλίου 2015

                                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


"Η ανθοκομία είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της φυτικής παραγωγής με δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης γιατί έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αυτό της επένδυσης με την μεγαλύτερη απόδοση σε σύγκριση μεάλλες καλλιέργειες.

Μια άλλη ιδιαιτερότητα του χώρου είναι ότι η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το 70%-80% της εσωτερικής αγοράς ενώ οι εξαγωγές ανθοκομικών προϊόντων, αν και εμφανίζουν μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε ότι είναι πολύ χαμηλές, αφού το χρηματικό ποσό από τις εξαγωγές αντιστοιχεί περίπου στο 12% του αντίστοιχου ποσού των εισαγωγών.

Ο κλάδος μπορεί να μπει σε τροχιά γρήγορης ανάπτυξης εφόσον αντιμετωπισθούν χρόνια προβλήματα που αποτελούσαν και αντικίνητρα για την ανάπτυξη του (έλλειψη σύγχρονων και οργανωμένων αγορών, έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, υψηλό κόστος παραγωγής , μικρός βαθμός οργάνωσης των ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων). 

Τα ανθοκομικά προϊόντα θα μπορούσαν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά σε ικανοποιητικές τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ικανό επιχειρηματικό κέρδος, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και στηρίζοντας το εισόδημα των παραγωγών. Ειδικότερα δε για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων αγροτών ο κλάδος της ανθοκομίας αποτελεί μια ιδανική λύση.

Οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στα κυρίως ανθοκομικά κέντρα της χώρας όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δίνουν ευοίωνες προοπτικές παραπέρα ανάπτυξης του κλάδου.

Στόχος του Υπουργείου είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του κλάδου της ανθοκομίας μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου μας. Ο στόχος αυτός υλοποιείται με τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων ώστε να εξετάζονται και να λαμβάνονται μέτρα με σκοπό:

 • Την αύξηση με ίδρυση νέων θερμοκηπιακών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων
 • Την εξυγίανση, βελτίωση των δομών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διακίνησης και εμπορίας των ανθοκομικών προϊόντων προϊόντων . 
 • Την προώθηση και προβολή των ανθοκομικών προϊόντων με τη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ανθοκομικές εκθέσεις 
 • Την τεχνική υποστήριξη της ανθοκομίας και ανάπτυξη της έρευνας με τη συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων για την παραγωγή υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλ/στικού υλικού και ανταγωνιστικών ποιοτικών ανθοκομικών προϊόντων 
 • Την κατάρτιση των ανθοκαλλιεργητών. 
Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των αντίστοιχων τμημάτων εκπ/σης όλων των βαθμίδων (ΙΕΚ, Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι.) , σε συνδυασμό με επισκέψεις των ανθοκόμων σε σύγχρονες ανθοκομικές μονάδες στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και εφαρμογή καλών πρακτικών θα συμβάλλουν στην αύξηση και συνέχιση του δημιουργικού έργου των Ελλήνων ανθοπαραγωγών. 

Ειδικότερα οι παραγωγοί ανθοκομικών ειδών μέσω ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020, θα έχουν την δυνατότητα για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης, υποβάλλοντας σχέδια βελτίωσης για ενίσχυση προκειμένου να πετύχουν τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την αύξηση ή την αναδιάρθρωση της παραγωγής τους."

Σάββατο 25 Απριλίου 2015

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στην 1η Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών «FRESKON» (23/4-25/4/2015 Θεσσαλονίκη)
"Στο πρόγραμμά μας το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα αποτελεί βασικό μοχλό για την οικονομική και κοινωνική ανόρθωση της χώρας.

Κι αυτό γιατί είναι ο τομέας που μπορεί να συνδέσει τον πλούτο των φυσικών πόρων της χώρας μας με τη βιοποικιλότητα και τη καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών για την παραγωγή ενός ευρέως φάσματος ποιοτικών προϊόντων, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να παρευρίσκομαι στην 1η Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών, που αντανακλά ένα δυναμικό πεδίο της ελληνικής παραγωγικότητας και απεικονίζει τις μεγάλες δυνατότητες του εθνικού επιχειρηματικού και μεταποιητικού κλάδου.

Ο τομέας των Φρούτων και Λαχανικών (νωπών και μεταποιημένων) κατέχει σημαντική θέση στην εθνική παραγωγή, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, σε κύκλο εργασιών και σε προστιθέμενη αξία, που αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, αλλά και σε απασχόληση, που απαντά στην αναγκαιότητα διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος για τους κατοίκους της υπαίθρου.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην δυσκολότερη πενταετία της μεταπολιτευτικής περιόδου 2009-2014 οι εξαγωγές των ελληνικών φρούτων αυξήθηκαν κατά 30% σε αξία και κατά 37% σε όγκο.

Τα αγροτικά προϊόντα είναι προϊόντα με ταυτότητα και έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα άμεσα συνδεδεμένα με τον τόπο καταγωγής τους.
Είναι επίσης εκείνα τα προϊόντα που συνδέονται στενά με την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση και τις αξίες της χώρας μας, είναι αυτό που λέμε Προϊόντα της Ελληνικής Γης, προϊόντα που εμπεριέχουν Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. Γι αυτό και κατέχουν σημαντική θέση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές και επάξια θεωρούνται πρεσβευτές της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας.

Η βιομηχανία που ασχολείται με την τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της πρωτογενούς παραγωγής και των καταναλωτών, η δε προσαρμογή της στα σύγχρονα δεδομένα (εισαγωγή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, εκσυγχρονισμός κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού,) από επενδυτικά προγράμματα, καθώς και η εφαρμογή του θεσμού εγκεκριμένου εμπόρου οδηγούν στην ποιοτική αναβάθμιση, στα υψηλής ασφάλειας και θρεπτικής αξίας τρόφιμα.

Σε μια συντονισμένη προσπάθεια με διάλογο, συναντίληψη και αλλαγή νοοτροπίας από όλους μας, στοχεύουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση και ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών προϊόντων, καθώς και σε μεθόδους παραγωγής που σέβονται απόλυτα το περιβάλλον.
Στρατηγική μας επιλογή είναι η ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, στηρίζοντας τόσο την παραγωγική διαδικασία και την επιχειρηματικότητα όσο και τη παρουσία τους στη διεθνή αγορά."

Ομιλία Αν.Υπουργού Β.Αποστόλου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων 24.04.15Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.Αποστόλου, κατά τη συζήτηση του σ/ν «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μόνο συζήτηση επί της πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν κάνουμε. Φτάσαμε μάλιστα σε έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο χωρίς όρια και με φαντασιώσεις, χωρίς ουσιαστικά συγκεκριμένο αντικείμενο.
Έχουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η Κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να φέρει τη συγκεκριμένη πράξη.
Η Κυβέρνηση θέλει σε αυτή την κρίσιμη περίοδο τη διαπραγμάτευση που κάνει να την κάνει απερίσπαστα, έχοντας την ομόθυμη στήριξη του ελληνικού λαού. Θέλει να έχει λύσει όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί να προκύψουν από άλλου είδους υποχρεώσεις.
Επειδή έχει γίνει μεγάλη σπέκουλα γύρω από τα διαθέσιμα των Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θέλω να σας πω ότι πρόκειται για αξιοποίηση των διαθεσίμων. Μάλιστα, με την τροπολογία που φέρνει, ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουμε προθεσμιακές καταθέσεις, πάλι όλα αυτά διασφαλίζονται.
Εάν σας αναφέρω εγώ το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μου πείτε ότι δεν είναι αξιοποίηση σε όφελος του αγροτικού χώρου; Λοιπόν, μεταφέραμε στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ρέπος 2,3%-2,4%, περίπου 300 εκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία ήταν «παρκαρισμένα» από το 2008 έως τον Οκτώβριο του 2014 με μηδενικό επιτόκιο σε τραπεζικό ίδρυμα. Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι προχθές με επιτόκιο 0,3!
Δεν αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτό είναι σωστή αξιοποίηση των διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποια διαθέσιμα; Γιατί έχει γίνει μια σπέκουλα ότι αυτά τα διαθέσιμα θα εμποδίσουν την πληρωμή των ενισχύσεων γενικά του αγροτικού χώρου. Και πληρωμές, λοιπόν, έγιναν κανονικά και συνεχίζουν να γίνονται και ταυτόχρονα τα συγκεκριμένα χρήματα δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές ενισχύσεων.
Τα συγκεκριμένα χρήματα αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν προκαταβολή από το Πρόγραμμα 2007-2014 και ξέρετε ότι η προκαταβολή συμψηφίζεται στο τέλος του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει. Μένουν άλλοι έξι μήνες. Μάλιστα κάνουμε μία προσπάθεια –και αυτά πρέπει να συζητάμε- να πάρουμε μία παράταση έξι μηνών, ούτως ώστε να απορροφήσουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, που θα χάσουμε γιατί δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον αγροτικό χώρο. Αυτά είναι τα κύρια θέματα που πρέπει να συζητάμε.
Από πλευράς, λοιπόν, του ΟΠΕΚΕΠΕ τα συγκεκριμένα χρήματα δεν μπορούν να πάνε σε άλλο σκοπό ούτε να διατεθούν πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ποια, λοιπόν, προβληματικότητα και ποια δυσχέρεια έρχεται στον συγκεκριμένο οργανισμό; Καμία απολύτως. Άρα, να μην κάνουμε σπέκουλες, ιδιαίτερα σε έναν χώρο που έχει ευαισθησίες.
Από εκεί και πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα: Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βεβαίως, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουμε το ίδιο πρόγραμμα. Δεν έχουμε την ίδια αφετηρία.
Επομένως, άλλες οι στοχεύσεις οι δικές μας, άλλες οι δικές σας. Επιτέλους συμφωνούμε σε αυτό!

Απάντηση Αν.Υπουργού Β.Αποστόλου σχετικά με το σχέδιο δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.Αποστόλου, στη με αριθμό 97/15-4-2015 του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Νικολάου Μωραίτη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το σχέδιο δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απάντηση Αν.Υπουργού Β.Αποστόλου για την επανεξέταση της ΚΑΠ 24.04.15Απάντηση Αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.Αποστόλου στην με αριθμό 105/17-2-2015 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την επανεξέταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).


Απάντηση Αν.Υπουργού Β.Αποστόλου για τις ζημιές έπειτα από έντονα καιρικά φαινόμενα.
Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.Αποστόλου στην με αριθμό 114/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δράμας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την ανάγκη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές του Κάτω Νευροκοπίου και του Δήμου Δοξάτου. 
Τρέξαμε και πήγαμε σε όλες τις περιοχές, όπου ειδικά τη φετινή χρονιά οι καιρικές συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες. 
Οπωσδήποτε οι εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Ειδικά για την ευρύτερη περιοχή του Νευροκοπίου που είχαμε ζημιές και σε σιτηρά, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από την πλευρά των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Έγιναν αναγγελίες για περισσότερα από τετρακόσια στρέμματα, δηλαδή είναι περισσότερες από έντεκα με δώδεκα δηλώσεις αυτές που έχουν υποβληθεί. Το ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Από αυτή την άποψη εμείς, εφόσον αποσυρθούν τα νερά, θα καταλήξουμε σε πορίσματα και έτσι θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ και αφορούν φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο. 
Ειδικότερα θα έλεγα ότι έχουμε δύο προβλήματα που πρέπει να δούμε συνολικότερα. Το πρώτο είναι τι θα γίνει με τα δικαιώματα ιδιαίτερα πάρα πολλών παραγωγών που δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τις συγκεκριμένες εκτάσεις. Το δεύτερο είναι τι θα γίνει με ένα εισόδημα που θα χαθεί από πλευράς των συγκεκριμένων.
Θα έλεγα ότι μέσα στα πλαίσια γενικότερα της περιφέρειας, συγκεντρώνοντας στοιχεία, προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γιατί θέτει ορισμένες προϋποθέσεις - και διεκδίκησης αποζημιώσεων. 
Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι από πλευράς δικαιωμάτων θα υπάρξει άμεσα μια τεκμηρίωση για να μη χαθούν. Όταν βέβαια θα φθάσουμε στην περίοδο που αποτιμάται και το εισόδημα που έχει χαθεί, θα δούμε μέσα από τις διαδικασίες έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς θα δώσουμε αυτό το deminimis από κοινοτικές ενισχύσεις ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το χώρο.
Από τη δική μας πλευρά, θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο δράσης με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Για παράδειγμα, σε θέματα που αφορούν τις παρεμβάσεις στα φράγματα και στα κανάλια, διότι μέχρι τώρα έχουμε μια αντιμετώπιση πρόσκαιρη και την επόμενη χρονιά ξαναβρισκόμαστε στο ίδιο πρόβλημα και μάλιστα διογκωμένο. 
Θα πρέπει, λοιπόν, να διαμορφώσουμε ένα συνολικό σχέδιο δράσεων στις συγκεκριμένες περιοχές με τα αρμόδια Υπουργεία και αντίστοιχα με τις Περιφερειακές Ενότητες. Ταυτόχρονα, να δούμε τι θα κάνουμε από τη δική μας πλευρά με τις επιλέξιμες δαπάνες, παραδείγματος χάριν, στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο έχει και μια υστέρηση, αλλά και στο πρόγραμμα που τώρα περπατάμε, και να δούμε τι θα κάνουμε και με το ερχόμενο πρόγραμμα, ώστε εκεί να μπορέσουμε να εντάξουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες, διότι η αποκατάσταση ζημιών ουσιαστικά είναι επενδυτική δραστηριότητα για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση.
Άρα, προς αυτή την κατεύθυνση να δούμε ποιες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να μπουν γιατί οι δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, από εθνικούς πόρους σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχουν, λοιπόν, συγκεκριμένες δυνατότητες και προς αυτή την κατεύθυνση θα πορευτούμε. 
Πιστεύουμε στην κατάλληλη αξιοποίηση του πλαισίου που υπάρχει από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φορέων του αγροτικού χώρου. Ιδιαίτερα ο ΕΛΓΑ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια αυτή την ώρα και να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις αποζημιώσεις, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκεται έγκαιρα την ώρα της καταγραφής και της εκτίμησης της ζημιάς.

Απάντηση Αν.Υπουργού για τη δακοκτονία στις ελαιοκαλλιέργειες της χώρας.Απάντηση αναπλητωτή Υπουργού, Β.Αποστόλου στην με αριθμό 118/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Εμμανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την έγκαιρη πραγματοποίηση της δακοκτονίας στις ελαιοκαλλιέργειες της Χώρας.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα από την αρχή: Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων καταπολέμησης του δάκου ανήκει στις περιφέρειες και ειδικότερα, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το νέο οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις παραπάνω εργασίες συμμετέχει και το Υπουργείο, ειδικότερα το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
Οι πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας γίνονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων, που, όπως είναι γνωστό, προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Διότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: 
Πρώτον, από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ποσοστό 20%, από το φόρο προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 12% και από το φόρο ακίνητης περιουσίας σε ποσοστό 50%. 
Εκεί, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι συγκεκριμένοι πόροι εκ των πραγμάτων είναι λιγότεροι από αυτούς που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές. Άρα, λοιπόν, η κατανομή των πιστώσεων για τις ελαιοκομικές περιφέρειες γίνεται μετά από δική μας εισήγηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για το έτος 2015. Στις 25 Φεβρουαρίου στείλαμε σχετική απόφαση. Βεβαίως, στο Υπουργείο Εσωτερικών το ποσοστό που αντιστοιχούσε, για να μπορέσει να καλύψει, ήταν 18.363.000 ευρώ. Για την κάλυψη της προμήθειας υλικών ψεκασμού άλλο ένα ποσό των 6.332.000 ευρώ. 
Ποια είναι η φετινή ιδιαιτερότητα; Είναι ότι το ποσό αυτό για την κάλυψη υλικών ψεκασμού δεν θα το διαθέσουν οι περιφερειακές ενότητες για την αγορά, διότι υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό από την περασμένη χρονιά. Άρα, εκ των πραγμάτων, πάλι το ποσό που διατίθεται ουσιαστικά για την αντιμετώπιση της δακοκτονίας είναι μεγαλύτερο από το ποσό που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά, όταν προστεθούν και τα δύο ποσά. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα ποσό συνολικά 24.696.000 ευρώ προκειμένου να κατανεμηθεί σε τριάντα πέντε ελαιοκομικές περιφερειακές ενότητες. 
Στην περίπτωση της Κρήτης, οι πιστώσεις που εγκρίναμε σε σχέση με τις δαπάνες του 2014 είναι αυξημένες κατά 13%. Σας αναφέρω συγκεκριμένα: Ενώ το 2014 είχαμε εγκρίνει το συνολικό ποσό των 8.935.000 ευρώ, αυτό που ξοδεύτηκε ήταν 6.118.000 ευρώ. Άρα, σε σχέση με το ποσό των 7.113.000 ευρώ έχουμε μία αύξηση. 
Από εκεί και πέρα, επειδή η όλη διαδικασία έτσι όπως γίνεται χρειάζεται και μια περαιτέρω επεξεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τεχνικά στοιχεία, υπάρχει η πρόβλεψη, εφόσον οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλυφθούν, η οποία μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων –προσέξτε το όμως- από άλλες περιφερειακές ενότητες και περιφέρειες. Το ποσό είναι αυτό, αλλά στη διαδρομή επειδή παρατηρούνται τέτοιους είδους ζητήματα, τα παρακολουθούμε και θα μπορέσουμε εάν υπάρχει ανάγκη να καλύψουμε τις επιπλέον δαπάνες. 
Σχετικά, βεβαίως, με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς ήδη ζητήσαμε την πρόσληψη εννιακοσίων ατόμων. Δεν επαρκούν και επειδή δεν επαρκούν, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές, όπως είπατε, την παγιδοθεσία και άλλα να τα δίνουμε σε εργολάβους. 
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς αυτήν την ώρα να το ανατρέψουμε. Στον όλο όμως σχεδιασμό μας, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν. 
Εγώ θέλω να σας ξεκαθαρίσω, αγαπητέ συνάδελφε, ένα πράγμα: Ιδιαίτερα για ένα προϊόν, όπως είναι η ελιά, το λάδι, που έχει υποστεί και τις επιπτώσεις από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική -ζητήματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε, να τα επανεξετάσουμε, γιατί πρόκειται για έναν κλάδο που τον έχουμε ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητες στην παγκόσμια αγορά τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε- πρέπει, επιτέλους, να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν πάνω από το 80%-85% του ελαιολάδου της χώρας να βγαίνει χύμα, τη στιγμή που οι δυνατότητες για προστιθέμενη αξία είναι τεράστιες.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα από την αρχή: Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων καταπολέμησης του δάκου ανήκει στις περιφέρειες και ειδικότερα, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το νέο οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις παραπάνω εργασίες συμμετέχει και το Υπουργείο, ειδικότερα το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
Οι πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας γίνονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων, που, όπως είναι γνωστό, προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Διότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: 
Πρώτον, από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ποσοστό 20%, από το φόρο προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 12% και από το φόρο ακίνητης περιουσίας σε ποσοστό 50%. 
Εκεί, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι συγκεκριμένοι πόροι εκ των πραγμάτων είναι λιγότεροι από αυτούς που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές. Άρα, λοιπόν, η κατανομή των πιστώσεων για τις ελαιοκομικές περιφέρειες γίνεται μετά από δική μας εισήγηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για το έτος 2015. Στις 25 Φεβρουαρίου στείλαμε σχετική απόφαση. Βεβαίως, στο Υπουργείο Εσωτερικών το ποσοστό που αντιστοιχούσε, για να μπορέσει να καλύψει, ήταν 18.363.000 ευρώ. Για την κάλυψη της προμήθειας υλικών ψεκασμού άλλο ένα ποσό των 6.332.000 ευρώ. 
Ποια είναι η φετινή ιδιαιτερότητα; Είναι ότι το ποσό αυτό για την κάλυψη υλικών ψεκασμού δεν θα το διαθέσουν οι περιφερειακές ενότητες για την αγορά, διότι υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό από την περασμένη χρονιά. Άρα, εκ των πραγμάτων, πάλι το ποσό που διατίθεται ουσιαστικά για την αντιμετώπιση της δακοκτονίας είναι μεγαλύτερο από το ποσό που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά, όταν προστεθούν και τα δύο ποσά. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα ποσό συνολικά 24.696.000 ευρώ προκειμένου να κατανεμηθεί σε τριάντα πέντε ελαιοκομικές περιφερειακές ενότητες. 
Στην περίπτωση της Κρήτης, οι πιστώσεις που εγκρίναμε σε σχέση με τις δαπάνες του 2014 είναι αυξημένες κατά 13%. Σας αναφέρω συγκεκριμένα: Ενώ το 2014 είχαμε εγκρίνει το συνολικό ποσό των 8.935.000 ευρώ, αυτό που ξοδεύτηκε ήταν 6.118.000 ευρώ. Άρα, σε σχέση με το ποσό των 7.113.000 ευρώ έχουμε μία αύξηση. 
Από εκεί και πέρα, επειδή η όλη διαδικασία έτσι όπως γίνεται χρειάζεται και μια περαιτέρω επεξεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τεχνικά στοιχεία, υπάρχει η πρόβλεψη, εφόσον οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλυφθούν, η οποία μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων –προσέξτε το όμως- από άλλες περιφερειακές ενότητες και περιφέρειες. Το ποσό είναι αυτό, αλλά στη διαδρομή επειδή παρατηρούνται τέτοιους είδους ζητήματα, τα παρακολουθούμε και θα μπορέσουμε εάν υπάρχει ανάγκη να καλύψουμε τις επιπλέον δαπάνες. 
Σχετικά, βεβαίως, με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς ήδη ζητήσαμε την πρόσληψη εννιακοσίων ατόμων. Δεν επαρκούν και επειδή δεν επαρκούν, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές, όπως είπατε, την παγιδοθεσία και άλλα να τα δίνουμε σε εργολάβους. 
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς αυτήν την ώρα να το ανατρέψουμε. Στο όλο όμως σχεδιασμό μας, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν. 
Εγώ θέλω να σας ξεκαθαρίσω, αγαπητέ συνάδελφε, ένα πράγμα: Ιδιαίτερα για ένα προϊόν, όπως είναι η ελιά, το λάδι, που έχει υποστεί και τις επιπτώσεις από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική -ζητήματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε, να τα επανεξετάσουμε, γιατί πρόκειται για έναν κλάδο που τον έχουμε ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητες στην παγκόσμια αγορά τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε- πρέπει, επιτέλους, να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν πάνω από το 80%-85% του ελαιολάδου της χώρας να βγαίνει χύμα, τη στιγμή που οι δυνατότητες για προστιθέμενη αξία είναι τεράστιες.

Απάντηση Αν.Υπουργού Β.Αποστόλου για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων.
Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.Αποστόλου στην με με αριθμό 112/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Τρικάλων του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Παναγιώτας Δριτσέλη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας απόδοσης αποζημιώσεων για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων της χώρας.

Για εμάς, η κτηνοτροφία είναι ένας χώρος που πραγματικά θεωρούμε ότι αποτελεί τη μοναδική δραστηριότητα -ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές- που μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο βιώσιμο εισόδημα στους κτηνοτρόφους και στους κατοίκους της περιοχής.
Η πρώτη μας μέριμνα από την ώρα που παραλάβαμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι το μεγάλο ζήτημα της επιλεξιμότητας των βοσκήσιμων εκτάσεων. Ξεκινήσαμε άμεσα, με βάση ουσιαστικά έναν κανονισμό ο οποίος ήδη είχε μπει στη διαδικασία να αποδεχθεί ότι στην Ελλάδα οι εκτάσεις που είναι βοσκήσιμες δεν είναι μόνο οι χορτολιβαδικές, αλλά είναι και αυτές που έχουν μια ξυλώδη βλάστηση και αυτό βεβαίως αποτελεί και το μεγάλο προνόμιο που έχει η χώρα μας όσον αφορά την ποιοτική υπόσταση των κτηνοτροφικών προϊόντων. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες εκτάσεις.
Με βάση, λοιπόν, αυτή την παραδοχή έχουμε μπει σε μια διαδικασία σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων, κατ’ αρχήν προσωρινών και οριστικών τα επόμενα χρόνια, όπου ουσιαστικά αυτό που αποτελεί πραγματικότητα, δηλαδή τα 51 εκατομμύρια στρέμματα της χώρας μας, που είναι βοσκήσιμες εκτάσεις, να μπορέσουμε όσον το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις εκτάσεις να αποδείξουμε ότι είναι και επιλέξιμες, για να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες. 
Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, είχαμε μια συνάντηση πρόσφατα με τον επίτροπο τον κ. Χόγκαν και πραγματικά σε αυτή την προσπάθεια ζητήσαμε και κάποια ανοχή, όσον αφορά το χρόνο. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι θα είμαστε έτοιμοι και ότι από τη φετινή χρονιά δεν θα έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον στην καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης και των εξισωτικών αποζημιώσεων. 
Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα σε μόνιμη και οριστική βάση. Γι’ αυτό κάνουμε μια προσπάθεια να καθορίσουμε ποιες είναι οι βοσκήσιμες γαίες στη χώρα μας και βεβαίως μέσα από τα συγκεκριμένα προσωρινά καταρχήν και οριστικά διαχειριστικά σχέδια των συγκεκριμένων εκτάσεων, να δώσουμε μια μόνιμη και οριστική λύση η οποία δεν θα είναι μόνο για να καλύψουμε τις ανάγκες τυπικού χαρακτήρα, ότι ο κάθε κτηνοτρόφος πρέπει να έχει αυτές τις εκτάσεις, αλλά πρέπει να έχει αυτές τις εκτάσεις που με τη βοσκοϊκανότητά τους και τη δυνατότητά τους απαντούν στο μεγάλο πρόβλημα που έχει και ο κτηνοτροφικός χώρος, δηλαδή το χαμηλό κόστος των εισροών του που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι ζωοτροφές.
Γι’ αυτό, λοιπόν, οι στόχοι της νομοθεσίας που ετοιμάζουμε και σύντομα θα φέρουμε στη Βουλή θα έλεγα ότι έχουν τρεις βασικές κατευθύνσεις. Πρώτον, την κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφίας μας όσον αφορά το τυπικό κομμάτι. Δεύτερον, την αξιόπιστη εφαρμογή των κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις ώστε να εισπράττουν οι παραγωγοί όλες αυτές τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Τρίτον, την προστασία των οικοσυστημάτων ώστε να είναι παραγωγική και αναπτυξιακή η αξιοποίηση των βοσκοτόπων.
Αυτή τη στιγμή δυο βασικά ζητήματα του κτηνοτροφικού χώρου βρίσκονται, θα έλεγα, σε εξέλιξη όσον αφορά τη διαδικασία οριστικού αποτελέσματος από πλευράς του Υπουργείου: Είναι το μεγάλο πρόβλημα με τις απώλειες που είχαμε την περασμένη χρονιά εξαιτίας του καταρροϊκού πυρετού, το να δούμε δηλαδή πώς θα γίνει η πρόληψη και ταυτόχρονα –θα έλεγα- πώς όλες οι αποζημιώσεις που χρειάζονται για το χώρο θα πληρωθούν και ακόμη πώς θα προχωρήσουμε στην εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου. 
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η τελευταία μας σύσκεψη φαίνεται να καταλήγει στο ότι θα προχωρήσουμε στη χρήση εμβολίου. Δεν μπορώ αυτή την ώρα να σας το ανακοινώσω ως οριστικό, δεδομένου του ότι υπάρχει η αρμόδια Επιτροπή η οποία εξετάζει το συγκεκριμένο ζήτημα και φαίνεται να καταλήγουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Όσον αφορά τις αποζημιώσεις και την εξυγίανση, υπογράφεται ΚΥΑ η οποία προβλέπει την κατανομή 22 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία τα 8,5 εκατομμύρια θα αφορούν αποζημιώσεις μέχρι το τέλος του 2014 που αφορούν ζημιές από ζωονόσους, από τον καταρροϊκό πυρετό, ευλογιά, κλπ. Αυτά είναι που πρέπει να δοθούν τουλάχιστον μέσα από εκτιμήσεις των υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ποσό γύρω στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου. 
Είναι θα έλεγα «σταγόνα» μπροστά στις ανάγκες που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία, αλλά επιτρέψτε μας να σας πούμε ότι μέσα σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο που βιώνουμε καταλαβαίνετε ότι κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, για να στηρίξουμε έναν κλάδο που, όπως κι εσείς έτσι κι εμείς, όλοι αποδεχόμαστε ότι αποτελεί προτεραιότητα λόγω της ποιοτικής υπόστασης των προϊόντων του. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία τουλάχιστον στην παγκόσμια αγορά είναι γνωστό πλέον ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικά και μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μας.

«Κούρεμα έως 50% στα κόκκινα αγροτικά δάνεια» (*)

(*) Στο ένθετο "Αγροτικός Τύπος": Συνέντευξη του υπ. Γεωργίας Βαγγέλη Αποστόλου

Κούρεμα μέχρι και 50% στα κόκκινα αγροτικά δάνεια προαναγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, μέσα από τη συνέντευξή του στον «Αγροτικό Τύπο». Παράλληλα, εξηγεί τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τις επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, σημειώνοντας ότι εκτάσεις 51 εκατ. στρεμμάτων θα χαρακτηριστούν επιλέξιμες, εκ των οποίων 30 εκατ. στρέμματα θα μοιραστούν στους κτηνοτρόφους. Όσον αφορά στη νέα ΚΑΠ, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κτηνοτροφία και τα παραδοσιακά προϊόντα μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Επιπλέον, ο κ. Αποστόλου, αναφερόμενος στο συνεργατισμό, τόνισε ότι η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να «στηθούν» πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί κατά κλάδο και ομάδες παραγωγών κατά προϊόν. 

Κύριε υπουργέ, ο κτηνοτροφικός κόσμος είναι ανάστατος μετά το θέμα που έχει προκύψει με τις επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες, καθώς απειλείται με κούρεμα των επιδοτήσεων. Εσείς, από την άλλη, έχετε ανακοινώσει ότι είναι έτοιμο νομοσχέδιο για την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό και πότε αναμένεται να κατατεθεί;

Το βασικό χαρακτηριστικό του νομοσχεδίου είναι ότι ορίζει τις βοσκήσιμες γαίες με παραδεκτές από την Ε.Ε. διαδικασίες και όρους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις θα διέπονται από τη δασική νομοθεσία και ταυτόχρονα θα υπάρχει η δασοπολιτική επιτήρησή τους. Θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα, οπότε μέχρι τα μέσα Μαΐου θεωρώ ότι θα έχει ψηφιστεί. 
Πρωταρχικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να κατοχυρώσουμε τις ενισχύσεις που δικαιούται ο κτηνοτροφικός κόσμος, όπως η εξισωτική και η ενιαία ενίσχυση. Για να το καταφέρουμε αυτό όμως πρέπει να ξεπεράσουμε το μεγάλο πρόβλημα της επιλεξιμότητας των εκτάσεων που αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα ξεκινώντας από μια προσέγγιση. Στη χώρα μας οι εκτάσεις που βόσκονται είναι δεδομένες. Πάνω από 50 εκατ. στρέμματα εκτάσεων χορτολιβαδικού και δασικού χαρακτήρα βόσκονται. Από αυτές λοιπόν τις εκτάσεις, εφόσον εμείς τις καταγράψουμε, θα δούμε ποιες καλύπτουν τις ανάγκες για επιλεξιμότητα και ταυτόχρονα γίνονται αποδεκτές από την Ε.Ε. Ισχυρότατο επιχείρημά μας σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι η δική μας ποιότητα των προϊόντων ζωικής παραγωγής (γάλα, κρέας κ.λπ.) οφείλεται σε αυτό το υπόβαθρο, σε αυτή τη βλάστηση, την οποία εμείς θέλουμε να εντάξουμε στις επιλέξιμες εκτάσεις. Πώς θα το κάνουμε; Αφού λοιπόν έχουμε αποτυπώσει αυτές τις εκτάσεις, θα προχωρήσουμε στη σύνταξη προσωρινών -για το πρώτο διάστημα- σχεδίων διαχείρισης αυτών. Κάθε σχέδιο θα φτάνει θα έλεγα κυρίως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και μέσα σε αυτό το θα αρχίσει να γίνεται η κατανομή των αντίστοιχων εκτάσεων στους κτηνοτρόφους. Βασικός μας στόχος σε βάθος χρόνου δεν είναι μόνο η επιλεξιμότητα, αλλά κυρίως η δυνατότητα αυτών των εκτάσεων να παρέχουν αυτές τις ζωοτροφές, τις οποίες μπορούν να έχουν ανάγκη αντίστοιχα οι εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε αυτό το διαχειριστικό σχέδιο. Ενώ μέχρι τώρα μιλάμε για βοσκοφόρτωση, πόσα δηλαδή ζώα μπορούν να αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη έκταση, δεν υπολογίζουμε τη βοσκοϊκανότητα, δηλαδή πόσα ζώα εκεί μέσα μπορούν πραγματικά να βόσκουν. Να φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο που θα έχουμε τέτοια παραγωγή ζωοτροφών από την έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε εκμετάλλευση λύνοντας έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο κτηνοτροφικός κλάδος. Μάλιστα, τώρα θα δώσουμε μάχη για να λάβουμε από την Κομισιόν παράταση 2-3 μηνών που θα αφορά στις διορθώσεις που θα μπορούν να γίνουν στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, η προθεσμία των οποίων λήγει στις 15 Ιουνίου. 

Πόσο εύκολο είναι όμως μέσα σε διάστημα τριών μηνών να δώσετε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, όπως αυτό της επιλεξιμότητας των βοσκήσιμων γαιών;


Προλαβαίνουμε να ανταποκριθούμε, καθώς θα αξιοποιήσουμε ήδη υπάρχοντα υπόβαθρα που μέχρι σήμερα έμειναν αναξιοποίητα, ενώ απαιτούσαν μόνο μια διασταύρωση. Με το υπόβαθρο που έχουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΚΧΑ και το ΥΠΕΚΑ -που βέβαια δεν έχει κυρωθεί ακόμα- οι λεγόμενοι δασικοί χάρτες μάς δίνουν μια εικόνα. Τα υπόβαθρα αυτά έχουν γίνει για λόγους χαρακτηρισμού και χρήσης των εκτάσεων, αλλά και για λόγους κυριότητας. Εμείς δεν θα μπούμε σε θέματα κυριότητας, αλλά θα ασχοληθούμε με τη νομή τους, τη χρήση τους και αυτή είναι η βόσκηση. Κι εκεί θα προκύψει ένα συμβολικό τίμημα -μέσα από διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία χρήσης αυτών- που θα πληρώνει ο κτηνοτρόφος.
Οι ανάγκες της χώρας μας είναι γύρω στα 23 εκατ. στρέμματα για να καλύψουμε το σύνολο των κτηνοτρόφων με βάση το ζωικό κεφάλαιό τους. Με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε θα δημιουργηθούν 51 εκατ. στρέμματα βοσκήσιμων γαιών που θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε επιλέξιμα. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ οι ανάγκες μας είναι 23 εκατ. στρέμματα, μέχρι σήμερα οι επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες ήταν μόλις 15 εκατ. στρέμματα. Μας λείπουν επομένως αυτά τα 8 εκατ. στρέμματα για να μπορέσουμε να «νομιμοποιήσουμε» τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι. Από αυτά θα δώσουμε στους κτηνοτρόφους γύρω στα 30 εκατ. στρέμματα για να υπάρχει ένα απόθεμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά ή ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προστατευόμενης (Natura). 

Αλλαγές στο φάκελο της νέας ΚΑΠ θα κάνετε ή θα προχωρήσετε με βάση τα όσα είχε σχεδιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση;

Μέχρι τα μέσα του 2017 είναι δύσκολο να κάνουμε αλλαγές. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων που αφορούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις για κάποια προϊόντα που εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν. Από τη στιγμή που θέλουμε να ενισχύσουμε την κτηνοτροφία, δεν πρέπει να δώσουμε ένα ιδιαίτερο βάρος στα ψυχανθή; Αυτός που θα καλλιεργήσει ζωοτροφές, θα καλλιεργήσει με την προϋπόθεση ότι θα έχει ένα ανάλογο εισόδημα με αυτό που έχει καλλιεργώντας άλλα είδη. Εξετάζουμε ήδη την περίπτωση να συνδέσουμε ψυχανθή φυτά με μια ενίσχυση τέτοια. Από εκεί και πέρα, στη διαδικασία αναθεώρησης που θα υπάρξει αρχές του 2016 οπωσδήποτε θα καταθέσουμε προτάσεις. Στόχος μας είναι, πρώτον, οι προτάσεις μας να μας δώσουν τη δυνατότητα της ευελιξίας τα ποσά να τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουμε ως χώρα. Ιδιαίτερο βάρος θέλουμε να δώσουμε στην κτηνοτροφία, στο σύνολό της. Από τις ζωοτροφές μέχρι τη μεταποίηση. Δεύτερον, θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα παραδοσιακά μας προϊόντα. Για παράδειγμα, η σταφίδα υφίσταται μεγάλες απώλειες. Να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε ένα παραδοσιακό προϊόν που έχει δυνατότητες στην αγορά, για παράδειγμα μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Πρέπει να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να τυποποιήσεις το προϊόν ώστε να το κάνεις πιο ελκυστικό και ο άλλος η ονομασία προέλευσης, οι γεωγραφικές ενδείξεις, αυτό που, συνδεδεμένο με τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, κάνει ένα προϊόν ξεχωριστό.


Έχετε προαναγγείλει μείωση του κόστους παραγωγής. Πώς θα το επιτύχετε αυτό; 

Κύριο μέλημά μας είναι να μειώσουμε το κόστος παραγωγής εξαιτίας του υψηλού κόστους ενέργειας στη φυτική παραγωγή και του υψηλού κόστους ζωοτροφών στη ζωική παραγωγή. Οσο και αν σας φαίνεται παράξενο, πάνω από 500 εκατ. ευρώ πληρώνουμε το χρόνο για την εισαγωγή σόγιας. Μια παρέμβαση που θα γίνει στο κόστος ενέργειας είναι η μείωση του ΕΦΚ πετρελαίου για τον αγροτικό κόσμο, εφόσον βέβαια επιτευχθεί συμφωνία με τους εταίρους μας. Ο αγροτικός χώρος έχει μια ιδιαιτερότητα που δεν έχει άλλος κλάδος της οικονομίας. Αφενός, στηρίζεται σε τοπικά πλεονεκτήματα και, αφετέρου, έχει εισροές (ενισχύσεις) και τουλάχιστον την περίοδο κρίσης, παρά τις απώλειες που καταγράφει, το πρόσημό του ήταν θετικό. Για να δώσουμε λοιπόν ώθηση στον κλάδο, το πετρέλαιο πρέπει να έρθει σε τιμή όσο είναι σήμερα στην ευρωζώνη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει ο ΕΦΚ να μειωθεί κατά 50%. Ωστόσο, μείωση πρέπει να υπάρξει και στο ρεύμα. Ολα αυτά βέβαια προϋποθέτουν να λυθεί το θέμα της ρευστότητας, να λήξει το μαρτύριο της σταγόνας και να έχουμε μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. 

Με τα κόκκινα αγροτικά δάνεια τι σκοπεύετε να κάνετε;

Υπάρχει ένα θέμα γενικότερα με τα κόκκινα δάνεια και θα γίνει άμεσα παρέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό θα ενταχθούν και τα κόκκινα δάνεια των αγροτών. Επισημαίνω όμως μια ιδιαιτερότητα με τους αγρότες. Υπάρχουν δάνεια που έχουν μείνει στη λεγόμενη κακή τράπεζα που στο σύνολό τους -συνεταιριστικά και ιδιωτών- ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, όπου εκεί επιχειρούμε να κάνουμε μια πιο γενναία παρέμβαση με κούρεμα μέχρι και 50%. Αυτό είναι ένα ζητούμενο που συζητάμε με τον Εκκαθαριστή. Για να γίνει βέβαια αυτό θα πρέπει να δούμε ποιες από αυτές τις δραστηριότητες μέσα από ένα τέτοιο κούρεμα μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, κούρεμα που να προϋποθέτει την άμεση καταβολή του 20% του υπολοίπου του δανείου δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να το δούμε σε μια λογική που να μπορεί να «περπατήσει». Μην ξεχνάτε ότι έχουμε καταλογισμούς ύψους 460 εκατ. ευρώ από ρυθμίσεις δανείων από συνεταιρισμούς-φαντάσματα που δεν έχουν καμία δυνατότητα να πληρώσουν. 

ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

Απόσπασμα από τη συνέντευξη που κυκλοφορεί στην έντυπη έκδοση του «Ελεύθερου Τύπου»

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Περιοδεία Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στη Βόρεια Εύβοια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 23 Απριλίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου θα πραγματοποιήσει περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια το προσεχές Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο 25 Απριλίου θα επισκεφθεί το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου θα βρίσκεται στο Δήμο Λίμνης- Μαντουδίου- Αγ. Άννας.
Στη διάρκεια της επίσκεψης του θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων με κατοίκους και φορείς της περιοχής προκειμένου να ενημερωθεί για τα ζητήματα και τα προβλήματα που τους απασχολούν. Καθώς και θα παραβρεθεί στο 3ο Πέρασμα στα Λυκοσάνιδα- Κρυμμένο Μονοπάτι Καταρρακτών στους Παπάδες Β. Εύβοιας.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 21 Απριλίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη, πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον Επίτροπο Γεωργίας Phil Hogan, στις Βρυξέλλες, για τα θέματα που απασχολούν τον Ελληνικό αγροτικό τομέα.
Για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2008 - 2009 και κρίθηκαν από την ΕΕ ως ασυμβίβαστες με την κοινοτική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να καλείται η Ελλάδα να τις ανακτήσει, ο Αν. Υπουργός ανέφερε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Το Υπουργείο θα καταθέσει γραπτές προτάσεις και χρονοδιάγραμμα για μια ρεαλιστική διευθέτηση του θέματος, ενώ ο Επίτροπος δεσμεύθηκε ότι οι Υπηρεσίες του θα εξετάσουν άμεσα το ελληνικό αίτημα, με θετικό πνεύμα, αναζητώντας τις πιο πρόσφορες λύσεις.
Σχετικά με την παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013, για να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση των πληρωμών που εκκρεμούν και να αποφευχθούν σημαντικές απώλειες κονδυλίων, πολύτιμων για τους γεωργούς και την αγροτική οικονομία, ο Επίτροπος αντιμετώπισε με κατανόηση το αίτημα του Αν. Υπουργού, στο οποίο θα απαντήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Για την προστασία της φέτας, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και ιδιαίτερα της συμφωνίας με τον Καναδά, ο Αν. Υπουργός εξήγησε στον Επίτροπο τη σημασία της για την Ελλάδα, που είναι όχι μόνο οικονομική αλλά και συμβολική, αφού αποτελεί στυλοβάτη της κτηνοτροφίας μας αλλά και εμβληματικό προϊόν, που συνδέεται παγκόσμια με την εικόνα της χώρας. Τόνισε ότι η κοινή γνώμη, το Εθνικό Κοινοβούλιο αλλά και η Ελληνική αντιπροσωπεία που θα κληθεί να επικυρώσει τη συμφωνία με τον Καναδά στο Συμβούλιο της ΕΕ, αδυνατούν να αποδεχθούν το αποτέλεσμα αυτής της Συμφωνίας και ζήτησε από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Καναδική πλευρά και τις Ελληνικές αρχές, να προωθήσει μια κοινά αποδεκτή και αμοιβαία επωφελή λύση για τη Φέτα. Ο Επίτροπος ανέλαβε να εξετάσει τις δυνατότητες να αναζητηθούν λύσεις, στη φάση αυτή της νομικής επεξεργασίας του κειμένου.
Σε ότι αφορά στο σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο για τη διαχείριση των βοσκοτόπων, ο Αν. Υπουργός παρουσίασε τους άξονες μιας νέας νομοθεσίας για τις βοσκήσιμες εκτάσεις. Οι στόχοι της συνοψίζονται:
 • στην κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφίας μας, ενός κλάδου που προέχει η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή του,
 • στην αξιόπιστη εφαρμογή των κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις που εισπράττουν οι γεωργοί, ώστε να αποφύγουμε τα επώδυνα πρόστιμα του παρελθόντος,
 • στην προστασία των οικοσυστημάτων ώστε να είναι βιώσιμη η παραγωγική και αναπτυξιακή αξιοποίηση των βοσκοτόπων.
Η νομοθεσία θα κατοχυρώνει την ακριβή αποτύπωση των βοσκοτόπων σε εθνική βάση δεδομένων αλλά και τη βοσκοϊκανότητά τους, με βάση εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης, που θα εξυπηρετούν την παραχώρηση δικαιωμάτων βόσκησης στους κτηνοτρόφους ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των ζώων που εκτρέφουν. Ο Β. Αποστόλου ζήτησε από τον Επίτροπο να επιδείξει, εφόσον χρειασθεί, την απαραίτητα ευελιξία, ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο αυτό, εξασφαλίζοντας τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της κτηνοτροφίας αλλά και την αποφυγή δυσβάσταχτων προστίμων.
Για όλα τα παραπάνω ζητήματα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Χαράλαμπος Κασίμης θα συνεχίσει τις επαφές και συζητήσεις με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αυριανή ημέρα.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Επίτροπο, ο Αναπληρωτής Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Συζητήσαμε με τον Επίτροπο Γεωργίας βασικά ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική γεωργία. Βρήκαμε κατανόηση και κυρίως μια θετική προσέγγιση που μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν λύσεις προς μία θετική κατεύθυνση».

Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Συνάντηση με τον Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά τη σημερινή συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν θα έχουν αύριο ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Χαράλαμπος Κασίμης.
Τα βασικά θέματα στην ατζέντα της συνάντησης είναι η ολοκλήρωση των σχεδίων βόσκησης, η διαχείριση των καταλογισμών και των προστίμων της Ε.Ε. προς τη χώρα μας, η προστασία της φέτας στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες, καθώς και η επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας (Λουξεμβούργο, 20/04/15)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου συμμετείχε στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 20 Απριλίου. Τα θέματα που απασχόλησαν τους Υπουργούς ήταν οι θέσεις που θα υποστηρίξει η ΕΕ στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση, η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των γεωργικών επενδύσεων, το πολυετές σχέδιο διαχείρισης στη Βαλτική θάλασσα και η παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ Μιλάνο 2015.
Σε ότι αφορά στις θέσεις που θα υποστηρίξει η ΕΕ στο Φόρουμ για τα Δάση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου στην Νέα Υόρκη με κύριο θέμα την προοπτική μιας Διεθνούς Συμφωνίας για τα Δάση, ο Αν. Υπουργός ανέφερε ότι η αειφορία των Δασών αποτελεί κεντρικό θέμα στον παγκόσμιο διάλογο. Τόνισε όμως πως η αειφόρα διαχείριση προϋποθέτει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην οικονομική αξιοποίηση και την προστασία των Δασών από φυσικές καταστροφές όπως οι πυρκαγιές.
Σχετικά με τη συνεργασία της Επιτροπής με την ΕΤΕπ, για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των γεωργικών επενδύσεων, ο Αν. Υπουργός υπογράμμισε ότι η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το σημαντικότερο εμπόδιο στη γεωργική επιχειρηματικότητα και ο σοβαρότερος λόγος για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, για τις οποίες η Επιτροπή οφείλει να δώσει λύση, παρατείνοντας την περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών. Τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην επιδότηση επιτοκίων αλλά να επεκτείνονται στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης μέσω δανείων και εγγυήσεων και στη δυνατότητα χρηματοδότησης της απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τόσο το πακέτο Γιούνκερ, όσο και η συνεργασία με την ΕΤΕπ, για να “ξεκλειδώσει” η πρόσβαση των παραγωγών και κυρίως των νέων αγροτών στη χρηματοδότηση. Η εφαρμογή των νέων εργαλείων πρέπει να υποστηριχθεί με συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να διευκολυνθεί η αποδοτική αξιοποίησή τους.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Συμβουλίου από τον Ιταλό Υπουργό σχετικά με την παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ Μιλάνο 2015, ο Αν. Υπουργός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της έκθεσης αυτής για την Ελλάδα και τις πέντε χώρες, που πέτυχαν την αναγνώριση της Μεσογειακής Διατροφής ως Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας από την UNESCO. Όπως τόνισε, «οι εμβληματικές κοινότητες των χωρών μας θα φιλοξενηθούν στην EXPO και θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν το πολυδιάστατο διατροφικό μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής, που αντιπροσωπεύει ένα σύνολο παράδοσης και συνηθειών, έναν ολόκληρο πολιτισμό, που οι γεωργοί και οι κάτοικοι της υπαίθρου διατήρησαν ζωντανό μέσα στο χρόνο».
Σε ότι αφορά στην αλιεία και στο πολυετές σχέδιο διαχείρισης στη Βαλτική θάλασσα ο Έλληνας Αν. Υπουργός υποστήριξε την πρόταση της Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες μεταξύ των περιοχών και ως εκ τούτου η προσέγγιση της συμφωνίας αυτής δεν θα πρέπει να προδικάσει τα μελλοντικά σχέδια σε άλλες περιοχές.
Τέλος, μετά τις αναφορές τόσο του Ιταλού, όσο και του Έλληνα Υπουργού στα ναυάγια ανοικτά της Λιβύης, αλλά και της Ρόδου, που κόστισαν τη ζωή εκατοντάδων μεταναστών, το Συμβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.