Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Προκήρυξη μέτρων προϋπολογισμού 1,5 δισ. Ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέχρι τέλους του χρόνου θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις € που μπορούν να αποτελέσουν την ατμομηχανή για μια νέα αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στον αγροτικό τομέα, ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.
Ειδικότερα θα προκηρυχθούν τα μέτρα:
1) Των νέων γεωργών που θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου, προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Για το μέτρο έχει ήδη γίνει προδημοσίευση. Το ποσό ενίσχυσης, για κάθε νέο αγρότη διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών.
2) της Μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός.
Ο διαθέσιμος για νέες προσκλήσεις προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 170 εκ. € και αναμένεται να ενισχυθούν 400 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια.
Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους.
Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.
3) Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ώστε να ενθαρρυνθεί η στροφή σε βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και του περιβάλλοντος. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. €.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.
4) Τα Σχέδια Βελτίωσης, που θα ακολουθήσουν την ένταξη των νέων γεωργών ώστε να αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στη γεωργία. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 360 εκ. € και αναμένεται να ενισχυθούν 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια.
Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κλπ.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000€, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκ. €.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.
5) Της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 70 εκ. € και θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών δικαιούχων που εκτιμάται ότι θα φτάσουν μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους 24.000 καταρτιζόμενους.
Κατανομή στις Περιφέρειες
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα την κατανομή ανά Περιφέρεια των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που φτάνει το 37% των συνολικών πόρων του Προγράμματος.
(Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο ο σχετικός πίνακας)
Άλλα στοιχεία για το ΠΑΑ 2014 - 2020
Σύμφωνα με όσα ανέφερε επίσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης:
Το ΠΑΑ (2014-2020) ύψους 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ, είναι το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας και αναζωογόνησης της Περιφέρειας και της υπαίθρου.
Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2015, αφού προηγήθηκαν εντατικές και επίπονες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια των πολυάριθμων και ουσιαστικών παρατηρήσεων των Υπηρεσιών της Επιτροπής επί του αρχικού σχεδίου που υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2014.
Σε συνέχεια της έγκρισης και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συγκριτικά με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές διοικητικές ενέργειες, αφενός μεν για την ένταξη και πληρωμή των ανειλημμένων υποχρεώσεων στη νέα προγραμματική περίοδο, αφετέρου δε για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των μέτρων και δράσεων του νέου Προγράμματος.
Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για το 2015 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο έτος εφαρμογής με εξάντληση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ταυτόχρονα το ΥΠΑΑΤ προχώρησε σε:
  • προκήρυξη του μέτρου ενίσχυσης των παραγωγών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2016 με 150 εκ. €,
  • υποβολή φακέλου μεγάλου έργου στο πλαίσιο του μέτρου της ευρυζωνικότητας του ΠΑΑ 2014-2020,
  • πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέουLEADER , πρόσκληση η οποία είναι κοινή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας με δημόσια δαπάνη 322 εκ. € για το ΠΑΑ και 54 εκ. € για το ΕΠΑλΘ αντίστοιχα.

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Για Ομάδες Παραγωγών και Leader μίλησε ο Βαγγέλης Αποστόλου στους Στρόπωνες της Εύβοιας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                         
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το ρεπορτάζ της ΕΡΤ για την 1η γιορτή ντομάτας στους Στρόπωνες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και του προϊόντος:


Στις εκδηλώσεις για τη «γιορτή της ντομάτας» στο ορεινό χωριό Στρόπωνες της Εύβοιας παραβρέθηκε το Σάββατο 27 Αυγούστου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου.
Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στις δυνατότητες που υπάρχουν για τους αγρότες τέτοιων περιοχών μέσα από το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει για τον αγροτικό κόσμο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου:

Με το Νόμο 4384/2016 μπήκαν οι βάσεις για την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήματος  και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργατικής επιχειρηματικότητας με την ενεργό συμμετοχή των αγροτών.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία αναγνώρισης και κριτηρίων των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών ώστε να διευκολύνεται η σύστασή τους.
Οι ομάδες αυτές μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά  με ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τα 5 πρώτη έτη λειτουργίας τους με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέσουν και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.
Η στήριξη της κάθε ομάδας ή οργάνωσης μπορεί να φτάσει στις 100.000 € το χρόνο και είναι για πέντε χρόνια.
Παράλληλα, από το Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούνται δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης στις εκμεταλλεύσεις , αλλά και  συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών με μεταποιητικές ή τουριστικές επιχειρήσεις ή ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας, διαδικασιών ή προϊόντων μεταποίησης, προώθησης των αγροτικών προϊόντων.
«Σας παρέχονται σήμερα μια σειρά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία για να κάνετε τη δουλειά σας και να αυξήσετε το εισόδημά σας. Αξιοποιήστε τα με τον καλύτερο τρόπο που εσείς εκτιμάτε» κατέληξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Αποστόλου: Δεν υπάρχει καμία απόφαση για μεταβολή στα τιμολόγια του αρδευτικού νερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                         
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «νέα χαράτσια» και για αυξήσεις στα τιμολόγια του αρδευτικού νερού, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, έκανε την εξής δήλωση:

«Θέλω να διευκρινίσω κατηγορηματικά ότι δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση για μεταβολή των τιμολογίων του αρδευτικού νερού. Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης  που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ύδατα, αποσκοπεί στο να διαχειριστούμε τα νερά μας με τρόπο ορθό, βιώσιμο και ορθολογικό.

Όσον αφορά στο αρδευτικό νερό, όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα ισχύουν διαφορετικοί (ή καθόλου) κανόνες σε κάθε περιοχή της χώρας μας.

Η ορθή κοστολόγηση, την οποία προβλέπει η υπό διαβούλευση ΚΥΑ, το να ξέρουμε δηλαδή την πραγματική κατάσταση, θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μελλοντικά μια ενιαία, δίκαιη και ορθολογική τιμολογιακή πολιτική».Κυριακή 14 Αυγούστου 2016

Συλλυπητήρια Αποστόλου για το θάνατο πυροσβέστη.

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                         
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2016


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου έκανε την κάτωθι δήλωση:

Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια  τόσο στην οικογένεια του άτυχου πυροσβέστη που έχασε σήμερα τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Παρόριo Βοιωτίας, όσο και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Όπως αποδείχτηκε και πάλι φέτος, μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη,  οι Έλληνες πυροσβέστες μάχονται με αυτοθυσία για την προστασία του δασικού και περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας και αξίζουν κάθε στήριξης και βοήθειας.


Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Ενίσχυση ρευστότητας ύψους 107 εκατ. ευρώ σε 100.000 αγρότες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                          
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε πληρωμές συνολικού ύψους 107 εκατ. ευρώ σε 100.000 αγρότες προχωρά αυτήν την εβδομάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, μετά και την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει 91 εκατ. ευρώ σε 84.000 δικαιούχους παραγωγούς για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2015.

Επίσης, από τον ΕΛΓΑ θα καταβληθούν αποζημιώσεις  ύψους 16 εκατ. ευρώ σε 16.000 παραγωγούς για ζημιές  στη φυτική και ζωική παραγωγή του έτους 2015.Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Β. Αποστόλου: Επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την ενίσχυση των πληγέντων μαστιχοπαραγωγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                         
Αθήνα, 4 Αυγούστου  2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση της μαστιχοκαλλιέργειας στη Χίο από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά συζητήθηκαν στη σημερινή ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ, με πρωτοβουλία του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές Χίου Ανδρέας Μιχαηλίδης (ΣΥΡΙΖΑ) και Νότης Μηταράκης (ΝΔ), ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, Νίκος Θεοδωρίδης, ο προέδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές, ο προέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Καπρέλης, ο  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Κώστας Αδαμίδης, ο Δήμαρχος Χίου Μανώλη Βουρνούς, ο προέδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών  Χίου, Γ. Τούμπος, παραγωγοί, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη  του ΥΠΑΑΤ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα οι φορείς της Χίου κατέθεσαν υπόμνημα στον υπουργό με τα αιτήματα τους που αφορούν στην αποκατάσταση των ζημιών, τα μέτρα ενίσχυσης των πληγέντων παραγωγών και τις δράσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή του νησιού που επλήγη από την πυρκαγιά την 25η Ιουλίου.

Ο Υπουργός  δεσμεύτηκε για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν τις εκτιμήσεις των ζημιών και των πληρωμών των αποζημιώσεων μέσω του προγράμματος των ΠΣΕΑ ούτως ώστε στις αρχές του 2017 να εκδοθεί η ΚΥΑ που αφορά όχι μόνο την απώλεια του εισοδήματος αλλά και την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου των  περιοχών του νησιού που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Στη σύσκεψη επισημάνθηκε ότι το ύψος των ζημιών στη Χίο  ανέρχονται σε περίπου 15.000 στρέμματα μαστίχας και αφορούν 230 παραγωγούς (η συνολική απώλεια παραγωγής ανέρχεται  περίπου σε 7 τόνους) και 25.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Αποστόλου  συνολικά προβλέπεται για τους πληγέντες παραγωγούς της Χίου, εκτός από την ενίσχυση ύψους 1,150 εκατ. ευρώ  που καταβάλλεται ετησίως  για τη μαστίχα από το Πρόγραμμα Μέτρων Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου, και συνολική ενίσχυση ύψους περίπου 1, 5 εκατ. ευρώ  για τα επόμενα τρία χρόνια που αφορά τόσο τις αποζημιώσεις όσο και την κάλυψη της απώλειας του εισοδήματος των μαστιχοπαραγωγών.

Με αφορμή τη σημερινή συνάντηση για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης για τους πληγέντες μαστιχοπαραγωγούς της Χίου  ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε τα εξής:

«Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στη συνέχιση της καλλιέργειας της μαστίχας σε μια περιοχή που εξασφαλίζει βιώσιμο εισόδημα από το σημαντικό αυτό  ανταγωνιστικό και εξαγώγιμο προϊόν της χώρα μας. Θέλουμε να απαλύνουμε τις οικονομικές επιπτώσεις των πληγέντων παραγωγών από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά  και εξετάζουμε διεξοδικά το ζήτημα της απώλειας του εισοδήματός τους και του φυτικού κεφαλαίου. Θα επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες των εκτιμήσεων και της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ έως τις αρχές του 2017 έτσι ώστε να αποζημιωθούν γρηγορότερα οι  μαστιχοπαραγωγοί.  Επίσης μέσω του νέου  ΠΑΑ θα προκηρυχθούν άμεσα  οι δράσεις στις οποίες θα ενταχθεί η ενίσχυση της αποκατάστασης του φυτικού κεφαλαίου και του εξοπλισμού, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος δίνουμε ιδιαίτερη βάση και σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα κλπ».Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

Δηλώσεις Βαγγέλη Αποστόλου για τη φωτιά στη Βόρεια Εύβοια και την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                          
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με αφορμή τις δηλώσεις κατά την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου έκανε το εξής σχόλιο:
             
Η αντίδραση της Πολιτείας ήταν άμεση. Δύο Υπουργοί, όπως και όλος ο κρατικός μηχανισμός πυρόσβεσης βρέθηκαν στη Βόρεια Εύβοια. Ανάλογη ανταπόκριση υπήρξε και από πλευράς της Αυτοδιοίκησης .
             
Η πυκνότητα της βλάστησης, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες (έντονοι άνεμοι) και το δύσκολο του αναγλύφου της περιοχής δυσκόλεψαν κατά πολύ τη γρήγορη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
             
Οι εκτάσεις που κάηκαν ήταν κυρίως δάση, περί τα 26 με 27 χιλιάδες στρέμματα και αγροτικές περί τα 700 στρέμματα .
             
Οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν άμεσα αναδασωτέες και όπου υπάρχει ανάγκη συγκράτησης των επιφανειακών υδάτων θα συνταχθούν και θα εκτελεστούν μελέτες  συγκράτησης των εδαφών.

Είναι γνωστό επιστημονικά ότι η αναγέννηση των καμένων εκτάσεων είναι κυρίως θέμα της φύσης. Ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη περιοχή εκτιμάται ότι η αναγέννηση αυτή θα γίνει ομαλά, αφού και σπορείς υπάρχουν και τα 11.000 στρ. από τις καμένες εκτάσεις είχαν δασωθεί μετά τη καταστροφή τους, πάλι από φωτιά, το 1977.

Για τις αγροτικές ζημιές θα μεταβεί άμεσα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για εκτίμηση και υποβολή δηλώσεων. Θα αποζημιωθούν όλες οι ζημιές που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ . Για τις υπόλοιπες θα συνταχθεί και θα υποβληθεί φάκελος για να καλυφθούν από κρατική ενίσχυση (γνωστή ως ΠΣΕΑ). Μάλιστα για όσους κτηνοτρόφους αδυνατούν να ταΐσουν τα κοπάδια τους θα υπάρξει άμεσα έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
             
Αυτοί που επλήγησαν ιδιαίτερα είναι οι ρητινοκαλλιεργητές . Για τη φετινή χρονιά θα πληρωθούν κανονικά την ενίσχυσή τους για την απασχόλησή τους στο δάσος . Για τις επόμενες χρονιές η απώλεια του εισοδήματός τους θα καλυφθεί από τα ΠΣΕΑ, ενώ θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή της ενίσχυσής τους .

Όλοι όσοι έχουν υποστεί άλλου χαρακτήρα ζημιές θα τύχουν των διευκολύνσεων και ενισχύσεων που προβλέπονται από την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης .

Εκείνο, τέλος, που έχει κυρίαρχη σημασία για την επόμενη μέρα και αφορά γενικότερα την προστασία των δασών στη χώρα μας, είναι να επαναφέρουμε στα δάση τους φυσικούς τους προστάτες, δηλαδή τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, τους υλοτόμους, τους δασεργάτες, τους κτηνοτρόφους. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα λάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

Οι νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                          
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017.
Συγκεκριμένα, ο νέος πίνακας των συνδεδεμένων ενισχύσεων έχει ως εξής:

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  2017
ΡΥΖΙ


 7.811.531
ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ
12.000.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ
  3.000.000
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ.
  7.603.500
ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ
  4.882.207
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ *
  6.835.089
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ
  2.929.324
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
     950.000
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
  6.835.089
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ
  2.929.324
ΣΤΑΦΙΔΑ
 5.000.000
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
 4.000.000
ΜΗΛΑ
 4.000.000
ΚΡΟΚΟΣ
    500.000
ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ *
25.809.281
ΦΥΤΙΚΗ
95.085.345


ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ
50.978.015
ΒΟΕΙΟ
36336635
ΕΙΔΙΚΑ
 3.380.000
ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ
    781.153
ΖΩΙΚΗ
91.475.803


ΣΥΝΟΛΟ
186.561.148

* Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, η μηδική και το τριφύλλι παρότι εντάσσονται στη φυτική παραγωγή, είναι άμεσα σχετιζόμενα, ως ζωοτροφές, με την κτηνοτροφία. Έτσι στην πραγματικότητα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή φτάνουν συνολικά στα 124.120.173 ευρώ, διαμορφώνοντας τη σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.


Σε δήλωσή του ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει τα εξής:

«Με την πρότασή μας ορθολογικοποιούμε τις κατανομές των συνδεδεμένων ενισχύσεων, στοχεύοντας στην καλύτερη απορροφητικότητα και παράλληλα, υπηρετώντας τις στρατηγικές μας επιλογές, αυξάνουμε το συνολικό ποσό κατά 40 εκατ. Ευρώ.

Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στη κτηνοτροφία. Ενισχύουμε το ζωικό κεφάλαιο, στα μεν αιγοπρόβατα από 5 και 7 ευρώ ανεβαίνουμε στα 11 ευρώ /ζώο, δηλαδή διπλασιάζουμε την ενίσχυση, στα δε βοοειδή ανεβαίνουμε στα 149 ευρώ /ζώο, δηλαδή αυξάνουμε την ενίσχυση κατά 50%. Επιπλέον αυξάνουμε το διαθέσιμο ποσό για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, που είναι ως γνωστόν άμεσα σχετιζόμενες με την κτηνοτροφία, από 7 εκατ. σε 33 εκατ. Ευρώ.

Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα : Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους αγρότες που θα επωφεληθούν των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ότι για να πετύχει το μέτρο πρέπει να συνοδευθεί  με την εξυγίανση της διακίνησης των προϊόντων που αφορά, που σημαίνει απλά ότι όσοι δεν θα έχουν παραστατικά όχι μόνο δεν θα επωφεληθούν, αλλά και εξ αιτίας τους θα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν χρήματα» .