Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Σοβαρά ερωτηματικά για την ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πιστοποίηση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020.

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Φαίνεται ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός που ευλαβικά υπηρετεί η Κυβέρνηση των μνημονίων και της τρόικας αφορά τους πολλούς, ενώ για τους λίγους και ημέτερους ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι και λιγότερο ελεύθερος. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά την πιστοποίηση-αναγνώριση φορέων με τρία μάλιστα επίπεδα λειτουργίας (Α’ και Β’ Βαθμός & Φορέας Συντονισμού), που θα έχουν ως σκοπό την υποβοήθηση των αγροτών για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης τους (Πυλώνας Ι & ΙΙ της ΚΓΠ) στα πλαίσια του ΟΣΔΕ με δέσμευση για όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ουσιαστικά πρόκειται για μια φωτογραφική προκήρυξη, αφού απαιτείται η παρουσίαση ενός σύνθετου επιχειρησιακού σχεδίου, μέσα σε εξαιρετικά πυκνούς διοικητικούς χρόνους, αφού στις 20-01-2014 χρονολογείται το πόρισμα της σχετικής ομάδας εργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 22-01-14 χρονολογείται η πρόσκληση, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων είναι στις 04-02-2014. Μάλιστα το σύνθετο των απαιτήσεων φαίνεται και από το ότι ειδικά οι ομάδες υποψήφιων Φορέων Β’ βαθμού και Συντονισμού θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα το οποίο είναι εξαιρετικά μικρό για τέτοιου είδους διαδικασίες. 

Το πιο σκανδαλώδες είναι ότι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβάνεται και ενυπόγραφη λίστα αγροτών οι οποίοι θα επιθυμούν να λάβουν τις υπηρεσίες από τον υποψήφιο προς πιστοποίηση φορέα. Μάλιστα ο αριθμός παραγωγών που θα περιλαμβάνεται στην λίστα θα πρέπει να αποτελεί το 5% των αναμενόμενων αιτήσεων ανά γεωγραφική περιοχή και δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από 300! Δηλαδή το Ελληνικό κράτος ζητά από τους αγρότες να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία της υποψηφιότητας ενός Φορέα προς πιστοποίηση. Οι υποψήφιοι της “νέας ελεύθερης αγοράς διαχείρισης αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών” θα πρέπει να αποδείξουν ουσιαστικά μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες ότι έχουν ήδη εξασφαλισμένη την πελατεία τους!

Επίσης με βάση τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη, αλλά έχοντας ως δεδομένο τα περσινά φαινόμενα, κατά τα οποία καλούνταν οι αγρότες να πληρώσουν σε κατά τόπους ΕΑΣ για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, τίθενται σοβαρά ερωτηματικά σε σχέση με το εάν θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι αγρότες οι οποίοι θα επιθυμήσουν (ή που θα δεσμευτούν για να μπορέσει να λάβει την πιστοποίηση ο υποψήφιος Φορέας) να υποβάλουν την αίτηση ενίσχυσης τους μέσω διαπιστευμένου Φορέα. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην πρόσκληση ότι “δεν επιτρέπεται η λήψη αμοιβής από τους δικαιούχους για αυτή τη διαδικασία (on line υποβολή από τους ίδιους)”. Άραγε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες διαδικασίες;

Η νέα πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί με προηγούμενες ερωτήσεις μας:

α)Ερώτηση το Σεπτέμβρη του 2012 που αφορούσε την κατασπατάληση χρημάτων για το Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης με ανάθεση του σε ιδιώτη και κόστος μεγαλύτερο των 15 εκ. Ευρώ στα τελευταία πέντε χρόνια. Η ίδια εταιρία σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ ανέλαβαν για τα έτη 2011 και 2012 τη συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώριση στη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ των απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης [κόστος για το 2012: 34.652.982 ευρώ].
β)Ερώτηση, η οποία δεν έχει απαντηθεί (από τον Μάιο του 2013), και αφορά το πρόγραμμα ‘Gaia Eπιχειρείν’ το οποίο δημιουργήθηκε από τη συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ και στην οποία -μεταξύ άλλων- θέταμε το ζήτημα του καθεστώτος ιδιοκτησίας των δεδομένων από την πληροφοριακή βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και την αυθαίρετη ανάθεση λειτουργιών από τον Δημόσιο στον Ιδιωτικό τομέα. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου να εκτελέσουν το έργο της παραλαβής των αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών προετοιμαζόμενες εγκαίρως για το σκοπό αυτό αλλά γίνεται ακριβώς το αντίθετο και αρμοδιότητες που μέχρι τώρα υλοποιούνταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο έλεγχος των αιτήσεων και η αποσφαλμάτωσή τους, μεταφέρονται στους φορείς που θα πιστοποιηθούν; 

2. Yπάρχει σχετική μελέτη από την οποία να προκύπτει ότι είναι συμφερότερο να ανατίθενται υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα από το να γίνονται οι απαιτούμενες επενδύσεις στις υπηρεσίες του Δημοσίου; 

3. Oι αγρότες εφόσον υποβάλλουν την αίτηση ενίσχυσης τους μέσω των διαπιστευμένων φορέων θα επιβαρυνθούν οικονομικά για αυτό; Σε διαφορετική περίπτωση και με βάση την υπάρχουσα σχετική εμπειρία σας, ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τους διαπιστευμένους Φορείς για την παραλαβή και διόρθωση των αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών; 

4. Για ποιο λόγο υπάρχει η προαπαίτηση-δήλωση τουλάχιστον 300 παραγωγών, αποκλείοντας ουσιαστικά μικρά λειτουργικά σχήματα από το να έχουν την δυνατότητα να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση; Με ποιό δικαίωμα υποχρεώνονται οι αγρότες να γίνουν συμμέτοχοι στην διαδικασία της υποψηφιότητας προς πιστοποίηση ενός φορέα;

5. Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μικρό χρονικό περιθώριο υποβολής των αιτήσεων καθιστώντας εκ των πραγμάτων αδύνατη την επιτυχή συμμετοχή υποψηφίων που δεν είχαν ενημέρωση εκ των προτέρων και δεν έχουν προετοιμαστεί αναλόγως;

Aίτημα Κατάθεσης Εγγράφων
Παρακαλούμε να μας κατατεθούν τα υπ. Αρίθμ 13, 14, 16 έγγραφα που λαμβάνονται υπόψη στην Πρόσκληση (το 94562/22-08-2013 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ προς το ΥΠΑΑΤ, το 15821/17-12-2013 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, την από 20.01.2014 εισήγηση της Ομάδας Εργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Ξεπουλιούνται τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ & η Ηλεκτρομηχανική Κύμης.




Ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, και Συντονιστής Θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τοποθετείται στη βουλή κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»:

«Κύριε Υπουργέ, έχετε αντιληφθεί ότι η νομοθετική σας πρωτοβουλία δεν αποτελεί ένα απλό ξεπούλημα αλλά αγγίζει τα όρια τόσο της λεηλασίας της δημόσιας περιουσίας όσο και της εκμετάλλευσης της ελληνικής κοινωνίας; Είναι πολλά και απλά τα ερωτήματα που έχω να σας θέσω. 

Πρώτον, είναι δυνατόν η ΔΕΗ, δηλαδή το δημόσιο, να πουλάει το 66% των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και την ίδια στιγμή να αποτελεί το μεγαλύτερο αγοραστή της χρήσης τους; 
Δεύτερον, είναι δυνατόν σε μια περίοδο που η ΔΕΗ, δηλαδή το δημόσιο, θέλει να εκτελεί κοινωνικό έργο, να παραδίδει μονοπωλιακά σε ιδιώτη τη βασικότερη υποδομή του χώρου; Φανταστείτε τώρα εσείς μία ιδιωτική εταιρία να ασκεί κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που έχει μεγάλη ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Αυτό υπάρχει στη δική σας φαντασία. 
Τρίτον, από πού προκύπτει αλήθεια η παραδοχή σας στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ότι η ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα αποτελεί προϋπόθεση για την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς; 

Δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση. Εσείς, οι προκάτοχοί σας, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στο τέλος του 2011 καταργήσατε τη διασφάλιση της πλειοψηφικής συμμετοχής -κυριολεκτώ- του δημοσίου στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, πραγματικά σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης τα δίκτυα βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους. Άρα δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση. 

Για εμάς -και βεβαίως αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται από τα πράγματα- η ΑΔΜΗΕ είναι μία ανεξάρτητη και αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρία που δεν επιβαρύνει ούτε τη ΔΕΗ ούτε τον κρατικό Προϋπολογισμό. Άρα αποτελεί μία κερδοφόρα δραστηριότητα για το δημόσιο. Ταυτόχρονα, βεβαίως, αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας μας. Εσείς έχετε βάλει ένα στόχο, χρονοδιάγραμμα, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ξεκινάτε με την ιδιωτικοποίηση της ΑΔΜΗΕ –επαναλαμβάνω- του χρυσοφόρου κομματιού της ΔΕΗ. Στο βάθος, βεβαίως, του ορίζοντά σας είναι να δημιουργήσετε μια μικρή, καλή ΔΕΗ που θα είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική κι αν τελειώσει κι αυτή θα την ξεπουλήσετε. 

Άρα, λοιπόν, είναι προφανές ότι με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ο απόλυτος έλεγχος του φυσικού μονοπωλίου, τα δίκτυα, αλλά και το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας θα περάσει στα ιδιωτικά συμφέροντα. Το πιθανότερο, βεβαίως, είναι ο έλεγχος να περάσει σε μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους, αφαιρώντας ουσιαστικά από την ελληνική Κυβέρνηση κάθε δυνατότητα σχεδιασμού και καθιστώντας τους καταναλωτές δέσμιους σε συνθήκες απελευθέρωσης. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. 

Αντί πραγματικά να ασχοληθείτε με τα βασικά προβλήματα, τις επιπτώσεις ουσιαστικά που υπάρχουν αυτήν την ώρα με όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας –δεν θα μπω σε λεπτομέρειες πληρωμών, οφειλών, διαχείρισης του ΛΑΓΗΕ- επιδίδεστε σε πλήρη απαξίωση του ρόλου του δημόσιου τομέα και της λειτουργίας του σε εθνικής σημασίας δραστηριότητες, όπως είναι η παραγωγή και η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι συμβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, στην αγορά σήμερα του ηλεκτρισμού, στο διασυνδεδεμένο σύστημα; Για τις ανάγκες σήμερα σε περίοδο αιχμής έχουμε εγκατεστημένη ισχύ 16.000 μεγαβάτ και σήμερα οι ανάγκες δεν ξεπερνούν τα 8.000 μεγαβάτ. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη κι αν υπολογίσουμε και τις διεθνείς διασυνδέσεις που υπάρχουν στο σύστημα, όλο αυτό δεν μας καθιστά την ανάγκη ιδιαίτερα αύξησης της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος ως επιδίωξη. 
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ότι σε τέτοιες συνθήκες που ουσιαστικά πλέον δεν υπάρχουν δυνατότητες απορρόφησης του ηλεκτρικού ρεύματος, αν υπήρχαν πάρα πολλές εταιρείες θα είχαν ξηλώσει τις μονάδες τους και θα είχαν πάει κάπου αλλού, θα είχαμε δηλαδή μια μεταπώληση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

Στη χώρα μας, παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα διαφορετικά προβλήματα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η Κυβέρνηση επιβάλλουν χρεώσεις στην αγορά που όχι μόνο υποσκάπτουν κάθε προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία, αλλά και αναγκάζουν την ελληνική κοινωνία να αγοράζει ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα. 
Είναι η παραγωγή αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει οδηγήσει τη ΔΕΗ μέχρι το σημείο να πληρώνει κάθε χρόνο σε κατόχους ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ, ακόμη κι όταν δεν παράγουν ούτε μια κιλοβατώρα. 
Επίσης, είναι άδικο πραγματικά να έχει τη δυνατότητα η χώρα μας να παράγει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, αξιοποιώντας όλα τα τοπικά πλεονεκτήματα, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να οδηγείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε τέτοιες τιμές, σε τέτοιο κόστος που ουσιαστικά –όπως είπα και προηγούμενα- καταλήγει στον ελληνικό λαό. 

Ταυτόχρονα, βεβαίως, εσείς υποχρεώνετε τη ΔΕΗ να αποσύρει τις παλιές αποσβεσμένες μονάδες, όπου εκεί δεν θα είχαμε το αντίστοιχο κόστος στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ουσιαστικά, πλέον απελευθερώνετε την αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι ξεπουλάτε όσο γίνεται γρηγορότερα το δημόσιο χώρο, φτάνοντας, μάλιστα μέχρι το σημείο –ιδιαίτερα για την περίπτωση της ΑΔΜΗΕ- να προωθείτε τη συγκεκριμένη ρύθμιση ερήμην των εργαζομένων, όταν ξέρετε ότι η εργασιακή τους σχέση είναι συνδεδεμένη με την ασφαλιστική τους εισφορά, η οποία έχει ενσωματωθεί στην περιουσία της ΔΕΗ. 

Ακόμη θα σταθώ σε μια τροπολογία που έχει κατατεθεί κι αφορά τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. 
Εισάγετε κι εδώ μια παραδοξότητα. Διασπάτε τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα σε δύο ουσιαστικά εταιρείες, μη κατονομάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν σε κάθε μια από αυτές. Πώς θα γίνει αυτή η διάσπαση όταν η λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων είναι αλληλοσυμπληρούμενη; 

Πώς θα διασπάσετε, για παράδειγμα, το εργοστάσιο της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης; 
Για τους εργαζόμενους βεβαίως της Κύμης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που ιδιαίτερα αφορά τις καταβολές δεδουλευμένων. Το ξέρετε ότι έχουν καταφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα ζητώντας όχι μόνο τα δεδουλευμένα τους, αλλά ακόμη και την απαγόρευση αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας. Μήπως τους οδηγείτε κι αυτούς εκβιαστικά σε μία εθελοντική αποχώρηση; Δεν προβλέπεται καμμία διασφάλιση ούτε για τις θέσεις εργασίας τους ούτε για την απασχόλησή τους.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω ότι τόσο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητάμε όσο και η τροπολογία που αφορά τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα είναι εθνικής σημασίας τα ζητήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει. Και επιτέλους σταματήστε αυτή την εκποίηση δημοσίων αγαθών εθνικής σημασίας. Φτάνει πια το ξεπούλημα!»

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Ανεφάρμοστη και αναποτελεσματική η τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια των αγροτών.


Ο βουλευτής Βαγγέλης Αποστόλου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνέχεια της συζήτησης του σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», τη Δευτέρα 27/1/2014, στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων για την τροπολογία που αφορά τα ενυπόθηκα ληξιπρόθεσμα δάνεια των αγροτών στην πρώην ΑΤΕ τα εξής:

«Ας δούμε τι συμβαίνει ξεκινώντας από το πεδίο εφαρμογής της τροπολογίας και καταλήγοντας στο αποτέλεσμα.

Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει καμία αναφορά στα δάνεια των φορέων του χώρου. Αφορά μόνο τα ενυπόθηκα ληξιπρόθεσμα δάνεια φυσικών προσώπων που περιήλθαν στον εκκαθαριστή της ΑΤΕ, μετά το ξεπούλημά της στην Τράπεζα Πειραιώς.

Τα ερωτήματα πολλά:
Ποιο το κόστος της τροπολογίας ;Γιατί δεν υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, αφού ο εκκαθαριστής της πρώην ΑΤΕ ανήκει στο ν δημόσιο τομέα;
Που βρίσκονται αυτά τα δάνεια, πόσα είναι, ποιο το ύψος τους;
Αφορά μόνο αυτά που έχουν κηρυχθεί στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ή κι αυτά που έχουν μερική καθυστέρηση; 
Σε πόσα από αυτά έχουν εγγραφεί υποθήκες εκ των υστέρων με βάση το προνόμιο της ΑΤΕ για τα οποία υπάρχουν από το 2006 δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου, η 24 και 25, που αποφαίνονται ότι το προνόμιο αυτό είναι αντίθετο με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, πράγμα που δεν υλοποίησε ούτε η πρώην ΑΤΕ, ούτε ο εκκαθαριστής. Ποιος θα μας ενημερώσει; 
Όπως τι θα γίνει με αυτά που είχαν την εγγύηση του Δημοσίου και στάλθηκαν από τον Εκκαθαριστή και την Τράπεζα Πειραιώς στις Δ.Ο.Υ. για αναγκαστική είσπραξη;

Δεν έπρεπε να γίνει συζήτηση στην Επιτροπή με την παρουσία του εκκαθαριστή, όταν ένα μεγάλο μέρος τους έχει πάει σε εισπρακτικές εταιρείες, που ήδη προχωρούν σε εκβιαστικές κινήσεις σε βάρος των οφειλετών αγροτών; 
Με ποια συγκρότηση θα μπορέσει ο εκκαθαριστής να επαναπροσεγγίσει τις οφειλές και τις υποθήκες, όταν χρειάζεται μια μέρα στα Υποθηκοφυλακεία για να βρεις μια υποθήκη. Έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία για την απαγόρευση αυτών των μεταφορών.

Αναφέρεται στη σχετική διάταξη ότι η υποθήκη ή η προσημείωση υποθήκης περιορίζεται από την Τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της μέχρι τα ως άνω όρια. Από τη διατύπωση αυτή δεν προκύπτει ότι περιορίζεται και η απαίτηση, αφού άλλο διασφάλιση της απαίτησης και άλλο παραίτηση- περιορισμός από την απαίτηση. Όταν το υποθηκευμένο δεν επαρκεί για την εξόφληση της απαίτησης τι εμποδίζει την αναγκαστική είσπραξη στην υπόλοιπη περιουσία, ακόμη και σε αυτή που έχει απελευθερωθεί; Ρητά λοιπόν πρέπει να αναφερθεί ότι η απαίτηση παραιτείται πέραν των ανωτέρω ορίων και των συγκεκριμένων διασφαλίσεων.

Από την άλλη πλευρά έχετε αναλογιστεί τι αδικίες και άνιση μεταχείριση θα υπάρξει με την προχειρότητα και χωρίς εξατομίκευση που προσεγγίζετε ένα θέμα που εδώ κι ένα χρόνο το κοσκινίζετε. Για φαντασθείτε σε πόσες περιπτώσεις το όφελος θα είναι αρκετά σημαντικό και σε πόσες μηδενικό.

Το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ποσό που θα προκύψει όπως γνωρίζετε δύσκολα θα εξοφληθεί, οπότε ανοίγει ο δρόμος για την εκμίσθωση των ενυπόθηκων ακινήτων στις τράπεζες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να έχει στοιχεία για τη γη αλλά δεν μπορεί να γίνει κτηματομεσίτης, όταν μάλιστα ένα μεγάλο μέρος της τωρινής του δουλειάς έχει ανατεθεί σε ιδιώτες. Μη μπλέκετε με αυτές τις διαδικασίες ένα φορέα που διαχειρίζεται τις ενισχύσεις ενός ευαίσθητου χώρου, πόσο μάλλον όταν μετά τη διαγραφή των οφειλών και την επικαιροποίηση των υποθηκών καραδοκεί η Τράπεζα Πειραιώς. Και ίσως αυτή η περίπτωση ανοίγει το δρόμο για τα κόκκινα δάνεια όλων των τραπεζών .

Θέλω όμως να απευθύνω ένα ερώτημα στους συναδέλφους μου που ασχολούνται με τον αγροτικό χώρο:
Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση τα ποσά που θα προκύψουν από αυτή τη ρύθμιση να υπηρετηθούν από τα μισθώματα των υποθηκευμένων ακινήτων, πλην της πρώτης κατοικίας και της κύριας παραγωγικής εγκατάστασης; Δεν νομίζω.
Αναφέρεται στην εισηγητική σας έκθεση, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι με την πρότασή σας θα δώσετε τη δυνατότητα στην εγκατάσταση νέων αγροτών στη γη που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία.

Ας κάνουμε ένα πρόχειρο υπολογισμό με ένα παράδειγμα: Αν η αγροτική γη ενός μέσου αγρότη που μπαίνει στη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι 45 στρ.( όσο είναι ο μέσος κλήρος στην Ελλάδα ) και το ποσό που πρέπει να υπηρετηθεί 30.000 ευρώ ( είναι πολύ χαμηλό ως μέσος όρος αυτών των δανείων ) τότε το ετήσιο μίσθωμα που μπορεί να υπηρετήσει το δάνειο φτάνει στα 4.000 ευρώ, δηλαδή γύρω στο 90 ευρώ το στρέμμα. 

Ποια δραστηριότητα της φυτικής παραγωγής μπορεί να πληρώσει ένα τέτοιο μίσθωμα; Καμία. 
Να δώσουμε λοιπόν γη στους νέους αγρότες. Όμως με ένα τέτοιο βάρος θα τους οδηγήσουμε γρήγορα στην εγκατάλειψη. Ξέρετε ποια θα είναι η κατάληξη της συγκεκριμένης ρύθμισης; Η τελευταία παράγραφος το αναφέρει :
Σε περίπτωση που η εκμίσθωση για οιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή για οιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα μισθώματα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρημένου αγροτικού ακινήτου για το μη εξοφληθέν ποσό.

Η δική μας πρόταση είναι ξεκάθαρη : 
1)Με την τροπολογία μας ζητάμε να σταματήσει ο εκκαθαριστής να δίνει σε εισπρακτικές εταιρείες αυτά τα δάνεια για είσπραξη, καθώς και να επιστρέψουν από τις Δ.Ο.Υ. στις Τράπεζες τα εγγυημένα από το δημόσιο,
2)Να συμμορφωθεί τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και ο εκκαθαριστής με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις παρανόμως εγγραφείσες υποθήκες,
3)Σε πρώτη φάση να γίνει μια διαγραφή οφειλών μέχρι ένα ποσοστό, μετά από μελέτη που θα προσεγγίσει το πρόβλημα κατά κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη κρίση όσο και τη βιωσιμότητα της κάθε αγροτικής δραστηριότητας, και σε δεύτερη φάση να ληφθεί υπόψη τόσο το εισόδημα του αγρότη ,όσο και η περιουσία του και 
4)Να μην χαθεί από την αγροτική δραστηριότητα καμιά υποδομή που μπορεί να συνεχίσει την παραγωγική της λειτουργία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν ψηφίζουμε την τροπολογία.
Κάντε δεκτή τη δική μας τροπολογία που σταματά τις αναγκαστικές διαδικασίες και μπορούμε μαζί να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα για να υπάρξει μια ρύθμιση που θα βοηθήσει το χώρο κι όχι θα πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα, όπως κάνει η τροπολογία σας.»

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στερεάς Ελλάδας, Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνος του τομέα αγροτικής πολιτικής της Κ.Ο., Βασίλης Κυριακάκης, βουλευτής Φθιώτιδας και Γιάννης Σταθάς, συναντήθηκαν το Σάββατο το απόγευμα με τους αγρότες της Φθιώτιδας.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Παμφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, με επικεφαλής το Πρόεδρο Δημήτρη Δημογιάννη ενημέρωσαν τους βουλευτές για τα προβλήματα του χώρου τους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη φορολογική επιδρομή που σχεδιάζει η Κυβέρνηση στο αγροτικό εισόδημα. 

 «Η κατάσταση δεν πάει άλλο, το ποτήρι ξεχείλισε, η φτωχομεσαία αγροτιά με τις κυβερνητικές επιλογές ξεκληρίζεται και οδηγείται άμεσα στην ολοκληρωτική εξαθλίωση. Ο μαζικός αγώνας πλέον είναι μονόδρομος, γι αυτό και συντονιζόμαστε με όλους τους αγρότες τις Ελλάδας. Έχει ξεκινήσει παντού συζήτηση για την παραπέρα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.»

Από την πλευρά των βουλευτών ο Βαγγέλης Αποστόλου τους ενημέρωσε για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στα προβλήματά τους και παρουσίασε διεξοδικά τη πρόταση του κόμματος στο ζήτημα της φορολόγησης του αγροτικού χώρου. Παράλληλα βέβαια και οι άλλοι βουλευτές εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που δίνουν οι αγρότες για την επιβίωση ,τη δική τους και του χώρου τους.


Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Επίσκεψη Β.Αποστόλου στη ΔΕΗ Χαλκίδας.

Ο Βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής( 25/1/2014) τη ΔΕΗ Χαλκίδας και μίλησε στους εργαζομένους για το εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα της πώλησης του ΑΔΜΗΕ που νομοθετεί η κυβέρνηση.
Μεταξύ των άλλων ανέφερε:

«Το νομοσχέδιο που αφορά τη πώληση των δικτύων της ΔΕΗ πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο για τα συμφέροντα του λαού και της χώρας. Τα δίκτυα πρέπει να είναι δημόσια περιουσία, γιατί είναι στρατηγικής σημασίας και ταυτίζονται με την Εθνική Κυριαρχία της κάθε χώρας.

Η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι ο προπομπός για την διάσπαση και το πλήρες ξεπούλημα της ΔΕΗ με βάση την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που προβλέπει να ξεπουληθούν τα δίκτυα, να πωληθεί το υπόλοιπο 17% που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ και να διασπαστεί η ΔΕΗ σε μικρή-καλή και μεγάλη Δ.Ε.Η., ώστε να πουληθεί και η μικρή στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαντλήσει στη Βουλή όλες τις δυνατότητες που του παρέχει ο κανονισμός της Βουλής για τη καταψήφιση του ν/σ, η συζήτηση του οποίου αρχίζει τη ερχόμενη Τρίτη.»

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εργαζόμενοι συμφώνησαν στην ανάγκη να παραμείνει ο έλεγχος της παραγωγής και διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος υπό δημόσιο έλεγχο και θα αγωνιστούν γι’ αυτό με την παρουσία τους στις συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν τα συνδικάτα του χώρου τους στα προπύλαια της Βουλής, τις ημέρες που θα συζητείται και θα ψηφιστεί το συγκεκριμένο ν/σ στη Βουλή.

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

«Ανησυχία των αλιευτικών συλλόγων στο Ανατολικό Αιγαίο.»

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σε συνέχεια της αναφοράς μας από την 10/10/2013 (ΑΡ.ΠΡ.965) προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την παράνομη αλιεία στα παράλια της Σάμου από αλιευτικά σκάφη της γείτονος, κι επειδή το πρόβλημα παρουσιάζεται όλο και συχνότερα σε όλη την ακτογραμμή των ανατολικών μας συνόρων δημιουργώντας μεγάλη ανησυχία στους αλιευτικούς συλλόγους, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και στις τοπικές κοινωνίες, επανερχόμαστε μετά την καταγγελία του Αγροτικού Αλιευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης την οποία και σας επισυνάπτουμε.
Επισημαίνεται ότι τον Οκτώβριο του 2011 κατατέθηκε έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας, άναρχης (Π.Λ.Α.) – Αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πρέπει να διευκρινισθεί πως εννοούν οι Κοινοτικοί το παράνομο, το λαθραίο και το άναρχο της Αλιείας.

«Παράνομη Αλιεία». Όταν ένα αλιευτικό σκάφος ψαρεύει, σε θαλάσσια περιοχή στην οποία δεν του έχει χορηγηθεί σχετική άδεια, ή διεξάγει αλιεία παραβιάζοντας θεσπισμένα μέτρα διαχείρισης, την αλιευτική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις.
«Λαθραία αλιεία». Όταν ο πλοιοκτήτης του αλιευτικού σκάφους δεν δίνει στοιχεία για τα αποτελέσματα των αλιευτικών προσπαθειών του ή τα δίνει εσφαλμένα.
«Άναρχη αλιεία». Αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικού σκάφους που φέρει σημαία κράτους μη συμβαλλόμενου με τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης Αλιείας (Π.Ο.Δ.Α.).
 • Το γεγονός ότι αλιευτικά σκάφη τουρκικού νηολογίου προβαίνουν σε παράνομη αλιεία μέσα στα εθνικά χωρικά μας ύδατα και κάποιες φορές με τη συνοδεία ακταιωρού.
 • Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα αλιευτικά σκάφη κατά παράβαση των θεσμοθετημένων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν ενίοτε χρήση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών όπως η χρήση συρόμενων εργαλείων σε απαγορευμένη χρονικά περίοδο.
 • Το γεγονός ότι δεν υπάρχει διμερής συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για τον έλεγχο των ιχθυοαποθεμάτων και την αλιευτική δραστηριότητα.
 • Το γεγονός ότι η αλιεία είναι ένας παραγωγικός τομέας που αποφέρει άμεσα πλούτο, απασχολεί πλήθος εργαζομένων τόσο στην αλιεία και την μεταποίηση αλιευμάτων όσο και στην κατασκευή και συντήρηση των σκαφών και συνδράμει καθοριστικά στην ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών.
 • Το γεγονός ότι αυτή η τακτική της Τουρκίας έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της συνθήκης για το Δίκαιο της θάλασσας καθώς και 
 • Το γεγονός ότι η Π.Λ.Α. αλιεία αλλοιώνει τα αποτελέσματα και αποδυναμώνει την βαρύτητα των διαχειριστικών μελετών στις οποίες σαν χώρα στηρίζουμε την αειφορία των θαλασσών μας, την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και το μέλλον των αλιέων.
Καταδεικνύουν τις μεγάλες και πολυδιάστατες ευθύνες που φέρει η κυβέρνηση όταν πρακτικά και κατ’ εξακολούθηση όπως προκύπτει από την καταγγελία των αλιέων της Αλεξανδρούπολης ανέχεται τις πρακτικές της γείτονος και μάλιστα σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
 1. Τι άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε αυτή η τακτική να σταματήσει και μαζί της να σταματήσουν οι πολυποίκιλες αρνητικές συνέπειες για την χώρα μας;
 2. Η χώρα μας προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η θαλάσσια πολιτική. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί η Ελληνική κυβέρνηση, διαρκούσης της Ελληνικής προεδρίας, μέσω της επιτρόπου στον τομέα της αλιείας, ώστε να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου από τη γείτονα χώρα;

Η εγκατάλειψη της επαρχίας: Η τελευταία κρίσιμη σταγόνα (*)

(*) Δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία 23/1/14

Οι κάτοικοι της περιφέρειας στερούνται και τις τελευταίες κρατικές υπηρεσίες
Τον τελευταίο καιρό οι κάτοικοι των ορεινών, νησιωτικών και γενικά απομονωμένων περιοχών βλέπουν την κυβέρνηση να ολοκληρώνει την κρατική αναλγησία σε βάρος τους, στερώντας τους και την τελευταία σταγόνα κοινωνικών υπηρεσιών με την κατάργηση της λειτουργίας των καταστημάτων ΙΚΑ στον τόπο τους.
Ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι βιώνουν μια άλλη πραγματικότητα: βλέπουν τα δισεκατομμύρια της μίζας των στρατιωτικών εξοπλισμών να γλιστράνε από χέρι σε χέρι και να τρέχουν από λογαριασμό σε λογαριασμό.
Η Ελλάδα, το 2009, ξόδεψε 1.230 δολάρια κατά κεφαλήν σε στρατιωτικές δαπάνες (8η σε όλο τον κόσμο), ενώ η Τουρκία μόλις 244 (σχέση 5 προς 1). Το 2012 δαπάνησε 6,54 δισ. δολάρια (4,84 δισ. ευρώ) ή 2,5% του ΑΕΠ, ποσοστό ίσο με το μέσον όρο του ΝΑΤΟ, αλλά και πάλι μεγαλύτερο από το μέσο της Ε.Ε. (1,7%) και της Τουρκίας (2,3%).
Παρ' ότι όλοι οι ειδικοί σημείωναν σε επιμέρους μελέτες, αλλά και στα ΜΜΕ, τις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. είχαν διαλέξει άλλο δρόμο, το δρόμο της αξιοποίησης των στρατιωτικών δαπανών προς όφελος εν τέλει των «ημετέρων» στο εσωτερικό της χώρας και των διεθνών μονοπωλιακών συγκροτημάτων στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με στοιχεία του SIRPI, η χώρα μας δαπάνησε μόνο σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς συνολικά στην περίοδο 1974-2011 ποσό μεγαλύτερο των 32 δισ. δολαρίων (ισοτιμία του 1990), που σε σημερινές τιμές είναι 83,2 δισ. δολάρια ή 61,22 δισ. ευρώ. Μετριοπαθείς εκτιμήσεις για το ποσοστό των προμηθειών τις υπολογίζουν στο 10%, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, αφού οι «πατριώτες» ρουφούσαν αχόρταγα το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 6,12 δισ. δολάρια σε σημερινές τιμές μοιράστηκαν σε δικομματικούς «ημετέρους» της στρατιωτικής ιεραρχίας και του πολιτικού συστήματος διαφθοράς και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος.
Από το παραπάνω γίνεται φανερό ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί, και πολύ περισσότερο διερευνηθεί, ούτε το 1% του αναφερόμενου ποσού, δηλαδή 61 εκατ. ευρώ.
Το ΙΚΑ, σε πρόσφατη απάντησή του στις διαμαρτυρίες για την αναστολή, δηλαδή ουσιαστικά το κλείσιμο, λειτουργίας πολλών καταστημάτων του στην περιφέρεια, δήλωσε υποκριτικά ότι πρόκειται για «οργανωτικές αλλαγές που δεν διαφοροποιούν τους όρους εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και ότι, αντίθετα, αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως στη βελτίωση του χρόνου απόδοσης των συντάξεων, αρκεί βεβαίως τα συγκεκριμένα καταστήματα να μετασχηματιστούν σε Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης».
Οταν ο δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας ζήτησε περισσότερες διευκρινίσεις για τη λειτουργία ανάλογου γραφείου στο πολύπαθο Μαντούδι, πήρε την παρακάτω προκλητική απάντηση:
«Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μελετά τη σύσταση γραφείου υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η λειτουργία του. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν προτίθεστε για δωρεάν παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του γραφείου, τη δυνατότητα παροχής υλικοτεχνικής υποδομής (γραφείων, εκτυπωτή, δικτύου σύζευξης και Η/Υ), καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης των πάγιων λειτουργικών δαπανών του γραφείου (ΔΕΗ, θέρμανση, καθαριότητα, συντήρηση και επισκευές)». Με τη μεθόδευση αυτή, που φαίνεται να αφορά πολλά καταστήματα της επαρχίας, η διοίκηση του ΙΚΑ επιχειρεί να μεταφέρει το πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, αδιαφορώντας για τις δυνατότητες της δεύτερης να ανταποκριθεί.
Αν η καθημερινή αποκάλυψη οικονομικών σκανδάλων δεν έχει ακόμα ξεχειλίσει το ποτήρι της λαϊκής οργής, η εγκατάλειψη της επαρχίας θα αποτελέσει την κρίσιμη τελευταία σταγόνα.

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Αναποτελεσματικές και πρόχειρες οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.



Ο βουλευτής Βαγγέλης Αποστόλου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνέχεια της συζήτησης του σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ, φέρνετε μία τροπολογία που αφορά τα «κόκκινα» δάνεια. Κατ’ αρχάς, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής: Εμείς σας έχουμε καταθέσει τροπολογία, η οποία έχει συγκεκριμένο αντικείμενο που δεν αντιμετωπίζεται από την εν λόγω τροπολογία. Λέμε πολύ απλά ότι αυτήν την ώρα ένα μεγάλο μέρος των «κόκκινων» δανείων που βρίσκονται στον εκκαθαριστή έχει ήδη πάει σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών. Αυτό, λοιπόν, ούτε καν αναφέρεται. Δηλαδή, πολύ απλά έπρεπε να υπάρχει διάταξη που να λέει ότι όλες αυτές οι διαδικασίες, ακόμα και αναδρομικά, επιστρέφουν στην προτέρα κατάσταση. Αυτό είναι ένα ζήτημα, λοιπόν, γιατί δεν είναι όλος ο κόσμος διασφαλισμένος.

Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής: Έχετε ως βασική προϋπόθεση ότι οι ενυπόθηκες διασφαλίσεις φθάνουν μέχρι το 120% ή πηγαίνουν στο διπλάσιο, εφ’ όσον οι οφειλές είναι πάνω από το διπλάσιο. Σας παρακαλώ! Ποιους εμπαίζετε; Εμάς; Τους αγρότες; Γι’ αυτά τα «κόκκινα» δάνεια οι οφειλές όχι απλώς έχουν ξεπεράσει το διπλάσιο, αλλά έχουν ξεπεράσει και το τριπλάσιο. Είναι δάνεια της αλήστου εποχής με επιτόκιο της τάξης του 26%, του 28%, του 30%. Πραγματικά δίνονταν και δάνεια έναντι επιχορηγήσεων που έφθαναν στα 36%. Εκεί ήταν που συνέβη ένα έγκλημα με τις πρόσθετες εγγραφές υποθηκών και θα δείτε ότι σ’ αυτή τη διαδικασία πάρα πολύς κόσμος στον οποίο εγγράφηκαν υποθήκες εκ των υστέρων με βάση το προνόμιο της Αγροτικής Τράπεζας, δεν θα μπορέσουν να απαλλαγούν από τη συμβατική υποχρέωση που είχαν από την αρχή. Δηλαδή, για πολλές εκ των υστέρων υποθήκες θα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, μη μιλάμε για ανακούφιση.

Εκείνο, όμως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα σχετικά με τις διαδικασίες εκμίσθωσης ή ενοικίασης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του για να μπορέσει να διαχειριστεί τις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις, κλπ. Με ποιο προσωπικό, με ποια δυνατότητα και με ποια τεχνογνωσία τον βάζετε να μπει σε τέτοιες διαδικασίες, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα; Είναι τεράστιο το πρόβλημα, όπως είπατε κι εσείς, γιατί αφορά όλη την Ελλάδα. 

Θα σας αναφέρω μόνο την τελευταία παράγραφο που λέει πάρα πολύ απλά ότι σε περίπτωση που η εκμίσθωση –εννοεί για όλα αυτά τα ακίνητα τα οποία είναι υποθηκευμένα και έχουν τις αντίστοιχες οφειλές, διαδικασία την οποία θα κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κλπ- για οποιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή για οιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα μισθώματα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρημένου αγροτικού ακινήτου για το μη εξοφληθέν ποσό. Ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης δεν παραμένουν μόνο στις αντίστοιχες υποθήκες. Επειδή πρόκειται για ατομικές οφειλές κυρίως όσον αφορά τον αγροτικό χώρο, ανήκουν στην υπόλοιπη περιουσία την οποία εσείς υποτίθεται πριν από λίγο είχατε απαλλάξει από τις ενυπόθηκες υποχρεώσεις.

Επιτρέψτε μου να πω για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Κυρίως δεν λύνει προβλήματα τα οποία βιώνει ο αγροτικός χώρος. Ειπώθηκαν και θα ειπωθούν πολλά –γιατί αποτελεί κυρίαρχο αίτημα του αγροτικού χώρου που κινητοποιείται- για τη ληστρική φοροεπιδρομή που υφίσταται ο χώρος ιδιαίτερα από το 2014 και δώθε.

Από το πρώτο ευρώ οι αγρότες θα πληρώσουν 55% προκαταβολή φόρου συν τέλος επιτηδεύματος. Κι έρχεστε λοιπόν και τον υποχρεώνετε σε βιβλία εσόδων-εξόδων. Ουσιαστικά, ορίζοντας ως 10.000 ευρώ αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα για τον αγροτικό χώρο, μιλάμε για ένα εισόδημα το οποίο δεν του επιτρέπει όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά κυρίως τον οδηγεί στη διάλυση της επιχείρησής του. 

Όσον αφορά το ισοδύναμο μέτρο με την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, βεβαίως, και αυτό σας το έχουν «φορέσει» από άλλο Υπουργείο, είναι το γνωστό χαράτσι των 25 ευρώ. Όμως, αν έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους που είναι του χώρου και κυρίως αν παρακολουθήσετε τι γίνεται κάθε φορά που τσιμπάει λίγο η συγκεκριμένη φορολογία, θα δείτε τι βιώνει αντίστοιχα η αγορά από πλευράς λαθρεμπορίου και τι χάνει το δημόσιο στη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Τελειώνοντας, θέλω να σταθώ στις άλλες δύο τροπολογίες που έχουμε. Η μία, επιτέλους, αφορά την ποινική δίωξη των αγροτών. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, θυμάστε όταν είχαμε τις προηγούμενες κινητοποιήσεις όπου πάλι είχατε φέρει τροπολογία που αφορούσε τις ποινικές διώξεις των αγροτών; Μόλις οι αγρότες σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις την πήρατε και δεν τη φέρατε ουσιαστικά να γίνει νόμος του κράτους με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι ευκαιρία τώρα, λοιπόν, να τη δεχτείτε, όπως πρέπει να δεχθείτε και την τροπολογία που έχουμε προτείνει. Ήδη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα λυθεί το πρόβλημα που αφορά τους αγρότες γεννημένους το ’48 και ’49, σχετικά με τα συνταξιοδοτικά τους θέματα. Πάντως, περιμένουμε. 

Σας τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η τωρινή νομοθετική σας πρωτοβουλία, αυτή η αποσπασματική και πρόχειρη, δείχνει πραγματικά ότι ο αγροτικός χώρος, που όλοι στηρίζουμε και όλοι λέμε ότι μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο και να αποτελέσει εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, οδηγείται σε διάλυση. Και δυστυχώς η ευθύνη ανήκει και σε εσάς.»

Το ισοδύναμο μέτρο αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καπνικών προϊόντων σε αντικατάσταση του 25Ευρου στα Νοσοκομεία αυξάνει τα κέρδη των βιομηχανιών και δίνει τη χαριστική βολή σε χιλιάδες περιπτερούχους.

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

Με αφορμή την επανακατάθεση της τροπολογίας για το νέο μέτρο περαιτέρω επιβάρυνσης της φορολογίας τσιγάρων και καπνικών προϊόντων με ένα πεντάλεπτο (0,05 €) ως «ισοδύναμο μέτρο» σε αντικατάσταση των εσόδων από το 25ευρω στα Νοσοκομεία που καταργείται, οι υπεύθυνοι των ΕΕΚΕ Οικονομικών, Άμυνας, Υγείας, Εργασίας, Γεωργίας, Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα βουλευτές Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας, Ανδρέας Ξανθός, Δημήτρης Στρατούλης, Βαγγέλης Αποστόλου, Σοφία Σακοράφα, Αλέξης Μητρόπουλος έκαναν την ακόλουθη δήλωση : 

«Tο μέτρο της επιβολής του «χαρατσιού» των 25 ευρώ κατά την εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία, αποσύρθηκε λόγω της κοινωνικής κατακραυγής και των αντιδράσεων των υγειονομικών. Ο στόχος του δεν ήταν στενά δημοσιονομικός αλλά διαρθρωτικός και αυτό που επιδίωκε ήταν να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι η Δημόσια Δωρεάν Περίθαλψη μας τελείωσε. Γι’αυτό και η τρόικα αντέδρασε και ο Υπουργός Υγείας επιμένει ότι ήταν λάθος η ανάκληση του. 
Η υιοθέτηση του ισοδύναμου μέτρου της αύξησης της τιμής των προϊόντων καπνού, πέρα από το ότι είναι ένας άδικος έμμεσος φόρο, έχει εξίσου σημαντικές παρενέργειες. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προηγούμενες αυξήσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της διακίνησης λαθραίων τσιγάρων από 3% σε τουλάχιστον 25% και την απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 800 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ ετησίως. Επιπρόσθετα, οδήγησαν σχεδόν το 50% των σημείων λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων στο κλείσιμο, λόγω της δραματικής συρρίκνωσης του περιθωρίου κέρδους.

Περαιτέρω, ήδη υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι οι καπνοβιομηχανίες έσπευσαν να εκτελωνίσουν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων και καπνών με τον προηγούμενο Ε.Φ.Κ., γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για το εάν πράγματι η συγκεκριμένη τροπολογία εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ για διάστημα μερικών μηνών τουλάχιστον.

Τέλος, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να μην διασφαλίζει ότι το κόστος της αύξησης του Ε.Φ.Κ δεν θα μετακυλιστεί στους περιπτερούχους, οδηγώντας τον κλάδο σε περαιτέρω συρρίκνωση. 

Δυστυχώς, παρά τις πανηγυρικές εξαγγελίες Σαμαρά - Βενιζέλου, είναι σαφές πως δεν πρόκειται για αθώο «ισοδύναμο», αλλά για μεροληπτικό πολυδύναμο μέτρο αναδιανομής πλούτου υπέρ ολιγοπωλίων».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
22/1/2014

«Υποβάθμιση Λιμενικής Υπηρεσίας Αλιβερίου».

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

Αθήνα 22/01/2014

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Βαγγέλης Αποστόλου καταθέτει ως ΑΝΑΦΟΡΑ την με αριθμό πρωτοκόλλου 29/10.01.2014 επιστολή του ερασιτεχνικού Αλιευτικού Συλλόγου Καραβού, ενόψει της σχεδιαζόμενης μετατροπής της Λιμενικής Υπηρεσίας Αλιβερίου σε παράρτημα του Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

Επειδή η απουσία από τη θαλάσσια περιοχή του Αλιβερίου μίας ισχυρής Λιμενικής υπηρεσίας με κύρος και υπηρεσιακή δυνατότητα θα στερήσει από τους αλιείς και τους πολίτες την άμεση εξυπηρέτηση και θα τους υποβάλλει σε ταλαιπωρία χάνοντας χρόνο και χρήμα ταξιδεύοντας στη Χαλκίδα, επισυνάπτουμε την εν λόγω επιστολή και παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας.


Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Διαφύλαξη της καλής φήμης του ελληνικού ελαιολάδου και των συμφερόντων των παραγωγών.

Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, που εισρέουν στη χώρα μας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα διατεθεί στην αγορά με παραπλανητικές επισημάνσεις.

Η ελαιοκομική περίοδος 2013/14, εξαιτίας κυρίως των καιρικών συνθηκών, είναι μια από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα η παραγωγή ελαιολάδου να είναι πολύ χαμηλή. Το παραχθέν ελαιόλαδο δεν επαρκεί να καλύψει τη ζήτηση τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.


Κάτω από αυτές τις συνθήκες παρατηρείται αύξηση των εισερχόμενων φορτίων με ελαιόλαδο, κυρίως από την Ισπανία που τη φετινή περίοδο έχει αυξημένη παραγωγή, προκειμένου να τυποποιηθεί και να διατεθεί στην ελληνική αγορά ή και να εξαχθεί.
Ελληνικοί φορείς όπως ο Σύνδεσμος των Ελαιοκομικών Προϊόντων Πιστοποιημένης Ποιότητας (Ελ3Π), μέσα ενημέρωσης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες τους για τη μη ενεργοποίηση των υπηρεσιών προκειμένου να διαφυλαχτεί η καλή φήμη του ελληνικού ελαιολάδου, καθώς και τα συμφέροντα τόσο των ελλήνων ελαιοπαραγωγών, που βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο, όσο και για των σωστών τυποποιητών, που υφίστανται τον αθέμιτο ανταγωνισμό ενώ αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εσωτερική αλλά και διεθνή αγορά.

Είναι ύστατη υποχρέωση των ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομικών να μην επιτρέψουν σε επιτήδειους να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, να πατάξουν κάθε περίπτωση αισχροκέρδειας και να διαφυλάξουν την καλή φήμη του ελληνικού ελαιολάδου και των συμφερόντων των παραγωγών πριν και πάνω από κάθε μνημονιακή χειραγώγηση. Κάθε παράληψη και αδράνεια επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της συγκυβέρνησης για τον τόπο μας.

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Ο Συριζα κοντά στους αγρότες.

ΔΗΛΩΣΗ

Του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Αποστόλου, Συντονιστή θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Κ.Ο., με αφορμή το νέο κύκλο κινητοποιήσεων των αγροτών:

«Σε μια κρίσιμη περίοδο, που όλοι θεωρούν ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν επιλύει κανένα πρόβλημα του χώρου, αλλά και επιχειρεί μια ληστρική φορολογική επιδρομή στο εισόδημα και στην περιουσία του.

Η εισαγωγή στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων των εργαλείων που υπηρετούν την αγροτική δραστηριότητα, όπως είναι το χωράφι και η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα φορολογούνται οι αγρότες, με την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων θα προκαλέσει μεγάλη αφαίμαξη στο εισόδημα των ελλήνων αγροτών .

Αν δε ληφθεί υπόψη ότι ο φόρος θα υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% και ως βάση για τον υπολογισμό του θα αποτελούν τα τιμολόγια αλλά και οι κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις τότε είναι σίγουρο ότι ως αποτέλεσμα θα προκύψει η διάλυση του αγροτικού τομέα της χώρας μας.

Δυστυχώς η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως φαίνεται και από τη μοναδική νομοθετική ως τώρα παρέμβαση της που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, παρακολουθεί άβουλη την επίθεση που υφίσταται ο χώρος, χωρίς μέχρι σήμερα να ασχοληθεί ουσιαστικά με κανένα από τα χρονίζοντα προβλήματά του, όπως είναι το κόστος παραγωγής, η ηλικιακή διάρθρωση των αγροτών, η ρευστότητα και άλλα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου και συμπαραστέκεται στον αγώνα τους. Δεν είμαστε κατά της φορολόγησης των αγροτών. Οφείλουν κι αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες, ανάλογα με τη φορολογική τους δυνατότητα να συνεισφέρουν. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό από όλους ότι κάθε φορά που οι αγρότες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις επακολουθεί και μία δραματική συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα και της Υπαίθρου».


ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ.

Τοποθέτηση του Β.Αποστόλου για τη φορολογία στον αγροτικό χώρο.

Σε μια κρίσιμη περίοδο, που όλοι θεωρούν ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η Κυβέρνηση υιοθέτησε στην εισοδηματική της πολιτική, τη φορολογική επιδρομή στο αγροτικό εισόδημα και στην αγροτική περιουσία. 

Από το 2014 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα φορολογούνται οι αγρότες, ακόμα και εκείνοι που διαθέτουν μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή μικρό αριθμό εκτρεφόμενων ζώων, αφού καλούνται πλέον να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων. Ως βάση δε για τον υπολογισμό του φόρου θα αποτελούν τα τιμολόγια αλλά και οι κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Η τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων, που αποφάσισε η Κυβέρνηση, για ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ ενίσχυση στοχεύει στην αφαίμαξη του μέσου αγροτικού εισοδήματος που δεν ξεπερνά το 40% του μέσου εισοδήματος των Ελλήνων, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξουν δυσκολίες στην εφαρμογή του. Το κρίσιμο σημείο είναι ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος μια και έτσι όπως ρυθμίζεται δεν γίνεται καμιά αναφορά ότι αποτελεί οικογενειακό εισόδημα , ούτε ότι υπάρχουν δαπάνες , αποσβέσεις κ.λ.π.

Για το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποσυρθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση και να εξεταστεί το ζήτημα, βάζοντας όλες τις παραμέτρους που διέπουν τον αγροτικό χώρο. Η θέση μας ξεκινά από τη βάση της ίσης φορολογικής αντιμετώπισης όλων των πολιτών . Βασική λοιπόν προσέγγισή μας είναι ο προσδιορισμός του αφορολόγητου καθαρού ατομικού εισοδήματος και για τους αγρότες, που είναι 12.000 Ευρώ, όπως και για τους υπόλοιπους έλληνες πολίτες. Αυτό μετά από επεξεργασία με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου της αγροτικής δραστηριότητας μεταφράζεται σε ένα ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα που κινείται από 24.000 ευρώ έως …30.000 ευρώ .

Αυτό το εισόδημα δεν αφήνει φορολογητέο ποσό και συνεπώς μπορεί να μείνει εκτός της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων εσόδων –εξόδων . Για εισόδημα πάνω από αυτά τα όρια να κρατούνται βιβλία με σαφή αναφορά τόσο στα μέλη της οικογενείας που εργάζονται ,όσο και στις συνολικές δαπάνες και αποσβέσεις και το καθαρό εισόδημα που προκύπτει να φορολογείται όπως των άλλων φορολογούμενων. Βεβαίως δεν πρέπει να γίνεται καμιά αναφορά στις κοινοτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, αφού και κατά την Ε.Ε. δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα. 

Ταυτόχρονα για τους αγρότες από το 2014 ο φόρος θα υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%. Επίσης, όπως ισχύει για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, οι αγρότες θα κληθούν να προκαταβάλουν και φόρο 55% για το επόμενο έτος αλλά και ανάλογο τέλος επιτηδεύματος .

Αν στα παραπάνω να προσθέσουμε και την εισαγωγή στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων και των ακινήτων που υπηρετούν την αγροτική δραστηριότητα, τότε μιλάμε για μια επιβάρυνση, που σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση και αποεπένδυση που βιώνει ο χώρος, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση του αγροτικού τομέα της χώρας μας.

Για το ΣΥΡΙΖΑ η εκτός σχεδίου καλλιεργούμενη γη και τα ακίνητα που στεγάζουν δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα αποτελούν εργαλεία για την άσκηση της αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας κι ως τέτοια δεν μπορούν να υπολογιστούν ως φορολογητέα ύλη στον υπό σύσταση Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλο το κύκλωμα της παραγωγικής δραστηριότητας.

Δεν είμαστε λοιπόν κατά της φορολόγησης των αγροτών. Οφείλουν κι αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες, ανάλογα με τη φορολογική τους δυνατότητα να συνεισφέρουν. Όμως πότε επιτέλους θα γίνει κατανοητό ότι κάθε φορά που οι αγρότες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους επακολουθεί και μια δραματική συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα και της Υπαίθρου.

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Η πορεία κατάρτισης των δασικών χαρτών της Εύβοιας και της χώρας γενικότερα.

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Όπως κι εσείς έχετε αποδεχθεί προχωρήσατε στην τροποποίηση του Β΄ Κεφαλαίου του Ν. 3889/ 2010, με πρόσχημα την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών της χώρας. Όμως από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου 4163/2013 μέχρι σήμερα, παρότι έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δεν έχει φανεί κανένα σαφές δείγμα προόδου στο συγκεκριμένο έργο.

Η πορεία των μελετών, από τα νέα προγράμματα προς προκήρυξη μέχρι τις εκκρεμότητες προς επικαιροποίηση παλαιοτέρων προγραμμάτων, δεν εμφανίζει καμία εξέλιξη, ως προς την έκδοση των προβλεπομένων ρυθμιστικών πράξεων και οδηγιών εφαρμογής του νέου νόμου, με αποτέλεσμα οι εργασίες, ακόμη και στο χαλαρό ρυθμό που προχωρούν, να γίνονται σε ένα αμφιβόλου ισχύος κανονιστικό πλαίσιο. 

Όμως, πέραν των ανωτέρω, έχει διαπιστωθεί αυτό που ήταν γνωστό πριν την ψήφιση του νέου νόμου, ότι δηλαδή και στην ουσία τους οι διατάξεις του έχουν αδυναμίες που πρέπει να διορθωθούν και σημεία που πρέπει να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της ασάφειας των αρμοδιοτήτων της επιτελικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών της Ειδικής Γραμματείας Δασών ως επισπεύδουσας των Κανονιστικών Εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων, που είναι θεσμικά ασύμβατες με τις διατάξεις της δασικής και της αντίστοιχης περί των δημοσίων κτημάτων νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αργοπορίες και κίνδυνοι κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών.

Παράλληλα στο νέο νόμο διαφαίνονται και σημεία, που αν δεν διευκρινιστούν σύντομα θα δημιουργήσουν προβλήματα τόσο με την εγκυρότητα ισχύος τους, όσο και την εφαρμογή της θέσης τους. όπως π.χ. η υπόδειξη των σχεδίων πόλεων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. στις περιπτώσεις μη θεώρησης των σχετικών στοιχείων από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πλέον η διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 3889/ 2010. Επίσης αστοχίες του νέου νόμου θα υπάρξουν, με τη μη πρόβλεψη της διόρθωσης σφαλμάτων της κατάρτισης αλλά και της ενημέρωσης και συμπλήρωσης του δασικού χάρτη, ακόμα και μετά την κύρωσή του, με τις περιπτώσεις ισχυρών πράξεων χαρακτηρισμού και αναδασωτέων που δεν συμπεριελήφθησαν σ’ αυτούς.

Τέλος, όχι όμως υπολειπόμενης σπουδαιότητας, είναι η εμπλοκή της Δασικής Υπηρεσίας στην εγκυροποίηση του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Πρόκειται για μια απαρέγκλιτη αναγκαιότητα, αφού με αυτήν διασφαλίζεται η υποχρέωση του Κράτους για την προστασία των δασών ως φυσικό περιβάλλον και η συνταγματική επιταγή για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της αναβάθμισης της Δασικής Υπηρεσίας, δεν διαφαίνεται καμία ενεργοποίηση υποστήριξής της με προσωπικό και μέσα, παρότι το Εθνικό Κτηματολόγιο έχει χαρακτηρισθεί ως το μεγαλύτερο των μεγάλων έργων, και βασική προϋπόθεση αξιόπιστης ολοκλήρωσής του (όπως και ο νομοθέτης προέβλεψε, αλλά και είναι κοινώς αποδεκτό) είναι η θεώρηση και κύρωση των δασικών χαρτών από τη Δασική Υπηρεσία, ως μοναδικού υπεύθυνου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Και ως αρνητικό παράδειγμα σας αναφέρουμε την προσπάθεια της Διεύθυνσης Δασών Εύβοιας να ενισχύσει το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, που όμως συνάντησε την άρνηση της Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας).

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 1. Αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο και ο Δασικός Χάρτης, ως βάση του Δασολογίου, είναι το αναπτυξιακό εργαλείο για την κάθε οργανωμένη πολιτεία και συνεπώς και για τη χώρα μας;
 2. Τι απολογιστικά στοιχεία μπορεί να παραθέσει για την πορεία του έργου της κατάρτισης των δασικών χαρτών (ολοκλήρωση μελετών, θεώρηση από Δασική Υπηρεσία, αναρτήσεις, οριστικοί Δασικοί Χάρτες);
 3. Ποιες είναι οι άμεσες κινήσεις υποστήριξης της εξέλιξης του έργου (θεσμικά και οικονομικά);
 4. Τι προγράμματα έχει σχεδιάσει, σε συνάρτηση με τους χρόνους έγκαιρης και έγκυρης ολοκλήρωσής του και εν τέλει με τι κόστος και πότε θα «κλείσει» το έργο;
 5. Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο του Δασικού Χάρτη Εύβοιας (Σύνταξη Δασικού Χάρτη, θεώρηση, ανάρτηση, Οριστικοποίηση) και με ποιο χρονοδιάγραμμα και
 6. Πότε θα γίνει η προκήρυξη των Δασικών Χαρτών για το υπόλοιπο της χώρας;

Σε δεινή οικονομική θέση οι κτηνοτρόφοι των περιοχών που πλήγηκαν από ευλογιά, λόγω πολιτικής αδράνειας του ΥΠΑΑΤ.

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το χειμώνα που διανύουμε οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση. Αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ευλογιάς, που όχι μόνο δεν έχει εξαλειφτεί αλλά εκφράζονται και φόβοι για εστίες αναζωπύρωσης. Επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδράνεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αρχικά το Υπουργείο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τη νόσο λόγω της καθυστερημένης αντίδρασης αλλά και της αναποτελεσματικότητας των μέτρων που έλαβε. Σαν αποτέλεσμα ήταν οι εστίες να εξαπλωθούν σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και σε όμορους νομούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της εν λόγω περιφέρειας, ως τις 8 Ιανουαρίου 2014, από 100 εκτροφές 15.440 ζώα έχουν ήδη θανατωθεί, ενώ 55.080 και 142.446 ζώα που βρέθηκαν ή βρίσκονται ακόμη στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης αντίστοιχα κρατούνται σε εγκλεισμό.
Το Νοέμβριο του 2013 ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χαρακόπουλος Μάξιμος δήλωσε ότι για τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους «Στόχος είναι να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αγοραίες, στις πραγματικές τιμές, διότι σκοπός είναι η ανασύσταση του κοπαδιού, να στηριχθεί ο κτηνοτρόφος προκειμένου να ξαναφτιάξει το κοπάδι του». Επίσης για τους κτηνοτρόφους που κρατούν έγκλειστα τα ζώα τους είπε: «Θέλω, να ανακοινώσω ότι έχουν εξευρεθεί οι αναγκαίοι πόροι προκειμένου να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που αναγκάζονται να σταβλίζουν τα ζώα τους, με το ποσό των 10 ευρώ».

Από τότε μέχρι και σήμερα οι πληγέντες κτηνοτρόφοι δεν έχουν αποζημιωθεί με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να επανασυστήσουν τα κοπάδια τους, και να είναι εκτός παραγωγικής δραστηριότητας. Ενώ όσοι είναι υποχρεώμένοι να κρατούν σε εγκλεισμό τα ζώα τους, κάτω από το οικονομικό βάρος του κόστους, έχουν περιέλθει σε πολύ δεινή θέση και βρίσκονται σε αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ζώων. Το αποτέλεσμα και γι’ αυτούς θα είναι να χάσουν τα ζώα τους από ασιτία.

Επειδή:
 • Ακόμα και οι μικρές αποζημιώσεις που ανακοινώθηκαν δεν έχουν καταβληθεί.
 • Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων δεν τους επιτρέπει αφενός να καλύψουν τις ανάγκες των έγκλειστων ζώων τους, αφετέρου να προχωρήσουν στην ανασύσταση των κοπαδιών τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πολλοί από αυτούς να εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία.
 • Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ προβλέπουν μόνο χρηματικές αποζημιώσεις για την ανασύσταση των κοπαδιών και την σίτισή τους, χωρίς να υπάρχει καμία πρόνοια για τα υπόλοιπα οικονομικά προβλήματα που τους δημιουργούνται.
 • Ο αφανισμός της κτηνοτροφίας θα έχει ολέθρια αποτελέσματα τόσο στην τοπική παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, όσο και στη λοιπή επαγγελματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την κτηνοτροφία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 1. Ποιο είναι το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί στους πληγέντες κτηνοτρόφους;
 2. Προτίθεται να χορηγήσει στους κτηνοτρόφους επιπλέον οικονομική ενίσχυση, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πρόσθετα έξοδα που έφερε η ευλογιά και να παραμείνουν στην κτηνοτροφία;
 3. Προτίθεται να προβεί σε ρύθμιση των υποχρεώσεων των παραγωγών;

Επίσκεψη του Βαγγέλη Αποστόλου στην Κω.

Περιοδεία στην Κω πραγματοποιεί ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου και συντονιστής θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Κ.Ο., σήμερα  Δευτέρα 20/1/14.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Πηγή kosvoice.gr
το πρωϊ συναντήσεις με Φορείς του νησιού και συνέντευξη τύπου στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης,
και το απόγευμα ομιλία στο Πλατάνι με θέμα « Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον αγροτικό χώρο».

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Απάνθρωπες οι συνθήκες κράτησης στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας.

Προς τον κ. Υπουργό
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες καταγγελιών για τις απάνθρωπες κυριολεκτικά συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας.
Αποτελούνται από δύο χώρους, ο πρώτος 8 τ.μ. με 5 τσιμεντένια κρεβάτια και ο δεύτερος 24 τ.μ με 8 τσιμεντένια κρεβάτια, χωρίς θέρμανση και μηχανικό εξαερισμό. Επειδή οι κρατούμενοι σχεδόν πάντα είναι υπεράριθμοι ο ύπνος γίνεται με βάρδιες! Πολλοί κοιμούνται στα πατώματα πάνω σε αυτοσχέδια χαρτόκουτα κι όσοι δεν χωράνε συνωστίζονται όρθιοι σε διπλανό χώρο περιμένοντας τη σειρά τους. Για τις ατομικές τους ανάγκες υπάρχει μία τουαλέτα χωρίς ηλεκτρικό, καζανάκι, σαπούνι, χαρτί υγείας και νιπτήρα, και μία βρύση νερού για όλες τις χρήσεις. Για το φωτισμό τους δε, έχουν πρόσβαση σε δύο γυμνούς λαμπτήρες, που τους ξεβιδώνουν ή βιδώνουν κατά βούληση για να δημιουργήσουν συνθήκες συσκότισης, ώστε να μπορούν να κοιμηθούν.
Σημειώνεται βέβαια ότι οι Έλληνες κρατούνται εκεί μέχρι το περιορισμένο διάστημα που προβλέπει ο νόμος, ενώ οι αλλοδαποί κρατούνται σε αυτές τις συνθήκες από μια βδομάδα μέχρι και 4-5 μήνες.

Επειδή είναι φανερό ότι:
Α) τα κρατητήρια της Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας είναι ανεπαρκέστατα όχι μόνο από άποψη οικοδομής και πολεοδομίας, αλλά τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των προσωρινά κρατουμένων και
Β) με αυτές τις συνθήκες κράτησης παραβιάζονται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 1. Γιατί δεν δρομολογεί άμεσα διαδικασίες και ενέργειες υποστήριξης των στοιχειωδών αναγκών για τους προσωρινά κρατούμενους του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας και
 2. Πότε επιτέλους θα μεταφερθούν τα κρατητήρια της Χαλκίδας σε χώρο που να πληροί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ανθρώπινης διαβίωσης των κρατουμένων.

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Ο Β.Αποστόλου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ.


Ομιλία του Β.Αποστόλου, ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»:

«Κύριε Υπουργέ, θετική η απόσυρση της συγκεκριμένης παραγράφου του άρθρου 46. Βέβαια, επειδή έγινε κάποιος θόρυβος, εμείς θα περιμένουμε την τελική κατάληξη. Και επιτρέψτε μας να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί μετά την εικόνα που βιώσαμε πριν από λίγο. Όμως εγώ, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω τις προθέσεις, κύριε Υπουργέ, σας λέω ότι δεν μπορείτε να προστατεύσετε τον αγροτικό χώρο, όχι μόνο γιατί βιώνει μια μείωση του εισοδήματός του -που ουσιαστικά αυτή την περίοδο τη βιώνει όλος ο ελληνικός λαός- αλλά κυρίως γιατί έχει μπει πραγματικά, ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά, στο στόχαστρο.
Σας έδωσε πριν από λίγο ο Εισηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ένα αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης που καλούνται οι αγρότες να υποβάλλουν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, που αποτελεί μνημείο, θα έλεγα, τρομοκράτησης της συγκεκριμένης τάξης.
Ακούστε τι λέει: Ο κάθε αγρότης υποβάλλει στην αντίστοιχη ΔΟΥ -εδώ συγκεκριμένα στη ΔΟΥ Καρδίτσας- μια υπεύθυνη δήλωση που λέει: «Θα χρησιμοποιήσω την κατοικία μου και ως επαγγελματική στέγη, κάνοντας άρση του ασύλου της κατοικίας…» -με τονισμένα, μάλιστα, γράμματα- «…όσον αφορά τουλάχιστον τις ΔΟΥ και τις ελεγκτικές αρχές.»
Καταλαβαίνετε; Μέχρι σήμερα η άρση του ασύλου της κατοικίας ήταν απέναντι στις εισαγγελικές αρχές και με ιδιαίτερες ποινικές διαδικασίες κλπ.. Και σήμερα ουσιαστικά αυτό ζητεί μια εφαρμογή και είναι η συγκεκριμένη: Όταν θα φύγει ο αγρότης από την τράπεζα, όπου θα έχει πάρει κάποια επιδότηση, ενίσχυση, κάποια πληρωμή, θα τον ακολουθήσει αντίστοιχα υπάλληλος της ΔΟΥ, ο οποίος θα πάει πού; Θα πάει στο σεντούκι να του πάρει το ελάχιστο απόθεμα που θα έχει για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας, τις ανάγκες της επιβίωσης;
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, κάντε την κίνηση και να συστήσετε στο Υπουργείο Οικονομικών να μην προσβάλλουν τη συγκεκριμένη τάξη με τέτοιες διαδικασίες.
Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να σας θέσω -γιατί αναφερθήκατε- είναι για τα «κόκκινα» δάνεια, αυτά τα ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προσφύγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας δώσει την έγκριση για να είναι –λέτε- η διαδικασία συμβατή, για να μην έχουμε προβλήματα.
Εγώ θα σας καταθέσω δύο σελίδες της αντίστοιχης πρότασής σας του νομοσχεδίου που δώσατε για διαβούλευση τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο, όταν οι αγρότες βρισκόντουσαν σε κινητοποίηση. Τότε δεν υπήρχε αυτή η απειλή; Κι αν όντως υπάρχει αυτή η απειλή, εσείς πότε ζητήσατε τη συγκεκριμένη άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πότε στείλατε την αντίστοιχη επιστολή; Διότι την περασμένη Τρίτη μας λέγατε ότι θα το φέρετε την Παρασκευή, την Παρασκευή μας λέγατε ότι θα το φέρετε τη Δευτέρα, τη Δευτέρα ανακαλύφθηκε κάτι άλλο. Μήπως μπορείτε να μας καταθέσετε την αντίστοιχη συγκεκριμένη επιστολή, για να δούμε πότε και γιατί τόσον καιρό ουσιαστικά σερνόταν -και από πλευράς του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στις επαφές που είχε με τις αντίστοιχες τάξεις κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων- και ότι όπου να ‘ναι έρχεται;
Τώρα ξαφνικά δημιουργήθηκε το πρόβλημα; Άρα, αυτό δεν αποτελεί εμπαιγμό;
Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα της τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων:
Κύριε Υπουργέ, αν πηγαίνατε την περασμένη Παρασκευή σε οποιαδήποτε ΔΟΥ αγροτικής περιοχής θα βιώνατε την εικόνα ότι η χώρα μας είναι ένα μπάχαλο. Πήγαιναν οι αγρότες και ξέρετε τι τους έλεγαν: «Φέρτε μας μια βεβαίωση από το ΤΕΒΕ ότι είστε ασφαλισμένοι». Τους ζητούσαν τέτοια στοιχεία. Από τις απαντήσεις, λοιπόν, που έδιναν οι αρμόδιοι υπάλληλοι αποδείκνυαν ότι δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός, παρά μόνο ένας προχειρότατος, της τελευταίας στιγμής.
Μάλιστα, και εσείς ο ίδιος ήσασταν σε δισταγμό όταν την Παρασκευή σας λέγαμε ότι τελειώνει σήμερα η προθεσμία. Κι ο αρμόδιος Γραμματέας Εσόδων, ο κ. Θεοχάρης, εδέησε την τελευταία στιγμή να στείλει κι αυτήν την παράταση. Ακόμα απροετοίμαστοι είναι. Το τι τους ζητάνε όσον αφορά τις προϋποθέσεις, ακόμα δεν το έχουν ξεκαθαρίσει. Μην λέτε, λοιπόν, ότι εμείς κακώς σας εγκαλούμε.
Επίσης, μην λέτε ότι κακώς σας εγκαλούμε για τα «κόκκινα δάνεια» όταν εδώ και καιρό ο εκκαθαριστής της κακής ΑΤΕ έχει μπει σε μια διαδικασία που πραγματικά διαλύει τον αγροτικό χώρο. Είναι δυνατόν να στέλνει τα δάνεια και να πρωτοπορεί σε μια διαδικασία που δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία άλλη οικονομική, κοινωνική ομάδα; Έχει, ήδη, στείλει στις συγκεκριμένες εταιρείες να πραγματοποιήσουν τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.
Και επειδή είπατε πριν από λίγο ότι αυτό δεν αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, σας λέμε ότι βεβαίως και την αφορά, διότι προικίσατε την Τράπεζα Πειραιώς και με όλα τα δάνεια που είχαν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και όλα αυτά, πλέον, στέλνονται στις αντίστοιχες ΔΟΥ για να εισπραχθούν. Καταλαβαίνετε ποιες διαδικασίες περιμένουν τους αγρότες αν δεν εισπραχθούν.
Άρα, μην λέτε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι αναδεικνύουμε προβλήματα που δεν υπάρχουν.
Ένα άλλο ζήτημα που αναφέρατε στην τοποθέτησή σας αφορά τους συνεταιρισμούς. Κύριε Υπουργέ, ξεχάσατε ότι η παράταση που δόθηκε το Δεκέμβρη ήταν η πέμπτη παράταση συμμόρφωσης των οργανώσεων; Να σας θυμίσω τι λέγατε στις προηγούμενες τοποθετήσεις σας όπου είχαμε τις αντίστοιχες παρατάσεις; Λέγατε ότι είναι η τελευταία και πως δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε άλλη παράταση. Άρα, λοιπόν, όταν έχουμε έναν συνεταιριστικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται υπό διάλυση -εμείς θεωρούμε αναγκαία τη λειτουργία του συνεταιριστικού χώρου- δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τον συνεργατισμό για να λειτουργήσει αποδοτικά ο συγκεκριμένος χώρος.
Δυστυχώς, όμως, θα έλεγα ότι η όλη σας συμπεριφορά είναι συμπεριφορά απραξίας πάνω στα συγκεκριμένα προβλήματα.
Έρχομαι, βεβαίως, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο σερνόταν εδώ και καιρό. Ήρθε, αφού απαλείφθηκαν μερικές διατάξεις και τελικά απάντησε σε ένα προσωπικό σας άγχος, ότι μέχρι σήμερα δεν έχετε πάρει καμία νομοθετική πρωτοβουλία.
 Στο πρώτο μέρος όντως αποπειράστε να κωδικοποιήσετε και να επικαιροποιήσετε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στο χώρο των τροφίμων, των ζωοτροφών και της προστασίας των ζώων, ενώ στο δεύτερο προσπαθείτε πρόχειρα και αποσπασματικά να αντιμετωπίσετε προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή ή μη ενός μεγάλου μέρους της νομοθεσίας.
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τον ΕΦΕΤ. Απλά θα σας πω ότι όντως όταν έγινε ο ΕΦΕΤ, παρότι ήταν προετοιμασμένο -κύριε Υπουργέ, το λέω αυτό προς πληροφόρησή σας, τα στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας το γνωρίζουν- από τον αντίστοιχο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το 1998, 1999, αν θυμάμαι καλά -και, μάλιστα, για να δείξει ότι έχει και αντικείμενο τα τρόφιμα τότε έγινε η μετονομασία, η προσθήκη «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»- και πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο συγκεκριμένος φάκελος, δυστυχώς, δεν είχε την αντίστοιχη κομματική δύναμη μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, του πήραν τον φάκελο και πήγε στο Υπουργείο Βιομηχανίας.
Γι΄ αυτό και όλη η διαδικασία εδώ και χρόνια ουσιαστικά δεν απέδωσε και πραγματικά δεν ήταν αυτό που είχε ανάγκη ο χώρος. Αυτά, όμως, ανήκουν στην ιστορία. Το θέμα είναι ότι σήμερα γίνονται μερικές βελτιώσεις όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Για εμάς, όμως, κυρίαρχο δεν είναι ο εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός.
Για εμάς, κυρίαρχο θέμα αυτή την ώρα είναι πώς θα μπορέσουμε παράλληλα, μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, να στηρίξουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε για την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και βεβαίως για την στήριξη του αγροτοδιατροφικού τομέα.
Θα πούμε περισσότερα στην κατ’ άρθρο συζήτηση στις επόμενες συνεδριάσεις.
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω, κύριε Υπουργέ -σας το είπα και στην Επιτροπή- ότι πρέπει να αποσύρετε το άρθρο 37. Πρέπει να το αποσύρετε γιατί το άρθρο 37 αναφέρεται στο ν. 4061/2012, ένα νόμο που είχε ως αντικείμενο την προστασία και τη διαχείριση της περιουσίας.
Επιτέλους, ενημερώστε μας, σε αυτά τα ενάμιση, δύο χρόνια τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα; Δεν είναι απλά τα θέματα, διότι όταν όλη αυτή την ώρα συζητάμε εδώ, παραδείγματος χάριν, για το πρόβλημα που έχουν οι κτηνοτρόφοι με τις εκτάσεις που έχουν βάλει στους βοσκοτόπους κλπ., αντιλαμβάνεστε ότι από την άλλη πλευρά, με το ν. 4061/2012, όπου όλες αυτές οι εποικιστικές εκτάσεις έχουν πλέον δασικό χαρακτήρα, αυτό σημαίνει πως η χρήση αυτή, από την ώρα που δεν λύθηκε με την προσέγγιση που σας έχω πει το θέμα των βοσκοτόπων, έχει πρόβλημα. Και ο αντίστοιχος υπάλληλος αν δεν πάει να κάνει αυτή τη διαδικασία, έχει πρόβλημα.
Αυτές οι ρυθμίσεις δεν έγιναν γιατί τις ήθελε ο τότε Υπουργός, αλλά επειδή υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ανάγκασε την τότε κυβέρνηση να προβεί στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Άρα, δεν πρέπει να τα δούμε αυτά;
Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση για τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν χρειάζεται να την επαναλάβω. Δυστυχώς, όμως, από την ώρα που υπάρχει μια ασυνεννοησία μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα, αυτά δεν λύνονται.
Και επειδή λέτε ότι δεν συμφωνούμε, θέλω να πω ότι σας έχουμε αναφέρει και διατάξεις που πραγματικά κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, όπως η περίπτωση της αγοράς των αγροτών-παραγωγών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζαμε εδώ και χρόνια. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε τρίτη υπαναχώρηση, γιατί τις προηγούμενες δύο φορές αποσύρθηκε.
Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή: Κύριε Υπουργέ, αυτός είναι ένας δύσκολος χώρος. Παρ’ όλα αυτά, ενώ όλοι αποδεχόμαστε ότι αποτελεί το εργαλείο εκείνο που μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να στηρίξει το συγκεκριμένο χώρο, ούτε καν για τη χρηματοδότηση. Δεν είναι μόνο η ρύθμιση των δανείων. Είναι γενικό το θέμα. Ξέρετε ότι αυτή την ώρα έχουν μειωθεί οι χρηματοδοτήσεις στον χώρο κατά 25% με 30%, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ρευστότητα. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα ως προς το κόστος παραγωγής. Δεν μας, όμως, επιτρέπει ο χρόνος για να τα αναλύσουμε.
Πάντως, ξέρετε ότι από τη δική μας πλευρά ετοιμαζόμαστε. Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα εθνικό σχέδιο για την γενικότερη ανασυγκρότηση του χώρου, το οποίο ουσιαστικά θα εντάξει την αγροτική δραστηριότητα μέσα στις παραγωγικές δραστηριότητες ιδιαίτερα της Περιφέρειας.
Βεβαίως, για να συμβούν όλα αυτά, θα πρέπει όχι μόνο να καταδικαστεί η μνημονιακή πολιτική, αλλά κυρίως να υπάρξει μια κυβέρνηση της Αριστεράς με το ΣΥΡΙΖΑ βασικό κορμό.».