Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Όλοι οι επιλαχόντες, σε όλη τη χώρα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών – 300 εκατ. ευρώ για 16.000 νέους αγρότες


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο των Νέων Αγροτών όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει φάκελο και πληρούν τους όρους, ανήγγειλε από το βήμα του Περιφερειακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, ενώ τη δέσμευση αυτή επανέλαβε λίγο αργότερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην κεντρική του ομιλία.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Υπουργός «με τροποποίηση του ΠΑΑ, την οποία προωθούμε για έγκριση στην Ε.Ε. αυξάνουμε τους πόρους του Μέτρου των Νέων Γεωργών για να καλύψουμε το σύνολο των επιλαχόντων της 1ης Πρόσκλησης καθώς και των υποψηφίων της 2ης Πρόσκλησης, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά στο έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και εξαντλώντας κάθε χρηματοδοτικό μέσο στήριξης των νέων ανθρώπων που εγκαθίστανται στην ελληνική περιφέρεια και απασχολούνται για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα. Έτσι πάνω από 300 εκ. € θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους».  

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου:

Η περιφέρεια σας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας με σημαντικές δυνατότητες ακόμη μεγαλύτερης συμμετοχής στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του αγροτικού τομέα.
Και στην φυτική και στην ζωική παραγωγή και στην αλιεία.
Σε ορισμένους ιδίως κλάδους, λόγω  εμπειρίας και τεχνογνωσίας, μεγέθους και εδαφοκλιματικών συνθηκών πρωτοπορεί.
Γι αυτό οφείλω να κάνω μια γενικότερη και πιο αναλυτική τοποθέτηση.

Ο αγροδιατροφικός τομέας της χώρας μας βρίσκεται σήμερα μπροστά σε δυο μεγάλες προκλήσεις για τις οποίες προετοιμαζόμαστε. 
Η μία συνδέεται με τις πιέσεις στον Προϋπολογισμό της Ένωσης και της ΚΑΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προσφυγικό, Bruit, πρόσφατα δυνητικά σενάρια για τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. μετά το 2020).
Η άλλη συνδέεται με τις αυξημένες τάσεις της ζήτησης αγροτικών προϊόντων τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις διεθνείς αγορές που μετα τις σημαντικές διεθνείς επαφές και συμφωνίες της κυβέρνησης αναπτύσσουν ιδιαίτερη δυναμική.
Η πρώτη πρόκληση συνεπάγεται την αυστηρή στοχοθέτηση της χρήσης και την άριστη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ.
Η δεύτερη την προετοιμασία για την ενισχυμένη και ανταγωνιστική παρουσία μας στις διεθνείς αγορές.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η χώρα μας με χρόνιες  διαρθρωτικές αδυναμίες του πρωτογενούς τομέα, αποτέλεσμα βέβαια συγκεκριμένων πολιτικών του παρελθόντος, παρά τους σημαντικούς πόρους που κατευθύνθηκαν σε αυτόν από τα ευρωπαϊκά ταμεία μετά την ένταξη στην Ε.Ε, οφείλει  να διαφοροποιήσει  όχι μόνο  τον  βηματισμό  αλλά κυρίως ν αλλάξει κατεύθυνση.
Από τη μια, λοιπόν, τα συσσωρευμένα προβλήματα, πιέσεις και προκλήσεις και από την άλλη οι προσδοκίες και οι δυνατότητες.
Η κυβέρνηση  μας απερίφραστα προσπαθεί να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή με κάθε διαθέσιμο μέσο και πόρο  μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες  και εποχές ακραίων  οικονομικών ανταγωνισμών.  Να την αναπτύξει σημαντικά.
Προσπαθεί να αυξήσει τις δυνατότητες  ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα. 
Ταυτόχρονα όμως η  πρωταρχική της σκέψη αφορά  τους αγρότες ως παραγωγούς του πλούτου και ως εγγυητές της συνοχής της υπαίθρου. Ιδίως τους μικρομεσαίους παραγωγούς. Σε κάθε επίπεδο. Ιδίως στο πεδίο των άμεσων ενισχύσεων που ο εξορθολογισμός τους είναι βασικό μας μέλημα.

Αυτό σημαίνει για μας δίκαιη ανάπτυξη. 

Γι αυτό ερευνούμε ευελπιστώντας  στην δημιουργική σκέψη και συνεργασία  όλων  των ασχολούμενων  με την αγροτική οικονομία, εμβαθύνουμε, συζητάμε, ακούμε . Για να το παλέψουμε με καλύτερες προϋποθέσεις. Ιδίως τώρα που έχουν ανοίξει οι συζητήσεις για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Και εδώ οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε  τις θέσεις μας όπως ήδη έχουν κατ αρχήν εκφραστεί και ευελπιστούμε, βάσιμα θα έλεγα, να αποτελέσουν ομόθυμη Εθνική επιλογή:
  • Πρώτον, να μην μειωθεί  ο προϋπολογισμός  της  ΚΑΠ
  • Δεύτερον, να μην υπάρξει σύγκλιση των ενισχύσεων χωρίς να λαμβάνει υπόψη κι άλλες παραμέτρους, εκτός της στρεμματικής ενίσχυσης.
  • Τρίτον, να αποτραπεί κάθε ιδέα ακόμη και για μικρού βαθμού συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους (επανεθνικοποίηση)
  • Τέταρτον, να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες να αλληλοσυμπληρώνονται: άμεσες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη – επενδύσεις.
  • Πέμπτον, να υπάρξουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε πιο δίκαιη και με καλύτερη στρατηγική στόχευση, κατανομή των ενισχύσεων ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες αγροτών και καλλιεργειών , ιδιαίτερα για όσες για λόγους αιτιολογημένους η μη, ήταν ελάχιστα η καθόλου ωφελούμενοι από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο υλοποίησης μιας σειράς μέτρων πολιτικής, που στοχεύουν στην ανάταξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού και αναπτυξιακού μας προτύπου.
Ιδιαίτερα υπό τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ύφεσης των προηγούμενων ετών, κρίνεται επιτακτική η ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος, στη βάση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, που θα έχει σαφή στόχευση και θα απαντά στις προκλήσεις της εποχής, το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες του πρωτογενή τομέα της χώρας μας.
Με το σύνολο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο νέο ΠΑΑ, μεταξύ άλλων αποτυπώθηκε η ισχυρή πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στις ελληνικές Περιφέρειες, πόροι που ανέρχονται στο 37% των πόρων του Προγράμματος.
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία και τομή στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής για τη χώρα που εδράζεται στην πεποίθησή μας ότι πρέπει να εμπιστευθούμε τις Περιφέρειες στην υλοποίηση πολιτικών που τις αφορούν άμεσα και συμβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους. Η αποκεντρωμένη εφαρμογή του νέου ΠΑΑ αφενός διασφαλίζει την συμμετοχή, αποδοχή και συναίνεση των τοπικών κοινωνιών στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων, αφετέρου συμβάλει στην μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών και των δικαιούχων των προγραμμάτων.

Και η μέχρι σήμερα πρόοδος του ΠΑΑ, σε μόλις δύο έτη από την έγκρισή του, δίνει ενθαρρυντικά μηνύματα ότι η συνεργασία μας αποδίδει καρπούς, καθώς έχουμε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ενεργοποίησης των μέτρων του Προγράμματος, όσο και σε επίπεδο απορρόφησης των πόρων του:
Έτσι το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των μέτρων που έχουν προκηρυχθεί ξεπέρασε τα 2,5 δις €, ενώ περισσότερα από 4 δις € έχουν δεσμευθεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 67% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.
Ταυτόχρονα στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε νέες προκηρύξεις σε σημαντικής και όχι μόνο χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα, συνολικού ύψους 450 εκ. €, όπως για τα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, για τη προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας στο πρωτογενή τομέα, για επενδύσεις αντιχαλαζικής προστασίας, ενώ ήδη δημοσιεύτηκε η 2η πρόσκληση για του Νέους Αγρότες στις Περιφέρειες που δεν καλύφθηκε ο προϋπολογισμός της 1ης και προδησημιεύθηκαν προσκλήσεις σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις όπως του Comfusio και της Εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων στους ορυζώνες.
Επίσης με τροποποίηση του ΠΑΑ, την οποία προωθούμε για έγκριση στην Ε.Ε. (θα ακούσετε σχετικά και στην ομιλία του πρωθυπουργού) αυξάνουμε τους πόρους του Μέτρου των Νέων Γεωργών για να καλύψουμε το σύνολο των επιλαχόντων της 1ης Πρόσκλησης καθώς και των υποψηφίων της 2ης Πρόσκλησης, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά στο έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και εξαντλώντας κάθε χρηματοδοτικό μέσο στήριξης των νέων ανθρώπων που εγκαθίστανται στην ελληνική περιφέρεια και απασχολούνται για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα. Έτσι πάνω από 300 εκ. € θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους.  
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν εκχωρηθεί έως σήμερα πόροι της τάξης των 143,1 εκ. € για δράσεις του ΠΑΑ (το 18% των συνολικά εκχωρούμενων πόρων), μη συμπεριλαμβανομένων των πόρων των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτωνLEADER που έχουν εγκριθεί και εκχωρηθεί στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 60,4 εκ. € (ΟΤΔ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερικής, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς). Συνολικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΠΑΑ χρηματοδοτούνται 196.972 έργα και δικαιούχοι συνολικού προϋπολογισμού 598 εκ. € συνεχιζόμενες και νέες δεσμεύσεις.

Αλλά και σε επίπεδο απορρόφησης των πόρων του ΠΑΑ έχουμε μέχρι σήμερα τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με κάθε άλλη προγραμματική περίοδο, καθώς με τη συμπλήρωση των δύο πρώτων ετών εφαρμογής του ΠΑΑ, οι πληρωμές ανέρχονται σε 1,43 δις € δημόσια δαπάνη. Οι πόροι αυτοί που κατευθύνθηκαν στην ελληνική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα ειδικότερα, αντιστοιχούν σε απορρόφηση κοινοτικής συμμετοχής της τάξης του 28%. Μαζί δε με την προκαταβολή του προγράμματος ύψους188,7 εκ. €, που έχει ήδη εισρεύσει στη χώρα, η απορρόφηση στο τέλος του 2017 ήταν της τάξης του 31%.
Με αυτές τις επιδόσεις το ΠΑΑ
  • ξεπέρασε τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης πόρωνπαρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών μελών, και μάλιστα είναι δεύτερο ως προς το ρυθμό αύξησης πληρωμών μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε.,
  • υπερκάλυψε το στόχο του ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο ΠΔΕ μεταξύ των 20 επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα,
  • η υποχρέωση τήρησης του κανόνα ν+3 έχει ουσιαστικά υπερκαλυφθεί μέχρι και το 2019.
  • η απορρόφηση κοινοτικών πόρων στο τρέχον ΠΑΑ είναι τριπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο στο αντίστοιχο χρονικό σημείο. Αντίστοιχη απορρόφηση επιτεύχθηκε στο προηγούμενο ΠΑΑ μετά τα πρώτα τέσσερα έτη εφαρμογής του.

Επίσης για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επενδύσεων του ΠΑΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ολοκληρώθηκε εντός του 2017 η εκπόνηση της κανονιστικά προβλεπόμενης ex ante μελέτης για την επιλογή των καταλληλότερων χρηματοδοτικών μέσων στήριξης, ώστε εντός του 2018 να δοθεί η δυνατότητα σύστασης του σχετικού ταμείου.



Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

«Η αλήθεια για το glyphosate»

Άρθρο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, 
στην «Εφημερίδα των Συντακτών» (28-03-2018)


Η χώρα μας όπως είναι γνωστό, τον Δεκέμβριο του 2017, που γινόταν η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. για τη χρήση της δραστικής ουσίας glyphosate, όχι μόνο ψήφισε αρνητικά αλλά και συμμετείχε στην πρωτοβουλία 6 κρατών-μελών (Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Σλοβενία, Λουξεμβούργο και Μάλτα) για την εξάλειψή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνοντας μάλιστα την παρακάτω, υψηλής περιβαλλοντικής ευαισθησίας, συμπληρωματική τροπολογία στο κείμενο της απόφασης: «Εμείς, ως κράτη μέλη, διατηρούμε τη δέσμευσή μας να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων πρακτικών διαχείρισης και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων».

Όμως πλειοψήφησε τελικά η έγκριση κυκλοφορίας της δραστικής ουσίας Glyphosate έως τις 15  Δεκεμβρίου του 2022, αλλά με τον περιορισμό, που ισχύει μόνο στην Ευρώπη, τα σκευάσματα που περιέχουν την συγκεκριμένη δραστική ουσία, να μην περιέχουν την βοηθητική ουσία (επιφανειοδραστική) POE-tallowamine, η οποία κατά την τοξικολογική αξιολόγησή της από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές βρέθηκε να έχει σημαντική τοξικότητα σε όλα τα καταληκτικά σημεία που διερευνήθηκαν καθώς και ότι επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιείται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν glyphosate.

Επομένως όσες εταιρείες παράγουν σκευάσματα που περιέχουν το Glyphosate θα πρέπει να τα αξιολογήσουν ξανά ώστε να εξεταστεί ότι δεν περιέχουν την επικίνδυνη βοηθητική ουσία POE-tallowamine.
Οι αξιολογήσεις αυτές γίνονται σε μια Ευρωπαϊκή χώρα που επιλέγει η κάθε εταιρεία και οι υπόλοιπες χώρες πρέπει, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, να αποδεχθούν την αξιολόγηση και να εγκρίνουν τα σκευάσματα στην επικράτεια τους.

Η χώρα μας δεν έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την έγκριση, έως τις 15/12/2022 που ισχύει η ανανέωση-παράταση της άδειας για το Glyphosate στην Ευρώπη, σε σκευάσματα που περιέχουν αυτήν τη δραστική ουσία  και βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού Εκτελεστικού Κανονισμού της ΕΕ , που υποχρεώνει την απαλλαγή από την βοηθητική ουσία POE-tallowamine.

Στα πλαίσια αυτά εγκρίναμε για τη χώρα μας δύο επαγγελματικές άδειες.
Στα ερασιτεχνικά όμως σκευάσματα, όπου έχουμε εγκρίνει μία άδεια, το πλαίσιο είναι πολύ αυστηρότερο. Γι αυτό και αποδεχτήκαμε για τις εγκρίσεις αυτές
1) για τη Γαλλία, με την οποία συμμετέχουμε στη πρωτοβουλία που αναζητά όσο γίνεται γρηγορότερα τη μείωση της εξάρτησης από τη συγκεκριμένη χρήση, να έχει  το ρόλο του εισηγητή και
2) για όλες τις αρμόδιες επιστημονικές ενώσεις της χώρας μας (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία κ.α.) που είχαν ζητήσει τον Νοέμβριο την επανέγκριση της δραστικής ουσίας glyphosate, χωρίς βέβαια την αποδεδειγμένα γονιδιοτοξική επιφανειοδραστική ουσία polyethoxylated (POE)-tallowamine, να λειτουργούν ως  σύμβουλοι.

Είναι φανερό λοιπόν ότι οι όποιες συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις για τα σχετικά θέματα θα είναι ουσιαστικές μόνο εάν μιλήσουμε με βάση τα στοιχεία που πραγματικά ισχύουν σήμερα και όχι με αυτά που ίσχυαν πριν 2,5 χρόνια και πιο πίσω. Γιατί αυτά, όσο κι αν κάποιοι κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, είτε από άγνοια, είτε από ημιμάθεια, έχουν αλλάξει σημαντικά:
 Από το 2000 η δραστική ουσία δεν ανήκει αποκλειστικά στην Monsanto. Έτσι εκτός από το Roundup της Monsanto υπάρχουν δεκάδες σκευάσματα και άλλων εταιρειών που περιέχουν glyphosate.
 Το 2016 και με την συμβολή της χώρας μας υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στην Ευρώπη σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα τα οποία περιέχουν την δραστική ουσία glyphosate.

Αποτελεί μεγάλη νίκη όλων όσων για δεκαετίες αγωνίστηκαν να αποδείξουν την επικινδυνότητα των σκευασμάτων που περιείχαν την δραστική ουσία glyphosate, τα οποία αποδείχτηκε τελικά ότι πράγματι είχαν πρόβλημα ασφάλειας, που όμως αποδίδεται στην βοηθητική ουσία POE-tallowamine την οποία απαίτησαν και πέτυχαν να αφαιρεθεί από τα σκευάσματα που θα παραχθούν μετά την ισχύ του κανονισμού.
Γι αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η αναζήτηση εναλλακτικών, όλο και περισσότερο φιλικών στο περιβάλλον λύσεων για τα φυτοπασκευάσματα, που παρότι το ένα μετά το άλλο απομακρύνονται από την φαρέτρα των Ευρωπαίων παραγωγών, εξακολουθούν να δημιουργούν αντιδράσεις, έστω κι αν δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όμως για τη χώρα μας είναι κεφαλαιώδες το ζήτημα γιατί, έχοντας ως βασικό εργαλείο υπεράσπισης του αγροτοδιατροφικού χώρου τη ποιοτική του υπόσταση, δεν πρέπει  για κανένα άλλο λόγο να κάνουμε εκπτώσεις σε τέτοια θέματα. Γι αυτό και θα επιμείνουμε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας των 6 στην συνέχιση της προσπάθειάς μας για μείωση της εξάρτησης της γεωργίας της Ε.Ε. από τα φυτοφάρμακα.

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Αποσύρεται το Σχέδιο Νόμου για τα Ζώα Συντροφιάς.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018


ΔΗΛΩΣΗ

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ευάγγελου Αποστόλου

  
Το Νομοσχέδιο για τα Δεσποζόμενα και Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς, αποσύρεται προς το παρόν από τη διαβούλευση, προκειμένου να επανεξεταστούν ζητήματα που αναδείχθηκαν από την ως τώρα διαδικασία.
Θα επανέλθει όταν επαναδιαμορφωθούν οι σχετικές διατάξεις.

Έκκληση Αποστόλου για ενιαία εκπροσώπηση του συνεταιριστικού χώρου.


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την αναγκαιότητα της κοινής εκπροσώπησης του συνεταιριστικού χώρου ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας επεσήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου μιλώντας σήμερα από το βήμα του 1ου Αγροτικού Συνεδρίου του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε στην Αθήνα, με θέμα: «Ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας μετά το 2020 και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε». 
Ο Υπουργός πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι το ΥΠΑΑΤ θα είναι δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια για ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα, τονίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα δημιουργίας υγιών και αποτελεσματικών συνεταιριστικών οργανώσεων και ομάδων παραγωγών. 

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης:

«Η θεματολογία του Συνεδρίου ασφαλώς και είναι άκρως επίκαιρη. Όμως θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στους Συνεταιρισμούς της χώρας μας, αφού ένα μέρος τους εκπροσωπεί από το 2017 και ο σύνδεσμός σας. 
Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους ότι, οι Συνεταιρισμοί δημιουργούνται από μια ανάγκη, αλλά διατηρούνται και μεγαλουργούν στο χρόνο μόνο με την αδιατάρακτη ενότητα και εμπιστοσύνη των μελών τους. Δεν θέλω να επανέλθω σε προηγούμενες καταστάσεις. Νομίζω πως πρώτα τις απέρριψε η πραγματικότητα και μετά ο νόμος πλαίσιο που φέραμε. 

Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί σήμερα δεν είναι η συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο, είναι ότι έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στην διαμόρφωση του αγροτικού ΑΕΠ της χώρας μας. Το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 10%, και βρίσκεται πολύ κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ , 40% περίπου. 

Αυτό πρέπει να αλλάξει. 
Όμως οι πρωτοβουλίες για την ανατροπή αυτής της κατάστασης είναι πρωτίστως στα χέρια τα δικά σας, των συνεταιρισμένων αγροτών. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας στην προσπάθεια αυτή. Όλοι όσοι υπηρετούμε το χώρο οφείλουμε να δουλέψουμε για ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα. Με οργανώσεις και ομάδες παραγωγών αποτελεσματικές. Οργανώσεις που θα προσφέρουν υπηρεσίες στα μέλη τους και όχι χρέη και κακοδιαχείριση. 

Οι αλλαγές που εισήγαγε ο νέος νόμος για τους Συνεταιρισμούς μετά από 22 μήνες αρχίζουν να αποδίδουν αποτελέσματα. 
1.100 συνεταιρισμοί προσάρμοσαν τα καταστατικά τους στον νέο νόμο. Απρόσμενα γρήγορη ανταπόκριση σε σχέση με το παρελθόν. 
848 συνεταιρισμοί υπέβαλαν στο Μητρώο οικονομικές καταστάσεις που σημαίνει, πως ένα μεγάλο κομμάτι των Συνεταιρισμών εγκαταλείπει τις πρακτικές του παρελθόντος και καταβάλλει προσπάθεια προσαρμογής στην νομιμότητα. 
Από αυτούς 429 συνεταιρισμοί είναι πλήρως ενήμεροι στο Μητρώο. Αρκετοί βέβαια για τα σημερινά δεδομένα. Υπενθυμίζω ότι το 2015 μόνο 159 συνεταιρισμοί υπήρχαν στο Μητρώο χωρίς καμία εκκρεμότητα. 

Επιδίωξή μας δεν είναι να δημιουργήσουμε απλά ένα λειτουργικό Μητρώο. Το Μητρώο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο απαραίτητο για την χάραξη πολιτικής και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε. 
Τέλος υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη τάση δημιουργίας μέσα από τους συνεταιρισμούς οργανώσεων παραγωγών, ήδη αυτές ξεπερνούν τις 230 σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεταιριστές η νέα δομή εκπροσώπησης των συνεταιρισμών σε Περιφερειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε Εθνικό ταιριάζει απόλυτα στην υφιστάμενη κατάσταση των Συνεταιρισμών. 
Κάνω λοιπόν έκκληση σ’ εσάς, αλλά και στην άλλη αντίστοιχη οντότητα του χώρου, να κάτσουμε, εσείς και εγώ, σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούμε για την κοινή εκπροσώπηση του χώρου, όχι τόσο γιατί το λέει ο νόμος, αλλά γιατί το επιβάλλει η αναγκαιότητα, που θέλει τον έλληνα αγρότη πρωταγωνιστή στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα μας για τη παραγωγική ανασυγκρότησή της. 

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια, αρκεί να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πίσω». 

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Αποστόλου: Είχαμε μια πρώτη νίκη στις διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ αλλά η μάχη είναι σκληρή.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρχική τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου στη συνέντευξη τύπου 26/3/2018

1) Νέα ΚΑΠ
Το περασμένο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που έγινε τη προηγούμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες ήταν από τα πιο κρίσιμα γιατί είχε ως βασικό θέμα τις προτάσεις της Επιτροπής Γεωργίας για υιοθέτηση από το Συμβούλιο ενός σχεδίου συμπερασμάτων επί πολλών σημαντικών θεμάτων του τομέα τροφίμων και Γεωργίας της μετά το 2020 ΚΑΠ.

Όπως ξέρετε  3 είναι τα θέματα που τα θεωρούμε ως σημαντικότερα για τη χώρα μας.
Πρώτον αυτό της σταθερότητας του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Να μην μειωθούν δηλαδή τα διαθέσιμα κονδύλια. Είναι ένα θέμα που θα λυθεί σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής.
Δεύτερον να μην περάσει η συγχρηματοδότηση των ενισχύσεων, να μην έχουμε δηλαδή κατά κανένα τρόπο επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Μετά τη σχετική τοποθέτηση και του Επιτρόπου Χόγκαν φαίνεται ότι θα έχουμε καλή εξέλιξη.
Τρίτον, που το θεωρώ το σημαντικότερο από όλα, να αποφύγουμε την πρόταση της παραγράφου 19 του σχεδίου συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών.
Η παράγραφος 19 ζητούσε την πλήρη και άμεση εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων του πυλώνα 1 μεταξύ των κρατών –μελών της Ε.Ε . που δίνονται με βάση την έκταση.
Καταστήσαμε σαφές από τη πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε αυτή την πρόταση όχι μόνο γιατί ακόμη κι αν μείνει στα ίδια επίπεδα ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, θα έχει τεράστιες απώλειες το εισόδημα των αγροτών μας, αλλά και γιατί δεν μπορεί η σύγκλιση να γίνει με κριτήριο μόνο την στρεμματική ενίσχυση.
Αρκεί να σας πω ότι είμαστε από τις χώρες που παίρνουμε τη μεγαλύτερη στρεμματική ενίσχυση, περί τα 50 ευρώ το στρέμμα, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. μόλις περνά τα 25 Ευρώ.
Η χώρα μας πρωτοστατεί, επιδιώκοντας τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες, στη μάχη για να μην περάσει μια τέτοια φιλοσοφία πλήρους εξωτερικής σύγκλισης με βάση τη στρεμματική ενίσχυση.
Με την απόφαση που ελήφθη στο Συμβούλιο Υπουργών είχαμε μια πρώτη νίκη, καθώς άλλαξε η διατύπωση, απαλείφθηκε ο όρος αυτός, και βεβαίως θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του πακέτου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.   

Η μάχη για τη νέα ΚΑΠ είναι μεγάλη και είναι εθνική. Συνεχίζουμε, επιδιώκοντας τη συστράτευση δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα. Όπως ξέρετε έχω ενημερώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, αλλά και τους Έλληνες ευρωβουλευτές.

2) ΑΤΑΚ

Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα που απασχόλησε πολύ την επικαιρότητα, το θέμα του ΑΤΑΚ, το οποίο έχει άμεση σχέση και με τη νέα ΚΑΠ, καθώς οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον των ενισχύσεων σχετίζονται πάντα και με το σημαντικό θέμα των εκτάσεων που δηλώνονται στον ΟΣΔΕ .
Όπως γνωρίζετε, είχαμε δεχθεί σύσταση από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, πράγμα που μας οδήγησε στην απόφαση να καλέσουμε τους αγρότες που υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους, να συμμορφωθούν.
Από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της σχετικής οδηγίας προέκυψαν προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις μισθωμένων αγροτεμαχίων και γιαυτό, όπως ανακοίνωσα την Παρασκευή, αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε και να προσαρμόσουμε τη διαδικασία.
Πρέπει όμως να είναι σαφές ότι θα μπεί τάξη. Μετά το νοικοκύρεμα στην καταβολή των ενισχύσεων, θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για την ορθή καταγραφή και δήλωση των πραγματικών εκτάσεων.
Όχι μόνον επειδή έτσι η χώρα μας θα πάψει να κινδυνεύει από πρόστιμα, καταλογισμούς και μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων στο μέλλον, αλλά και γιατί αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον το οποίο υπηρετούμε.

3) Πύλες ΟΣΔΕ

Θέλω τέλος να κάνω μια επιπλέον επισήμανση όσον αφορά τη διαδικασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Δεν έχει γίνει ίσως κατανοητό, αλλά έχει μεγάλη σημασία: Όταν αναλάβαμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πύλες υποδοχής των δηλώσεων των αγροτών ήταν 107. Σταδιακά έχουν τετραπλασιαστεί, φτάνοντας, στην εφετινή διαδικασία, τις 412.
Όπως αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι έχει ανοίξει προς όφελος πάντα των αγροτών.


Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Δήλωση Βαγγέλη Αποστόλου για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) των αγροτεμαχίων




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η προσπάθειά μας για τη διασφάλιση των άμεσων ενισχύσεων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020, παράλληλα με την σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην απόφαση να καλέσει τους αγρότες που υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους, να συμμορφωθούν. 

Από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της σχετικής οδηγίας προέκυψαν προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις μισθωμένων αγροτεμαχίων. 

Για αυτό αποφασίσαμε: 
α) να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κανονικά είτε έχουν είτε δεν έχουν Α.Τ.ΑΚ μέχρι 15/05/2018, 
β) όλα τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα αγροτεμάχια που έχουν Α.Τ.ΑΚ και υποχρεούνται να τον δηλώσουν μέχρι 15/05/2018 θα πληρωθούν κανονικά, 
γ) όσα μισθωμένα ακίνητα δεν έχουν Α.Τ.ΑΚ θα πληρωθούν και αυτά κανονικά τα δικαιώματά τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν τον Α.Τ.ΑΚ μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ της επόμενης χρονιάς, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσκομίσουν συμβόλαιο μίσθωσης τετραετούς διάρκειας. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δοθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Χαιρετισμός του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου στο πλαίσιο Ημερίδας με τίτλο «Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία – Η συμβολή της στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας»


"Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας σε μία ημερίδα η οποία οργανώνεται από την «Ένωση φυλής Χολσταϊν Ελλάδας» μία ομάδα δυναμικών και ενεργών κτηνοτρόφων που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει αυτό που αναζητούμε στον αγροτικό χώρο. Τον συνεργατισμό και την οργάνωση παραγωγής.

Είναι πραγματικότητα ότι η χώρα μας είναι ελλειμματική σε αγελαδινό γάλα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει περιθώρια ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα. Η αντίληψη ότι «η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική» είναι λανθασμένη και εμείς δεν είμαστε από αυτούς που αποδέχονται αυτή την άποψη.

Δυστυχώς όμως ένα συνονθύλευμα κοινωνικοοικονομικών παραγόντων όπως το Υψηλό κόστος παραγωγής, υψηλός δανεισμός, απουσία σύγχρονης τεχνογνωσίας, έλλειψη συνεργασίας, εισαγωγές ξένου γάλακτος, παράνομες ελληνοποιήσεις και η Οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών που κατά κύριο λόγο έπληξε την Βόρεια Ελλάδα, έφερε τον τομέα στα όρια της επιβίωσης.

Μέσα από την κατάσταση που παραλάβαμε προχωρήσαμε σε θεσμικά βήματα γενικότερων παρεμβάσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας, όπως ο νόμος των βοσκήσιμων γαιών (Ν. 4351/2015) η αλλαγή του ορισμού των βοσκοτόπων στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ, με την οποία εξασφαλίζουμε περίπου 8 εκ. στρέμματα, ο Ν. 4492/18-10-2017, που καθιστά υποχρεωτική την επισήμανση προέλευσης στο γάλα με την αναγραφή της χώρας αρμέγματος, ο εξορθολογισμός των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Επιπλέον, αυξήσαμε το διαθέσιμο ποσό στις συνδεδεμένες ενισχύσεις για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, αφού το μεγάλο πρόβλημα της κτηνοτροφίας δεν είναι άλλο από τις ζωοτροφές, αυξάνοντας το ποσό από τα 7 εκατομμύρια στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή φυτά όπως η μηδική, τα ψυχανθή, το τριφύλλι εντάσσονται όλα σε αυτή τη διαδικασία, πράγμα που βεβαίως σημαίνει ότι εμμέσως ενισχύεται η κτηνοτροφία με πολύ περισσότερα χρήματα. Έτσι, ενώ είχαμε προηγουμένως συνολικά ~63 εκατομμύρια ευρώ, αυξήσαμε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή στα 124 εκατομμύρια ευρώ, ανατρέποντας τη σχέση φυτικής παραγωγή προς ζωική παραγωγή σε όφελος της ζωικής. Η θέσπιση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, η κάρτα του αγρότη καθώς και η ενεργοποίηση μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως η μεταποίηση και τα σχέδια βελτίωσης αποτελούν εργαλεία στα χέρια του σύγχρονου αγελαδοτρόφου τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Αναφορικά με τις ελληνοποιήσεις ήδη έχει δοθεί εντολή εντατικοποίησης των ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Απάτης (ΣΥΚΑΠ,) την οικονομική αστυνομία, το ΣΔΟΕ. Η προσπάθεια αυτή έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. 

Επιπλέον προχωράμε στην οργάνωση των ελέγχων αυθεντικότητας του γάλακτος και της φέτας, ώστε να έχουμε άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τη γεωγραφική τους προέλευση.
Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο με αυτές τις παρεμβάσεις καταφέραμε να φέρουμε την άνοιξη στον τομέα της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας. Μία σειρά λοιπών μέτρων όπως π.χ. η δημιουργία νέου καθεστώτος συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος μέσω αναπροσαρμογής του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η αναδιαμόρφωση του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ και η διασύνδεσή του με όλες τις οικονομικές υπηρεσίες, η δημιουργία εθνικού προγράμματος ελέγχου του αγελαδινού γάλακτος αποτελούν μερικές από τις σκέψεις που ήδη επεξεργαζόμαστε στο ΥΠΑΑΤ. 

Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε κάθε πρωτοβουλία των παραγωγικών φορέων του Τομέα γάλακτος για τη συγκρότηση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γάλακτος η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου.
Δεν θέλω να δαπανήσω άλλο από τον πολύτιμο χρόνο της ημερίδας σας, όμως από αυτό εδώ το βήμα σας απευθύνω μια πρόσκληση :
να μας αποστείλετε ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις η οποίες μέσα από τα υφιστάμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια, θα μπορέσουν να αποτελέσουν βήματα βελτίωσης και ανόρθωσης του κλάδου που εδώ και χρόνια υπηρετείται.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας.
Να είστε όλοι καλά."


Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Πέμπτη 23 Μαρτίου 2018

Συζητήθηκαν σήμερα κατά τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
οι εξής Επίκαιρες Ερωτήσεις:

- Η με αριθμό 1332/19-3-2018 Επίκαιρη Ερώτηση του Β΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Βαρεμένου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων».



- Η με αριθμό 1365/20-3-2018 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Άρτας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Στύλιου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Εκτεταμένη νοθεία και παράνομες ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκομικά προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το μέλλον των Ελλήνων κτηνοτρόφων και τυροκόμων».



- Η με αριθμό 1331/19-3-2018 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Παναγιώτας Βράντζα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Η λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η διαχείριση των ζωονόσων και οι επιπτώσεις τους στην κτηνοτροφία».



- Η με αριθμό 476/17-10-2017 Ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Αχμέτ Ιλχάν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης που επλήγησαν από την ευλογιά των προβάτων κατά το έτος 2014»


Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Eπίσκεψη σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς.

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, θα βρίσκεται αύριο, Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει σε ημερίδα που διοργανώνει η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βόρεια Ελλάδα, ο Υπουργός θα μεταβεί στο Κιλκίς, όπου θα επισκεφθεί παραγωγικές μονάδες του αγροτικού χώρου και το απόγευμα θα είναι κεντρικός ομιλητής σε ανοικτή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, στο Εργατικό Κέντρο Κιλκίς. 


Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

Συνάντηση Αποστόλου με τον Επίτροπο Hogan: «Να αποσυρθεί η πρόταση της Κομισιόν για πλήρη εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



Διμερή συνάντηση με τον Eπίτροπο Phil Hogan, αρμόδιο για τα αγροτικά θέματα, είχε στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της 19ης Μαρτίου 2018.

Κατά τη συνάντηση με τον Επίτροπο ο Έλληνας υπουργός, σε συνέχεια των όσων ανέφερε κατά την ομιλία του στο Συμβούλιο, ανέπτυξε διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους η χώρα μας ζητάει την απόσυρση της πρότασης της Κομισιόν για «πλήρη εξωτερική σύγκλιση» των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο.

Ο κ. Αποστόλου κατέστησε σαφές ότι η χώρα μας δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση της Κομισιόν καθώς, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών και της ιδιαίτερης διάρθρωσης της γεωργίας της, βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τις ενισχύσεις ανά εκμετάλλευση.
Αν επρόκειτο λοιπόν να πραγματοποιηθεί «πλήρης εξωτερική σύγκλιση» βασισμένη μόνο στις άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, κυρίως μικρών εκμεταλλεύσεων, θα καθίστατο μη βιώσιμος, η γεωργική δραστηριότητα θα εγκαταλείπονταν, με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον.

Στον αντίποδα των προτάσεων της Κομισιόν, η χώρα μας προτείνει έναν αντικειμενικό επανυπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων ανά Κράτος-Μέλος που να λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων, όπως η αναλογία γεωργικού εισοδήματος και εισοδήματος από άλλες οικονομικές δραστηριότητες, τα είδη των καλλιεργειών, το μέγεθος και την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων, το επίπεδο στήριξης ανά εκμετάλλευση, το κόστος των εισροών κ.λπ.

Ο κ. Αποστόλου κάλεσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο να λάβει υπόψιν του την Ελληνική επιχειρηματολογία στις προτάσεις του για το σχεδιασμό του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου καθώς και στις διαβουλεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σταθμίζοντας τις συνέπειες που θα είχαν για την Ελλάδα η ταυτόχρονη εφαρμογή περικοπών λόγω του προϋπολογισμού της ΚΑΠ και περικοπών εξαιτίας της σύγκλισης.

Ειδικότερα, ο κ. Αποστόλου ανέφερε στον κ. Phil Hogan, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Είναι αλήθεια ότι κοιτάζοντας τα στατιστικά των άμεσων ενισχύσεων με βάση την έκταση βλέπει κανείς την Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις. Όμως, αυτό και μόνο το στοιχείο δεν δίνει την πλήρη εικόνα ούτε αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της γεωργίας και της οικονομίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη.
Όπως αναφέρει η «Ανακοίνωση για την ΚΑΠ» αλλά και το «Έγγραφο Προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με το Μέλλον των Οικονομικών της ΕΕ», οι άμεσες ενισχύσεις καλύπτουν, εν μέρει, το χάσμα μεταξύ του γεωργικού εισοδήματος και του εισοδήματος σε άλλους οικονομικούς τομείς. Η αναλογία μεταξύ αυτών των εισοδημάτων είναι συγκεκριμένη για κάθε Κράτος Μέλος και αντικατοπτρίζει την ισορροπία που έχει επιτευχθεί σε αυτό και η οποία εξασφαλίζει την διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε κάποια επίπεδα. Για παράδειγμα στην Ελλάδα το γεωργικό εισόδημα είναι το 54,9% του μέσου εισοδήματος ενώ στη Λιθουανία είναι το 61,5%, στη Βουλγαρία το 78,9%, στη Σλοβακία το 88% και στην Εσθονία το 138%.

Συνεπώς είναι προφανές ότι σε πολλές από τις χώρες που πιέζουν για «εξωτερική σύγκλιση» με βάση τις ενισχύσεις ανά εκτάριο, η αναλογία του γεωργικού σε σχέση με το μέσο εισόδημα είναι ευνοϊκότερη για το γεωργικό εισόδημα από αυτήν της Ελλάδος.

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη διάρθρωση στη γεωργία της. Οι περισσότερες από τις γεωργικές της εκμεταλλεύσεις είναι μικρές ή πολύ μικρές σε μέγεθος και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ενισχύσεων κατευθύνεται σε τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις. Το 80,7% των άμεσων ενισχύσεων πηγαίνει σε εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 50 εκταρίων, δηλαδή μικρότερες σε μέγεθος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μέση δε στήριξη ανά εκμετάλλευση είναι μόλις 3000 ευρώ η οποία αντιστοιχεί μόλις στο 49% του μέσου όρου της Ευρ. Ένωσης και τοποθετεί την Ελλάδα σε μία από τις τελευταίες θέσεις του Πίνακα των ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση.

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει εξαιρετική ποικιλομορφία στο είδος των καλλιεργειών της. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στις εκμεταλλεύσεις. Λόγω των αγρονομικών συνθηκών, κάθε εκμετάλλευση ασχολείται με περισσότερες από μία γεωργικές δραστηριότητες σε διαφορετικά μέρη πολλές φορές, γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος ανά εκτάριο είναι πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το κόστος των μεγάλων εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται με μια γεωργική δραστηριότητα.

Συνεπώς, επιβεβαιώνεται αυτό που η ίδια η Επιτροπή καταγράφει στην ανάλυση της ότι δηλαδή οι διαφορές στο ύψος των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των Κρατών-Μελών αντανακλούν και τις διαφορετικές οικονομικές και αγρονομικές συνθήκες. 
Αν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εξωτερική σύγκλιση βασισμένη μόνο στις άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, κυρίως μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και σε άλλα Κράτη Μέλη, θα καθίστατο μη βιώσιμος, η γεωργική δραστηριότητα θα εγκαταλείπονταν, με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον. Γεγονός το οποίο είναι αντίθετο με τους ίδιους τους στόχους της ΚΑΠ.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι ένας αντικειμενικός επανυπολογισμός των άμεσων ενισχύσεων ανά Κράτος-Μέλος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων, όπως η αναλογία γεωργικού εισοδήματος και εισοδήματος από άλλες οικονομικές δραστηριότητες, τα είδη των καλλιεργειών, το μέγεθος και την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων, το επίπεδο στήριξης ανά εκμετάλλευση, το κόστος των εισροών και βέβαια και τα ποσά τα οποία μεταφέρθηκαν από τον 1ο στον 2ο Πυλώνα με ευθύνη του Κράτους Μέλους.

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Επιμένουμε για επαρκή χρηματοδότηση της νέας ΚΑΠ και διατήρηση των άμεσων ενισχύσεων των αγροτών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στη θέση της χώρας μας που αφορά στη διατήρηση της  επαρκούς χρηματοδότησης του γεωργικού τομέα από την ΚΑΠ και μετά το 2020, ώστε να εξασφαλίζεται το γεωργικό εισόδημα,  αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου κατά τη σημερινή τοποθέτησή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας - Αλιείας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Επιπλέον, ο Υπουργός επανέλαβε ότι η χώρα μας δεν θα αποδεχθεί σύγκλιση των ενισχύσεων εάν δεν λαμβάνονται υπόψη κι άλλες παράμετροι, εκτός της στρεμματικής ενίσχυσης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι  οποιαδήποτε διατάραξη της συμβολής των άμεσων ενισχύσεων στο γεωργικό εισόδημα των αγροτών, κινδυνεύει να οδηγήσει σε εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας.
Ο Υπουργός ο οποίος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη, στην παρέμβασή του για τη νέα ΚΑΠ και συγκεκριμένα για το σχέδιο Συμπερασμάτων Συμβουλίου επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, τόνισε:

«Η τελευταία πρότασή σας, για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν, όπως οι νέοι γεωργοί, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η αγροτική ανάπτυξη, η έρευνα και η τεχνολογία για τα οποία συμφωνούμε με τις προσεγγίσεις σας.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημεία που χρήζουν επανεξέτασης, και άλλα περεταίρω διερεύνησης.

Θα ξεκινήσω με το θέμα της εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων, ένα κρίσιμο πολιτικό θέμα, με διαστάσεις οικονομικές και κοινωνικές, για το οποίο ζητήσαμε τη διαγραφή της σχετικής παραγράφου. Θα επαναλάβω ότι το θέμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί με μόνο την παράμετρο της ενίσχυσης ανά εκτάριο διότι με αυτό τον τρόπο δεν θα ληφθούν υπόψη άλλες σημαντικές παράμετροι που διαφοροποιούν την κατάσταση μεταξύ των κρατών μελών όπως ο διαφορετικός βαθμός ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής,  διαφοροποίηση στη σύνθεση και στο κόστος των εισροών, στην ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων, στην εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος αλλά και στην ανά εκμετάλλευση ενίσχυση.  Θέλω να επισημάνω ότι οποιαδήποτε διατάραξη της συμβολής των άμεσων ενισχύσεων στο γεωργικό εισόδημα των αγροτών μας, κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα κράτη μέλη, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα επιμείνω, επομένως, στη διαγραφή της παραγράφου, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αποδεχθούμε το κείμενο των Συμπερασμάτων.

Το δεύτερο εξίσου σημαντικό σημείο για την Ελλάδα είναι το θέμα της επαρκούς χρηματοδότησης της ΚΑΠ. Όσον αφορά το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΚΑΠ είναι σημαντικό να αποτυπωθούν στο κείμενο οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί μας με δεδομένο ότι δεν μας έχουν παρασχεθεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες.

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Γνωρίζουμε ότι ο συγκερασμός διαφορετικών προσεγγίσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, έχουμε δεσμευθεί απέναντι στους γεωργούς μας ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια η ΚΑΠ μετά το 2020 να συνεχίζει να στηρίζει με επαρκή χρηματοδότηση τον γεωργικό τομέα, ώστε να εξασφαλίζεται το γεωργικό εισόδημα, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του τομέα, η προσέλκυση και στήριξη νέων γεωργών, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.
Αυτή ακριβώς η δέσμευση είναι που καθορίζει και τη θέση μας εδώ, στο Συμβούλιο.

Στις συζητήσεις που προηγήθηκαν, σε πνεύμα συμβιβασμού, αποδεχθήκαμε άλλες τροποποιήσεις επί του κειμένου, ακόμη και αν δεν εξέφραζαν απόλυτα τις θέσεις μας.  Ωστόσο, συνεχίζω να πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση στα σημαντικά σημεία που προανέφερα,  ώστε να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες και στους προβληματισμούς μας και να μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να υιοθετήσουμε το σχέδιο Συμπερασμάτων.»

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Π.Ε. Καρδίτσας Υπογραφή Μνημονίου για τη γεωργία ακριβείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 15 Μαρτίου  2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακίνητου 35,8 στρεμμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας (περιοχή αγροκτήματος Καρδιτσομαγούλας) με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Άθλησης Πόλης και Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καρδίτσα, από κοινού με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά. 

Μετά την εκδήλωση της παραχώρησης χρήσης ακινήτου που πραγματοποιήθηκε στην Καρδιτσομαγούλα, οι δύο Υπουργοί μετέβησαν στο Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Καρδίτσας, όπου παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώργιου Πετράκου υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για τη χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Στην ομιλία του, ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πέρα από τα συνολικότερα μέτρα που λαμβάνουμε για τον κόσμο της υπαίθρου και τα κλασσικά εργαλεία που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, έχουμε εντάξει στη λογική των πολιτικών μας για την αγροτική οικονομία την ενσωμάτωση της καινοτομίας, της προηγμένης τεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και της εφαρμοσμένης διαστημικής πληροφόρησης. Το σημερινό πρωτόκολλο συνεργασίας είναι μόνο η αρχή μιας δουλειάς που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και πιστεύουμε, είμαστε βέβαιοι, ότι θα οδηγήσουμε τον παραγωγικό αγροτικό κόσμο της χώρας μας στις σύγχρονες αγορές εξοπλισμένο με τα πιο προηγμένα εργαλεία». 

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, τόνισε σχετικά: «Η τεχνολογία της ευφυούς γεωργίας, ως σύγχρονη πρακτική, υφίσταται ήδη, δεν είναι στα χαρτιά. Η Πολιτεία οφείλει να φροντίσει ώστε να διαχυθεί μεταξύ των αγροτών της χώρας μας. Με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων στη γεωργία μπορεί να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής έως 30-45%. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε μια επαναστατική αλλαγή στον τρόπο που καλλιεργείται η γη». 

Επισημαίνεται ότι στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η υποστήριξη δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και τη χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας μέσω εφαρμογών που χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Όπως επισημάνθηκε κατά την υπογραφή του Μνημονίου, η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του αγροτικού παραγωγικού ιστού, μέσω νέων τεχνικών καλλιέργειας που μετατρέπουν τους αγρότες σε χρήστες εφαρμογών και συστημάτων νέων τεχνολογιών (όπως για παράδειγμα τεχνικών που βασίζονται σε αυτόνομα ιπτάμενα οχήματα - drones, εφαρμογές  τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ψηφιακές υποδομές για τη συλλογή δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων για παρεμβάσεις στην καλλιέργεια κ.ά).

Στην εκδήλωση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παραβρέθηκαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλλης, οι βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ Σπυρίδων Λάππας, Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου και Παναγιώτα Βράντζα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος, εκπρόσωποι φορέων κ.ά.