Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου στη Διάσκεψη Υπουργών Μεσογειακών Χωρών για την Αλιεία στη Μεσόγειο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                         
Αθήνα, 27 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η σημερινή μας συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον της αλιείας στη Μεσόγειο και για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων που θα δεσμεύουν όλα τα παράκτια κράτη.

Οι διαπιστώσεις των επιστημόνων, των διαχειριστών της αλιείας και των αλιέων συγκλίνουν στο γεγονός ότι η κατάσταση των αποθεμάτων ορισμένων ειδών δεν είναι καλή και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζει τάσεις επιδείνωσης.

Αυτό θα ήταν άστοχο να αποδοθεί αποκλειστικά στην αλιεία, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν ασκείται συχνά με ανεύθυνο και παράνομο τρόπο.

Όμως θα ήταν αποσπασματική μια τέτοια προσέγγιση, καθόσον υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην κατάσταση των αποθεμάτων και μεταξύ αυτών η κακή περιβαλλοντική κατάσταση, άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, πλημμελής έλεγχος και τελευταία η κλιματική αλλαγή.

Η Μεσόγειος στην πλειονότητά της αποτελείται από διεθνή νερά με μεγάλα βάθη, στα οποία διαβιούν ευαίσθητα βενθικά και πελαγικά είδη, είδη αλληλοεπικαλυπτόμενα και διαμοιραζόμενα, των οποίων η διαχείριση είναι ευθύνη όλων μας.

Σε ενωσιακό επίπεδο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά αυστηρό.
Στη χώρα μου έχουν θεσμοθετηθεί επιπλέον διατάξεις με τη θέσπιση μεγάλου αριθμού ζωνών προστασίας της αλιείας, τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις στην άσκηση της αλιείας με τράτα βυθού, εργαλείο που ενοχοποιείται για τις επιπτώσεις του στα αποθέματα.
Επιπλέον πρέπει να σημειώσω ότι ο αριθμός των τρατών έχει σημαντικά μειωθεί τα τελευταία χρόνια και με το καθεστώς της διάλυσης, ενώ πρόσθετα μέτρα απαγόρευσης της διενέργειας αλιείας και στα διεθνή ύδατα για χρονικό διάστημα περίπου δυο μηνών για το σύνολο των αλιευτικών σκαφών ελληνικής σημαίας, έχουν υιοθετηθεί.
Όλα αυτά συνδυαστικά έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της αλιευτικής προσπάθειας και της ασκούμενης αλιευτικής πίεσης.

Περαιτέρω μείωση της αλιευτικής προσπάθειας στο άμεσο μέλλον θα ήταν καταστροφική για τους αλιείς και θα δημιουργούσε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ανισότητες, αδικίες και στρεβλώσεις.
Σε εθνικό επίπεδο θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα απαγόρευσης της αλιείας σε περιοχές που έχουμε τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία ότι είναι νηπιοτροφεία, προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση των αποθεμάτων.

Θα ευχόμουν με την ανταλλαγή απόψεων να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα για περαιτέρω συντονισμένες δράσεις, ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, βιώσιμες, για τις οποίες θα δεσμευτούμε ώστε να αποκτήσουν πραγματικό περιεχόμενο και πρακτική χρησιμότητα.

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνω τα εξής:
  • Να γίνει καταγραφή και εναρμόνιση των εθνικών μέτρων οριζόντιου χαρακτήρα τα οποία θα εφαρμόζονται σε χωρικά και διεθνή νερά. Όμως πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία στις ιδιαιτερότητες των πληθυσμών, σε θέματα ανταγωνισμού και στην ασύμμετρη ανάπτυξη των οικονομιών των κρατών. Στη Μεσόγειο έχουμε πολυμορφία κανόνων. Κανένα διαχειριστικό μέτρο κράτους το οποίο εφαρμόζεται από τα σκάφη σημαίας του στα χωρικά και διεθνή νερά, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα και να επιλύει το πρόβλημα που υφίσταται, αν το γειτονικό παράκτιο κράτος εφαρμόζει ένα άλλο μέτρο για τα δικά του σκάφη. Τούτο σημαίνει αναγκαιότητα συντονισμού και λήψης αποφάσεων , με τη συνεργασία όλων μας, σε ένα κοινό στόχο.
  • Οι επιστήμονες πρέπει να εργαστούν περισσότερο στοχευμένα ώστε να αποκτηθεί γνώση της πραγματικής κατάστασης επί της οποία θα γίνουν παρεμβάσεις. Η συνεργασία μεταξύ κρατών και Ε. Επιτροπής είναι απαραίτητη.
  • Πρέπει να ληφθούν μέτρα και δράσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης, με επείγοντα χαρακτήρα.
  • Η ερασιτεχνική αλιεία η οποία ασκεί σημαντική πίεση στα αποθέματα, πρέπει να συνεκτιμάται και να ρυθμιστεί με γενικές διατάξεις.
  • Ο έλεγχος της αλιείας στα διεθνή νερά είναι ένα πρόβλημα για την επίλυση του οποίου απαιτείται ενδυνάμωση της συνεργασίας. Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι η αλιευτική δραστηριότητα στη Μεσόγειο έχει μεγάλη σημασία από οικονομική και κοινωνική άποψη και σε πολλές περιπτώσεις έχει ειδική σημασία πολύ μεγαλύτερη από το βάρος που της αναλογεί από την άποψη της συμβολής της στο ΑΕΠ. Κατά συνέπεια είναι ευθύνη όλων μας να εργαστούμε από κοινού ώστε να διασφαλίσουμε τη διατήρηση και τη βιωσιμότητά της.

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Πληρωμές 726 εκατ. ευρώ σε 620.000 αγρότες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                  
Αθήνα, 27 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Μεγάλη Δευτέρα έως σήμερα έχουν πληρωθεί σε δικαιούχους αγρότες και αλιείς της χώρας συνολικά περί τα 726,3 εκατ. Ευρώ.

Ειδικότερα:

·           Υπόλοιπο Βασικής Ενίσχυσης 2015: 162,7 εκατ. Ευρώ
·           Πράσινη Ενίσχυση: 551 εκατ. Ευρώ
·           Μέτρα ενίσχυσης της αγοράς (οπωροκηπευτικά, νησιά Αιγαίου, προώθηση
            προϊόντων κ.λπ.): 1,8 εκατ. Ευρώ
·           Εξισωτική Αποζημίωση: 9,3 εκατ. Ευρώ
·           Αλιεία (ΕΤΑ 2007 – 2013): 1,5 εκατ. Ευρώ

 Σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει: «Όπως είχαμε υποσχεθεί, περίπου 620.000 αγρότες έλαβαν πριν το Πάσχα τις ενισχύσεις που δικαιούνται, οι οποίες ξεπερνούν, συνολικά, τα 726 εκατ. Ευρώ. Είναι μια μεγάλη ανάσα ρευστότητας που δίνεται στην ελληνική επαρχία και είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που κάνουμε ώστε οι πληρωμές να γίνονται έγκαιρα, αλλά ταυτόχρονα με τρόπο νοικοκυρεμένο και ασφαλή, ώστε η χώρα να αποφεύγει τους κινδύνους προστίμων και καταλογισμών που ήταν συχνό φαινόμενο στο παρελθόν».

Δηλώσεις για την Παραίτηση του Γενικού Γραμματέα κ.Νίκου Στουπή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                         
Αθήνα, 27 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για λόγους αυστηρά προσωπικούς και επαγγελματικούς, όπως έχει εξηγήσει στον πρωθυπουργό και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Νίκος Στουπής υπέβαλε την παραίτησή του.

Ακολουθούν η δήλωση του κ. Στουπή και η δήλωση του κ. Αποστόλου.

ΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΣΤΟΥΠΗ

Για λόγους ανυπέρβλητους, αυστηρά προσωπικούς και επαγγελματικούς, είχα διατυπώσει προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Πρωθυπουργό της χώρας  αίτημα αντικατάστασης από την θέση του Γενικού Γραμματέα εδώ και σαράντα μέρες. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία της επιλογής μου αυτής δεν έχει ουδεμία  βάση.

Στον ένα κοντά χρόνο πολιτικής ευθύνης που λειτούργησα – αρχικά σαν Πρόεδρος του ΕΛΓΑ και στην πορεία ως Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ-, προσπάθησα  διαθέτοντας όλο μου το χρόνο και τα ψυχικά μου αποθέματα  να  υπηρετήσω  την συμφωνημένη Κυβερνητική Πολιτική διεξόδου από την μνημονιακή κρίση της χώρας, με το λαό μας όρθιο, και  δημιουργίας προϋποθέσεων για την παραγωγική της ανασυγκρότηση .

Πιστεύω απόλυτα στην μακροημέρευση της Κυβέρνησής μας και σε θετικά αποτελέσματα των ιστορικών ευθυνών που έχει αναλάβει. Ευελπιστώ σε επόμενη φάση να έχουν εκλείψει οι αιτίες των προβλημάτων που με απασχολούν και να ξανασυμμετάσχω ενεργά και ανεξαρτήτου θέσεως στην συλλογική μας προσπάθεια.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό, και τον φίλο από τα παλιά, συντοπίτη μου Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αναθέτοντάς μου τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου που συνέδραμαν το έργο μου, και όλο το προσωπικό του Υπουργείου – ιδιαίτερα τους  έχοντες  θέσεις ευθύνης - για την γόνιμη και ειλικρινή συνεργασία.

Ευχαριστώ τον γεωτεχνικό κόσμο για την συμπαράσταση του σε όλο το διάστημα της θητείας μου και τους αγρότες για τον τρόπο που με αντιμετώπισαν.

Σε όλους αυτούς μια υπόσχεση έχω να δώσω. Θα συνεχίσω με τις ιδέες, τις απόψεις και τις δράσεις μου να στέκομαι δίπλα συμπαραστάτης τους.                  


ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΥΠΗ

Είναι απώλεια για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η αποχώρηση του Νίκου Στουπή, για λόγους προσωπικούς και επαγγελματικούς, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Στο διάστημα που υπηρέτησε την κυβέρνηση από το κρίσιμο  αυτό πόστο δούλεψε σκληρά και κυρίως αποτελεσματικά.

Αλλά και από εδώ και πέρα, προσβλέπω στη συμβολή του, έστω και άτυπα. Δεν θα σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε.

Άλλωστε με το Νίκο Στουπή με συνδέουν πολιτικοί αλλά και προσωπικοί δεσμοί και είμαι βέβαιος ότι θα μας δοθούν και στο μέλλον πολλές ευκαιρίες κοινών αγώνων.

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.


«Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα ήταν πιστέψτε με πολύ διαφορετικά τα πράγματα στον αγροτικό κόσμο, αν είχαμε έστω και ελάχιστες οργανώσεις που μπορούσαν να τον υπερασπιστούν. Δεν θα είχε η κυβέρνηση κανένα λόγο να φέρει νέο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι έτσι, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί με τους δικούς σας, αγαπητοί συνάδελφοι της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, υπέροχους νόμους χρεοκόπησαν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ανήμποροι να προσφέρουν υπηρεσίες στα μέλη τους.

Για την κατάσταση αυτή ευθύνεστε και το ξέρετε. Κι αντί να συνδράμετε στην προσπάθεια διάσωσης και εξυγίανσης σε ό,τι έχει απομείνει από αυτό το θεσμό, επιλέγετε την στείρα αντιπολίτευση.
Θα μου πείτε και η πλειοψηφία των φορέων αντέδρασαν. Αναμενόμενο αφού για τη κατάσταση που υπάρχει σήμερα έχουν κι αυτοί τεράστια ευθύνη, είτε γιατί την υπηρέτησα, είτε γιατί την ανέχτηκαν.
Αλήθεια γιατί αγαπητοί συνάδελφοι της Ν.Δ. καλέσατε στην ακρόαση των θεσμών την κατ΄ εξοχήν υπεύθυνη για την κατάσταση των συνεταιρισμών τα τελευταία χρόνια συνομοσπονδία, την ΠΑΣΕΓΕΣ; Εσείς δεν τους κατηγορούσατε για κακοδιαχείριση και εκτροπή από τον ρόλο τους; Γνωρίζετε ασφαλώς ότι όσα εσείς δεν τολμήσατε για χρόνια, εμείς μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα τα κάναμε πράξη.

Με απόφασή μας η ΠΑΣΕΓΕΣ επέστρεψε το ακίνητο της Θέρμης στο Ελληνικό δημόσιο γιατί για χρόνια παρέβαινε το βασικό όρο του παραχωρητηρίου, που ήταν η εκπαίδευση των αγροτών και το επενοικίαζε εισπράττοντας μισθώματα 500 χιλιάδων ευρώ το χρόνο. Εσείς δεν είχατε το θάρρος να το κάνετε. Καταργούμε την παράνομη χρηματοδότησή της, που τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ, γιατί η χώρα μας θα είχε άλλο ένα καταλογισμό
από παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Εσείς αν και τα γνωρίζετε όλα αυτά, επιμένετε να στηρίζετε έναν θεσμό που τον εγκαταλείπουν λίγο πριν την εκκαθάρισή του, ακόμη και τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου.

Μας κατηγορήσατε ότι διαλύσαμε τη λειτουργία των συνεταιρισμών. Αλήθεια ποιους
συνεταιρισμούς εννοείτε; Τους ανύπαρκτους; Από τους 6.500 συνεταιρισμούς, τις 137 Ενώσεις, τις 100 ανώνυμες εταιρίες, τις 100 κεντρικές οργανώσεις με διάφορες επωνυμίες, πόσες σήμερα υπάρχουν;  Μόνον 20 είναι οικονομικά βιώσιμοι. Αυτούς, όπως και μερικούς άλλους που δεν ξεπερνούν τους 50 να τους κρατήσουμε, να τους βοηθήσουμε. Για τους άλλους όμως τι να κάνουμε; να συνεχίσουμε να τους παρακολουθούμε αδιάφορα; Εμείς τους διαλύσαμε;
Αυτοί δεν συνετέλεσαν με τη λειτουργία τους στο να κατακερματιστεί το συνεταιριστικό κίνημα, να αποξενωθούν οι παραγωγοί από τις οργανώσεις τους και πάνω από όλα να επικρατήσει στο χώρο η κακοδιαχείριση, η σπατάλη και η διασπάθιση μεγάλου μέρους των κονδυλίων που διαχειρίστηκαν;
Αλήθεια δεν σας άκουσα να πείτε κάτι για τις σημερινές τους οφειλές, που είναι σχεδόν στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ, ενώ ταυτόχρονα μας ζητείται από την Ε.Ε. να τους ανακτήσουμε πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ.

Από πού θα εισπραχθούν τα 100 εκατ. του πακέτου Κοντού που δόθηκαν το 2008 και τα 500
εκατ. του πακέτου Κοσκινά (Ν.Δ. ) και Μωραΐτη (ΠΑΣΟΚ), που δόθηκαν το 1992 και
το 1994; Και στη διαχείριση αυτή έχετε ευθύνες όχι μόνο γιατί τα δώσατε χωρίς την έγκριση της Ε.Ε. αλλά και γιατί δεν κάνατε τίποτα για να μην μας καταλογιστούν. Και γι αυτή την τακτική σας υπάρχουν όχι απλές πολιτικές ευθύνες αλλά και ποινικές που θα αναζητηθούν. Μήπως πιστεύετε ότι όλες αυτές οι οφειλές αυτές μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από πλαστές βιωσιμότητες;

Γιατί φτιάχνατε και τέτοιες, για να υπηρετήσετε τους ημετέρους σας αγροτοπατέρες ή μήπως
πιστεύετε ότι μπορούμε και σήμερα να το κάνουμε; Μεγάλο μέρος αυτών των οφειλών αφορά σε εγγυημένα από το δημόσιο δάνεια, που σημαίνει οποιαδήποτε διευθέτηση των οφειλών τους απαιτεί παράλληλα και διακανονισμό των εγγυημένων δανείων που μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια ειδικών νόμων ή Υ.Α. και βέβαια μόνο μετά την έγκριση της Ε.Ε. για να μην έχουμε καινούριους καταλογισμούς.
Μη μου πείτε ότι αυτά είναι ψιλά γράμματα γιατί θα σας πω ότι για τα 100 εκατ. του πακέτου Κοντού, που είχαν την κατά 100% κάλυψη του ελληνικού δημοσίου το 2013 ζητήθηκε η κατάπτωση της εγγύησης, αλλά επειδή κρίθηκαν, όπως σας προανέφερα παράνομες από την Ε.Ε., δεν είναι δυνατή η κατάπτωση της εγγύησης. Πως θα λύσουμε αγαπητοί συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης τέτοιους γόρδιους δεσμούς που μας κληρονομήσατε;

Πως είναι δυνατόν με πλασματικές βιωσιμότητες τόσες και τέτοιες  οφειλές να υπηρετηθούν, πόσο μάλλον όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών του συνεταιριστικού χώρου δεν ξεπερνά τα 950 εκατ., δηλαδή οι οφειλές είναι τετραπλάσιες του τζίρου. Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία για τους συνεταιρισμούς πρέπει αναμφίβολα να λαμβάνει υπόψη της το σύνταγμα άρθρο 12 παρ. 4 και τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, που δεν έχουν μόνο «οικονομικό» περιεχόμενο αλλά συνιστούν ταυτόχρονα και αξιολογικές κατευθύνσεις για τον τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών.

Ο ρόλος του κράτους, είναι η δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι δημοκρατικοί θεσμοί θα λειτουργήσουν, σύμφωνα με τις εθνικές νομικές διατάξεις και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από τη προσέγγιση που έκαναν οι θεσμοί στο ν/σ: «Αυτός ο νόμος εισάγει αρκετούς νεωτερισμούς. Αντικαθιστά προηγούμενες διατάξεις και έχει την ποιότητα να είναι σαφής. Αυτός ο νόμος απλοποιεί και διευκολύνει την δημιουργία συνεταιρισμών και άλλων μορφών αγροτικών οργανώσεων».
Αναφέρθηκα σ΄ αυτό το απόσπασμα, όχι γιατί έχω την ανάγκη των συγχαρητηρίων τους , αλλά γιατί όλοι έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορεί η κατάσταση αυτή να συνεχιστεί.
Στην Ελληνική γεωργία σήμερα η σωστά οργανωμένη και αποτελεσματική συλλογική δράση των παραγωγών, έχει υποκατασταθεί δυστυχώς από την απεγνωσμένη ατομική πρωτοβουλία του κάθε παραγωγού, που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον γιατί έχασε την πίστη του στους συνεταιρισμούς, όχι βέβαια χωρίς λόγο… βλέπει την οικονομική τους κατάρρευση και τρομάζει, του έχουν ανεξόφλητη την παραγωγή του και δυστροπεί. Για όλα αυτά και πολλά άλλα χρειάζεται ένα δίκαιο, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου των συνεταιρισμών. Δεν μπορώ να κατανοήσω δημοκρατικά διοικούμενες οργανώσεις, όπως οι συνεταιρισμοί, ότι οι πλειοψηφίες πρέπει να εκλέγουν όλα τα όργανα της  Διοίκησης. Όταν σε μια κοινωνία ατόμων που πρέπει να τους συνδέει η αλληλεγγύη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η διαφάνεια, εσείς θέλετε συμπαγείς χειραγωγούμενες πλειοψηφίες, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Εμείς θέλουμε τη σύνθεση μέσα από δημοκρατικό διάλογο για να οικοδομηθεί μια πλατιά και ισχυρή διοικητική πλειοψηφία προς όφελος όλων των μελών του συνεταιρισμού και όχι μιας κλειστής ομάδας.

Δεν μπορώ επίσης να παραβλέψω ότι η δύναμη των συνεταιρισμών είναι οι άνθρωποι κι όχι τα κεφάλαια. Επομένως θα ήταν περίεργο αν ο νόμος δεν περιελάμβανε τον ελάχιστο αριθμό μελών. Όλοι οι νόμοι πάντα προσδιόριζαν τον κατώτερο αριθμό μελών.  Και πάντα ισχυροί συνεταιρισμοί που παρείχαν ωφελήματα στα μέλη τους ήταν οι πολυπληθείς συνεταιρισμοί.
Γιατί αυτή η πικρόχολη κριτική στη διάταξη για τους γυναικείους συνεταιρισμούς;
Για πρώτη φορά δίνεται έμφαση και ρυθμίζονται θέματα γυναικείων συνεταιρισμών προκειμένου η αγρότισσα να ενισχύσει τον δικό της διακριτό ρόλο στην ζωή της Ελληνικής επαρχίας. Να μην τις δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να το πετύχει;
Δεν θελήσαμε αφοριστικά να καταδικάσουμε τα εκατό χρόνια λειτουργίας των συνεταιρισμών και
τους έξι νόμους που τους συνόδευαν όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν διατάξεις που δοκιμάστηκαν και
άντεξαν στο χρόνο από όλους τους νόμους …αυτές διατηρήθηκαν.

Οι ν.2810/2000 και 4015/11 με τις τριάντα επτά περίπου τροπολογίες που υπέστησαν, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την συνολική κατάρρευση του συνεταιριστικού κινήματος, για το λόγο αυτό αλλάζουν. Καταργείται η χρηματοδότηση συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ. Όπως ο αρχικός συνεταιριστικός νόμος 602/15 δεν περιείχε διατάξεις για την συντονιστική οργάνωση των συνεταιρισμών έτσι και τώρα κρίθηκε σκόπιμο, όπως και τότε, η οργάνωση αυτή να προκύψει μέσα από ένα ευρύ και σοβαρό διάλογο όλων των ΑΣ για την μορφή και το ρόλο που πρέπει να έχει η οργάνωση αυτή.
Για ένα συνεταιριστικό κίνημα που προσπαθεί να αναγεννηθεί μετά από μια περίοδο λαθών και άστοχων στρατηγικών επιλογών που το οδήγησαν στην παρακμή, μοναδική λύση είναι να επιλέξουν τα μέλη του δημοκρατικά το νέο σχήμα που θα το καθοδηγήσει και εκπροσωπήσει στην νέα του πορεία. Είναι καθήκον όλων των συνεταιριστικών στελεχών να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για την επόμενη ημέρα. Αντιδράσατε για τη θητεία των προέδρων στους συνεταιρισμούς μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες, από τώρα και στο εξής.

Εμείς θέλουμε να αποτρέψουμε την εμφάνιση των καθεστωτικών φαινομένων που ταύτισαν ένα συλλογικό θεσμό, όπως είναι οι συνεταιρισμοί με ένα πρόσωπο για μεγάλη χρονική περίοδο, όσο ικανό και δραστήριο κι αν είναι αυτό. Και δυστυχώς αυτή η μακροχρόνια παραμονή διοικήσεων στους συνεταιρισμούς συνοδεύτηκε με αρνητικά αποτελέσματα και χρεοκοπίες.
Τι θέλουμε εμείς να πετύχουμε με τη κρατική εποπτεία; Η εποχή της κομματικοποίησης και να’ χαμε
τη δυνατότητα, πέρασε πια. Εμείς θέλουμε να αναδειχθούν μέσα από τη νέα προσέγγιση που κάνουμε ισχυροί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Οργανώσεις Παραγωγών σύμφωνες με τις διεθνείς αρχές του συνεργατισμού.

Αξιοποιούμε γι’αυτό τη δοκιμασμένη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέθοδος του Μητρώου, το οποίο καθίσταται βασικό εργαλείο καταγραφής και αξιολόγησης των συνεταιρισμών. Συνιστούμε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Το Ταμείο εκπαίδευσης θα επαναφέρει κάτι που έλειπε εδώ και πολλά χρόνια: τη συνεταιριστική κατάρτιση και εκπαίδευση. Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον ανταγωνισμό. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καθιστά αναγκαία την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα ως όπλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Η συντήρηση, με επιδοτήσεις και προνόμια, μπορεί να ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική. Οι συνεταιρισμοί, ως ιδέα και ως εφαρμογή, είναι φορείς που δημιουργούνται για την αύξηση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας των μικρών και διάσπαρτων ατομικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Επιδιώκουν δε να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά και να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας που απολαμβάνει το μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος, χωρίς να εξομοιώνονται με αυτές τις επιχειρήσεις. Σήμερα, αυτό που αποτελούσε μεγάλο μέγεθος στο παρελθόν, στα πλαίσια μιας ενιαίας εθνικής οικονομίας, είναι ανεπαρκές μέγεθος με τα κριτήρια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας μας πάσχουν όχι μόνο εξαιτίας της οικονομικής τους αποδυνάμωσης αλλά και γιατί είναι στην πράξη κοινωνικά αμφισβητούμενοι και συνεπώς αδύναμοι να ανταποκριθούν στις νέες εξαιρετικά δύσκολες απαιτήσεις των καιρών προς όφελος των συνεταιρισμένων αγροτών. Στο εξής η πολιτεία θα αναγνωρίζει και θα συνεργάζεται με συνεταιρισμούς που θα έχουν υπαρκτή υπόσταση, η οποία θα θεμελιώνεται στη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία και η νομιμοποίηση θα κατοχυρώνεται από την καθολική ενεργό συμμετοχή των παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεων διαρθρώνεται το παρόν νομοσχέδιο».


Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Επαφές Αποστόλου με Τράπεζες για την εφαρμογή της «Κάρτας του Αγρότη».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                         
Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σειρά επαφών με τους εκπροσώπους των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων είχε χθες και σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου.

Συγκεκριμένα συναντήθηκε με αντιπροσωπείες, στο ανώτατο επίπεδο, των εξής Τραπεζών:
·         Τράπεζα Πειραιώς
·         Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
·         Alpha Bank
·         Eurobank
·         Τράπεζα Αττικής

Αντικείμενο των συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου στην οποία ανταποκρίθηκαν οι Τράπεζες, ήταν η διατύπωση των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να μπει σε εφαρμογή η «Κάρτα του Αγρότη» την οποία έχει δρομολογήσει το ΥΠΑΑΤ.

Οι συναντήσεις έγιναν σε εποικοδομητικό κλίμα και διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον των Τραπεζών για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γεγονός που πιστοποιεί τόσο τις προοπτικές που διακρίνουν στον αγροτικό τομέα τα τραπεζικά ιδρύματα, όσο και την ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη του τομέα.

Ως γνωστόν, η «κάρτα του αγρότη» θα χορηγείται στους δικαιούχους της Βασικής Ενίσχυσης από κάθε Τράπεζα που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Θα αποτελεί πιστωτικό «εργαλείο» για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών των αγροτών που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής τους.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται στη διαδικασία  διασφάλισης αυξημένων εγγυήσεων προς τα Τραπεζικά ιδρύματα, με βάση πάντα τα δεδομένα του Συστήματος Διαχείρισης των Επιδοτήσεων, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή, αφενός μεν η υιοθέτηση όσο το δυνατόν χαμηλότερων επιτοκίων, αφετέρου η διεύρυνση των ωφελούμενων  αγροτών με τη συμμετοχή και εκείνων που δικαιούνται μικρά ποσά επιδοτήσεων.

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Δηλώσεις μετά τη συνάντηση Αποστόλου με στελέχη της EFSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                         
Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία στελεχών της Ευρωπαϊκής  Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) υπό τον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Bernhard Url είχε σήμερα ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη, του Πρόεδρου του ΕΦΕΤ, Ιωάννη Τσιάλτα και αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων.

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν κυρίως ζητήματα σχετικά με το βακτήριο της Xylella fastidiosa στις καλλιέργειες και την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Αποστόλου, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της EFSA για τη συνεργασία και την υποστήριξη, ανέφερε τα εξής σχετικά με την Xylella fastidiosa και την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών.

«Όπως γνωρίζετε ο Xylella έχει καταταγεί στους επιβλαβείς οργανισμούς μεγίστου κινδύνου.
Κάνουμε λοιπόν το παν ώστε να μην εγκατασταθεί και στη χώρα μας γιατί κάτι τέτοιο θα είχε οδυνηρές συνέπειες, πρώτα απ΄όλα για τους αγρότες.
Σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να ευχαριστήσουμε την EFSA για την επιστημονική υποστήριξη και την καθοδήγηση που παρέχει στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
Από τη δική μας την πλευρά σε επίπεδο πρόληψης, έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους στα σημεία εισόδου αλλά και στην εσωτερική αγορά με έμφαση στα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.
Έχουμε ταυτόχρονα επεξεργαστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την έγκαιρη αντιμετώπιση, σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.
Στηρίζουμε το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, τα εργαστήρια μας,  με τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και με την συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του υπουργείου.
Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι - και όλοι οι πολίτες θα έλεγα - να είναι ενημερωμένοι. Γι΄αυτό θα υπάρξει ειδική ενημερωτική καμπάνια που οργανώνεται σε περιφερειακό επίπεδο.
Οζώδης Δερματίτιδα
Η Οζώδης Δερματίτιδα που έπληξε τα βοοειδή στη χώρα μας, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βρίσκεται ουσιαστικά υπό έλεγχο.
Ήταν ένα βαρύ πλήγμα για όλους, αλλά και για τα οικονομικά του δημοσίου σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία. Το κόστος για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων και γενικότερα για την αντιμέτωπη της Οζώδους Δερματίτιδας  έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.

Το 2015 έγιναν μαζικοί εμβολιασμοί σε περίπου 150 χιλιάδες βοοειδή.
Κατά την τρέχουσα χρονιά θα εμβολιασθούν πάλι όλα τα ζώα που εμβολιάσθηκαν το 2015, αλλά και επιπλέον ζώα.

Για να εξοικονομήσουμε χρόνο ζητήσαμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – και εγκρίθηκε το αίτημά μας - την κατά παρέκκλιση προμήθεια των απαιτούμενων δόσεων εμβολίων, ώστε εντός του Μαΐου να αρχίσει το πρόγραμμα εμβολιασμών του 2016.

Το Υπουργείο κάνει τα πάντα ώστε να υπάρξει πλήρης συντονισμός της δράσης και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος μεταφοράς του προβλήματος και σε άλλες περιοχές».

Σε δήλωσή του ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ESFA κ. Bernhard Url ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα είχαμε συναντήσεις με τους συναδέλφους μας από τον ΕΦΕΤ. Εμείς στην EFSA εκδίδουμε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, σε σχέση με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. Υποστηρίζουμε μέσα από τις γνωμοδοτήσεις μας τους υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνων στην Ευρώπη, ενώ προάγουμε τη συνεργασία με τους εταίρους μας.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 1005 ειδικούς σε όλα τα μέλη που είναι εταίροι μας. Στην Ελλάδα εταίρος μας είναι ο ΕΦΕΤ ο οποίος οργάνωσε και τη σημερινή μας επίσκεψη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συνεργασία μας με τον ΕΦΕΤ ο οποίος μας υποστηρίζει διαρκώς σε διάφορα έργα που εκτελούμε  σε όλη την Ευρώπη. Στην πρωινή μας συνάντηση με τον ΕΦΕΤ μιλήσαμε για τα μελλοντικά μας σχέδια  και για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να προάγουμε την αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι από ελληνικά πανεπιστήμια, ινστιτούτα και οργανισμούς. Θεωρούμε τη συνεργασία με τον καθέναν από αυτούς  ξεχωριστά ιδιαίτερα σημαντική.
Στην συνέχεια ήρθαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου συναντηθήκαμε, μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό που είναι ένας πολύτιμος εταίρος μας. Επιβεβαιώσαμε ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Ελλάδας και ότι είμαστε διαθέσιμοι να την υποστηρίξουμε μέσα από επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Συγκεκριμένα αναφερθήκαμε σε δυο νόσους την Χyllela fastidiosa η οποία ήδη πλήττει την Ιταλία και την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών. Θεωρούμε ότι στο μέλλον η επιστημονική μας συνεργασία θα ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω προκειμένου  να μπορέσουμε είτε να περιορίσουμε είτε να εξαλείψουμε αυτές τις δύο νόσους».

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κ. Ιωάννης Τσιάλτας ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα δεχθήκαμε την επίσκεψη του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση το πρωί στα γραφεία του ΕΦΕΤ όπου κινητοποιήσαμε όλα τα δίκτυα που διαθέτουμε στη χώρα τα επιστημονικά και τα ερευνητικά που υποστηρίζουν το έργο της EFSA στη χώρα μας. Η συνάντηση μας εστιάστηκε κυρίως στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας δηλαδή να ανιχνεύσουμε και να αξιολογήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν στα τρόφιμα και σε όλο τον αγροδιατροφικό τομέα ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους κοινούς στόχους που είναι η εξασφάλιση ασφαλών τροφίμων  για τον καταναλωτή και η προστασία της δημόσιας υγείας. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό διότι συμβάλλει σημαντικά στους σχεδιασμούς που έχουμε και στους προγραμματισμούς για τους ελέγχους και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα διάφορα διατροφικά περιστατικά και τις διατροφικές κρίσεις,.
Ολοκληρώσαμε τη συνάντηση μας και με τη βιομηχανία η οποία παράθεσε τους δικούς της προβληματισμούς και ανταλλάξαμε απόψεις με την EFSA. Ολοκληρώσαμε τις συναντήσεις εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνοντας και ιδιαίτερη υπόσταση σε αυτό που εννοούμε ενιαία αντιμετώπιση όλου του αγροδιατροφικού τομέα από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή συζητώντας για θέματα υγείας ζώων και υγείας φυτών. Θεωρώ ότι η στενή συνεργασία μας με την EFSA, δηλαδή του ΕΦΕΤ και όλου του Υπουργείου συμβάλλει ουσιαστικά και διευκολύνει τόσο το έργο το δικό μας σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».


Αποστόλου: Συνεννόηση σε εθνικό επίπεδο για την προστασία της φέτας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


                
                                                                                                                      Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο περιθώριο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων κ. Bernhard Url, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου έκανε την εξής δήλωση:

«Θα ήθελα με την ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι στο περιθώριο του τελευταίου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, είχα ειδική συνάντηση με τον Επίτροπο Χόγκαν, σχετικά με την προστασία της φέτας στη Συμφωνία που ετοιμάζεται να υπογράψει η Ε.Ε. με τη Νότια Αφρική.
Στο Σχέδιο της Συμφωνίας η φέτα δεν προστατεύεται επαρκώς και αυτό αποτελεί έναν κίνδυνο όχι μόνον για τη συγκεκριμένη αγορά της Νότιας Αφρικής, αλλά και για άλλες Συμφωνίες που συζητά την περίοδο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλες χώρες.
Εξήγησα στον Επίτροπο ότι η φέτα είναι η πιο σημαντική και εμβληματική ελληνική γεωγραφική ένδειξη, η «ναυαρχίδα» των ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να την προστατέψει και όχι να την αντιμετωπίζει ως ήσσονος σημασίας.
Προς το παρόν έχουμε μπλοκάρει τη Συμφωνία και έχω ζητήσει από τον Επίτροπο να οργανώσει τριμερή συνάντηση Κομισιόν, Ελλάδας και Νότιας Αφρικής, για να βρούμε λύση. Ούτως ή άλλως θα έχουμε και άλλη συνάντηση με τον κ. Χόγκαν στο Συμβούλιο του Μαϊου.
Θέλω όμως να επισημάνω ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, για το οποίο χρειάζεται, πέραν της αυτονόητης κυβερνητικής προσπάθειας, και συνεννόηση σε εθνικό θα έλεγα επίπεδο ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».


Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας Λουξεμβούργο 11 Απριλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


                                                         
Αθήνα, 12 Απριλίου 2016


Στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στο Λουξεμβούργο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, εκπροσώπησε τη χώρα, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα κ. Χαράλαμπο Κασίμη. 

Το Συμβούλιο επικεντρώθηκε κυρίως στα θέματα της κατάστασης της αγοράς καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την στήριξη του γεωργικού τομέα. Σημαντικό θέμα αποτέλεσε επίσης και η συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες Μercosur.

Για την κατάσταση της αγοράς και ειδικότερα για τον γαλακτοκομικό τομέα, ο Υπουργός τόνισε τις ιδιαίτερες δυσκολίες του τομέα αναφέροντας ότι οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, και ιδιαίτερα οι αγελαδοτροφικές, αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον κρίσης με αυξημένο κόστος παραγωγής, έλλειψη ρευστότητας, υψηλό κόστος ή αδυναμία δανεισμού, και αθρόες εισροές φθηνότερης πρώτης ύλης από χώρες με υπερπαραγωγή. Το αποτέλεσμα είναι ο κλάδος να συρρικνώνεται συνεχώς ιδίως στις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές όπου οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι δυσκολότερες. 

Επίκεντρο και βάση όλων των μέτρων, σημείωσε, πρέπει να είναι η διασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος για τους παραγωγούς ενώ λύσεις πρέπει να αναζητηθούν στην κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής-προέλευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος που θα μπορούσε να αποδειχτεί επίσης και κατάλληλο εργαλείο διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας. 

Βοηθητικά εργαλεία για την έξοδο από την κρίση μπορούν να αποτελέσουν επίσης η εξασφάλιση της ρευστότητας με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και η ιδιωτική αποθεματοποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο Υπουργός τόνισε ότι οι συμφωνίες και οι αποφάσεις για τον προσωρινό περιορισμό της παραγωγής του γάλακτος δεν επαρκούν και ότι πρέπει να επεκταθούν και σε άλλες λύσεις όπως της δωρεάν διανομής των γαλακτοκομικών προϊόντων αναφέροντας, μεταξύ άλλων και τις αυξημένες επισιτιστικές ανάγκες στα hot spots στην Ελλάδα. Επίσης τόνισε ότι σημαντικό εργαλείο αποτελεί η υλοποίηση των νέων αλλά και έκτακτων προγραμμάτων προώθησης καθώς και η προστασία των συμφερόντων της Ένωσης κατά τις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής με τις Τρίτες Χώρες. 

Ο Υπουργός τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί και στη στήριξη του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή ιδιαίτερα ποιοτικών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων. Για τα οπωροκηπευτικά στήριξε την παράταση των έκτακτων μέτρων και την πρόθεση της Επιτροπής για αύξηση των τιμών απόσυρσης. 

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις χώρες Μercosur, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα προσυπέγραψε το έγγραφο, όπου αναφέρονται οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί 13 Κρατών Μελών. Ο Υπουργός τόνισε ότι είναι απαραίτητη η εκπόνηση αξιολόγησης των επιπτώσεων από τις σωρευτικές παραχωρήσεις στους εμπορικούς μας εταίρους σημειώνοντας ότι το άνοιγμα των νέων αγορών αποτελεί μεν κοινό στόχο, όχι όμως, με κάθε τίμημα. Σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έγκαιρα, τα επιθετικά και αμυντικά μας συμφέροντα, τα ευαίσθητα γεωργικά μας προϊόντα, όπως τα φρούτα και λαχανικά και να δοθεί προσοχή στην αμυντική πολιτική και τους δασμολογικούς φραγμούς που θέτουν οι χώρες αυτές στα εξαγώγιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα μας. Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν πρέπει να συνδεθούν οι δασμολογικές προσφορές με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων επισημαίνοντας, για ακόμη μια φορά, την ανεπαρκή προστασία της φέτας στις συμφωνίες με Καναδά, Ν. Αφρική αλλά και τα ανάλογα μηνύματα που λαμβάνονται από τις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ. Σημείωσε χαρακτηριστικά «ότι οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν στο ίδιο ανεπαρκές αποτέλεσμα για το υπ’ αριθμόν 1 προϊόν της Χώρας μου, τη φέτα». Τελειώνοντας ο Υπουργός επανέλαβε ότι είναι απαραίτητο «ισορροπία και αμοιβαιότητα πρέπει να διέπουν τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ και ότι ο γεωργικός τομέας δεν θα πρέπει να θυσιάζεται προς όφελος άλλων τομέων της οικονομίας». 

Τέλος, στα υπόλοιπα θέματα του Συμβουλίου, ο Υπουργός στήριξε το αίτημα της Πολωνίας για παράταση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης κατά ένα μήνα σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο και για την χώρα μας.


Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Β.Αποστόλου 7.04.2016 (Μέρος Β)

4. Η με αριθμό 689/21-3-2016 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις ανακτήσεις Αγροτικών Ενισχύσεων.


5. Η με αριθμό 639/10-3-2016 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.6. Η με αριθμό 718/29-3-2016 Επίκαιρη Ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς νερού από τον Πηνειό στη Δυτική Αχαΐα.


7. Η με αριθμό 2932/204/5-2-2016 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας κ.Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την κατάργηση των αναγκαστικών συνεταιρισμών στο Νομό Χίου.Κοινοβουλευτικός Έλεγχος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Β.Αποστόλου 7.04.2016 (Μέρος Α)


1. Η με αριθμό 735/4-4-2016 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Νομό Καρδίτσας.


2. Η με αριθμό 719/29-3-2016 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Β΄ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Καμμένου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και της γαλακτοπαραγωγής.


3. Η με αριθμό 709/28-3-2016 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου εξαιτίας της εισαγωγής αφορολόγητου ελαιόλαδου από την Τυνησία.


Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Ξεκάθαροι κανόνες για τη σήμανση στο γιαούρτι - διαφάνεια στην αγορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                    
Αθήνα, 5 Απριλίου 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την αγορά του γιαουρτιού, από το ΥπΑΑΤ δόθηκαν οι εξής διευκρινήσεις:

§   Η τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όσον αφορά στο εμπορικό πρότυπο για το γιαούρτι ήταν υποχρέωση στο πλαίσιο των μνημονίων από το 2013 με βάση τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ και υλοποιήθηκε ως «προαπαιτούμενο» στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της χώρας μας με τους δανειστές της. Το σχετικό σχέδιο ΚΥΑ δεν μπορεί να εκδοθεί σε ΦΕΚ πριν το τέλος της διαβούλευσης στο επίπεδο της ΕΕ που λήγει στις 19 Μαΐου 2016.

§    Η σύσταση της εργαλειοθήκης αφορά στη χρήση της πρώτης ύλης για την παρασκευή γιαουρτιών ώστε εκτός από νωπό γάλα (που ούτως ή άλλως θερμαίνεται για την πήξη του γάλακτος) να περιλαμβάνει και άλλα είδη γάλακτος όπως θερμικά επεξεργασμένο ή συμπυκνωμένο, όπως ήδη χρησιμοποιούνται εδώ και 25 χρόνια στην ελληνική αγορά, με τη διαφορά ότι κυκλοφορούσαν ως επιδόρπια γιαούρτης.

§   Τώρα πλέον θα απαγορεύεται η χρήση σκόνης γάλακτος και θα επιτρέπεται, για τεχνικούς και μόνο λόγους, που συνδέονται με την εποχικότητα του γάλακτος, μία προσθήκη πρωτεϊνών γάλακτος με τη βασική διαφορά ότι πλέον αυτή την πληροφορία για το είδος του γάλακτος να αναγράφεται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο στη συσκευασία ώστε να την πληροφορείται ο καταναλωτής και να κάνει συνειδητά τις επιλογές του.

§   Το παραδοσιακό γιαούρτι με την πέτσα θα παράγεται αποκλειστικά από νωπό ή παστεριωμένο γάλα που δεν έχει υποστεί τροποποίηση της φυσικής του σύνθεσης.

§   Η επικαιροποίηση της νομοθεσίας με ξεκάθαρους πλέον κανόνες εμπορίας δίχως παρεκκλίσεις, αστερίσκους και ειδικές άδειες, που κυριαρχούσαν στην αγορά κατά το παρελθόν, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά θα συμβάλλουν στη διαφάνεια της αγοράς και την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή. Ο καταναλωτής πλέον θα γνωρίζει και θα μπορεί να επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί να καταναλώσει μέσα από την υποχρεωτική επισήμανση του είδους του γάλακτος. Ο καταναλωτής θα γνωρίζει και θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θα είναι αποκλειστικά από νωπό γάλα.

§   Επιμένουμε στις συζητήσεις για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που γίνονται στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών Γεωργίας στην υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος.

§   Σχετικά με το σχέδιο νομοθετήματος της Τσεχίας η χώρας μας έχει ήδη αντιδράσει έντονα και εκφράσει αιτιολογημένη διαφωνία η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα Κράτη Μέλη και παρακολουθεί το θέμα στενά.


Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                    
     
Αθήνα, 4 Απριλίου 2016
«Κυρίες και Κύριοι,
Mε χαρά χαιρετίζω σήμερα, την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με την οποία ουσιαστικά σηματοδοτείται η έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου, όπως πολλές φορές έχουμε εξαγγείλει και δεσμευτεί.

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αναμορφώθηκε και εγκρίθηκε την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να αποτελέσει την βασική αιχμή (όχι βέβαια την μοναδική) για την υλοποίηση μιας σειράς εφαρμόσιμων μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και παθογενειών της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, αφού εντάσσεται σε ένα συνολικότερο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις υφεσιακές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, και τις εξ αυτών δυσκολίες σε όλους τους τομείς που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός και οι ασχολούμενοι με την πρωτογενή και όχι μόνο παραγωγή, οι προσδοκίες από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μεγάλες, σε όρους τόσο χρηματοδοτικής συνεισφοράς όσο και κυρίως ουσιαστικής συνεισφοράς στην προσπάθεια αναπροσανατολισμού του παραγωγικού και αναπτυξιακού μας προτύπου. 

Η μόνη διέξοδος είναι να αποκτήσει η χώρα αναπτυξιακή στόχευση, αξιοποιώντας και εξειδικεύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και διορθώνοντας τα δομικά της προβλήματα. 
Η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με βασικές συνιστώσες την γνώση και την καινοτομία, την προστασία των φυσικών πόρων και τη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την συνοχή του κοινωνικού της ιστού, ιδίως στην περιφέρεια. Και το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά σ’ αυτούς τους στόχους.
Ο αγροτικός χώρος της Ελλάδας αποτελεί ένα δυναμικό μωσαϊκό με περιοχές, οι οποίες διαφέρουν σε ότι αφορά στην οικονομική και τομεακή τους ανάπτυξή, στην κοινωνική και δημογραφική τους σύνθεση, στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, στην περιβαλλοντική και πολιτισμική τους αξία.

Η στρατηγική του ΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο ακριβώς χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών της χώρας, αποτελεί ουσιαστικά «σημείο» εκκίνησης νέων καινοτόμων παρεμβάσεων στο αγρο-διατροφικό σύστημα και είναι μια κατεξοχήν χωρική στρατηγική, που θα προσεγγίσει τις ανάγκες κάθε ξεχωριστής ενότητας του αγροτικού χώρου, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συνολικής πολιτικής και ενός ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η αποκεντρωμένη υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων, βάσει εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράμματος, κοινοτικοί πόροι μαζί με εθνική και ιδιωτική συμμετοχή, που θα αγγίξουν τα 7 δις € για όλη την προγραμματική περίοδο, θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν την στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, μέσα από αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν σε βασικές μας προτεραιότητες και επιλογές, όπως είναι:

Η βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγρο-διατροφικών προϊόντων.
Η αναδιάρθρωση βασικών παραγωγικών κλάδων και τομέων της αγροτικής οικονομίας της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κτηνοτροφία.
Η αντιμετώπιση της ανεργίας κυρίως των νέων σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων για την ηλικιακή αναζωογόνηση του πρωτογενή τομέα και η στήριξη των νέων γεωργών, δημιουργώντας προϋποθέσεις έτσι ώστε η αγροτική δραστηριότητα να είναι η βασική τους επιλογή με μακροχρόνιο ορίζοντα. 
Η αειφόρος ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος και των δασικών οικοσυστημάτων, στο σύνολο των αγροτικών περιοχών.
Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ύπαιθρο χώρα και 
Η δημιουργία στενών σχέσεων αγροτικού, πολιτισμικού και τουριστικού τομέα με στόχο την παροχή και ενιαίου, ποιοτικού, τουριστικού προϊόντος.

Αυτή την επιτυχημένη εφαρμογή του Προγράμματος, σε αντίθεση με το παρελθόν, θα την πραγματοποιήσουμε
-μέσα από την εμπροσθοβαρή και έγκαιρη υλοποίηση του. Δε θα αφήσουμε για το τέλος της προγραμματικής περιόδου πόρους, με αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση τους,
-μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών ταυτόχρονα με τη στήριξη της τεχνογνωσίας και της ικανότητας των Υπηρεσιών και δικαιούχων (γεωργών, επενδυτών, φορέων) να υλοποιήσουν τα έργα τους,
-μέσα από τις προγραμματισμένες - περιοδικές προσκλήσεις των Μέτρων με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, 
-μέσα από το σημαντικό περιορισμό των χρόνων αξιολόγησης, ένταξης και πληρωμής των έργων, παράγοντες που οδήγησαν σε αναποτελεσματικότητα το προηγούμενο Πρόγραμμα, 
-μέσα από την συνεχή περιοδική αξιολόγηση με κριτήριο, όχι μόνο την απορροφητικότητα των πόρων, αλλά και την μετρήσιμη αποτελεσματικότητα ώστε να είναι εφικτή η πιθανή τροποποίηση η αναπροσαρμογή επί μέρους τομέων η έργων,
-μέσα από την αντιμετώπιση της ρευστότητας των αγροτών, των επενδυτών και των φορέων που τους εμποδίζει να υλοποιήσουν τα έργα στις σημερινές δύσκολες οικονομικά συνθήκες και τέλος,
-μέσα από την διαφοροποίηση της «φιλοσοφίας» επιλογής των δημόσιων επενδύσεων και έργων, υπέρ των «μικρών», χρήσιμων και εντελώς αναγκαίων για τους στόχους του προγράμματος έργων. 

Η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων μας μέσα από τον νέο ΠΑΑ αποτελεί το “στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση” για τη νέα προγραμματική περίοδο, που ουσιαστικά σήμερα ξεκινά με την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης.

Πιστεύω ότι με τη συνεισφορά όλων σας, με ειλικρινή και ουσιαστική ενημέρωση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αγρότες, επενδυτές, κοινωνικούς εταίρους), θα αποτελέσει μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας και να σας καλέσω, ως Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος να συμβάλλετε κι εσείς σ’ αυτή την προσπάθεια.

Κυρίες και κύριοι,
η κυβέρνηση μας είναι υποχρεωμένη, σε δύσκολες δημοσιονομικά και παραγωγικά συνθήκες, να επιλύσει ταχύτατα, οικονομικά, διαρθρωτικά και κοινωνικά προβλήματα σε νεκρό χρόνο, υπό την πίεση μάλιστα μιας συμφωνίας, που απαιτεί άμεσα μέτρα και με επώδυνες επιπτώσεις, ώστε γρήγορα να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και να μπούμε στη φάση της ανάπτυξης, όπου ο αγροτικός χώρος θα έχει πρωτεύοντα ρόλο.

Μάλιστα για τον αγροτικό χώρο έχουμε ως σήμερα κατορθώσει οι επιπτώσεις αυτές να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Και το ίδιο θα συμβεί και με το φορολογικό και το ασφαλιστικό που ολοκληρώνουμε αυτές τις ημέρες τη συζήτηση με τους θεσμούς. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο αγροτικός κόσμος, την υπηρετήσαμε, την υπηρετούμε και θα την υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Το να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να κλείσει επιτυχώς η πρώτη αξιολόγηση χωρίς χρονοτριβή, αποτελεί όπως ξέρετε προτεραιότητα για τη χώρα μας, αλλά είναι και προς όφελος όλων, ειδικά στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες που η Ευρώπη δοκιμάζεται πολλαπλώς.
Γι’ αυτό και η στάση του ΔΝΤ όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι μια στάση προβληματική και δογματική, μια στάση που υπονομεύει την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις τύχες της χώρας μας.
Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε».

Δήλωση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου για το ΔΝΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                         

Αθήνα, 4 Απριλίου 2016

Μιλώντας σήμερα στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου αναφερόμενος στο θέμα που έχει ανακύψει με τις συνομιλίες στελεχών του ΔΝΤ, δήλωσε τα εξής:

«Το να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να κλείσει επιτυχώς η πρώτη αξιολόγηση χωρίς χρονοτριβή, αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα μας, αλλά είναι και προς όφελος όλων, ειδικά στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες που η Ευρώπη δοκιμάζεται πολλαπλώς.
Γι’ αυτό και η στάση του ΔΝΤ όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι μια στάση προβληματική και δογματική, μια στάση που υπονομεύει την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις τύχες της χώρας μας».