Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Όταν αξιοποιηθούν τα βοσκοτόπια μπορεί να δουν φως οι κτηνοτρόφοι


Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ & πρώην Υπουργού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Agrenda Σάββατο 24- Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022


Μετά την εκ νέου κατοχύρωση της ονομασίας ΚΑΛΑΜΑΤΑ και για τις ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ, που αποτελούσε μονόδρομο για την υπεράσπιση της ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα μας, επείγει να αντιμετωπιστεί και μια άλλη εκκρεμότητα, η διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών της κτηνοτροφίας και ειδικά της αιγοπροβατοτροφίας.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παραλάβαμε στο ΥΠΑΑΤ το 2015, από τη συγκυβέρνηση Ν.Δ. ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ, ήταν τα πρόστιμα ύψους 1,3 δις ευρώ που μας είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας της κακής διαχείρισης των βοσκοτόπων.

Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με το ν.4351/2015 για τις βοσκήσιμες γαίες, εντάσσοντας σε αυτές περί τα 79 εκατ. στρ. εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που βόσκονται, ενώ παράλληλα στόχος μας ήταν να οριοθετήσουμε ως βοσκοτόπους, τις δασικές εκείνες εκτάσεις που έχουν χαμηλή ξυλώδη βλάστηση και γενικά μπορούν να καλύψουν τις απαραίτητες επιλεξιμότητες για τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας. Πρόκειται για ένα νόμο ορόσημο για τη ζωική παραγωγή (*).
Ταυτόχρονα βέβαια προχωρήσαμε στη σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, αναλαμβάνοντας και τη νομική δέσμευση για τη σύνταξη των οριστικών Σχεδίων Βόσκησης.
Έτσι πετύχαμε ένα σημαντικό πρώτο στόχο: Να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει ανάλογα και τον ορισμό των βοσκοτόπων στο κανονισμό Οmnibus, εξασφαλίζοντας με αυτό να γίνουν επιλέξιμες προς ενίσχυση αρκετές βοσκήσιμες γαίες.
Και είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα: Αυξήσαμε τις επιλεξιμότητες, πράγμα που μας απέφερε την επιστροφή 445 εκατ. ευρώ από τα πρόστιμα που μας είχαν επιβληθεί από ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα χρόνια 2009 έως και 2011, κυρίως γιατί συνέβαιναν εικονικές μετακινήσεις του ζωικού πληθυσμού. Ανάλογο αποτέλεσμα επιστροφών θα υπάρξει μελλοντικά και για τα υπόλοιπα πρόστιμα της περιόδου 2012-2014, εναντίον των οποίων έχει γίνει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανάλογη με την προηγούμενη προσφυγή.

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2016 -2019 δεν υπήρξαν αστοχίες στη διαχείριση των βοσκοτόπων. Πρόστιμα όμως ενδέχεται να μπουν με τη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή από το 2023 και μετά όταν θα αρχίσει να υλοποιείται το στρατηγικό σχέδιο για τον αγροτικό χώρο που κατέθεσε η σημερινή Κυβέρνηση, αλλά και γιατί καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της οδηγίας OMNIBUS που πρόσφατα ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία και προϋποθέτει τη σύνταξη των οριστικών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, γιατί αυτά θα τεκμαίρουν τη χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων.

Μόνον τότε θα αξιοποιηθούν σωστά αυτές οι εκτάσεις και ταυτόχρονα θα δοθεί οριστικό τέλος στα πρόστιμα που απειλούν το ζωτικότερο τομέα της αγροτικής δραστηριότητας, την κτηνοτροφία.
Η δουλειά που κάναμε για την ενσωμάτωση του κανονισμού Omnibus στην ελληνική νομοθεσία ήταν πολύ σημαντική. Ένας κανονισμός που αποτέλεσε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Στην τελική διαμόρφωσή της συμμετείχαμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη διαδικασία, βάζοντας ως στόχο την αποδοτική εφαρμογή του.
Για να προχωρήσουν όμως οι ενισχύσεις της κτηνοτροφίας πρέπει να συμμορφωθούμε πλήρως με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που κατέθεσε με μεγάλη καθυστέρηση η σημερινή κυβέρνηση και στην υποχρέωσή μας για την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.).

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας μας οι κτηνοτρόφοι μπορούν να ενισχυθούν μέσω μίας μόνο ετήσιας παρέμβασης που αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και βελτίωση των μόνιμων βοσκοτόπων, η οποία υλοποιείται από δύο δράσεις την πρώτη, που αφορά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης, λόγω διάβρωσης και τη δεύτερη που αφορά στην εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. Η πρώτη δέσμευση αφορά στους μη μετακινούμενους κτηνοτρόφους και η δεύτερη στους μετακινούμενους.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη εφαρμογή του μέτρου αυτού χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρώσει τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης παρά τις μεγαλεπήβολες εξαγγελίες. Από το σχεδιασμό του μέτρου είναι φανερό ότι εγκαταλείπει τη σύνταξη τους καθώς μετατίθεται στην ευθύνη του κτηνοτρόφου η κατάρτιση ετησίου Σχεδίου διαχείρισης Βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης με τη συνδρομή «πιστοποιημένου» συμβούλου. Με δεδομένο ότι το Στρατηγικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί ακόμα, τίθεται υπό αμφισβήτηση αν υπάρχει επάρκεια χρόνου για την έγκαιρη προετοιμασία των κτηνοτρόφων και την πιστοποίηση των συμβούλων μέχρι το τέλος του 2022.

Η μη ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης κάνει ασαφή τα κριτήρια με τα οποία θα οριστούν οι βοσκότοποι που έχουν προτεραιότητα, βρίσκονται δηλαδή σε κακή κατάσταση και αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης. Είναι επίσης γνωστό ότι με την τεχνική λύση είναι διαφορετικοί αυτοί που κατανέμονται στους κτηνοτρόφους από αυτούς που χρησιμοποιούνται για βόσκηση.
Τα ερωτήματα πολλά: Πως θα εφαρμοστεί το μέτρο; Πως θα μετακινηθούν σε ορεινότερους βοσκότοπους οι κτηνοτρόφοι των νησιών; Υπάρχει σχεδιασμός για τον τρόπο και τις περιοχές που θα μετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι; Πότε θα καθοριστούν οι νέοι αυτοί βοσκότοποι; Πότε θα ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι για την υλοποίηση του μέτρου αυτού;

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η συνεχιζόμενη και γενικευμένη ανυπαρξία στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας προδιαγράφει την άμεση κατάρρευσή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτείνει την άμεση ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, την ουσιαστική αποκατάσταση των υποβαθμισμένων βοσκοτόπων με κατάλληλα για βόσκηση είδη, την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης των κτηνοτρόφων και μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας.

(*) Αυτός ήταν κυριολεκτικά νόμος Αποστόλου

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Βαγγέλης Αποστόλου: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων θα βυθίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Χαλκίδα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ομιλία του Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην Υπουργού, κατά τη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, της Κύρωσης της από 9.8.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών’’ (Α΄152).

«Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να κυρώσει μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για την ενίσχυση λέει, της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ επί της ουσίας πρόκειται για μια προσπάθεια συγκάλυψης από τον Πρωθυπουργό και τους συμβούλους του, ενόψει της συζήτησης στην Βουλή, των μεθόδων παρακολούθησης που εφαρμόζει το Επιτελικό τους Κράτος.

Δεν έγινε καμία ενίσχυση στην ακεραιότητα λειτουργίας, αφού τα πραγματικά προβλήματα στην ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας βάσει της οποίας λειτουργεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παραμένουν.

Ο Εισαγγελέας Εφετών συνεχίζει να εγκρίνει την παρακολούθηση καθενός μας με πρόσχημα λόγους εθνικής ασφάλειας στηριζόμενος σε μια αμετάβλητη διάταξη, που προβλέπει να έχει μόνο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, χωρίς περαιτέρω στοιχεία, χωρίς αιτιολογία της αναγκαιότητας παρακολούθησης ή οποιαδήποτε άλλη περιγραφή της υπόθεσης.

Για να καταλάβουμε καλύτερα αν και πόσο ενισχύθηκε η ακεραιότητα της ΕΥΠ μετά την υπογραφή της ΠΝΠ από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν έχουμε παρά να δούμε τί έγινε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, την πρώτη του Σεπτέμβρη, που συνήλθε για να εξετάσει πρώην διοικητές της ΕΥΠ και εν ενεργεία κρατικούς λειτουργούς, προκειμένου να ενημερωθεί για τους σχετικούς χειρισμούς της ΕΥΠ στις υποθέσεις παρακολούθησης που μέχρι τώρα έχουν έρθει στο φως.

Η προσπάθεια αυτή ματαιώθηκε γιατί απλά αρνήθηκαν τόσο ο τωρινός Διοικητής, όσο και ο τέως Διοικητής, να απαντήσουν σε κρίσιμες ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, ακυρώνοντας ουσιαστικά την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των μυστικών υπηρεσιών, που αποτελεί διεθνώς την πιο αξιόπιστη εγγύηση δημοκρατικού ελέγχου και αποτροπής των αυθαιρεσιών, τον οποίο απλά και κυνικά ακύρωσαν κάποιοι μετακλητοί υπηρεσιακοί παράγοντες υπό την ανοχή του αρμόδιου Υπουργού, αποτελεί το έσχατο αλλά και το μοναδικό καταφύγιο για την προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων, όταν καθίσταται αδύνατος ο δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας των συντελεσμένων άρσεων του απορρήτου.

Στην πρώτη του δήλωση, μετά την αποκάλυψη της παρακολούθησης αρχηγού κόμματος της Βουλής και ενός δημοσιογράφου, ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να δεσμεύεται ότι η αλήθεια θα αναδειχθεί σε όλες της τις διαστάσεις.

Από τότε μέχρι σήμερα, φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός τελικά δεσμεύτηκε να εφεύρει τρόπους, με τους οποίους πιστεύει ότι θα παρακάμψει το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας ακόμη και τους θεσμούς της Βουλής, που έχουν εκ των πραγμάτων, βασικό χρέος τους, τη διαφάνεια και την απόδοση ευθυνών.

Τι κάνατε μέχρι σήμερα; Φτάσατε μέχρι το σημείο να μην καλέσετε στην Εξεταστική Επιτροπή τους δύο βασικούς πολιτικούς που επόπτευαν τη λειτουργία της ΕΥΠ, δηλαδή, τον επικεφαλής που γνώριζε τη λειτουργία της και τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, που όφειλε να τη γνωρίζει και τη γνώριζε.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχετε πανικοβληθεί και προσπαθείτε να κρύψετε τους τραγικούς χειρισμούς σας κάτω από το χαλί. Γελιέστε αν νομίζετε ότι απαλλάσσεται της ευθύνης, ο αντ΄ αυτού, ή και ο έχων την αρμοδιότητα, Πρωθυπουργός, πολύ περισσότερο, όταν ο ίδιος θέσπισε τον ολοκληρωτικό έλεγχό της, από μέρους του.

Γιατί στη Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί η επίφαση της έγκρισης ενός εισαγγελέα για να μπορεί ο εκάστοτε Πρωθυπουργός να παρακολουθεί πολιτικά πρόσωπα, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Κι αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε όλα τα κόμματα, το λένε πρώην πρωθυπουργοί, το λένε αξιόλογοι επιστήμονες, και κυρίως ο ελληνικός λαός, ο οποίος ζητά την πλήρη διαλεύκανση.

Νομίζετε ότι με τις δημοσκοπήσεις και το σκηνικό παραπληροφόρησης που στήνετε, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, θα θολώσετε το τοπίο. Κάνετε μεγάλο λάθος.
Τόσο η ίδια η υπόθεση των υποκλοπών, όσο και η διαχείρισή της, έχουν ήδη δημιουργήσει τις συνθήκες αναβίωσης ενός κλίματος που έχει ξαναζήσει ο ελληνικός λαός και θυμάται με μελανά χρώματα.

Εμείς δεν θα μπούμε σε λογικές συμψηφισμών.

Αυτό που προέχει τώρα είναι ένα. Να απαντήσετε γιατί παρακολουθούσατε τα συγκεκριμένα πρόσωπα κύριοι της Ν.Δ.
Ποιοι ήταν αυτοί που σας υποχρέωσαν να προβαίνετε στις συγκεκριμένες πράξεις και ποια συμφέροντα υπηρετούσαν;
Έχω την αίσθηση ότι κι εσείς κ. και κ. σ. της Ν.Δ. θα αναρωτηθήκατε όταν πληροφορηθήκατε το σκάνδαλο, ότι όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος.
Και βέβαια τότε θα αναρωτηθήκατε ότι εκείνη η στιγμή των αποκαλύψεων για τις παρακολουθήσεις πολιτικών και μάλιστα αρχηγού πολιτικού κόμματος, θα είναι η κρίσιμη για το μέλλον της κυβέρνησής σας.

Η γνωστή τακτική του κ. Μητσοτάκη, να διαχειρίζεται τις κρίσεις με διαγγέλματα, δεν αρκεί για να σκεπάσει τον κουρνιαχτό από αυτό το σκάνδαλο.
Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι η κορυφή του παγόβουνου που θα βυθίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, η διαχείριση της πανδημίας, η εγκατάλειψη του πολίτη καθιστούν αναγκαία την αλλαγή κυβέρνησης.

Η λύση είναι μία. Εδώ και καιρό πλέον το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων λειτουργεί ως καταλύτης στην αντίδραση: Άμεση προσφυγή στις κάλπες.»


Οικιστικές πυκνώσεις: ακόμα μία απόπειρα εγκλωβισμούΆρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ & πρώην Υπουργού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών την Πέμπτη 8/9/2022

Η πρώτη απόπειρα στα πλαίσια της σύνταξης των δασικών χαρτών για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στα δάση έγινε με τη γνωστή πρόταση των οικιστικών πυκνώσεων, η οποία απορρίφθηκε ως αντισυνταγματική με την αρ.1942/2017 απόφαση του πέμπτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και επαναβεβαιώθηκε με την απόφαση 685/ 2019 της ολομέλειας.

Η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά επανέρχεται βάζοντας ως στόχο να εξαιρεθούν οι οικιστικές πυκνώσεις από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, παρακάμπτοντας όλη τη νομολογία του ΣτΕ που είναι αρνητική σε τέτοιου είδους αλλαγές χρήσης.

Διαδικαστικά το μόνο που ενδέχεται να συμφωνήσει η Κυβέρνηση με το ΣτΕ είναι η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για να κερδίσει χρόνο.

Γιατί όπως προκύπτει, από τους χάρτες που ξεκίνησαν τώρα να αναρτώνται, οι περιοχές οι οποίες είχαν εξαιρεθεί ως οικιστικές πυκνώσεις όχι μόνο συμπεριελήφθησαν στους χάρτες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις, πράγμα που τους επιτρέπει να αποφύγουν τις συνέπειες και να «κατοχυρωθούν» με έμμεσο τρόπο.

Με εργαλεία τους πρόσφατους νόμους, 4685/20 που προβλέπει την εκ νέου εξαίρεση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων στα δάση και 4964 /2022 που επαναφέρει τις οικιστικές πυκνώσεις, τους επιτρέπει μέχρι τέλους του 2022 να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για την εξαίρεση από τη κατεδάφιση τους, αναστέλλοντας ταυτόχρονα τα σχετικά πρόστιμα που είχαν επιβληθεί. Η μόνη διαφορά από την προηγούμενη ρύθμιση είναι η δυνατότητα αναμόρφωσης δασικών χαρτών, μερικώς ή ολικώς κυρωμένων, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτούς και διορθώσεις πρόδηλων σφαλμάτων. Οι παρατάσεις όλοι γνωρίζουμε ποιους εξυπηρετούν.

Για τη διαδικασία αυτή θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το παράνομο ακίνητό τους όσοι έχουν ήδη εκφράσει αντίρρηση στον δασικό χάρτη αφού καταθέσουν παράβολο 250 ευρώ. Για τις οικιστικές πυκνώσεις το ΣτΕ απέδειξε, ακόμη μια φορά, με την απόφαση για την αντισυνταγματικότητά τους, ότι αποτελεί βασικό υπερασπιστή του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Το ίδιο βέβαια έχει πράξει και με άλλες 2 αποφάσεις του, που έκρινε παράνομη τη μερική κύρωση και άκυρη τη διαδικασία της εξαγοράς.

Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν με τη σύνταξη και την ανάρτηση των δασικών χαρτών της πρώτης φάσης πολλά, όπως οι αγροί που έγιναν δάση, οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν, οι εκτάσεις που ονομάστηκαν οικιστικές πυκνώσεις, τα πρόδηλα σφάλματα κατά την εκτέλεση του έργου. Δε μπορεί όμως ο κάθε Δήμαρχος να δημιουργεί σχήματα οικιστικών πυκνώσεων- «χταπόδια» τα ονομάτισε ο αυτοδιοικητικός χώρος - παραβιάζοντας κάθε έννοια πολεοδόμησης και να ζητά να μπουν κι αυτά στη διαδικασία νομιμοποίησης.

Γιατί αγνοούν τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ και επαναφέρουν σε ισχύ τη συγκεκριμένη πρόταση για την οποία το ίδιο έχει αποφανθεί; Απλά γιατί ξέρουν ότι τα θέματα αυτά αφορούν σε χιλιάδες σπίτια και οργανωμένους οικισμούς, που έτσι μπορούν για ένα μεγάλο διάστημα να τους κρατήσουν αιχμαλώτους, τουλάχιστον μέχρι το ΣτΕ να αποφασίσει, δηλαδή μετά τις εκλογές. Η τύχη της πρότασής τους είναι εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένη, θα απορριφθεί ως αντισυνταγματική.

Για όλα αυτά, πλην των οικιστικών πυκνώσεων που πρέπει να εξαφανιστούν, υπάρχει λύση. Δεν κατέστη δυνατή η αντιμετώπιση γιατί αγνοήθηκε η σημαντικότερη φάση στην εκτέλεση του έργου, που είναι η ανάρτηση. Δεν αρκεί η ανάδειξη των προβλημάτων, απαιτείται και η θεραπεία τους, που μόνον τότε μπορεί να προσεγγιστεί. Επειδή πρέπει να περισωθεί το έργο της πρώτης φάσης πρέπει να ακυρωθούν οι μερικές κυρώσεις (ελληνική εφεύρεση) και να επανέλθουν στο στάδιο της ανάρτησης. Το πρόβλημα όμως των δασικών αυθαιρέτων πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η αντιμετώπιση αυτής της παράνομης δόμησης προαπαιτεί την άμεση καταγραφή των αυθαιρέτων και τη κατάταξή τους κατά χρόνο κατασκευής, κατά χρήσεις γης, κατά παραβατικότητα πολεοδομική και κατά κοινωνικές ανάγκες που καλύπτουν. Η καταγραφή αυτή δεν είναι δύσκολη και μπορούσε ήδη να έχει ενταχθεί στη διαδικασία κατάρτισης του εθνικού κτηματολογίου και των δασικών χαρτών, μέχρι το στάδιο της ανάρτησης.

Σε αυτό το στάδιο πρέπει να γίνει η οποιαδήποτε θεραπεία των προβλημάτων που η νομιμοποίησή τους αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και τη νομολογία του ΣτΕ και δεν είναι άλλη από το χωροταξικό και το πολεοδομικό σχεδιασμό. Γι αυτό και δεν πρέπει να προχωρήσουν ερήμην του ΣτΕ.

Βέβαια οι όποιοι σχεδιασμοί υλοποιηθούν πρέπει να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον, αλλά και να σταματήσουν την διαιώνιση της αυθαίρετης δόμησης.

Το τελευταίο οφείλει να συνοδευτεί και με ένα αυστηρό μήνυμα στη κοινωνία, όσον αφορά στη διαχείριση των κτισμάτων και των κατασκευαστικών υπερβάσεων που άρχισαν να ανεγείρονται παράνομα μετά τον Ιούλιο του 2011 καθώς κι αυτών που έχουν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέα.

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Β. Αποστόλου: Η κινητοποίηση των φορέων και των πολιτών της Β. Εύβοιας ανέστειλε την κατάργηση των κατ/των της ΕΤΕ στην περιοχή


Χαλκίδα, 9 Σεπτεμβρίου 2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού, με αφορμή την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην αναφορά του (2833/1-7-2022), με θέμα την κατάργηση των υποκαταστημάτων της ΕΤΕ στη Λίμνη και στην Αιδηψό Ευβοίας:

«Τόσο ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Σταϊκούρας, όσο και η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με τις απαντήσεις τους για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση των υποκαταστημάτων της ΕΤΕ στη Λίμνη και στην Αιδηψό Ευβοίας, αδιαφορούν για την επαφή των περιφερειακών τους καταστημάτων με τις τοπικές κοινωνίες.

Φτάνουν μάλιστα μέχρι του σημείου να αγνοούν πλήρως τις πρόσθετες δυσκολίες που έχουν προκύψει σε μια περιοχή από τις τεράστιες καταστροφές της πυρκαγιάς του Αυγούστου 2021.

Βλέποντας όμως τις αυξημένες αντιδράσεις αναστέλλουν επί του παρόντος την απόφαση τους, περιμένοντας να βρουν την ευκαιρία για εκ νέου αξιολόγηση της πρόθεσής τους.
Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να την πραγματοποιήσουν.»

Επισυνάπτονται οι απαντήσεις:
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Βαγγέλης Αποστόλου: Η κτηνοτροφία ένα βήμα πριν την κατάρρευση

Χαλκίδα, 8 Σεπτεμβρίου 2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αφορμή την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ για στήριξη της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης που απειλεί τη χώρα μας, μέσω της μείωσης της αγρανάπαυσης:

«Από το Μάρτη του 2022 είχα τονίσει σε ομιλία μου στη Βουλή ότι για την αντιμετώπιση της
επισιτιστικής κρίσης πρέπει να καταργηθεί η αγρανάπαυση και να αυξηθούν τόσο η διαθεσιμότητα της καλλιεργούμενης γης, όσο και η παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών.

Οι κινήσεις αυτές ήταν απαραίτητες από την πρώτη στιγμή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως στο κλάδο της κτηνοτροφίας, λόγω της αλματώδους αύξησης των τιμών των τροφίμων που ήρθαν, ως αποτέλεσμα, όχι μόνο του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση μη αντιλαμβανόμενη το μέγεθος του προβλήματος αλλά και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και μήνες όχι μόνο θεωρούσε ότι θα έλυνε το πρόβλημα τις επισιτιστικής κρίσης μόνο με τις καταγραφές των αποθεμάτων λιπασμάτων και αλεύρων, αλλά και επέλεξε να συνεχίσει την αυξημένη και πολυετή επιδότηση μη καλλιεργούμενων εκτάσεων μέσω του προγράμματος της νιτρορύπανσης.

Πάραυτα καλωσορίζουμε το μικρό βήμα της κυβέρνησης προς τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ και την καλούμε έστω και σήμερα να αντιληφθεί τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι αλλά και οι Έλληνες καταναλωτές που δυσκολεύονται πλέον να αγοράσουν βασικά είδη διατροφής.

Γι αυτό την καλούμε εδώ και τώρα, πρώτον να ενημερώσει τους Έλληνες παραγωγούς και κτηνοτρόφους για την τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, το οποίο δεν έχει εγκριθεί ακόμα, μετά τις πολυάριθμες και σοβαρές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεύτερον και το κυριότερο, να ενισχύσει ουσιαστικά τους πραγματικούς κτηνοτρόφους γιατί βρίσκονται ένα βήμα πριν την οριστική κατάρρευση των εκμεταλλεύσεών τους.

Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να μην έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του πρώτου πακέτου της ενίσχυσης όταν ήδη, για να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι, έπρεπε να τους έχει καταβληθεί από την αρχή του καλοκαιριού και το δεύτερο πακέτο


Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Β. Αποστόλου: «Μονόδρομος η ανατροπή της απόφασης του ΣτΕ για την ελιά Καλαμάτας»

Χαλκίδα, 5 Σεπτεμβρίου 2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την πρόσφατη υπουργική απόφαση σχετικά με την ελιά Καλαμάτας:

« Η εκ νέου καταχώριση της ονομασίας ‘ΚΑΛΑΜΑΤΑ/KALAMATA’ στο μητρώο ποικιλιών, ως συνωνύμου της ποικιλίας ελιάς ‘ΚΑΛΑΜΩΝ/KALAMOΝ’ αποτελούσε μονόδρομο για τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το ΣτΕ, λανθασμένα και πρόχειρα ανέτρεψε την με αρ. 331/20735/7.2.2018 απόφαση του ΥπΑΑΤ, με την οποία δινόταν η δυνατότητα χρήσης του ονόματος «Καλαμάτα» σε όλους τους παραγωγούς της Ελλάδας, και όχι μόνο στους παραγωγούς της Μεσσηνίας.

Να επισημάνω ότι η απόφασή μου ως Υπουργού, η οποία στην πραγματικότητα επαναφέρεται τώρα αυτούσια, θα δώσει το πράσινο φως, όχι μόνο στους 2.500 τόνους της Μεσσηνίας, αλλά και σε 70.000 τόνους παραγωγή στην υπόλοιπη Ελλάδα, στη φετινή περίοδο.

Οφείλω να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι η εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ θα έφερνε σε παγκόσμιο επίπεδο (πλην Ελλάδας) την κυριαρχία του όρου «Καλαμάτα olives», αφού οι ελληνικές ελιές, που μόνο το «ΚΑΛΑΜΩΝ» θα χρησιμοποιούσαν, θα μεταβαπτίζονταν σε «Καλαμάτα olives», όπως γινόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια, μεταφέροντας τις όποιες δυνατότητες υπεραξίας του προϊόντος, σε χέρια τρίτων.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι με την απόφαση του ΣτΕ, θα ωφελούνταν καταρχάς οι εκτός Ε.Ε. τρίτες χώρες, που δε δεσμεύονται για συγκεκριμένη σήμανση στα προϊόντα τους, (όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, οι Αραβικές και άλλες χώρες) και θα χρησιμοποιούσαν τον όρο «Καλαμάτα olives», επειδή έχει συνδεθεί με την ποιοτική υπόσταση.

Επίσης, την ίδια ώρα που οι Έλληνες παραγωγοί και οι εξαγωγείς δεν θα μπορούσαν να κάνουν εξαγωγές με τον όρο «Καλαμάτα olives», γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Τυνησία θα έκαναν χρήση της ονομασίας αυτής.

Βέβαια, ειδικά για την ελιά Καλαμάτας, αν ανατρέξει κανείς στο πρωτόκολλο 3, που αφορά στην προστασία ΠΟΠ προϊόντων, θα διαπιστώσει ότι η μονογραφή για την καταρχήν συμφωνία έγινε τον Οκτώβριο του 2014, από τον τότε προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Σαμαρά, που αποδέχτηκε την πλήρη προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων πλην -το τονίζω, πλην- τριών προϊόντων της Ελλάδας: τη Φέτα, την Ελιά Καλαμάτας και τη Ρετσίνα. Το τελευταίο, δυστυχώς, κυρώθηκε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή, στη συμφωνία με τη Ν. Αφρική, όπου διαπιστώνει κανείς ότι αναφέρεται: για την «ονομασία της ποικιλίας «Καλαμών» και «Καλαμάτα» μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για παρόμοιο προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής όσον αφορά τη φύση του εν λόγω όρου ή την ακριβή καταγωγή του προϊόντος.».

Οπωσδήποτε, μετά την επαναφορά, ουσιαστικά, της απόφασής μου, ως Υπουργού, η οποία λύνει το πρόβλημα με την ελιά Καλαμάτας, αυτό που πρέπει όλους να μας απασχολήσει είναι η ισχυροποίηση του ΠΟΠ Καλαμάτας Μεσσηνίας.».