Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση των αδειών για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα, μέχρι 31 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), θα εκδοθούν οι αλιευτικές άδειες για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα, με βάση το εγκεκριμένο από την Ε. Επιτροπή, διαχειριστικό σχέδιο, για τους τρεις (3) πρώτους μήνες του 2018, ώστε να κλείσει ο πρώτος κύκλος παρακολούθησης του διαχειριστικού σχεδίου.

Αμέσως μετά, και με βάση την επιστημονική τεκμηρίωσης που θα προκύψει από το ΕΠΣΑΔ, θα επανεξεταστεί το διαχειριστικό σχέδιο και ανάλογα με τα επιστημονικά στοιχεία που θα προκύψουν, θα κριθεί εάν χρειάζεται να εφαρμοστούν νέα διαχειριστικά μέτρα ή ακόμα και η κατάργηση του εργαλείου.


Παράταση προληπτικής απαγόρευσης αλιείας για τα συρόμενα εργαλεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μετά από εισήγηση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), και με βάση την τεχνική έκθεση που συνέταξε, για το Σαρωνικό κόλπο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, με απόφασή του, παρατείνει την προληπτική απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία, σε τμήμα του Σαρωνικού Κόλπου, μέχρι τις 31η Μαρτίου 2018, έως ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες που απαιτούνται από το ΕΛΚΕΘΕ.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Πρωτοβουλία της Ελλάδας και πέντε ευρωπαϊκών κρατών για την ταχύτερη κατάργηση της δραστικής ουσίας glyphosate.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε. Αποστόλου, η χώρα μας, συνεπής στην στάση της (αρνητική ψήφος) για μη επέκταση της αδειοδότησης της δραστικής ουσίας glyphosate, συμμετέχει στην πρωτοβουλία κρατών μελών για την εξάλειψη  της δραστικής ουσίας glyphosate στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022,  προτείνοντας μάλιστα και συμπληρωματική τροπολογία.
Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγραφο του κειμένου της πρωτοβουλίας προστέθηκε η φράση που εμπεριέχεται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και στο το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009:  «Εμείς ως κράτη μέλη δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα γεωργικά φάρμακα…..».

Αυτό ήταν εξάλλου και το μήνυμα του Υπουργού προς τους ομολόγους του κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών του Νοεμβρίου, όπου τόνισε την ανάγκη να υπάρχουν μέτρα ουσιώδους σημασίας για την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, όπως για παράδειγμα η συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων.

H σχετική επιστολή των υπουργών των 6 κρατών μελών για το glyphosate προωθήθηκε στις  21/12/2017 προς την Επιτροπή. Εκτός από την Ελλάδα, άλλες χώρες που στηρίζουν την πρωτοβουλία είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Σλοβενία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.

Ο Υπουργός κ. Αποστόλου μετά την υπογραφή της σχετικής επιστολής δήλωσε: «Η έντονη κοινωνική ανησυχία που έχει προκληθεί, δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Πρέπει να καθησυχάσουμε και να προφυλάξουμε τους καταναλωτές πράττοντας ότι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι τα γεωργικά προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι τους είναι ασφαλή. Ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να παράγουν χρησιμοποιώντας ασφαλή σκευάσματα τόσο για την ανθρώπινη υγεία, όσο και για το περιβάλλον. Είναι καθήκον μας να πιέσουμε προς την κατεύθυνση της διαχείρισης κινδύνου, προς το συμφέρον καταναλωτών, παραγωγών και περιβάλλοντος».

Στοιχεία για το θέμα
Η ανανέωση της άδειας της δραστικής ουσίας glyphosate δημιούργησε αρκετή αναστάτωση, αφού σύμφωνα με τα όσα είχε υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπήρξαν επιστημονικοί ή νομικοί λόγοι που να δικαιολογούν την απαγόρευσή της. Παρόλα αυτά, ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ αυτών και πολλών Ελλήνων, διακήρυξε την ανησυχία του ζητώντας την απαγόρευση της δραστικής ουσίας, την αλλαγή στις διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης και τη γενικότερη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. 

Αντίστοιχο ψήφισμα υπέρ της σταδιακής κατάργησης είχε εκδώσει και το ευρωκοινοβούλιο καλώντας σε επανεξέταση του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου. Η διαδικασία της ΕΕ για την αξιολόγηση των κινδύνων τέθηκε υπό αμφισβήτηση με επακόλουθο να γίνει το glyphosate αφορμή για μια γενικότερη συζήτηση για την αδειοδότηση και τη χρήση φυτοφαρμάκων στην ΕΕ. Το θέμα απασχόλησε και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. J.C. Juncker, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «… η διακυβέρνηση με αποχή δεν είναι αποδεκτή επιλογή, προτείνοντας να αλλάξουν οι κανόνες της επιτροπολογίας, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια για τις θέσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί η πολιτική λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους πολίτες μας».

Εξάλλου με πρωτοβουλία του ιδίου του προέδρου Juncker συζητήθηκε το θέμα πολλές φορές στο κολλέγιο των Επιτρόπων, που είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια της πρότασης ανανέωσης από τα 15 στα 5 έτη.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της επιστολής των 6 υπουργών των κ-μ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία στα Αγγλικά, καθώς και το κείμενο στα ελληνικά.


Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Αποστόλου προς αιγοπροβατοτρόφους: Η υπεράσπιση του κλάδου σας απαιτεί και τη δική σας σωστή συνεργατική λειτουργία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑπαντώντας σήμερα στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτας Βράντζα, σχετικά με τις τιμές του πρόβειου γάλακτος και την προστασία της φέτας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: 


«Καταφέραμε μετά από μεγάλη επιμονή στις Βρυξέλες να θεσμοθετήσουμε την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας αρμέγματος του γάλακτος σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Θα γνωρίζει πλέον ο Έλληνας καταναλωτής το ελληνικό γάλα.
Το ζήτημα είναι αν αυτή η υποχρέωση θα βρει τη στήριξη και στην αγορά. Γιατί η απάτη στην αγορά των τροφίμων γενικά, αλλά και της ΦΕΤΑΣ ειδικότερα, είναι καλά οργανωμένη και εδραιωμένη. 

Η επικοινωνία βάσεων και δεδομένων και ανθρώπων είναι ένα από τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παραπλάνησης, ελληνοποιήσεων και απάτης, είτε αυτές σχετίζονται με την εγχώρια αγορά είτε με το ενδοκοινοτικό εμπόριο ή το εμπόριο Τρίτων Χωρών. 

Πάνω από όλα όμως πρέπει να γίνει κατανοητό, ιδιαίτερα από όσους είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την αναγραφή της χώρας αρμέγματος του γάλακτος, ότι θα παρακολουθούμε την υλοποίησή της και αν παραβιάζουν τους όρους, θα είμαστε αυστηροί, όχι μόνο γιατί θα παραπλανούν τους καταναλωτές αλλά και γιατί θα υπονομεύουν τις Γεωγραφικές Ενδείξεις της χώρας μας και μάλιστα τη σημαία της Ε.Ε., τη φέτα. 

Εξίσου σημαντικό όμως είναι το θέμα του αυτοελέγχου της αγοράς.
Ο αυτοέλεγχος όμως προϋποθέτει συνεννόηση. 
Προϋποθέτει εμπιστοσύνη, αποτελεσματική επικοινωνία και χάραξη κοινής στρατηγικής.
Η ίδια η αγορά γνωρίζει αυτό που πολλές φορές ο επίσημος έλεγχος δεν μπορεί να διαπιστώσει. 

Αλλά, τα μηνύματα δεν είναι ευοίωνα, όταν αντιμετωπίζουμε

(1) δύο αντικρουόμενες αιτήσεις αναγνώρισης διεπαγγελματικών οργανώσεων για τη ΦΕΤΑ, τον κυρίαρχο αυτή τη στιγμή θεσμό ,που έπρεπε να έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες, ώστε να έχει χαράξει και υλοποιήσει στρατηγική ανάπτυξης και αυτοκάθαρσης του χώρου και 
(2) εξώδικα στο Υπουργείο επειδή καταβάλουμε προσπάθεια επίτευξης εθνικής συνεννόησης. 

Δεν μπορεί εμείς να δίνουμε μάχες στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών της Ε.Ε. με τις τρίτες χώρες, μέσα σε δύσκολες συνθήκες και προδιαγραμμένες αποφάσεις για την υπεράσπιση της φέτας.
Όπως επίσης δεν μπορεί να διαθέτουμε περισσότερα από 160 εκατ. ευρώ το χρόνο για τη στήριξη των ποιοτικών μας προϊόντων στις διεθνείς αγορές, με σημαία μάλιστα τη φέτα και να υπηρετούμε τη στήριξη του κλάδου με διασπαστικές λειτουργίες.

Γι’ αυτό καλούμε σήμερα από το βήμα της Βουλής, για μια ακόμη φορά, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνική συνεννόηση για τη δημιουργία μίας Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη ΦΕΤΑ. 

Θέλω όμως να απευθύνω μια έκκληση και στους κτηνοτρόφους και ειδικά στους αιγοπροβατοτρόφους. 
Να οργανωθούν. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο.
Ο συνεργατισμός στο χώρο έχει και καλά παραδείγματα. Την ίδια ώρα που οι τιμές του αιγοπρόβειου δείχνουν πτωτική πορεία, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, υπάρχουν οργανώσεις που κρατούν σταθερά υψηλότερες τιμές». Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Συζητήθηκαν σήμερα κατά τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
οι εξής Επίκαιρες Ερωτήσεις:

- Η με αριθμό 643/18-12-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Δράμας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για δυο ακίνητα στο Δήμο Δράμας.- Η με αριθμό 615/11-12-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Σιμορέλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Αναθεώρηση των κριτηρίων επιλογής εκμετάλλευσης για τη δράση 10.01.04, Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».


Β. Αποστόλου: Να μην αγοράζουν οι καταναλωτές τα συγκεκριμένα προϊόντα ως τις 25 Δεκεμβρίου

Από 20 – 25 Δεκεμβρίου δεν πρέπει να καταναλώνονται τα προϊόντα που ανακοινώθηκαν από τον ΕΦΕΤ τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.Πρόσθεσε ότι πρόκειται για το τρίτο επεισόδιο που έχουμε από το 2013 για μόλυνση προϊόντων ενώ άμεση ήταν η ενημέρωση των καταναλωτών. "Δεν έχουν φτάσει στους καταναλωτές τα συγκεκριμένα προϊόντα" διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ωστόσο για προληπτικούς λόγους δεν πρέπει να καταναλώνονται.

Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την αστυνομία, αλλά πρωτίστως πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτές πρόσθεσε το πρωί μιλώντας στο ΣΚΑΙ.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ΕΦΕΤ επισημαίνεται ό,τι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να προμηθευτούν τα παρακάτω προϊόντα, ανεξαρτήτως παρτίδας, για το χρονικό διάστημα, από 20 έως 25 Δεκεμβρίου 2017:

Μεμονωμένες συσκευασίες “COCA-COLA” σε πλαστική συσκευασία PET του 1,5 λίτρου.
Μεμονωμένες συσκευασίες “COCA-COLA LIGHT” σε πλαστική συσκευασία PET του 1,5 λίτρου.
Συσκευασίες “Παριζάκι Υφαντής” των 500γρ. και των 350γρ.
Φρέσκο Γάλα Πλήρες “ΔΕΛΤΑ” του 1 λίτρου σε χάρτινη συσκευασία μπλε χρώματος.

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Β. Αποστόλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: 234,1 εκατ. ευρώ σε 335.000 δικαιούχους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.Σε 234,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2017, που αναμένεται να πληρωθεί μέχρι αύριο, Τετάρτη, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου. Το ποσό θα το μοιραστούν περίπου 335.000 δικαιούχοι και όπως τονίζει ο κ. Αποστόλου «ο αριθμός των δικαιούχων έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Ο υπουργός επισήμανε πως «πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση που δίνεται για την υποστήριξη των παραγωγών που μοχθούν στην ορεινή Ελλάδα» και συμπλήρωσε ότι «το ΥΠΑΑΤ αποδεικνύει έμπρακτα και με συνέπεια τη στήριξή του στους παραγωγούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις βελτίωσης του εισοδήματός τους, της διατήρησης της αγροτικής δραστηριότητας αλλά και της συνοχής του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας».


Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

Σύσκεψη για τους ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σύσκεψη εργασίας είχε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, με συμμετοχή στελεχών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), των Υπηρεσιών του Υπουργείου και του ΕΦΕΤ, σχετικά με τους συνεχιζόμενους ελέγχους στο Σαρωνικό. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι έλεγχοι σε όλα τα δείγματα νερού και ιζήματος που αναλύθηκαν επιβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται πρόβλημα ρύπανσης.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της αλιείας, συνεχίζεται η απαγόρευση που έχει επιβληθεί για τα συρόμενα εργαλεία και για προληπτικούς λόγους επεκτείνεται και στην παράκτια αλιεία για συγκεκριμένη περιοχή στην οποία, ούτως ή άλλως δεν ασκείται σήμερα αλιευτική δραστηριότητα, είτε επειδή ήδη απαγορεύεται, είτε επειδή οι ίδιοι οι αλιείς απέχουν.

Οι έλεγχοι των υπηρεσιών του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων φορέων συνεχίζονται εντατικά με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και του ίδιου του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ ο Βαγγέλης Αποστόλου Επίσκεψη στην συνεταιριστική ΕΒΟΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ για την πορεία εφαρμογής σημαντικών δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την ομιλία του στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αγριά Βόλου. 

Ο Υπουργός υπογράμμισε πως το έτος 2017 παρά τη δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα, επιτεύχθηκαν, με συνέπεια και εντατικές προσπάθειες, οι βασικοί στόχοι που αφορούν αφενός στην ενεργοποίηση των σημαντικότερων σε χρηματοδοτική βαρύτητα μέτρων του ΠΑΑ με έμφαση στις επενδυτικές δράσεις και αφετέρου στη συνέχιση και βελτίωση του ρυθμού πληρωμών και απορρόφησης των πόρων, με στόχο την τόνωση της αγροτικής οικονομίας και των αγροτικών περιοχών. 

"Οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά, το 2018, πρέπει να είναι εξίσου φιλόδοξοι. Να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην ενεργοποίηση των μέτρων (συμβουλευτική υποστήριξη παραγωγών, δομές συνεργασίας- συμπράξεις καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, ανάδειξη ποιότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων κ.ά), που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών, δομές που απουσιάζουν από τον πρωτογενή τομέα και που έχουμε ήδη προετοιμάσει εντατικά το προηγούμενο διάστημα μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση, καθώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν για να στηρίξουν την διαρθρωτική ανασυγκρότηση του τομέα|τόνισε" ο κ. Αποστόλου, ανακοινώνοντας παράλληλα από το βήμα της Συνεδρίασης την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ, καθώς και του μέτρου για τις Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών. 

Ο Υπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια τη συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου. Ο κ. Αποστόλου ξεναγήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της μονάδας και συμμετείχε σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και παραγωγών μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, όπου αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις και τις ενέργειες του ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη ρύθμιση για τις βοσκήσιμες γαίες, με την οποία αντιμετωπίστηκαν βασικά ζητήματα της κτηνοτροφίας, στην αλλαγή του ορισμού του βοσκότοπου σε επίπεδο Ε.Ε. εντάσσοντας επιπλέον 8 εκατ. στρ. επιλέξιμων εκτάσεων, στην αειφορική διαχείριση μέσω των διαχειριστικών σχεδίων που συντάσσονται αυτή την περίοδο, στην στήριξη της ζωικής παραγωγής με τη διεύρυνση των συνδεδεμένων ενισχύσεων από τα 63 εκατ. στα 124, στη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων και στη διαφάνεια στην αγορά του γάλακτος και του κρέατος με τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας άμελξης του γάλακτος και προέλευσης του κρέατος κ.ά. 

Σε δήλωσή του ο κ. Αποστόλου ανέφερε τα εξής: «Ήθελα να συνδέσω την παρουσία μου στη Μαγνησία με την επίσκεψη σε μια πολύ σημαντική συνεταιριστική επιχείρηση που είναι η ΕΒΟΛ. Η ΕΒΟΛ στηρίζει πράγματι τους κτηνοτρόφους διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την τιμή απορρόφησης του γάλακτος, δουλεύει αποκλειστικά με ελληνικό γάλα και παράγει πραγματικά ποιοτικά προϊόντα. Είναι ένα παράδειγμα υγιούς συνεταιριστικής δραστηριότητας και αξίζει τη στήριξή μας». 


Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Αγριά Βόλου 


«Κυρίες και Κύριοι, 
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα εδώ στο Βόλο και τη Περιφέρεια Θεσσαλίας τις εργασίες της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και να βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους εσάς, που με το θεσμικό σας ρόλο συμμετέχετε και συμβάλλετε στην εξυπηρέτηση των στόχων του και την επιτυχή εφαρμογή του. 

Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε την μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής του και να θέσουμε τον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά. Ασφαλώς και δεν ήταν λίγα αυτά που πετύχαμε αν αναλογιστεί κανείς τις δύσκολες πραγματικά οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια και που αναπόφευκτα καθόριζαν το περιβάλλον που όλοι μας λειτουργήσαμε και που φυσικά επηρέασαν και την υλοποίηση του νέου Προγράμματος.

Δύο στόχους είχαμε το 2017, την ενεργοποίηση των σημαντικότερων σε χρηματοδοτική βαρύτητα μέτρων του ΠΑΑ με έμφαση στις επενδυτικές δράσεις και τη συνέχιση και βελτίωση του ρυθμού πληρωμών και απορρόφησης των πόρων με στόχο την τόνωση της αγροτικής οικονομίας και των αγροτικών περιοχών στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. 


Σταθήκαμε συνεπείς, καθώς μέσα από τις εντατικές προσπάθειες όλων μας, καταφέραμε να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του νέου ΠΑΑ και μάλιστα πιο σύντομα από κάθε άλλη προγραμματική περίοδο, σημαντικών μέτρων, όπως αυτό που είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι προκηρύσσουμε σήμερα: 

Τα σχέδια βελτίωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ και έχει κατανεμηθεί στις Περιφέρειες, με βάση αντικειμενικούς δείκτες σε συνεργασία και διαβούλευση μαζί τους. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς μέχρι 80%, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 75% και στα συνεργατικά σχήματα μέχρι και 85%. Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. 

Ακόμη, δόθηκε η δυνατότητα και στις Περιφέρειες να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες στους τομείς που εκείνες επιθυμούν. 
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Έτσι δίνεται επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν κατάλληλα οι υποψήφιοι δικαιούχοι αλλά και η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών να είναι από το Δεκέμβρη του 2017. 

Οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά, το 2018, πρέπει να είναι εξίσου φιλόδοξοι. 
Να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας, όπως είπα και στην ομιλία μου για τον προϋπολογισμό στη Βουλή στην ενεργοποίηση των μέτρων, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών, δομές που απουσιάζουν από τον πρωτογενή τομέα και που έχουμε ήδη προετοιμάσει εντατικά το προηγούμενο διάστημα μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση, καθώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν για να στηρίξουν την διαρθρωτική ανασυγκρότηση του τομέα.
Και αναφέρομαι στις δομές για τη τεχνική και επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και κατ΄ επέκταση η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα σε τομείς όπως της γεωργίας ακριβείας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της βιοοικονομίας, κλπ., αλλά και η αξιοποίηση του επιστημονικού και γεωτεχνικού μας δυναμικού που υποαπασχολείται ή εξαναγκάζεται σε φυγή στο εξωτερικό. 

Αναφέρομαι επίσης στις δομές Συνεργασίας για τη μεταφορά γνώσης και τη προώθηση της καινοτομίας στο πρωτογενή τομέα, μέσω της δημιουργίας συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας με στόχο την αναζήτηση νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, θα συνεισφέρουν στην σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στο πρωτογενή τομέα και θα βελτιώσουν τη θέση και το εισόδημα των παραγωγών στη αλυσίδα αξίας. 

Επιπρόσθετα, μέσω των συμπράξεων αυτών μπορούν να αναζητηθούν νέοι τρόποι σύνδεσης της γεωργικής παραγωγής με τη πλούσια φυσική, πολιτιστική και αγροτική παράδοση και κληρονομιά των αγροτικών περιοχών καθώς και του σημαντικού τουριστικού δυναμικού της χώρας. 

Επίσης, η ανάδειξη της Ποιότητας και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγροδιατροφικών προϊόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής μας, και τη νέα χρονιά θα ενεργοποιήσουμε το μέτρο για την ενίσχυση της ποιότητας και εξωστρέφειας των γεωργικών προϊόντων, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η πιστοποίηση των παραγωγών για την εξασφάλιση ποιοτικών σημάτων για τα προϊόντα τους καθώς και η προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων από συνεργατικά σχήματα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών. 

Διανύσαμε τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του ΠΑΑ, στα οποία πορευτήκαμε με συνέπεια και οδηγό μας την πίστη μας ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας και οι αγροτικές μας περιοχές αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον. 
Ήδη όλα δείχνουν ότι η χώρα μας το 2018 βγαίνει από τη κρίση. Στην πορεία αυτή η συμβολή μας θα είναι ουσιαστική, όχι μόνο γιατί ο αγροτικός χώρος έχει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να πρωταγωνιστήσει, ούτε γιατί έχουμε τους πολύτιμους πόρους του ΠΑΑ, που ασφαλώς τους χρειαζόμαστε, αλλά και γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ελλήνων αγροτών. 
Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τον Πρόεδρο της Επιτροπής, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ο καθένας από τη θέση του, συνδράμετε ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας καθώς και καλή και δημιουργική χρονιά». 


Προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα οΥπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου από το βήμα της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που πραγματοποιείται στην Αγριά Βόλου.
Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός με τα σχέδια βελτίωσης θα ενισχυθούν σημαντικές επενδύσεις στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα., με έμφαση στους νέους γεωργούς και με προτεραιότητα τους κλάδους της κτηνοτροφίας και ιδίως της  αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών,  των  θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και των ανθεκτικών καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.
Ακολουθεί η τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης:
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο δράσεις ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Έτσι δίνεται επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν κατάλληλα οι υποψήφιοι δικαιούχοι αλλά και η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών να είναι από το Δεκέμβρη του 2017.
Δικαιούχοι μπορεί να είναι συνεργατικά σχήματα, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.  Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συνεργατικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.
Ο προϋπολογισμός των 316 εκατ. ευρώ  της προκήρυξης έχει κατανεμηθεί με την εκχώρηση στις Περιφέρειες, με βάση αντικειμενικούς δείκτες σε συνεργασία και διαβούλευση μαζί τους.
Ο προϋπολογισμός για τα ατομικά σχέδια βελτίωσης μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με βάση την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργατικά σχήματα αντίστοιχα μέχρι 1 εκατ. ευρώ.
Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς μέχρι 80%, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 75%  και στα συνεργατικά σχήματα μέχρι και 85%. (Αυτά είναι τα μέγιστα ποσοστά που αφορούν στα νησιά Αιγαίου. Για την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι χαμηλότερα λόγω Κανονισμού)
Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία). Ακόμη, δόθηκε η δυνατότητα και στις Περιφέρειες να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες στους τομείς που εκείνες επιθυμούν. Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά  δυνατότητες της εκμετάλλευσης. 
Με τα σχέδια βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες. Ακόμη, οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης».


Πρόσκληση για τα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης)

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ.
Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά πρόσωπα αγροτών, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που είναι  ενεργοί γεωργοί. Για το 4.1.1, οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά δράση και κατηγορία δικαιούχου έχει ως εξής:


Στη δράση 4.1.1 το 25% του ποσού θα κατευθυνθεί για την ένταξη προτάσεων που θα υποβληθούν από συλλογικά σχήματα αγροτών. Για τη δράση 4.1.3 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50%.
Ποσά και Ένταση Ενίσχυσης:
Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού


Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1 εκ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης: 

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία υποψηφίου και τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας είναι η εξής:


Επιλέξιμες Επενδύσεις:


Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Ομιλία Υπουργού Β.Αποστόλου για τον Προϋπολογισμό 2018

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου στη Βουλή στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018"Θέλω, κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, να καταθέσω τα Πρακτικά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο ανασυγκρότησης στρατηγικής στον αγροτικό χώρο προς χρήση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Απλά θα τους πω ότι ξεκινώντας ο εισηγητής τους ανέφερε ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο κείμενο που προσεγγίζει την πραγματικότητα στην ελληνική γεωργία με αληθινά δεδομένα. Τελείωσε, κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι θεωρούμε ότι αυτά που περιγράφονται στο σχέδιο είναι υλοποιήσιμα και εφικτά, παρ’ όλες τις δυσκολίες που ζούμε όλοι, και ως πολίτες και γενικότερα οι αγρότες. Οπότε πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτή η τακτική συνεργασία μέσα στην Επιτροπή. Αυτά, για να απαντήσω και με τα Πρακτικά της Επιτροπής στον κ. Βαρβιτσιώτη.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, οι πόροι του αγροτικού χώρου προέρχονται από τέσσερις βασικές πηγές: την αξία της παραγωγής, τις ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τις επιδοτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως, σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κρατικές ενισχύσεις, τύπου ΠΣΕΑ και de minimis.

Ας δούμε, λοιπόν, τι κάναμε εμείς και τι σχεδιάζουμε για όλα αυτά. Κατ’ αρχάς, προστατεύσαμε το αγροτικό εισόδημα με τη θέσπιση του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Μιλούσατε, αγαπητοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, για φορολογική λαίλαπα. Τι δείχνουν τα στοιχεία; Τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής της φορολογικής ρύθμισης, δηλαδή για το 2016, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες αγρότες, με βάση αυτά που δήλωσαν, πλήρωσαν φόρο 70 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ, αν ίσχυε ο δικός σας νόμος, ο νόμος της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ο ν. 4172/2013, που προέβλεπε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 13 %, θα πλήρωναν 173 εκατομμύρια, δηλαδή υπερδιπλάσια. Αν δεν γινόταν δεκτή η απαίτηση των Θεσμών για φορολόγηση με 26%, θα έφτανε στα 346 εκατομμύρια, δηλαδή πενταπλάσια. 

Άρα, από αυτά τα χειρότερα εμείς προστατεύσαμε τους αγρότες. Μη λέτε άλλα ψέματα. Άκουσα ομιλητές να αναδεικνύουν θέμα ΕΝΦΙΑ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Γιατί το αναδεικνύετε; Όντως έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με τη φορολόγηση των συνεργαζόμενων αγροτών και είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε υποσχεθεί ότι με την πρώτη δυνατότητα θα το αντιμετωπίσουμε.
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, για μια ακόμα φορά πρέπει να γίνει κατανοητό, ιδιαίτερα από τους αγρότες, ότι θεσπίστηκε για λογαριασμό τους εθνική σύνταξη, όταν όλοι ξέρουμε ότι αυτό το βοήθημα, η σύνταξη που έπαιρναν, έβαινε προς μηδενισμό και όταν ξέρουν, τώρα πλέον, ότι το ασφάλιστρο που πληρώνουν θα λειτουργεί επιπλέον ανταποδοτικά από την εθνική σύνταξη.

Επίσης, τι κάναμε για τις ενισχύσεις; Εξασφαλίσαμε την ομαλή καταβολή τους νοικοκυρεύοντας όλες τις παλιές εκκρεμότητες ακόμα και από το 2018. Έχουν πληρωθεί για το 2017 μέχρι σήμερα περί το 1,6 δισεκατομμύρια και μέχρι το τέλος του χρόνου θα πληρωθούν ακόμη 1,2 δισεκατομμύρια.
Αν δε προσθέσουμε και το κοινωνικό μέρισμα που αντιστοιχεί στον αγροτικό κόσμο, τότε συνολικά για το 2017 θα ξεπεράσουμε τα 3 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι μια πραγματικότητα. 
Επίσης, να μην αγνοείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι στα τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας δεν είχαμε ούτε 1 ευρώ πρόστιμο και καταλογισμούς, όταν το ξέρετε ότι βρήκαμε 3 δισεκατομμύρια μπροστά μας από τις δικές σας κακοδιαχειρίσεις. 

Έρχομαι στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έγκρισή του αποτιμούμε θετικά την εφαρμογή του. Με βάση την άριστη συνεργασία που έχουμε ιδιαίτερα με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην οποία έχουμε εκχωρήσει το 37,4% των πόρων, προγραμματίζουμε και την επόμενη χρονιά. Καταφέραμε το 2017 να ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος του. 
Συνολικά οι νέες προκηρύξεις και τα συνεχιζόμενα έργα έχουν δεσμεύσει το 62% των πόρων και ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις πληρωμές στο τέλος του χρόνου να φτάνουν στα 1,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, σε μόλις δύο έτη η απορρόφηση έχει αγγίξει το 25% και, μαζί με την προκαταβολή που έχει εισρεύσει στη χώρα, φτάνει στο 29%
 
Οι στόχοι μας για το 2018 είναι εξίσου φιλόδοξοι. Θα σταθώ μόνο στην ενεργοποίηση των μέτρων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών. Και αναφέρομαι στις δομές για την τεχνική και επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη από γεωτεχνικούς και άλλους επιστήμονες του χώρου, στις δομές συνεργασίας για τη μεταφορά γνώσης και την προώθηση της καινοτομίας μέσω της δημιουργίας συμπράξεων και στην ανάδειξη της ποιότητας των αγροτοδιατροφικών μας προϊόντων.  Οι πόροι που θα διατεθούν για αυτές τις παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Στο Υπουργείο έχουμε ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια για να αρθούν οι αγκυλώσεις και τα κακώς κείμενα στην αλιεία. Το βασικότερο εργαλείο μας σε αυτή τη διαδρομή είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας ύψους 389 εκατομμυρίων ευρώ, που με την εθνική συνεισφορά θα ξεπεράσει τα 523 εκατομμύρια ευρώ.

Στους στόχους μας περιλαμβάνεται επίσης και η ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη στήριξη της ιδίας συμμετοχής, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Γι’ αυτό και είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία εκπονεί την προβλεπόμενη από τον κανονισμό σχετική μελέτη διάγνωσης των χρηματοδοτικών αναγκών και επιλογής κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε μέσα στο 2018 να οδηγηθούμε στη σύσταση του αντίστοιχου ταμείου στήριξης των επενδύσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην ιδία κατεύθυνση κινούνται και οι ριζοσπαστικές αλλαγές και οι αναγκαίοι εκσυγχρονισμοί που επιχειρήσαμε, όπως η ρύθμιση για τις βοσκήσιμες γαίες, με την οποία αντιμετωπίσαμε δύο βασικά ζητήματα της κτηνοτροφίας: Πρώτον, την επιλεξιμότητα για τις ενισχύσεις της, ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ, με την αλλαγή του ορισμού του βοσκότοπου που πετύχαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσοντας επιπλέον 8 εκατομμύρια στρέμματα επιλέξιμων εκτάσεων. Και δεύτερον, την αειφορική διαχείριση, μέσω των διαχειριστικών σχεδίων που συντάσσονται αυτή την περίοδο, 60 εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικών εκτάσεων που σήμερα βόσκονται.

Η θεσμοθέτηση της Κάρτας του Αγρότη, η οποία βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στο τραπεζικό σύστημα. Όλα δείχνουν ότι εξασφαλίσαμε μια χαμηλότοκη χρηματοδότηση στους αγρότες δικαιούχους βασικής ενίσχυσης. Σχεδιάζουμε την επέκτασή της το 2018 και στο «πρασίνισμα». Προχωρήσαμε στην υπηρέτηση των στρατηγικών μας επιλογών στη ζωική παραγωγή με τη διεύρυνση των συνδεδεμένων ενισχύσεων από τα 63 εκατομμύρια στα 124 εκατομμύρια. Υπερδιπλασιάσαμε δηλαδή τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Θεσπίσαμε το εργόσημο στην αγροτική οικονομία και, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα το επεκτείνουμε και στους μετακλητούς εργάτες που εισέρχονται στη χώρα μας με σκοπό την εποχική εργασία.
Το σχέδιό μας για την ανάπτυξη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών βρίσκει ήδη μεγάλη ανταπόκριση. Ξεκινήσαμε με την εφαρμογή του από την Κοζάνη, παραχωρώντας στους νέους αγρότες της περιοχής Εορδαίας χίλια στρέμματα. 
Τον Φεβρουάριο δε του 2018 θα ξεκινήσει τη λειτουργία της και η Τράπεζα Εγχώριου Γενετικού Υλικού στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.
Βάλαμε ξεκάθαρους κανόνες και διαφάνεια στην αγορά του γάλακτος και του κρέατος, θεσμοθετώντας την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας άρμεξης του γάλακτος και προέλευσης του κρέατος. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση στήριξης στον κλάδο της κτηνοτροφίας. 

Όπως, επίσης, θεσμοθετήσαμε με αυστηρές κυρώσεις την υποχρεωτική πληρωμή μέχρι εξήντα ημέρες στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών προϊόντων, ώστε να πάψει ο Έλληνας αγρότης να είναι ο βασικός πιστωτής του χονδρεμπορίου και των πολυκαταστημάτων. Τέρμα στο ότι πουλάμε προϊόντα λήξης επτά ημερών και πληρωνόμαστε με επιταγές επτά και δέκα μηνών. 

Προχωράμε στις αρχές του 2018 στην έναρξη λειτουργίας του ΟΔΙΑΓΕ, που θα αξιοποιεί τη δημόσια αγροτική περιουσία, σχεδιασμένα, με προτεραιότητα σε νέους, άνεργους και συλλογικούς φορείς. Ετοιμάζουμε παράλληλα και ρύθμιση για τη σωτηρία και απόδοση στην αγροτική δραστηριότητα, μέσω του ΟΔΙΑΓΕ, της αγροτικής περιουσίας των συνεταιρισμών που έχουν αδρανήσει ή οδηγούνται σε εκκαθάριση. Πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε τη συγκεκριμένη αγροτική περιουσία.

Με το νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς υπήρξε ανταπόκριση σε μεγάλο βαθμό. Ένα πλήθος υγιών συλλογικοτήτων (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ) μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν προς κάθε παραγωγική, μεταποιητική ή εμπορική κατεύθυνση.

Δυο λόγια, αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, διότι ήδη έχει ξεκινήσει μία δημόσια διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως ξεκίνησε ήδη και στη χώρα μας η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευσή της.
Σήμερα μπορούμε να πούμε με μια σχετική βεβαιότητα, παρά τις ενδεχόμενες αντιδράσεις, πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις παρέμβασης στην πορεία της σύγκλισης, στην κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά την μετά το 2020 Κοινή Αγροτική Πολιτική, όλες οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανοιχτές και η συμμετοχή μας στη συζήτηση αυτή είναι ουσιαστική.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε είναι όχι μόνο η διασφάλιση επαρκών πόρων, αλλά και η ισορροπία μεταξύ των πόρων και των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν τόσο η Κοινή Αγροτική Πολιτική όσο και οι γεωργοί μας.

Γι’ αυτό απαιτείται να προσεγγίσουμε το μέλλον με όρους όχι μόνο οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που αφορά το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κλείνω υπενθυμίζοντάς σας τη συναίνεση που είχαμε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, η οποία ιδιαίτερα στα θέματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της αναθεώρησης μετά το 2020, θα είναι πράγματι σημαντική εάν την υιοθετήσουμε. 
Σας ευχαριστώ. "


Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών: Να δούμε με κοινωνικούς όρους το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
                                                                Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με την παρέμβασή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών για την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με «το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» που παρουσιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου, σημείωσε τα εξής:

«Η Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, δεν υποστήριξε τις μεγάλες αλλαγές για την ΚΑΠ μετά το 2020. Ωστόσο, η Ανακοίνωση προχωρά σε μεγάλες τομές, που ξεκινούν από το ίδιο το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της. Δίνεται  μια σαφής εικόνα των κατευθύνσεων της Επιτροπής, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να συνεκτιμηθούν  με τις κατευθύνσεις για το μέλλον των οικονομικών της Ε. Ένωσης, μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πράγματι, η Ανακοίνωση καλύπτει βασικά ζητήματα και προκλήσεις για την περίοδο μετά το 2020, αλλά το βασικότερο για μας είναι ότι είμαστε βαθύτατα προβληματισμένοι και ανήσυχοι για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020.
Για μας, η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο τα στρατηγικά ζητήματα για το μέλλον της ΚΑΠ αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή προσεγγίζει την αντιμετώπισή τους.
Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της ΚΑΠ, με μεγαλύτερη ευθύνη και λογοδοσία των κρατών-μελών, μια πολιτική σχεδιασμένη στη βάση μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη θα διαμορφώνουν ένα στρατηγικό σχέδιο, που θα περιλαμβάνει τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο πυλώνα. Σωστά μέχρι εδώ. Το ερώτημα όμως που μπαίνει είναι γιατί το σχέδιο αυτό να εγκρίνεται προηγουμένως από την Επιτροπή. Η εμπειρία που αποκτήθηκε μέχρι σήμερα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης,  δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε τις ανησυχίες μας (πχ. μεγάλες καθυστερήσεις έγκρισης, πλήθος παρατηρήσεων, εκθέσεις, πληθώρα δεικτών κλπ).
Σωστές οι διαπιστώσεις της Επιτροπής για την προσέλκυση νέων αγροτών, για τη σύνδεση της έρευνας με το χωράφι, την καινοτομία, τη συνεκτική προσέγγιση της διαχείρισης κρίσεων, όπως επίσης, ότι η ΚΑΠ πρέπει να διασφαλίζει τρόφιμα με ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία, όπως η βιολογική γεωργία και τα προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις. Ωστόσο, για τις γεωγραφικές ενδείξεις, αυτό θα μείνει κενό γράμμα, εάν δεν επιτύχουμε πλήρως την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων εντός και εκτός Ε. Ένωσης
Ο προϋπολογισμός της Ε. Ένωσης είναι το μέσον για να επιτύχουμε τις πολιτικές και τους στόχους μας. Είμαστε μάρτυρες των πιέσεων που ασκούνται στον κοινοτικό προϋπολογισμό από τις νέες προκλήσεις, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, το μεταναστευτικό. Συνακόλουθα, πιέζονται και τα  περιθώρια του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι γεωργοί μας και  η ΚΑΠ καλούνται να επωμιστούν ολοένα και μεγαλύτερες φιλοδοξίες και επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για κάποιο βαθμό συγχρηματοδότησης της ΚΑΠ. Μια τέτοια κατεύθυνση, σε  συνδυασμό με τον διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης των κ-μ και την παρατεταμένη οικονομική κρίση ορισμένων άλλων, επιβεβαιώνουν το φόβο μας για επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και τη δημιουργία μεγάλων ανισοτήτων  μεταξύ των κ-μ.
Κατά την εκτίμησή μας, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΚΑΠ είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε το μέλλον. Δεν αρκούν μόνο διαφορετικοί σχεδιασμοί, συγκεκριμένοι στόχοι και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πρέπει να  διασφαλίσουμε επαρκείς πόρους για την ΚΑΠ αλλά και ισορροπία μεταξύ των πόρων και των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν η ΚΑΠ και οι γεωργοί μας.
Απαιτείται να προσεγγίσουμε το μέλλον με όρους όχι μόνο οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που αφορά το ίδιο το μέλλον της ΕΕ.»  


Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

5ο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου  2017


Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Βαγγέλη Αποστόλου 


"Η μέχρι σήμερα διαδικασία των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων πιστεύω ότι έχει εμπεδώσει και στην πράξη την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για ουσιαστική συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 
Εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την εκφράσαμε με αποκέντρωση περισσότερων αρμοδιοτήτων (είμαστε ανοιχτοί και για άλλες ), αλλά και με την εκχώρηση πόρων, όπως το 37,4% του ΠΑΑ 2014-20. 
Οι πρωτοβουλίες μας αυτές εδράζονται σε δύο βασικές επιλογές, στην πεποίθησή μας ότι πρέπει να εμπιστευθούμε τις Περιφέρειες στην υλοποίηση πολιτικών που τις αφορούν άμεσα και στην αντίληψή μας ότι το Υπουργείο πρέπει να έχει ένα πιο επιτελικό και εποπτικό ρόλο στην εφαρμογή των Προγραμμάτων. 

Με τις επιλογές αυτές προσδοκούμε να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο, ενιαίο και αποτελεσματικό μηχανισμό, μέσω του οποίου, Υπουργείο και Περιφέρειες θα συνεργάζονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη, με στόχο το συγκέρασμα των χωρικών στρατηγικών προτεραιοτήτων των Περιφερειών με τις εθνικές στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου. 
Η μέχρι σήμερα πρόοδος του ΠΑΑ δίνει ενθαρρυντικά μηνύματα ότι η συνεργασία μας αποδίδει καρπούς. 
Θα σας πρότεινα μάλιστα να εξετάσετε κι εσείς τη δυνατότητα σύστασης διακριτής υπηρεσιακής μονάδας με στόχο τη κάλυψη της ανάγκης εξειδικευμένης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του νέου, αλλά και των επόμενων ΠΑΑ. 
Σας έχουν εκχωρηθεί μέτρα με μεγάλη χρηματοδοτική βαρύτητα που είναι και επενδυτικά και συγκεκριμένα οι Νέοι Γεωργοί, τα Σχέδια Βελτίωσης, η Μεταποίηση για επενδύσεις έως 600χιλ € και το LEADER. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία καθώς επιδίωξή μας είναι η ανάπτυξη να γίνει με όρους που οι ίδιες οι Περιφέρειες θέτουν στη βάση του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού. 

Στα μέτρα αυτά δώσαμε κι εμείς ως Υπουργείο προτεραιότητα τα δύο πρώτα χρόνια από την έγκριση του νέου ΠΑΑ. 
Ειδικότερα και μέχρι σήμερα ολοκληρώσαμε όλες τις απαιτούμενες θεσμικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν την διαχείριση και εφαρμογή των μέτρων αυτών, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες. 
Εκδόθηκε η πρόσκληση των Νέων Γεωργών, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, με όλο το διαθέσιμο προϋπολογισμό του μέτρου ύψους 241 εκ. €, καθώς διαγνώσαμε έγκαιρα το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε. 
Εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση 10.000 υποψήφιοι στους οποίους και καταβλήθηκε ήδη η α΄ δόση ενίσχυσης.

Με την οριστικοποίηση των ενστάσεων θα υπερδεσμευτούν επιπλέον πόροι ύψους 24,1 εκ. € για την κάλυψη των επιλαχόντων υποψηφίων, ενώ ταυτόχρονα προδημοσιεύτηκε και η 2η πρόσκληση του μέτρου για όσες από τις Περιφέρειες δεν κάλυψαν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρώτης πρόσκλησης. Στόχος μας είναι ένα μεγάλο μέρος των επιλαχόντων να καλυφθούν.

Ταυτόχρονα, προκηρύξαμε και το μέτρο της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών με 10,2 εκ. € δημόσια δαπάνη. 
Έγινε η προδημοσίευση του μέτρου των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ η προκήρυξη θα γίνει εντός των ημερών με πόρους της τάξης των 315 εκ. €, καθώς υπογράφηκε πρόσφατα η σχετική απόφαση εφαρμογής, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε αμέσως μετά την έγκριση των νέων γεωργών, για να ενταχθούν κι αυτοί. 
Πραγματοποιήθηκε επίσης και η κοινή πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου LEADER, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με δημόσια δαπάνη 322 εκ. και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας με 54 εκ. 
Συνολικά εγκρίθηκαν 31 πολυταμειακά τοπικά προγράμματα και 18 μονοταμειακά και κατανεμήθηκαν 360,6 εκ. €, ενώ σε δεύτερη φάση θα κατανεμηθούν επιπλέον αδιάθετοι πόροι στη βάση της αποτελεσματικότητας της πορείας υλοποίησης από τις ΟΤΔ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2017 εκδόθηκε και 2η πρόσκληση για την υποβολή τοπικών προγραμμάτων σε περιοχές που δεν καλύφθηκαν από την πρώτη πρόσκληση και ήδη εγκρίθηκαν τρία επιπλέον νέα τοπικά προγράμματα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κρήτη με αποτέλεσμα τη χωρική κάλυψη του συνόλου ουσιαστικά των αγροτικών περιοχών της χώρας από τα προγράμματα LEADER.
Επίσης, ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο και προκηρύχθηκε το μέτρο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για επενδύσεις άνω των 600 χιλ. € με δημόσια δαπάνη 150 εκ. €, και σύντομα θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις και για επενδυτικά σχέδια μεταποίησης κάτω των 600 χιλ. € από τις Περιφέρειες και τα τοπικά προγράμματα LEADER,τα οποία σας έχουν εκχωρηθεί με διαθέσιμους πόρους που θα ξεπερνούν τα 100 εκ. €, όταν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ο προϋπολογισμός για αντίστοιχες επενδύσεις δεν ξεπέρασε τα 40 εκ. €. 
Κι εδώ θέλω να επισημάνω ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος με κατασπατάληση πόρων σε πλατείες, αναπλάσεις ή αγροτουριστικά καταλύματα που μόνο τουριστικά δεν αξιοποιήθηκαν. 

Με τα μέχρι σήμερα μέτρα, που έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, ουσιαστικά έχει ενεργοποιηθεί και δεσμευτεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εκχωρούμενων πόρων, της τάξης του 80%, ενώ με την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων που αφορούν στα νερά, θα δοθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης και των αντίστοιχων μέτρων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν εκχωρηθεί, όπως των εγγειοβελτιωτικών έργων έως 2,2 εκ. € και των ιδιωτικών επενδύσεων άρδευσης μέσα από τα Σχέδια Βελτίωσης. 

Βέβαια μη ξεχνάμε ότι παράλληλα με τα μέτρα του ΠΑΑ που έχουν εκχωρηθεί και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν ήδη προκηρυχθεί και άλλα μέτρα. 
Συνολικά, οι προκηρύξεις και τα συνεχιζόμενα έργα, ιδιωτικά και δημόσια σε όλη τη χώρα, έχουν δεσμεύσει ήδη το 62% των πόρων του ΠΑΑ και ανέρχονται σε περισσότερα από 3,5 δις ευρώ σε μόλις δύο χρόνια εφαρμογής του.

Θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι για όλες τις υποχρεώσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εξασφαλίσαμε τη μεταφορά και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων καθώς και την πληρωμή των δικαιούχων παραγωγών στη νέα προγραμματική περίοδο, χωρίς να επιβαρύνουμε με ούτε 1 ευρώ τους εθνικούς πόρους, εξοφλώντας υποχρεώσεις προς τους παραγωγούς που εκκρεμούσαν για πολλά έτη. 
Συνολικά, οι πληρωμές του νέου ΠΑΑ μέχρι σήμερα ξεπερνούν το 1 δις €, ενώ μέχρι τέλος του έτους θα φτάσουν τα 1,4 δις €, δηλαδή σε μόλις δύο έτη εφαρμογής του νέου ΠΑΑ η απορρόφηση αναμένεται να φτάσει το 25% των πόρων του Προγράμματος και μαζί με τη προκαταβολή που έχει εισρεύσει στη χώρα το 29%. 

Πάρα ταύτα, η πρόοδος που καταγράφεται μέχρι σήμερα ως απόρροια της αποτελεσματικής συνεργασίας μας με τις Περιφέρειες είναι μια υπόθεση που απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, σωστό προγραμματισμό και προσήλωση στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. 

Στην προσπάθεια αυτή κανείς δεν αρνείται ότι θα χρειαστεί η ανάλωση πολύτιμων δυνάμεων και πόρων, ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και προβλήματα, όμως η ανάγκη να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των παραγωγών και των κατοίκων των αγροτικών περιοχών είναι τόσο μεγάλη και επιτακτική που δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας ή εφησυχασμού."