Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Η σωτηρία του πτηνοτροφικού κλάδου από την απειλούμενη κατάρρευση

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ζωϊκή παραγωγή και ειδικότερα ο κλάδος της πτηνοτροφίας που απασχολεί 7.000 οικογένειες στις επιχειρήσεις και 5.000 στους συνεργαζόμενους φορείς και με μεγάλη συμβολή στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας μας βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Κι οι λόγοι είναι πολλοί, από την οικονομική κρίση μέχρι το κόστος παραγωγής, αλλά σημαντικότερος όλων είναι η έλλειψη ρευστότητας.

Ο Υπουργός Οικονομικών παρακολουθεί αδιάφορος τη πορεία αφανισμού της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αφού απαντώντας σε ανάλογη ερώτηση για το πρόβλημα ρευστότητας του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ‘ΠΙΝΔΟΣ’ απαντά ότι «η παρέμβαση στην πολιτική πιστοδοτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων υπέρ συγκεκριμένων φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας καθώς αντίκειται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.»

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου –ακόμη και σ/ν για τη ρύθμιση των οφειλών του αγροτικού χώρου έδωσε για διαβούλευση την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, που βέβαια ποτέ δεν έφερε στη Βουλή - τώρα νίπτει τας χείρας του, απαντώντας ότι «για το ζήτημα της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών».

Ο Υπουργός Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τηρεί πιο σκληρή στάση, αφού έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Είναι χαρακτηριστική η αντιμετώπιση ενός από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς του χώρου, του Πτηνοτροφικού Άρτας, από το τοπικό Ι.Κ.Α: Έχει επιβάλλει κατάσχεση σε χείρας τρίτων των τραπεζικών λογαριασμών του Συν/σμού και των προέδρων του (τωρινού και πρώην ) από όλες τις Τράπεζες, πράγμα που στερεί τη δυνατότητα και για ελαχίστη ρευστότητα και το χειρότερο προχωρεί και σε αναγκαστική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας των ανωτέρω. 

Ανάλογη συμπεριφορά επιφυλάσσει για το κλάδο και ο ειδικός εκκαθαριστής της ΑΤΕ. Είναι χαρακτηριστική η Προειδοποιητική Επιστολή που απηύθυνε στον Πτηνοτροφικό Συν/σμό Άρτας με την οποία αναγγέλλει στους πτηνοτρόφους ότι σε περίπτωση που δεν εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανείων, που έχουν λάβει με την εγγύηση του δημοσίου, με λογιστικό 30/9/2013, δηλαδή σήμερα, τότε η οφειλή τους προς την ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ γίνεται οφειλή προς το Δημόσιο, που σημαίνει ότι θα μπουν στη διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης και βέβαια με όλες τις συνέπειες που θα έχει αυτή η κίνηση στη δραστηριότητά τους.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :
 1. Αν θα λάβουν άμεσα μέτρα για την ανακοπή των προαναφερόμενων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης;
 2. Αν θα προχωρήσουν στη ρύθμιση των τραπεζικών χρεών και των ασφαλιστικών οφειλών των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων; 
 3. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβουν για την προάσπιση και ανάπτυξη του κλάδου;

Αποζημιώσεις από απώλεια εισοδήματος λόγω καταστροφής παραγωγής ελαιοκάρπου.

Σχετικά με το πρόβλημα της απώλειας εισοδήματος λόγω της καταστροφής ελαιοκάρπου στην περιοχή της Κύμης, ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και Υπεύθυνος θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, έστειλε την ακόλουθη επιστολή:


ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ


  
Σας γνωρίζω ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και από πλευράς μου έχει κατατεθεί σχετική ερώτηση με αρ. 546/ 9-8-2013, που ασφαλώς αφορά και τη δική σας περιοχή.
Στην απάντηση του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει:

«Οι ζημιές από σχινοκαρπία (ακαρπία-κακή καρπόδεση) δύναται να ενταχθούν σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων (258379/9.04.2008-ΦΕΚ 646/11.04.2008) και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ), προκειμένου οι εν λόγω ζημιές να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΚΟΕ και οι παραγωγοί να τύχουν ενίσχυσης για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει:
α) Η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας,
β) Να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης,
γ) Τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και
δ) Να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΓΑ παρακολουθεί την εξέλιξη των ελαιοκαλλιεργειών έως και την περίοδο συγκομιδής των εν λόγω καλλιεργειών, μέχρι να διαμορφωθεί η τελική εικόνα για το μέγεθος των ζημιών.
Παράλληλα, οι Περιφερειακές Επιτροπές των ΠΕ θα προβούν σε αξιολόγηση ίου ζημιογόνου αιτίου, σύμφωνα με ίο άρθρο 10 του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ 281245/08-04-2008). Ειδικότερα, έργο της Περιφερειακής Επιτροπής είναι να προσδιορίζει, με ακρίβεια, τις ζώνες που επλήγησαν από το έκτακτο περιστατικό, να προβαίνει σε αξιολόγηση των ενδεχόμενων ζημιών, και, στη συνέχεια, να συντάσσει την έκθεσή της, με την οποία προτείνει την ένταξη της ζημιάς σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή την απόρριψή της.
Όσον αφορά στο χρόνο υποβολής των Προγραμμάτων ΚΟΕ στην Ε. Επιτροπή, σημειώνεται ότι, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα ετήσια Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για το σύνολο της χώρας και για όλες τις καλλιέργειες, υποβάλλονται στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς ο φάκελος που συνοδεύει το αίτημα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένος με όλα τα στοιχεία του έτους ζημιάς, όπως ακριβώς ορίζεται στους ενωσιακούς Κανονισμούς. Η δε διαδικασία συμπλήρωσης του φακέλου δεν δύναται να ολοκληρωθεί πριν από τη συγκομιδή του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ο φάκελος υποβληθεί νωρίτερα και κατά την επεξεργασία των στοιχείων από την Ε. Επιτροπή, θεωρηθεί ελλιπής, υπάρχει κίνδυνος απόρριψης του αιτήματος για έγκριση του προγράμματος.
Παρά ταύτα, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης από την Ε.Ε. των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων με θετικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι μεγάλες πυρκαγιές της Χίου και της Βιάννου, για τις οποίες το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ε.Ε. σε σύντομο χρονικό διάστημα και αναμένεται η έναρξη καταβολής των πληρωμών στους δικαιούχους παραγωγούς.».


Η ΑΓΕΤ Αλιβερίου προκαλεί την τοπική κοινωνία και παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποδεδειγμένα πλέον η ΑΓΕΤ συγκεντρώνει στο εργοστάσιό της στο Αλιβέρι RDF με σκοπό τη χρήση του ως καυσίμου.

Όμως η καύση του συγκεκριμένου υλικού αποτελεί όχι μόνο πρόκληση για την τοπική κοινωνία, που έχει δώσει μάχες κατά της περιβαλλοντοκτόνου αυτής χρήσης, αλλά και για την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Τεράστια επίσης είναι και η ευθύνη του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας που με τις αντιφάσεις τους και την αδράνειά τους έδωσαν τη δυνατότητα στην ΑΓΕΤ-LAFARG να παρανομεί, αφού η απαγόρευση της καύσης RDF εξακολουθεί να ισχύει, τουλάχιστον μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο παρέπεμψε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά λόγω αναρμοδιότητας την αίτηση της εταιρείας για αναστολή της απαγόρευσης.

Οφείλουν τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας να εμποδίσουν την παράνομη αυτή δραστηριότητα, που οι πληροφορίες δείχνουν ότι η εταιρεία σχεδιάζει να αρχίσει άμεσα.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Οι αγρότες της Εύβοιας αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους με τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την επιστροφή ΦΠΑ.

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από το Βουλευτή Εύβοιας Β. Αποστόλου, το Περιφερειακό Σύμβουλο Ν. Στουπή και το μέλος της Ν.Ε. Γ. Ακριώτη συναντήθηκε στις 29/9/2013 με το Προεδρείο του Γεωργικού Συνεταιρισμού Ψαχνών.

Το βασικό πρόβλημα που απασχόλησε τη συνάντηση αφορούσε το γεγονός ότι οι Δ.Ο.Υ. δεν αποδέχονται ως αληθείς τις δηλούμενες παραγόμενες ποσότητες των προϊόντων από τις αγροτικές τους καλλιέργειες , καθόσον μέσω δεικτών που έχει συντάξει Επιτροπή των Δ.Ο.Υ. , αμφισβητούνται οι πραγματικές ανά στρέμμα αποδόσεις. 

Το θέμα καθίσταται μείζον, αφού το ποσό του επιστρεφόμενου ΦΠΑ αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό οικονομικό εργαλείο εξασφάλισης της διαβίωσής τους σε πολλές αγροτικές οικογένειες. 

Για τούτο δεσμεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία να απευθύνει αίτημα στην Περιφέρεια για τη διοργάνωση σύσκεψης των καθ ύλη αρμόδιων Γεωπόνων Εφαρμογών της Δ/νσης αλλά και των κατά τόπους Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των Αγροτών και της Πολιτικής Ηγεσίας ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και κυρίως να υπάρξει υπεύθυνη επιστημονική γνωμοδότηση με βάση την βιβλιογραφία αλλά και την αξιολογούμενη γεωργική πράξη επί του μέσου όρου τριετίας ή πενταετίας των καλλιεργητικών αποδόσεων στα βασικά προϊόντα του Νομού μας . 

Ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη δέσμευση ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα φέρει το θέμα στη Βουλή για να δώσει τη λύση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Πόσες νύχτες μαχαιριών ακόμη; (*)

(*) Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013
Το πολιτικό σύστημα οφείλει να αντιδράσει αποφασιστικά
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ευβοίας

Από το «εγέρθητω» της πρώτης μετά τις εκλογές συνάντησης του Μιχαλολιάκου με τους δημοσιογράφους μέχρι τη σφαγή του Παύλου Φύσσα στην Αμφιάλη έχει κυλήσει πολύ αίμα στο μύλο της Χρυσής Αυγής. Οι ευθύνες είναι πολλές και διαχέονται από το πολιτικό σύστημα μέχρι την ελληνική κοινωνία.
Η Βουλή ασχολήθηκε πρώτη φορά με τη Χ.Α. πριν από ένα χρόνο, όταν η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε με θέματα τις επιθέσεις βουλευτών της εναντίον μεταναστών και μικροπωλητών σε διάφορα σημεία της χώρας αλλά και εναντίον της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλικής Κατριβάνου εντός του περιβόλου της Βουλής.
Ως μέλος της Επιτροπής, τόνισα τότε: «Τα περιστατικά βίας όπου πρωταγωνιστεί η Χ.Α. δείχνουν ότι πρόκειται για τάγματα εφόδου που πέρασαν τον Ρουβίκωνα. Δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά στην ελληνική πραγματικότητα, με πρωταγωνιστή τη Χ.Α., εντάσσονται στην ιδεολογία της και στην τρομοκρατική πρακτική της. Δεν μπορεί αυτό να αποτελεί κανονικότητα και μέσα στη Βουλή και έξω στην κοινωνία.
Είναι χρέος της πολιτείας, όχι μόνο να αντιμετωπίσει άμεσα τις σκηνές βίας, αλλά και να εξαλείψει τα αίτια που εκμεταλλεύεται για να ασκεί τη βία της. Πρέπει να ρίξουμε άπλετο φως στις γκρίζες ζώνες αλλά και να μην κλείνουμε τα μάτια μας σε όσα παρέχουν τη δυνατότητα στη Χ.Α. να μπαίνει στα σπίτια, στα σχολεία και σε χώρους δουλειάς.
Πρέπει να οδηγήσουμε τη Χ.Α. σε πολιτική, ιδεολογική και πολιτιστική ασφυξία. Μόνον έτσι θα την απαξιώνουμε κάθε μέρα στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας».
Η Επιτροπή έκανε ένα βήμα καταδικάζοντας ομόφωνα την πρακτική της Χ.Α., ενώ την ίδια στιγμή πρότεινε στον Πρόεδρο της Βουλής, εφόσον συνεχιστεί (έγινε την επομένη) η αντικοινοβουλευτική και παράνομη συμπεριφορά των βουλευτών της, να ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που, βέβαια, δεν έγινε ποτέ. Και, όπως φαίνεται, θα γίνει με καθυστέρηση ενός χρόνου και, δυστυχώς, μετά το μαχαίρωμα του Παύλου.
Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι η Επιτροπή απέρριψε την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ να κατονομάσει τη βία της Χ.Α. όπως είναι, δηλαδή ρατσιστική και φασιστική. Και, δυστυχώς, ορισμένα μέσα ενημέρωσης -ευτυχώς ελάχιστα- διέστρεψαν την πραγματικότητα και έφθασαν μέχρι του σημείου να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο «ενημερώνοντας» το κοινό ότι η Αριστερά ψήφισε λευκό για την καταδίκη της Χ.Α.
Η κυβέρνηση, αντί να προσεγγίσει το πρόβλημα και να αντιμετωπίσει τη Χ.Α. ως εγκληματική συμμορία, όπως τα αλλεπάλληλα επεισόδια αποδείκνυαν, προτίμησε την απαράδεκτη για το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα θεωρία των δύο άκρων, εξισώνοντας έτσι την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή την αυριανή κυβέρνηση, με τα τάγματα εφόδου.
Στη μεταδικτατορική πολιτική ιστορία της χώρας μας η ακροδεξιά είχε κατά περιόδους κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αλλά δεν είχε συμμετοχή στη διακυβέρνηση της χώρας. Ο σημερινός πρωθυπουργός κανακεύοντας την ακροδεξιά δημιούργησε έδαφος για την ενίσχυση της Χ.Α. και, όπως γράφει ο Παντελής Μπουκάλας στην «Καθημερινή της Κυριακής» (22/9/2013), «με την προσφορά κυβερνητικών θέσεων σε στελέχη του ΛΑΟΣ οδήγησε στη χαλάρωση των κριτηρίων, στην ύπνωση του δημοκρατικού ενστίκτου και στην εξοικείωση με το αδιανόητο». Και το χειρότερο όλων είναι ότι αυτό το αδιανόητο βρήκε ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία.
Η δολοφονία του Παύλου πρέπει να γίνει το έναυσμα για αλλαγή συμπεριφοράς απέναντι στη Χ.Α. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να αντιδράσει αποφασιστικά πριν το φαινόμενο πάρει διαστάσεις κατάλυσης της δημοκρατίας μας. Και αυτό που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη σε αυτή την εγρήγορση είναι ότι η Χ.Α. προϋπήρχε της κρίσης.
Η μνημονιακή διαχείριση της οικονομικής κρίσης με τη φτωχοποίηση που έφερε στην κοινωνία, αλλά και η διαφθορά και η αδιαφάνεια που κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια είναι αυτά που έδωσαν το έρεισμα στη Χ.Α. για να φουσκώσει.
Οφείλουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την εξάπλωση του ναζισμού. Η άρνηση του πρωθυπουργού στη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών δεν αποτελεί μόνο μια πολιτική υστεροβουλία, αδιανόητη για ένα κορυφαίο για τον τόπο ζήτημα, αλλά και δημιουργεί ερωτήματα για την αληθινή πολιτική βούλησή του για το ξερίζωμα του φαινομένου.
Αλήθεια, μέχρι πότε η δημοκρατία μας θα χρειάζεται το αίμα των παιδιών μας για να ξεπερνά τις κρίσεις της;

Καύση RDF στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ – LAFARGE στο Αλιβέρι

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Την Τετάρτη 25/09/2013 εισήλθαν εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΑΓΕΤ – LAFARGE στο Μυλάκι Αλιβερίου φορτηγά αυτοκίνητα με άγνωστο φορτίο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες μας πρόκειται για μεταφορά RDF που προορίζεται για χρήση καυσίμου.

Όμως η πρόσφατα εκδοθείσα άδεια που επέτρεπε τη καύση από την εταιρεία RDF ανεκλήθη αμέσως μετά και μάλιστα με μια απόφαση που στόχευε και στον αποκλεισμό του ενδεχόμενου εισαγωγής με κλειστά φορτηγά ποσοτήτων RDF για χρήση τους ως καυσίμου λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Επειδή υπάρχει ενδεχόμενο

 • Να εισήχθησαν στις εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου εργοστασίου, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως σήμερα, μεγάλες ποσότητες σχετικού με τη καύση υλικού και 
 • να χρησιμοποιείται από την εταιρεία και άλλο υλικό ως καύσιμο 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 
 1. Αν μπορεί να μας πληροφορήσει για το ακριβές περιεχόμενο των φορτίων που εισήχθησαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα κι αν επιλήφθηκαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της σχετικήσ καταγγελίας του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων ,
 2. αν μετά την ανάκληση της άδειας καύσης από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας νομιμοποιείται η εταιρεία να κάψει RDF,
 3. αν χρησιμοποιεί η ΑΓΕΤ ως καύσιμο υγρό πετ κωκ από υπολείμματά διυλιστηρίων πετρελαίου και κατά πόσο αυτό έχει έγκριση, και πως διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του ως επικίνδυνου αποβλήτου με φορτηγά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και 
 4. αν αληθεύει ότι χρησιμοποιούνται τέφρες πυθμένος (στάχτες από καυστήρες πετρελαιοειδών, ιδιαίτερα επικίνδυνα απόβλητα) από Ιταλία μεταφερόμενες με καράβι, και τι μέτρα λαμβάνονται όταν το καράβι εισέρχεται σε Ελληνικά χωρικά ύδατα, δεδομένου ότι σύμφωνα με πληροφορίες όσο είναι εντός Ιταλικών συνοδεύεται από σκάφη του Ιταλικού Λιμενικού.

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ Χαλκίδας

Την Πέμπτη  26-9-2013, αντιπροσωπεία του  ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας, αποτελούμενη από τον Βουλευτή Εύβοιας Αποστόλου Βαγγέλη και Μακρυπούλια Νίκο, μέλος του Γραφείου της Ν.Ε. Εύβοιας και Υπεύθυνος της Επιτροπής Υγείας, επισκέφτηκε το ΕΟΠΥΥ Χαλκίδας.

Οι εργαζόμενοι με επικεφαλής την Πρόεδρο και την Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων, ενημέρωσαν με λεπτομέρειες την κατάσταση για τις εξελίξεις του ΕΟΠΥΥ, μετά τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη.
Ενημέρωσαν και για την πρόσφατη επίσκεψη τους στον Υπουργό, στην διάρκεια των κινητοποιήσεων τους, ο οποίος του ξεκαθάρισε την «διάλυση» του ΕΟΠΥΥ και την εκχώρηση του σε ιδιώτες. Επίσης τους ξεκαθάρισε την διαδικασία της «κινητικότητας» των εργαζόμενων στον ΕΟΠΥΥ καθώς και ίδρυση πρωτοβάθμιας φροντίδας χωρίς συγκεκριμένο «ορίζοντα και περιεχόμενο»!

Οι εργαζόμενοι έδειξαν με τον πιο δραματικό τρόπο  την αγωνία τους, τόσο για το εργασιακό τους μέλλον όσο και για την σημερινή άσχημη οικονομική κατάσταση τους.
Δεν παρέλειψαν να τονίσουν τα σοβαρά προβλήματα που θα έχουν οι ασφαλισμένοι με την κατάργηση του ΕΟΠΥΥ, και το έγκλημα που διαπράττει η Κυβέρνηση, καταργώντας φυσικά και τον ΕΟΠΥΥ Χαλκίδας ο οποίος διαθέτει προσωπικό που όχι μόνο ανταποκρίνεται στη ζήτηση των ασφαλισμένων, αλλά αξιοποιεί και τον υπάρχοντα εξοπλισμό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στη  συζήτηση όπως ήταν φυσικό, έγινε αναφορά και στην φασιστική δράση της Χρυσής Αυγής.
Οι εργαζόμενοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία και την υγεία και αναπτύχθηκε πλούσια και εποικοδομητική συζήτηση, μεταξύ εργαζομένων και αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Τέλος ζήτησαν την τακτική συνεργασία και υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.  

Η αντιπροσωπεία τους διαβεβαίωσε για την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα και επίσης ότι οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται τακτικά, για τις συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις του Κόμματος.

Οι προληπτικοί έλεγχοι στους χώρους εργασίας καταντούν εργαλεία επιβράβευσης των αυθαιρεσιών.

Σχόλιο του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Αποστόλου, στις απαντήσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Τουρισμού στην ερώτηση του με θέμα:
Όργιο παρανομιών στις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού στην Εύβοια.

«Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται αλλά και εξετάζονται τα περιστατικά παρανομίας στις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού της Εύβοιας δείχνουν ότι πρόκειται για διαδικασία που ενισχύει στην απάλειψη των συνεπειών εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της προσέγγισης που επιφύλαξε η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων Εύβοιας στην περίπτωση της απόλυσης της προέδρου της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, αποδεχόμενη ουσιαστικά ότι η επιχείρηση δεν γνώριζε την ιδιότητά της και παραπέμποντας το ζήτημα στη Δικαιοσύνη.

Όσον αφορά το Υπουργείο Οικονομικών στόχος του είναι η εισπρακτική πολιτική και μόνον, το δε Τουρισμού αρκείται στην υπενθύμιση της απόφασής του για επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παραπέμποντας κι αυτό το πρόβλημα στην Επιθεώρηση Εργασίας.».

Οι απαντήσεις των Υπουργών βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Μεταφορά μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Εύβοιας και ιδιαίτερα στο Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης και Αγίας Άννας.

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Είναι γεγονός πως πολλοί μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων της Εύβοιας, και ιδιαίτερα του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης και Αγίας Άννας, δεν παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων τους από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι σήμερα, λόγω αδυναμίας μετάβασής τους από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα των σχολείων τους.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των εν λόγω μαθητών του Δ.Δ. Κοτσικιά, οι οποίοι κυμαίνονται σε ηλικίες από 5 έως 11 ετών. Η μετάβασή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για την ασφάλεια και τη σωματική τους ακεραίοτητα.

Επειδή:
 • Η επιβίβαση των μαθητών σε οχήματα Κοινοπραξίας Τουριστικών Επαγγελματικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) είναι δύσκολη και μη ασφαλής, καθώς τα οχήματα αυτά δε διαθέτουν ζώνες ασφαλείας ανάλογες με την ηλικία των παιδιών,
 • Οι μαθητές κατά τη διάρκεια μετάβασης στο σχολείο ταξιδεύουν χωρίς συνοδό, πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους σύμφωνα και με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις,
 • Η διαδρομή που πρέπει να διανύσουν προς και από το σχολείο λόγω της μορφής του δρόμου (πολλές και επικίνδυνες στροφές) είναι εκ των πραγμάτων απαγορευτική για την ηλικία των 5-11 ετών και
 • Ο χρόνος αναμονής από το πέρας των εκπαιδευτικών περιόδων μέχρι να επιβιβασθούν στα οχήματα για επάνοδο στον τόπο κατοικίας τους ξεπερνά τη μιάμιση ώρα, πράγμα που ελλοχεύει πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών, περισσότερο δε της συγκεκριμένης ηλικίας
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Εύβοιας και ιδιαίτερα του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας;

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Στις «ορέξεις» των συστημικών τραπεζών η ρευστότητα στον αγροτικό τομέα διαμηνύει η μνημονιακή κυβέρνηση

Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Μαντά και Βαγγέλη Αποστόλου σχετικά με το πρόβλημα ρευστότητας του αγροτικού πτηνοτροφικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος», ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε:
«Η βελτίωση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, έχει δοθεί προτεραιότητα στην ανακεφαλαιοποίηση και τη συνεπαγόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σταθερότητά του και να δοθεί η δυνατότητα να εκτελέσει τον αναπτυξιακό ρόλο που του αναλογεί για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας. Ωστόσο, η παρέμβαση στην πολιτική πιστοδοτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων υπέρ συγκεκριμένων φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας καθώς αντίκειται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.»

Με αυτή τη στάση της κυβέρνησης αποκαλύπτεται πως τελικά ήταν προσχηματικές οι δηλώσεις περί αναπτυξιακού σχεδίου και προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα.

Η κυβέρνηση, πιστή στη μνημονιακή λογική, αφού πρώτα χρηματοδότησε τα ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύματα μετακυλώντας το κόστος της χρηματοδότησης στο χρέος της χώρας μας, αφού «χάρισε» την Αγροτική Τράπεζα, τώρα αφήνει στις «ορέξεις» των συστημικών τραπεζών τη ρευστότητα και στον αγροτικό τομέα.
Ο αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» είναι ο μεγαλύτερος πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός στην Ελλάδα με 550 παραγωγούς-πτηνοτρόφους και χίλιους εργαζόμενους. Είναι ο ηγέτης της Ελληνικής πτηνοτροφίας και συνεισφέρει σε ποσοστό 20% στο ΑΕΠ του νομού Ιωαννίνων. 
Αυτό όμως που απαιτείται τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, όχι μόνο για τον αγροτικό πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», αλλά και γενικότερα για την κτηνοτροφία στη χώρα μας, που βρίσκεται σε συνεχή αγώνα για την επιβίωσή της, δεν διασφαλίζεται με τέτοιες πολιτικές.

Σημειώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη διατυπώσει την κριτική του για την συγκρότηση και λειτουργία των συνεταιρισμών, καθώς και τις προτάσεις του για την ανασυγκρότηση σε νέα βάση του συνεταιριστικού κινήματος και τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, μέσω τράπεζας ειδικού σκοπού.
Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί συστηματικά τα όσα συμβαίνουν στις επιχειρήσεις του χώρου της κοινωνικής οικονομίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποτρέψουν κάθε σχέδιο πώλησης - που διάφορα κέντρα εξουσίας απεργάζονται – ώστε να μην επαναληφθεί το δράμα της Δωδώνης.

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Επίσκεψη Β.Αποστόλου στην Καστοριά

Διήμερη περιοδεία σήμερα Δευτέρα 23/9/2013 και αύριο Τρίτη 24/9/2013 πραγματοποιεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Νομό της Καστοριάς.
Στο πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνεται συνέντευξη τύπου με αντικείμενο τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, συνάντηση με φορείς του αγροτικού χώρου και ομιλία σε εκδήλωση με θέμα: την προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα της χώρας.

Απαιτείται η άμεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ για την αποζημίωση των παραγωγών τομάτας στην Εύβοια

Προς το κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Η εξωγενής φυτοπαθολογική προσβολή που εμφανίστηκε στην καλλιέργεια ντομάτας στην Εύβοια, εξαπλώνεται δυστυχώς με τη μορφή επιδημίας. Την εντοπίσαμε στους Στρόπωνες πριν λίγες μέρες και πρόσφατα στο Δύστο. Είναι μάλιστα η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι καλλιεργητές ντομάτας την έχουν υποστεί. Οι ψεκασμοί που έχουν γίνει στις περιοχές αυτές δεν προσφέρουν καμία προστασία και πολλά μποστάνια έχουν εγκαταλειφθεί. Αυτό εύκολα διαπιστώνεται εάν γίνει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποζημίωση των παραγωγών. Οι αρμόδιοι, παίζοντας με το γράμμα του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αρνούνται ενέργειες για την εκτίμηση των καταστροφών και την καταβολή των αντίστοιχων αποζημιώσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυγχώρητη καθυστέρηση του ΕΛΓΑ να αντιμετωπίσει τα αναφερόμενα προβλήματα.


Επειδή:
Οι απώλειες μέχρι σήμερα στη περιοχή Δύστου έχουν ανέλθει στο 50-60% της παραγωγής της καλλιέργούμενης έκτασης στην περιοχή, που είναι 2.500 στρεμ. με μέση παραγωγή 5,5 tn ανά στρέμμα,  Στη περιοχή  Στροπώνων  ένας πρώτος υπολογισμός ανεβάζει τη καταστροφή στο 80% της καλλιέργειας ντομάτας κι επειδή  πρόκειται για μονοκαλλιέργεια οι επιπτώσεις στο εισόδημα των 90 παραγωγών περιοχής είναι ολέθριες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 1. Προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να επιληφθούν του προβλήματος με την άμεση καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων;
 2. Προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο που έγινε για τη περιοχή της Πελοποννήσου, με την αξιοποίηση των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την ΕΕ;
 3. Σκοπεύει το Υπουργείο να ενεργοποιήσει επιτέλους  τη διάταξη του ιδρυτικού νόμου του ΕΛΓΑ (όπως τροποποιήθηκε από το 3877/2010) για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων στο μέλλον;


Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα πρόκληση του ΥΠΕΚΑ: θέλουν να προσθέσουν καινούργια διόδια στην είσοδο της πόλης.

Είναι γνωστό ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της Εύβοιας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την οικονομική κρίση και δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας αδυνατούν να εκπληρώσουν όχι μόνο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το δημόσιο (χαράτσια, φόροι κ.λπ.), αλλά και τις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης τους. 

Απ’ ότι φαίνεται όμως οι τεχνοκράτες του ΥΠΕΚΑ δεν παίρνουν υπόψη τους ούτε την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά ούτε και την εκφρασμένη από καιρό θέληση των Ευβοιωτών για την κατάργηση των διοδίων Χαλκίδας. Με πρόσφατο έγγραφό τους προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και άλλους αρμόδιους φορείς, βάζουν ως θέμα να προστεθούν στο έργο του οδικού άξονα Σχηματάρι- Χαλκίδα, εγκαταστάσεις νέων «μετωπικών διοδίων Χαλκίδας- Σταθμός και κτίριο διοίκησης».

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν το θέμα και να λάβουν υπόψη τους τη δεινή οικονομική κατάσταση και να μην προχωρήσουν σε ενέργειες που θα επιδεινώσουν τα προβλήματα αλλά και θα οδηγήσουν την πόλη μας στη μείωση του εσωτερικού τουρισμού.


Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

Βαίνουν προς επίλυση αιτήματα των κατοίκων της συνοικίας Η΄ της Χαλκίδας και των Λουκισίων.

Μετά από παρεμβάσεις του βουλευτή Εύβοιας Β.Αποστόλου, δρομολογήθηκαν οι παρακάτω θετικές εξελίξεις:

Α) Για τη συνοικία Η της Χαλκίδας (Αγ. Ανάργυροι) εντός των ημερών θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΚΑ για να επικυρώσει την τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής.

Β) Για την ακύρωση της πολεοδόμησης δασικής έκτασης στην παραλία Λουκισίων.
Μετά τη γνωμοδότηση από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών για το σχετικό θέμα ζητείται η τροποποίηση του Π.Δ. πολεοδόμησης 337,69 στρεμμάτων δασικής έκτασης στην παραλία Λουκισίων και θα ακολουθήσουν σχετικές διαδικασίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ο βουλευτής μαζί με τους κατοίκους θα παρακολουθούν τις ενέργειες της δημόσιας διοίκησης μέχρι την επίτευξη της τελικής λύσης.


Νέα μείωση του αγροτικού εισοδήματος με τη φορολόγηση και των αγροτεμαχίων

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Την ίδια στιγμή που αναγνωρίζεται από όλους ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ύφεσης έρχεται η Κυβέρνηση με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων του 2014 να προκαλέσει μια ακόμη επιβάρυνση, εξοντωτική για το χώρο .

Το τελικό σχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα επιβαρύνει τα αγροτεμάχια φορολογικά με συντελεστές που ξεκινούν από 1,5 ευρώ το στρέμμα και κλιμακώνεται ανάλογα με τη θέση και τη καλλιέργεια σε διψήφια νούμερα .
Η συγκεκριμένη πρόταση έχει μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε ένα κόσμο που η πλειοψηφία του έχει εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Αν δε προστεθεί και στην ετήσια επιβάρυνση των ασφαλισμένων αγροτών και συνταξιούχων καθώς και στην αντίστοιχη εξαιτίας της μείωσης της επιστροφής ΦΠΑ και του ΕΦΚ πετρελαίου τότε δε θα είναι μακριά από τα 2 δις ευρώ, δηλαδή από τα 2/3 των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων .

Επειδή:
 • η γη αποτελεί εργαλείο για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας και τα αντίστοιχα εργαλεία των άλλων παραγωγικών τομέων δεν αποτελούν φορολογητέα ύλη και
 • αυτή η φορολογική επιβάρυνση ενδέχεται να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της αγροτικής καλλιέργειας, πράγμα που θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή 
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
 1. γιατί λειτουργούν φορομπηχτικά σε ένα χώρο που βρίσκεται σε μια πτωτική πορεία παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις τους για πρόσθετη στήριξη και
 2. αν προτίθενται να απαλλάξουν πλήρως της φορολόγησης τη καλλιεργούμενη αγροτική γη και μάλιστα αυτή των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. 


Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Μαζί με τους εργαζόμενους και τους άνεργους που αγωνίζονται για μια νέα πορεία της χώρας

Ο Β. Αποστόλου με αφορμή τη συμμετοχή του στη σημερινή κινητοποίηση των εργαζομένων της Χαλκίδας δήλωσε τα παρακάτω:

πηγή egnomi.gr
«Η σημερινή κινητοποίηση με τη μαζικότητα και την αγωνιστικότητα της έδειξε ότι ο λαός της Εύβοιας έχει τη θέληση και τη δύναμη να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον. 
Στηρίζουμε των αγώνα των εργαζομένων της Εύβοιας που έχει στόχο την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, γιατί πιστεύουμε ότι ενωμένοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μαζί με τους άνεργους θα δημιουργήσουν τις πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ανατροπή της σημερινής συγκυβέρνησης και για μια νέα πορεία της χώρας.»

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης και του Κολεγίου των Επιτρόπων της EE καταστρέφουν την ελληνική κτηνοτροφία και την οικονομία της χώρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ Υπουργούς:
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Μεγάλη ανησυχία υπάρχει και σοβαρές θα είναι οι συνέπειες στους Έλληνες κτηνοτρόφους, στην εθνική οικονομία και στο καταναλωτικό κοινό της χώρας αν δεν ανακληθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις που αφορούν στην προστασία της Φέτας ΠΟΠ και στην κατάργηση της διάταξης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων. Συγκεκριμένα:

Α. Η απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων να δίνεται η δυνατότητα στον Καναδά για πώληση τυριών με την ονομασία Φέτα και στην Ε. Ε θα έχει καταστροφικές συνέπειες για του Έλληνες κτηνοτρόφους και την οικονομία της χώρας. Η ΦΕΤΑ αποτελεί ένα παραδοσιακό και στρατηγικό προϊόν για τη χώρα μας, ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του αγροτικού μας τομέα, προϊόν ζωτικής σημασίας για την ελληνική κτηνοτροφία και την εθνική οικονομία. Είναι στυλοβάτης της αιγοπροβατοτροφίας, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο της κτηνοτροφίας για τη χώρα μας από κοινωνική, εθνική αλλά και οικονομική άποψη, αφού 93.000 περίπου αιγοπροβατοτρόφοι, έχουν ως κύρια απασχόληση τον κλάδο αυτό, εκτρέφοντας πάνω από 12 εκ. αιγοπρόβατα. Ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται για τη μεταποίηση του αιγοπρόβειου γάλατος πάνω από 600 τυροκομεία και βιομηχανίες που παράγουν τυρί και άλλα τυροκομικά προϊόντα και στις οποίες εργάζονται πάνω από 50.000 εργαζόμενοι. Κατά το μεγαλύτερο ποσοοτό (80%) το παραγόμενο γάλα προορίζεται για την παραγωγή Φέτας ΠΟΠ, η οποία ανέρχεται περίπου στους 100.000 τόνους. Οι εξαγωγές των τυριών της χώρας κατά 70% - 76% αφορούν τη Φέτα, η οποία φέρνει πάνω από 200 εκ. € συνάλλαγμα στη χώρα μας στην δύσκολη αυτή περίοδο· Σε περίπτωση που ισχύσει η απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων να δίνεται η δυνατότητα στον Καναδά για πώληση τυριών με την ονομασία Φέτα και στην Ε.Ε, στα πλαίσια της σύναψης Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου:
 • Υπονομεύεται και καταργείται στην ουσία η αναγνώριση της Φέτας ως ΠΟΠ στις χώρες της Ε.Ε. και όχι μόνο.
 • Υπονομεύονται και οι όποιες συμφωνίες έχουμε πετύχει σε τρίτες χώρες για την κατοχύρωση της Φέτας σε αυτές, όπως στην Τουρκία.
 • Η χώρα μας θα κατακλυστεί με τυριά, από εισαγόμενο αγελαδινό γάλα κατά κύριο λόγο, από χώρες όπως Τουρκία, Κορέα κ.α., τα οποία θα πωλούνται ως Φέτα καταστρέφοντας την αιγοπροβατοτροφία της χώρας μας.
 • Δίνεται η δυνατότητα σε τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία να απαιτήσουν ανάλογη μεταχείριση στις συμφωνίες που έχουν ή θα υπογράψουν στο μέλλον με την Ε. Ε. επικαλούμενες την περίπτωση του Καναδά.
 • Χώρες της Ε.Ε., στις οποίες ίσχυε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΤΑ ΠΟΠ όπως η Δανία και άλλες θα επικαλεστούν τη συμφωνία αυτή γεγονός που σημαίνει την κατάργηση της Φέτας ΠΟΠ και θα επιφέρει πλήγμα στα συμφέροντα της ελληνικής κτηνοτροφίας και οικονομίας.

Β. Η κατάργηση της διάταξης από το υπουργείο Ανάπτυξης με την οποία ήταν υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί πλήγμα για τους Έλληνες παραγωγούς και τις γαλακτοβιομηχανίες που έχουν επενδύσει στην ελληνικότητα των προϊόντων τους αλλά και προβληματισμό στο καταναλωτικό κοινό για τη δημόσια υγεία. Η απόφαση αυτή ευνοεί μόνο τις μεγάλες αλυσίδες γαλακτοκομικών προϊόντων που θα μπορούν πλέον να εισάγουν νόμιμα γάλα από άλλες χώρες, σε πολύ χαμηλή τιμή, και θα το πωλούν σε πολύ υψηλότερη γιγαντώνοντας έτσι τα κέρδη τους.

Ο ισχυρισμός του υπουργείου Ανάπτυξης ότι θα υπάρξει προστασία για τα ελληνικά προϊόντα μέσω της θέσπισης ελληνικού σήματος, είναι απόλυτα ψευδής καθότι: α) το σήμα θα είναι προαιρετικό, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, και β) γιατί η νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική που οδήγησε στην διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών -έχει ήδη διαλύσει και τον ΕΛΟΓΑΚ που συστήθηκε με στόχο να διασφαλίσει την ποιότητα και την αποτροπή των παράνομων ελληνοποιήσεων στα γαλακτοκομικά και ζωικά προϊόντα και μάλιστα χρηματοδοτούμενος από τις εισφορές των ίδιων των κτηνοτρόφων - και τις αγορανομικές υπηρεσίες. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι το Υπουργείο προχώρα στην κατάργηση της υποχρεωτικής αναγραφής της προέλευσης της πρώτης ύλης χωρίς να έχει προχωρήσει ακόμα και στην υιοθέτηση των διαδικασιών για να ενημερώνεται ο καταναλωτής έστω και προορατικά για την ελληνικότητα του γάλακτος που καταναλώνει.

Επειδή το πλήγμα αυτό στον πρωτογενή τομέα έρχεται μετά το χάρισμα στον όμιλο Πειραιώς της ΑΤΕ -που συνεπάγεται την ιλιγγιώδη αύξηση του κόστους παραγωγής, την οικονομική ασφυξία των αγροτών και κτηνοτρόφων- μετά το ξεπούλημα της Δωδώνης, μετά την άγρια φορολόγηση των αγροτών, μετά το χάος στον καθορισμό των βοσκοτόπων.
Επειδή οι αποφάσεις αυτές είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα οριστικής διάλυσης-«απελευθέρωσης» του κτηνοτροφικού τομέα της χώρας που ολοκληρώνει με συνέπεια την ουσιαστική παράδοση του πρωτογενή τομέα στα συμφέροντα των μεγάλων αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων και την μετατροπή των αγροτών στους κολίγους του 21ου αιώνα.
Επειδή οι εκβιασμοί από τις γαλακτοβιομηχανίες προς τους Έλληνες παραγωγούς έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό με την απειλή ότι αν δεν δεχτούν χαμηλότερες τιμές στα γάλα δεν θα τους το αγοράζουν καθόλου γιατί θα προμηθεύονται από άλλες χώρες.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
 1. Προτίθεται η κυβέρνηση να παρέμβει αποφασιστικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην ισχύσει η απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, η οποία είναι καταστροφική για τα συμφέροντα της χώρας;
 2. Σε ποιές άλλες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της αποκλειστικής παραγωγής της ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ από την Ελλάδα, ενός προϊόντος που είναι ζωτικής σημασία για την ελληνική κτηνοτροφία;
 3. Γιατί προχωρά το Υπουργείο στην αφαίρεση της υποχρεωτικής της αναγραφής της προέλευσης του γάλακτος όταν είναι γνωστό ότι θα πλήξει την ελληνική κτηνοτροφία και γεωργία;
 4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν σύμφωνο με την αλλαγή αυτή που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης;
 5. Θα μπορούν να παράγονται και προϊόντα ΠΟΠ με πρώτη ύλη γάλα που δεν προέρχεται από εγχώρια ή τοπική παραγωγή; Πως θα αποτραπεί η χρήση εισαγόμενου γάλακτος σε προϊόντα ΠΟΠ;
 6. Γιατί αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια των εταιρειών η σήμανση του συσκευασμένου γάλακτος;
 7. Πώς θα μπορέσει ο Έλληνας κτηνοτρόφος να ανταγωνιστεί κτηνοτρόφους από χώρες όπου το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαμηλότερο (π.χ. Βουλγαρία); Ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να μειώσει το κόστος παραγωγής των Ελλήνων κτηνοτρόφων που σήμερα είναι δυσβάσταχτο;

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013

Δήλωση του Β.Αποστόλου με αφορμή την επίθεση κατά του Μ.Παπαμακάριου

Ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου με αφορμή την επίθεση κατά του δημοσιογράφου Μάνου Παπαμακάριου έκανε την ακόλουθη δήλωση:


«Είναι αυτονόητο ότι η βία από όπου κι αν προέρχεται και προς οποιονδήποτε κι αν απευθύνεται είναι καταδικαστέα. Πολύ δε περισσότερο όταν αφορά σε δημοσιογράφο κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.»


Άρση των εμποδίων που δημιουργούν προβλήματα στην απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της μονάδας Φυσικού Αερίου Αλιβερίου.


Προς τους κ.κ. Υπουργούς:Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ναυτιλίας και Αιγαίου

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου με πρόσφατη απόφασή του ανακαλεί την 0322.32/02/11/10-6- 11 σύμφωνη γνώμη του « για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου εντός ζώνης, Λιμένα Αλιβερίου, στη θέση Κάραβος για τη λειτουργία της ΔΕΗ».

Με την ενέργειά του αυτή θέτει σε κίνδυνο την αποδοτική λειτουργία της μεγαλύτερης επένδυσης στρατηγικού χαρακτήρα που έχει γίνει στην Εύβοια τις τελευταίες δεκαετίες. Η μονάδα Ν5 του ΑΗΣ Αλιβερίου είναι σύγχρονη , συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρενέργειας από φυσικό αέριο ισχύος 417 MW και με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης σε σύγκριση με τις άλλες ανταγωνιστικές της (Μυτιληναίου, ΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ). Μάλιστα λόγω και της περιβαλλοντικής της απόδοσης αλλά και του υψηλού βαθμού παραγωγικής απόδοσης προτάσσεται στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και τίθεται πρώτη σε λειτουργία έναντι των άλλων τριών ανταγωνιστών. 

Σημειώνεται δε ότι υπάρχει συμφωνητικό παραχώρησης των τμημάτων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της περιοχής μεταξύ ΔΕΗ και Ο.Λ.Ν.Ε. (αρ.πρ.598 της 30-08-13) για χρήση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Αλιβερίου για το διάστημα 01-07-2011 έως 30-06-2014 έναντι τιμήματος 612.000 ευρώ. Τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν αν το αρμόδιο Υπουργείο έδειχνε το ίδιο «ζήλο» και για την αξιοποίηση των άλλων υπολειτουργούντων ή αδρανών λιμανιών της Εύβοιας. Αντίθετα με μυστήριο τρόπο φρενάρονται όλα τα αναπτυξιακά έργα για τα λιμάνια του νομού , όπως η μεταφορά του λιμένος Χαλκίδας, η αξιοποίηση του λιμανιού της ΣΕΛΜΑΝ, τα αντίστοιχα της ΙΝΤΕΡΚΕΜ, της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι, της Σόγια στα Πολιτικά, της Κύμης, του Μαντουδίου κλπ.

Επίσης σημειώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κατασκευή του εργοστασίου υπήρξαν καταγγελίες για διάφορες ύποπτες μεθοδεύσεις που οδήγησαν το συνολικό τελικό κόστος κατασκευής σχεδόν στο διπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού, πράγμα για το οποίο έχει επιληφθεί και η Δικαιοσύνη. Με ανησυχία όμως και σήμερα ακόμη βλέπουμε ότι οι μεθοδεύσεις εναντίον της νέας μονάδας, που εγκαινιάστηκε προ μηνός, συνεχίζονται. .

Επειδή:
 • Απειλείται η λειτουργία ενός καινούργιου εργοστασίου, όπου ο Ελληνικός Λαός το έχει πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ.
 • Οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής Αλιβερίου , σύμφωνα και με πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, είναι σημαντικές για την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου αλλά και για τη κάλυψη των αναγκών της χώρας μας.
 • Υπάρχει άγνοια για τις επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον από την υπογραφή της ανάκλησης και την έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών. 
 • Είναι παράλογο να θιγούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας και να οδηγηθεί στον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό μια ολόκληρη κοινωνία, στερώντας της ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. 
 • Η δημιουργία νέων και η διατήρηση υπαρχόντων θέσεων εργασίας είναι κρίσιμη για την ανασυγκρότηση της παραγωγής και του κοινωνικού ιστού. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας:
 1. Πως σκοπεύουν τα αρμόδια υπουργεία να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που προέκυψε ως αποτέλεσμα της προχειρότητας σχεδιασμού και της έλλειψης συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών; Σκοπεύουν να λύσουν το πρόβλημα χωρίς να δημιουργήσουν ζημιά στο δημόσιο συμφέρον αλλά και να καταλογίσουν ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν; 
 2. Πως οι αρμόδιες νομικές διευθύνσεις του ΥΠΕΚΑ και του ΥΝ&Α αμέλησαν να ελέγξουν κατά το νόμο τις σχετικές μελέτες (συμπεριλαμβανομένης και της ΜΠΕ) και οδήγησαν τους πολιτικούς τους προϊσταμένους στην αναφερόμενη «πλάνη περί τα πράγματα»;
 3. Γνωρίζει ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου που υπέγραψε τη σχετική ανάκληση τις δραματικές και τεράστιες επιπτώσεις της απόφασής του για την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον; Πως σκοπεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του να επικαιροποιήσουν τεχνικά και επιστημονικά και με αδιάβλητο τρόπο ασαφείς καθορισμούς του Β.Δ. του 1953 περί «νοητής γραμμής» της χερσαίας ζώνης; και
 4. Έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου όραμα και σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την ολόπλευρη αξιοποίηση των αργούντων και υπολειτουργούντων λιμανιών της Εύβοιας;

Σύγκλιση Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Προς  Τον Πρόεδρο
της   Διαρκούς  Επιτροπής  Παραγωγής  και Εμπορίου  της  Βουλής  των Ελλήνων κ. Γεώργιο  Βλάχο
                                                                                     
Κ. Πρόεδρε
ζητάμε  τη σύγκλιση της  Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου προκειμένου να μας ενημερώσει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για  τις θέσεις της στην αντιμετώπιση των  οξυμένων  , ιδιαίτερα τη τελευταία περίοδο , προβλημάτων   στο χώρο της κτηνοτροφίας.

Οι  αιτούντες  βουλευτές

Αλεξόπουλος Απόστολος
Αποστόλου Ευάγγελος
Διώτη Ηρώ
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Καφαντάρη Χαρά
Κοδέλας Δημήτριος
Ουζουνίδου Ευγενία
Παπαδημούλης Δημήτριος
Πετράκος Αθανάσιος
Σταθάκης Γεώργιος
Συρμαλένιος ΝίκοςΗ συμβολή του αγροτικού κόσμου στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας (*)

(*)όπως δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 15/9/2013

Χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα στο συνεταιριστικό χώρο
ΕΙΘΙΣΤΑΙ στη Διεθνή Εκθεση της Θεσσαλονίκης οι πολιτικές δυνάμεις να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη της χώρας. Και ο αγροτικός χώρος είναι από αυτούς που μπορούν να συμβάλουν γιατί δεν είναι μόνο ένας τομέας παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών αλλά κι ένας δυναμικός και διαρκώς ανανεώσιμος φυσικός πόρος και μάλιστα με υψηλή ανταποδοτικότητα σε πυκνό χρόνο.
Επιπλέον αποτελεί και τη δραστηριότητα εκείνη που διασφαλίζει την επιβίωση ενός λαού, πόσω μάλλον του δικού μας, που το 50% και πλέον έχει σχέση συμπληρωματική, είτε με απασχόληση είτε με ενίσχυση.
Ομως οι οικονομικοί του δείκτες δείχνουν ότι η πολιτεία δεν έχει συνειδητοποιήσει την αξία του, αφού πορεύεται εδώ και τρεις δεκαετίες χωρίς σχέδιο εθνικής πολιτικής δράσης, εμμένοντας στην αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στις ευρωπαϊκές επιταγές, χωρίς κι αυτές να έχουμε καταφέρει να τις διαχειριστούμε σωστά. Η αδυναμία αυτή κατέστησε την ελληνική γεωργία τοπίο επιδοτούμενων μονοκαλλιεργειών, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη μείωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της, αλλά και της διατροφικής μας επάρκειας, μεταλλάσσοντας ταυτόχρονα την ύπαιθρο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
Απαιτείται, λοιπόν, άμεσα η συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου που θα προσεγγίσει την αγροτική δραστηριότητα με συγκεκριμένες πολιτικές κατά κλάδο και περιφέρεια και θα τις εντάξει σε ένα ευρύτερο όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ολα αυτά βέβαια προϋποθέτουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ΚΑΠ θα στηρίξει την ποιότητα και το εισόδημα των μικρομεσαίων αγροτών και θα ανακατανείμει τους πόρους υπέρ των μεσογειακών προϊόντων και σε εθνικό επίπεδο η εφαρμογή των κλαδικών πολιτικών θα προσαρμοστεί στην πολλαπλότητα και πολυμορφία της ελληνικής γεωργίας και στις τοπικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες.
Με αφετηρία τη στήριξη των κοινωνικών αναγκών και εργαλείο τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, το σχέδιο αυτό πρέπει να έχει ως βασικές στοχεύσεις την επαρκή κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας και τη δυναμική προώθηση της παραγωγής προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Η πρώτη στόχευση απαιτεί την εισαγωγή μέτρων για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε σημείο που να καλύπτει κι ένα μεγάλο μέρος του ελλείμματος των 2 δισ. ευρώ (13,6% του συνόλου των εισαγωγών) στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, που κυρίως οφείλεται σε ζωοκομικά προϊόντα. Τέτοια μέτρα είναι το εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης και αξιοποίησης των φυλών των αγροτικών ζώων, η στήριξη καλλιέργειας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, η άμεση ρύθμιση εκκρεμών ζητημάτων βοσκοτόπων και άλλα.
Η δεύτερη στόχευση υπηρετείται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Κι αυτή επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων παραδοσιακών μας προϊόντων, όπως ελαιολάδου, ελιάς, ροδάκινων, πορτοκαλιών, σουλτανίνας κ.λπ., καθώς και άλλων με διεισδυτικότητα στις ξένες αγορές, όπως κρόκου, σπαραγγιών, αρωματικών φυτών κ.λπ.
Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να συμβάλει και μια προστιθέμενη αξία, που μπορεί να προκύψει μέσα από την παραγωγή ευρέος φάσματος ποιοτικών και τυποποιημένων προϊόντων. Κάθε μονάδα προστιθέμενης αξίας μπορεί να προσδώσει όχι μόνο πολλαπλάσια αύξηση της απασχόλησης αλλά και αύξηση στο αγροτικό ΑΕΠ κατά 5%, χωρίς αυτό να σημαίνει αύξηση της τιμής του καταναλωτή, αρκεί να αντιμετωπιστεί το υπερβολικό ποσοστό των μεσαζόντων του χώρου.
Τα επείγοντα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σχέδιο είναι πολλά, όπως:
- Η ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουμένων. Το 55% είναι πάνω από 55 ετών και μόνο το 7% είναι κάτω των 35, δηλαδή ο αγροτικός κόσμος ολοένα και γερνάει. Οι δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρει ο χώρος στους νέους αγρότες δεν είναι ενθαρρυντικές. Πρέπει να υπάρξει στήριξη που δεν θα περιορίζεται μόνο σε ένα γενικό μοίρασμα αγροτεμαχίων, αλλά και στη διάσταση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και παράλληλα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μόνιμη παραμονή των νέων στην ύπαιθρο.
- Το κόστος παραγωγής. Είναι και το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση και απαιτεί την άμεση επίλυση των ζητημάτων που έχουν σχέση με το κόστος παραγωγής (ενέργεια, ΦΠΑ, εφόδια κ.λπ.)
- Η χρηματοδότηση του χώρου. Η κατάργηση της αγροτικής πίστης με το ξεπούλημα της ΑΤΕ έχει προκαλέσει, λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης, τη μείωση της αγροτικής παραγωγής κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας προμήθειας των απόλυτα αναγκαίων εφοδίων, αλλά και ζωοτροφών. Πρέπει να υπάρξει χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε με την επαναφορά της ΑΤΕ είτε με την ίδρυση νέου εξειδικευμένου πιστωτικού φορέα, και
- Η οργάνωση των συνεταιρισμών σε νέες βάσεις. Χρειάζεται ένα καινούργιο ξεκίνημα στο συνεταιριστικό χώρο για να βρει εκείνη τη συνεργατική έκφραση που θα τον μετατρέψει σε ουσιαστικό εκφραστή και υπηρέτη των αγωνιών του Ελληνα αγρότη.
Είναι φανερό ότι όλα αυτά χωρίς παραγωγικές επενδύσεις δεν γίνονται. Κι όταν λέμε επενδύσεις, εννοούμε κατά προτεραιότητα αυτές που θα δώσουν το στίγμα των εξελίξεων και θα αποτελέσουν την «ατμομηχανή» της ανάπτυξης.
Δημόσιες ή και ιδιωτικές, που θα επικεντρώνονται σε κρίσιμα θέματα και θα «μοχλεύουν» (κινητοποιούν) διπλάσια και τριπλάσια άλλα κεφάλαια. Στην προκειμένη περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η επαναφορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, που ιδιωτικοποιήθηκαν πρόσφατα και η αξιοποίησή τους ως εργαλείο για την πραγματική ανάπτυξη.
Αυτή η αναγκαία αλλαγή πορείας και η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας, όμως, θα ευδοκιμήσει και θα αποκτήσει μόνιμα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, μόνο αν αντιμετωπισθούν η μνημονιακή πολιτική και η χρόνια πολιτική των κομματικών σκοπιμοτήτων στο χώρο.

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΣΥΡΙΖΑ συμπαραστέκεται στον αγώνα των εκπαιδευτικών

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας με επικεφαλής το βουλευτή Εύβοιας Β.Αποστόλου, θα επισκεφθεί αύριο Δευτέρα 15/9 στις 8.00π.μ. τις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Χαλκίδας προκειμένου να εκδηλώσει τη συμπαράστασή της στον αγώνα που ξεκινούν οι εκπαιδευτικοί της Εύβοιας.

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Συγκέντρωση των εργαζόμενων του ΕΟΠΥΥ με τον βουλευτή Β. Αποστόλου την Τετάρτη 25-9-2013 στις 12.30΄μ.μ.

Την Πέμπτη 12-9-13,   ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ Εύβοιας και Βοιωτίας, εκπροσωπούμενος  από την Πρόεδρο Γκαίτατζή Μαρίνα και την Γραμματέα Κηρύκου Ασημίνα, συναντήθηκαν  στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας με τον υπεύθυνο  της Επιτροπής Υγείας και Μέλος της Ν.Γ. της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύβοιας Μακρυπούλια Νίκο και με το μέλος της Γραμματείας  Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Χαλκίδας  Κατσάτο Τάσο.

Το Προεδρείο του Συλλόγου  ενημέρωσε για την απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει όλο το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ (υγειονομικό και διοικητικό) στη κινητικότητα-διαθεσιμότητα του δημόσιου τομέα.
Το Προεδρείο των εργαζόμενων τόνισε ότι μ΄ αυτό τον τρόπο θα διαλυθεί το δίκτυο της πρωτοβάθμιας φροντίδας της  χώρας, με μετάβαση πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ στο διαλυμένο ΕΣΥ, εκχωρώντας παράλληλα υπηρεσίες στα ιδιωτικά μεγάλα συμφέροντα.

Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε από την Πρόεδρο και την Γραμματέα του Συλλόγου, ότι η απόφαση αυτή της συγκυβέρνησης, θα επιφέρει και στο νομό Εύβοιας -Βοιωτίας τη διάλυση της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας φροντίδας   Υγείας με οδυνηρά οικονομικά αποτελέσματα στους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα στους συνταξιούχους.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τονίστηκε ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων και προτάσεων με το Σύλλογο. Επίσης ενημερώθηκε το Προεδρείο για την κοινοβουλευτική δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ για την Εύβοια και συγκεκριμένα του βουλευτή Αποστόλου Βαγγέλη, για τα ζητήματα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στο νομό.

Τέλος η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσε το Προεδρείο για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του κόμματος εν όψει των απεργιακών κινητοποιήσεων και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση – συζήτηση στο χώρο του ΕΟΠΥΥ στη Χαλκίδα, των εργαζόμενων  του ΕΟΠΥΥ με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον βουλευτή Αποστόλου Βαγγέλη, την Τετάρτη 25-9-2013 και ώρα 12.30΄μ.μ.
Επιτροπή  Υγείας ΣΥΡΙΖΑ  ΕΥΒΟΙΑΣ

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η ομαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του πρωτογενή τομέα έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για την πορεία της χώρας. Ειδικότερα η αύξηση της παραγωγής ζωικών προϊόντων και η υποκατάσταση των εισαγωγών αποτελεί πρωτεύοντα στόχο για μια οικονομία σε περίοδο κρίσης.

Είναι γνωστό ότι ο τομέας της κτηνοτροφίας παρουσιάζει πολλά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Ένα από τα πιο σοβαρά είναι αυτό που σχετίζεται με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Με το νόμο 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές και άλλες διατάξεις» επιχειρήθηκε να δοθούν λύσεις στα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεων και να απλουστευθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης.

Το νόμο ακολούθησε η «διευκρινιστική» εγκύκλιος 1464/67426/13-6-2012 της Δ/νσης Ζωικής παραγωγής προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα και απορίες. Μέσω της εγκυκλίου αυτής, «πολλαπλασιάστηκαν» τα απαραίτητα δικαιολογητικά, «επιμηκύνθηκαν» οι χρόνοι ολοκλήρωσης και εγκαθιδρύθηκε καθεστώς «γραφειοκρατικής τρομοκρατίας». Τα τρία δικαιολογητικά του νόμου έγιναν δεκατρία. Στην ουσία υπήρξε νομοθέτηση εξ αρχής επί των θεμάτων που περιελάμβανε με παράκαμψη του κοινού νομοθέτη.

Σήμερα έχει φρενάρει η όλη διαδικασία αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων. Αυτό με τη σειρά του ακυρώνει Νέους Γεωργούς, παρακωλύει επενδυτές του προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης, και τελικά διατηρεί σε καθεστώς μη νόμιμης λειτουργίας χιλιάδες εκμεταλλεύσεις. Τούτο μπορείτε να διαπιστώσετε με έναν έλεγχο στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
 • Θα αποσύρει άμεσα την εν λόγω, απαράδεκτη μεθοδολογικά και εννοιολογικά εγκύκλιο, η οποία μόνο στρεβλώσεις έχει προκαλέσει στην όλη διαδικασία αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων ; 
 • Ποια μέτρα θα λάβει για την περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών ώστε να οι Έλληνες κτηνοτρόφοι να συνεχίσουν απρόσκοπτα το παραγωγικό τους έργο;