Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Β. Αποστόλου: 91 γιγάντιες ανεμογεννήτριες απειλούν να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία της Εύβοιας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Εύβοια: 

Η ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), συνεχίζοντας την απαράδεκτη τακτική της να αγνοεί τις τοπικές κοινωνίες, προχώρησε στην έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αιολικό σταθμό ισχύος 227,7 MW που θα εγκατασταθεί στις Δημοτικές Ενότητες της Εύβοιας, Αμαρυνθίων, Διρφύων, Ερέτριας, Κονιστρών και Κύμης 

Ασφαλώς και πρέπει η κάλυψη των ενεργειακών της χώρας να γίνει μέσα από μια στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά η Εύβοια έχει ήδη απαντήσει σε αυτή την ανάγκη εδώ και χρόνια με την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών, στα πολλά και γιγαντιαία πάρκα που έχουν χωροθετηθεί στη Νότια Εύβοια. 

Οι 91 νέες ανεμογεννήτριες και μάλιστα τεραστίων διαστάσεων απειλούν να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία της Εύβοιας. Οι μεθοδεύσεις που ακολούθησε η ΡΑΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση για να ξεπεράσει τις τοπικές κοινωνίες, έχει εξαγριώσει τους κατοίκους και γι' αυτό η αντίδραση είναι καθολική. 

Β. Αποστόλου: Η κυβέρνηση δεν εξετάζει τα αιτήματα των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήλωση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, για την απάντηση στην αναφορά που κατέθεσε στις 18-11-2020 προς το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία ζητούσε να γίνει δεκτό το αίτημα του Επιμελητηρίου Εύβοιας για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Εύβοιας, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, με την επιδότηση όχι μόνο του ενοικίου, αλλά και όλων των λειτουργικών τους εξόδων: 

Με τη συγκεκριμένη απάντησή του ο Υπουργός Οικονομικών δείχνει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη της Κυβέρνησης τις επιστολές των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Αναφέρουν μόνο τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκύκλιες Διαταγές που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ αγνοούν τα συγκεκριμένα αιτήματα. 

Αυτή η τακτική δεν πρόκειται να επηρεάσει την προσπάθεια όλων μας να κρατήσουμε όρθιο τον εμποροβιοτεχνικό κόσμο του νομού μας. 

Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών από την οποία το μόνο καινούριο που προκύπτει είναι ότι αρχές Ιανουαρίου του 2021 θα εκκινήσει άλλος ένας κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Η επόμενη ημέρα για τον αγροτικό χώρο

Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 14/12/2020

Σε όλες τις προσεγγίσεις της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, που κατέχει δεσπόζουσα θέση, απουσιάζει από την έκθεση Πισσαρίδη. Μια γενικόλογη αναφορά υπάρχει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προσφορά περισσότερων ευκαιριών στα πιο αδύναμα νοικοκυριά, που ασφαλώς είναι τα αγροτικά.

Για να υπηρετήσουμε όμως τον αγροτικό μας χώρο καλύτερα επιβάλλεται να συνδέσουμε την επόμενη ημέρα του με συγκεκριμένες και μετρήσιμες παρεμβάσεις, ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις τού σήμερα και του αύριο, προκλήσεις σύνθετες και πολυδιάστατες που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο και διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Ενα περιβάλλον που θέτει, μέσω της νέας ΚΑΠ, τους δημοσιονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους, όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση της αγροτικής πολιτικής στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά και υπηρετεί μέσω των διεθνών αγορών τους κανόνες του ανταγωνισμού και τις νέες τάσεις στη ζήτηση των γεωργικών προϊόντων και στις καταναλωτικές συνήθειες.

Για τους λόγους αυτούς, στο επίκεντρο του εθνικού στρατηγικού μας σχεδίου για τον αγροδιατροφικό τομέα πρέπει να βρίσκεται η ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και η αναβάθμιση της ελληνικής υπαίθρου με όρους βιώσιμης, έξυπνης και πράσινης παραγωγής υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης και μείωσης των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η προσδοκία, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ανάγκες που συνδέονται τόσο με τον πρωτογενή τομέα όσο και με τα αγροτικές περιοχές της χώρας και οι οποίες αφορούν:

Τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο τα προβλήματα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας Covid-19, όσο και τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα των κλάδων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τα οποία έχουν να κάνουν με την αποεπένδυση, τη χαμηλή παραγωγικότητα και το υψηλό κόστος παραγωγής, τον μικρό και πολυτεμαχισμένο γεωργικό κλήρο της χώρας, τον χαμηλό βαθμό οργάνωσης των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την ασθενή διαπραγματευτική θέση των παραγωγών στην αγροεφοδιαστική αλυσίδα.

Τον επαναπροσδιορισμό των τομεακών πολιτικών που έχουν να κάνουν π.χ. με τη κατανομή των ιστορικών δικαιωμάτων ή τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τη στήριξη προϊόντων χωρίς προοπτική βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους, διαμορφώνοντας εκ νέου συνθήκες πιο δίκαιου γεωργικού εισοδήματος (με περιορισμό των διαφορών στο επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων), απεξάρτησης από τις επιδοτήσεις και στροφής προς ένα μοντέλο παραγωγής προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας με υψηλότερες τιμές και ευνοϊκότερους όρους ανταγωνισμού στην αγορά.

Τη μεταστροφή της ζήτησης σε προϊόντα αγροδιατροφής υψηλής προστιθέμενης αξίας, πιστοποιημένα και ασφαλή, καθώς και για γεωργικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, βιολογικά, ΠΟΠ και ΠΓΕ. Κατ’ επέκταση η στρατηγική θα πρέπει να εστιάζει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της ποιότητας των αγροτικών μας προϊόντων και την εξωστρέφεια μέσω της πιστοποίησης, της προβολής και προώθησής τους σε εγχώριες και ξένες αγορές.

Την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ταυτόχρονα με την υιοθέτηση περισσότερο φιλόδοξων φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, την προστασία των δασών, του φυσικού τοπίου και των προστατευόμενων περιοχών, τον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων/φυτοφαρμάκων/αντιβιοτικών, την ενθάρρυνση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, την ευζωία των ζώων.

Την εδαφική και κοινωνική συνοχή των περιφερειών και των αγροτικών περιοχών. Η επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επίπεδο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της χώρας και, κατά συνέπεια, επηρεάζεται άμεσα από τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα οι νησιωτικές, οι ορεινές και οι μειονεκτικές, οι οποίες είναι ακόμη πιο ευάλωτες από τις υπόλοιπες στην εγκατάλειψη και γήρανση του πληθυσμού, στον κίνδυνο φτώχειας, στην έλλειψη προσβασιμότητας.

Για να υπηρετηθούν οι κατευθύνσεις αυτές θα πρέπει η στρατηγική μας να εστιαστεί στην ανάπτυξη βασικών υποδομών που θα προάγουν την έρευνα και την καινοτομία, την εκπαίδευση, τη συνεργασία και τη συμβουλευτική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα, θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, την εξοικονόμηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων (κυρίως τη διαχείριση του νερού) των αγροτικών περιοχών, τη συνολική αναβάθμιση και ανάπλαση των οικισμών τους ώστε να καταστούν περισσότερο παραγωγικές αλλά και ελκυστικές για περαιτέρω τουριστική, περιβαλλοντική ή/και άλλη αξιοποίησή τους.

Και βέβαια η υλοποίηση αυτών περνάει μέσα από την εξασφάλιση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Η έλλειψη ρευστότητας και η περιορισμένη χορήγηση δανείων σε γεωργικές επιχειρήσεις στις παρούσες συνθήκες αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα και συνεπώς θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις μέσω της ενεργοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με τα διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία, το ταμείο ανάκαμψης, το ταμείο δίκαιης μετάβασης.

https://www.efsyn.gr/node/272908Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

Β. Αποστόλου: Χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση το αίτημα 6 εμποροεπαγγελματικών συλλόγων της Β. Εύβοιας για τη στήριξη της τοπικής τους αγοράς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήλωση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και Πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, για την απάντηση στην Αναφορά που κατέθεσε στις 11-12-2020 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ζητούσε να γίνει δεκτό το αίτημα 6 εμποροεπαγγελματικών συλλόγων της Β. Εύβοιας για τη στήριξη της τοπικής τους αγοράς. 

“Η επανάληψη των Υπουργικών Αποφάσεων και των Εγκύκλιων Διαταγών, χωρίς καμία σύνδεση με τα αιτήματα δείχνει την έλλειψη ευαισθησίας στο μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι της περιοχής. 

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή: Το Υπουργείο σεβόμενο τις ανησυχίες του εμπορικού κόσμου, για τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργούνται εν μέσω των περιοριστικών μέτρων, από την πώληση από τα σούπερ μάρκετ βιομηχανικών ειδών που δεν είναι πρώτης ανάγκης, την ώρα που τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά καταστήματα έχουν κλείσει με έκτακτη νομοθετική ρύθμιση, αποφάσισε να απαγορεύσει κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων την πώληση των ειδών αυτών με λιανική πώληση από τα σούπερ μάρκετ, προσπαθώντας να εξασφαλίσει ισορροπία και ισονομία στην αγορά. 

Στο αίτημα απάντησε και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των παραβάσεων του ελεύθερου ανταγωνισμού, τονίζοντας ότι τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να πωλούν προϊόντα του λιανικού εμπορίου άλλων κωδικών. 

Ας ελπίσουμε ότι θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους πριν επέλθει η ολική καταστροφή στις συγκεκριμένες μικροεπιχειρήσεις. Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Β. Αποστόλου: Ο Προϋπολογισμός 2021 δεν προτάσσει τον άνθρωπο αλλά το ίδιον κέρδος.

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ομιλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, το Σάββατο 12/12/2020, κατά τη συζήτηση της Κύρωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Όλοι οι προϋπολογισμοί, και ιδιαίτερα αυτός του 2021 που συζητάμε, θα έπρεπε να προτάσσουν τον Άνθρωπο και οι αριθμοί να τον ακολουθούν, να τον υπηρετούν, να τον ανακουφίζουν, να τον στηρίζουν.

Ζούμε μια τραγωδία. Καθημερινά συμπολίτες μας χάνονται, βυθίζονται στο πένθος, στην απελπισία και στην ανασφάλεια.

Όλα θυμίζουν πολύ απλά, τοπίο σε βαθειά ομίχλη με απρόβλεπτη την έξοδο. Κι αυτό οφείλεται τόσο στην ως τώρα αποτυχία της Κυβέρνησής σας στην διαχείριση της πανδημίας και στις επιπτώσεις της στην οικονομία, όσο και στη λήψη πρόσθετων έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων που θα πάρετε.

Προσγειωθείτε κύριοι συνάδελφοι της Ν.Δ. στη σκληρή πραγματικότητα του 2021, μια πραγματικότητα που θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Θα σταθώ σε μερικές προβλέψεις σε κρίσιμους τομείς για την ελληνική κοινωνία.

Καταρχήν επιλέξατε τις ανθρώπινες ζωές, την κοινωνία ολόκληρη, το σήμερα και το αύριο του λαού μας, το συμπιέζετε στον οδοστρωτήρα του πορίσματος Πισσαρίδη.

Στις κατευθύνσεις του προϋπολογισμού διαφαίνεται ότι τα προβλήματα που δημιουργήσατε στο πεδίο της εργασίας και της κοινωνικής ζωής θα διατηρηθούν και το 2021.

H φορολογική σας πολιτική υλοποιείται με μεγάλη προσήλωση, στην κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας των εταιρικών κερδών και των φυσικών προσώπων υψηλού εισοδήματος (στελεχών επιχειρήσεων και εισοδηματιών), ενώ διατηρεί τα φορολογικά προνόμια και τα σκανδαλώδη φορολογικά καθεστώτα (εφοπλιστών, τραπεζών κά), χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπει κανένα ουσιαστικό μέτρο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της απόκρυψης εισοδημάτων μέσω off-shore εταιριών σε φορολογικούς παραδείσους.

Παραμένει ζητούμενο για παράδειγμα η εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Στον τομέα Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων τα κονδύλια μειώνονται σημαντικά από 24,7 εκατ. το 2020 σε 22,7 το 2021, που σημαίνει ότι τα βάρη της πανδημίας και γενικότερα της κρίσης θα φορτωθούν κυρίως στις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας.

Επίσης οι δαπάνες στα υπουργεία με κοινωνικό αντικείμενο έχουν φανερά συρρικνωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΟΑΕΔ στο σκέλος των δαπανών προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει μείωση κατά 1 δις ευρώ σε σχέση με το 2020.

Στην υγεία φαίνεται ότι η Κυβέρνηση δεν κατάλαβε ή δεν θέλει να καταλάβει ότι η πανδημία κατέστησε αναγκαία την ενίσχυση της δημόσιας υγείας της χώρας μας.

Δυστυχώς όμως δεν φαίνεται από τον προϋπολογισμό καμία πρόθεση για επενδύσεις που θα επιτρέψουν στην κοινωνία να καλύψει τις ανάγκες της με καθολικό και ισότιμο τρόπο.

Θα σταθώ ιδιαίτερα σε ένα ακόμη χώρο που δεν βρήκε την πολιτεία δίπλα του, στη δύσκολη περίοδο που βιώνει η χώρα μας.

Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και στη δεύτερη καραντίνα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τη μία ανακοινώνει, με προχειρότητα και αποκλεισμούς, προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων από όσους έχουν δει τα εισοδήματά τους να μηδενίζονται εδώ και μήνες και από την άλλη αφήνει εκτός των ενισχύσεων πολλούς, την πλειοψηφία των κατοίκων της υπαίθρου που ασχολούνται με τη γεωργία.

Αναφέρομαι ειδικά σε δύο κατηγορίες, στους αιγοπροβατοτρόφους και στους ελαιοκαλλιεργητές που ζουν σε παραμεθόριες και δημογραφικά ευαίσθητες περιοχές. Αποκλείστηκε πάνω από το 50%.

Αποκλείστηκαν άδικα και χωρίς καμία λογική εξήγηση περισσότεροι από 100.000 αιγοπροβατοτρόφοι.

Αγνοήσατε τους εκατοντάδες χιλιάδες, μικροσυνταξιούχους αγρότες, ετεροεπαγγελματίες, νεοεισερχόμενους αγρότες, όλους όσους ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια γιατί τους διασφαλίζει ένα συμπληρωματικό εισόδημα.

Όλοι αυτοί που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα, δεν το κάνουν για να πλουτήσουν αλλά για να επιβιώσουν στα χωριά τους.

Υπήρχε και υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των συγκεκριμένων ενισχύσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αλήθεια γιατί δεν χρησιμοποιείτε ένα μέρος από τα 540 εκατ. που χάρις στις προσπάθειες που κάναμε ως Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιστράφηκαν στη χώρα μας, από τα πρόστιμα που μας είχαν επιβληθεί επί των δικών σας κυβερνήσεων, λόγω κακής διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων; Των αγροτών είναι αυτά τα χρήματα.

Δυστυχώς η πολιτική σας κ.κ. συνάδελφοι της Ν.Δ. εξελίσσεται σε ένα καταστροφικό μείγμα διοικητικής ανικανότητας, κοινωνικής αναλγησίας και πολιτικού τυχοδιωκτισμού. Κι αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις παραμέτρους του προϋπολογισμού.

Η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, η υπεροψία, η αδυναμία κατανόησης της δυσχερούς θέσης των συμπολιτών μας, είναι η αλήθεια πίσω από αυτό που εσείς ονομάζετε ανεμελιά, και ήταν η πρωτοφανής απάνθρωπη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνησή σας που αποκάλυψε με τον πιο διαυγή τρόπο το αληθινό σας πρόσωπο.

Για μας κόκκινη γραμμή στον προϋπολογισμό που συζητάμε σήμερα είναι ο άνθρωπος, για εσάς εξακολουθεί δυστυχώς πάντα να είναι το ίδιον κέρδος, γι αυτό και τον καταψηφίζουμε.”


Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Β. Αποστόλου: Να ενταχθεί και ο Δήμος Κύμης- Αλιβερίου στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της μεταλιγνιτικής περιόδου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τοποθέτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, με θέμα την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.

“Η πρότασή που μας παρουσιάσατε κύριε Υπουργέ στηρίζεται σε 5 πυλώνες, που πιστεύετε ότι θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο των συγκεκριμένων περιοχών. Και θα χρειαστούν γι αυτό συνολικά περί 5 δις. 

Είστε σίγουροι ότι η Ελλάδα θα πάρει από το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ανάλογους πόρους σε σχέση με άλλα κράτη μέλη; Γιατί η μεθοδολογία που επέλεξε η Ε. Επιτροπή είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη και αδιαφανής. Σε κάθε περίπτωση ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πως οι Περιφέρειες της Ένωσης που εξαρτώνται από το λιγνίτη θα πάρουν τους αναγκαίους πόρους που τελικά τους αναλογούν για τη μετάβασή τους.

Πως θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, όταν όπως φαίνεται στο σχέδιό σας θα κυριαρχήσουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα αιολικά πάρκα και κυρίως τα φωτοβολταϊκά, της τάξης των 10 GigaWatt, όχι μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες της βίαιης απολιγνιτοποίησης, αλλά και γιατί έχετε ήδη κλείσει το μάτι, στη Γερμανία ο Πρωθυπουργός παλιότερα και στις μεγάλες εταιρείες εσείς με την πρόσφατη απόφασή σας για το χαράτσι στους μικρούς.

Ασφαλώς και γνωρίζετε ότι το οικονομικό πλήγμα στις περιοχές αυτές θα είναι τεράστιο. Η άποψή σας ότι η εγκατάσταση αυτών των μονάδων θα δημιουργήσει απασχόληση ασφαλώς και δεν μπορεί να σταθεί, αφού όλα τα εξαρτήματα θα εισάγονται έτοιμα και ο συνολικός χρόνος εγκατάστασης δεν θα ξεπεράσει τα 2 έως 3 χρόνια.

Θέλω όμως να προσθέσω και μια άλλη παράμετρο, αυτήν της κατανομής των πόρων. Πρέπει να είναι δίκαιη και να αντιστοιχεί με την εξάρτηση των τοπικών κοινωνιών από τη χρήση του λιγνίτη.

Και για να είναι δίκαιη αυτή η μετάβαση πρέπει να συμπεριλάβει και την περιοχή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που βίωσε την απολιγνιτοποίηση πρωτύτερα, αλλά δεν έτυχε καμίας μέριμνας για την επόμενη περίοδο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με το οριστικό κλείσιμο των λιγνιτωρυχείων και των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, όχι μόνο παρατηρήθηκε άμεσα αύξηση της ανεργίας στην περιοχή, αλλά και μείωση των κατοίκων.

Επιπλέον θα σας καταθέσω και μια καινοτόμα πρόταση για την έξυπνη γεωργία που αναφέρατε, που μπορεί να αξιοποιήσει τις εκτάσεις που έχουν αποκατασταθεί παραγωγικά, μετά την εξόρυξη του λιγνίτη, αλλά και γι αυτές που θα αποκατασταθούν στο μέλλον.

Στα συρτάρια του ΥΠΑΑΤ υπάρχει ένα σχέδιο υπόδειγμα αναπτυξιακής διάστασης, που ξεκινήσαμε πιλοτικά για την περιοχή της Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για την επόμενη του λιγνίτη ημέρα. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τη σημαντική καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην περιοχή και την Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Θεσσαλονίκης, μια αξιόλογη ομάδα εργασίας, προχώρησε στη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Μιλάμε για ένα σχέδιο, σημαντικής κλίμακας μεγέθους, σε εγκαταλελειμμένες λιγνιτικές περιοχές, όπου διασφαλιζόταν η αγροτική ανάπτυξη με προϊόντα ποιότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αναζητείστε το. Πρόκειται για πολύ καινοτόμα δράση με τεράστιες δυνατότητες. 

Μη χρησιμοποιείτε τουλάχιστον στην πρώτη φάση της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών τις εκτάσεις που έχουν ήδη αποκατασταθεί. Τις έχει ανάγκη ο αγροτικός χώρος.”

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Β. Αποστόλου: Νηπιαγωγείο Λίμνης, ο εμπαιγμός της κας Ζαχαράκη


Χαλκίδα, 6 Δεκεμβρίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ν. Ευβοίας και Πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, με αφορμή την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο στην Αναφορά του για το Νηπιαγωγείο Λίμνης: 

Στην απάντησή της, με καθυστέρηση 3 μηνών, η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη στην αναφορά μου, με την οποία πρότεινα να γίνει δεκτό το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λίμνης, δεν έκανε ούτε καν το κόπο να αναφερθεί στο θέμα. 

Είναι χαρακτηριστική η τρισέλιδη απάντησή της, στην οποία παραθέτει βαριεστημένα μια εκτύπωση του συνόλου των εγκυκλίων και των οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας για τα ζητήματα που προκύπτουν από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού μέχρι σήμερα. 

Αυτή είναι η ευαισθησία τους απέναντι στην αγωνία των γονιών 23 μικρών που απλά ζητούσαν πρόληψη και προστασία των παιδιών τους από τον κορωνοϊό. 


Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Β. Αποστόλου: Παρεμβαίνετε στα θέματα χρήσεων γης και χωροταξίας για να υπηρετήσετε συμφέροντα


Ομιλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν.Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, την Πέμπτη 3/12/2020, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Χατζηδάκης, χρησιμοποιώντας ένα δημοσίευμα για τους πολεοδομικούς κανόνες της αρχαίας Κύθνου, που ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν στη χώρα μας.

Ξέχασε να πει τι υπάρχει: Μια χώρα που δομήθηκε από εργολάβους με βάση την επέκταση των οικισμών προ του 1923, πολλοί από τους οποίους δεν εμφανίζονται ούτε καν στους χάρτες του 1960. Κι αυτή την πολεοδόμηση την υπηρέτησαν οι δικές σας κυβερνήσεις κ. υπουργοί.

Πριν μου πείτε τι κάνατε εσείς, σας απαντώ.

Εμείς κάναμε ένα μεγάλα βήματα στα ζητήματα χρήσεων γης και χωροταξίας. Ξεκινήσαμε με το νούμερο ένα έργο που ήταν όχι μόνο απαραίτητο αλλά και υποχρέωση συνταγματική, τη σύνταξη των δασικών χαρτών. Τι μας είχατε παραδώσει; Τίποτα.

Παρότι υπήρχαν έτοιμοι για πολλές περιοχές, από το 2010, δεν τους αναρτήσατε, τους αφήσατε κλειδωμένους στα Δασαρχεία και στις Διευθύνσεις Δασών γιατί δεν θέλατε να αναδειχτούν οι καταπατήσεις και οι αυθαιρεσίες.

Εμείς το 2017 πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε και σας παραδώσαμε δασικούς χάρτες για το 50% της χώρας και μάλιστα περιοχών με προβλήματα, όπως η αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση.

Είναι λογικό να έγιναν λάθη στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, κάποια τα αντιμετώπισε το ΣτΕ, όπως αυτό με την 2017/2020 απόφασή του, με την οποία απέρριψε τη μερική κύρωση δασικών χαρτών χωρίς να έχουν εξεταστεί οι αντιρρήσεις. Δεν έχετε φαίνεται διαβάσει την απόφαση.

Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να παρεμβαίνετε εκεί που υπηρετούνται συμφέροντα.

Ανακαλέσατε με διάταξη του ν.4685/20 και με Υπουργική Απόφαση δασικούς χάρτες για να αφαιρέσετε από αυτούς διάφορες νέες κατηγορίες εκτάσεων.

Εναντίον αυτής της πράξης σας έχουν κάνει προσφυγή περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ποιους θέλετε να καλύψετε πίσω από αυτές τις διαδικασίες, όταν οι αλλαγές χρήσης που επιτρέπουν το Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ είναι σαφείς.

Μπορούν να γίνουν μόνο όταν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση και μετά από τεκμηρίωση για κάθε επιμέρους περίπτωση.

Έτσι κι αλλιώς όλοι οι δασικοί χάρτες θα επιστρέψουν στο στάδιο της ανάρτησης, στο οποίο πρέπει να επανεξεταστεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.

Είναι κρίμα ένα τόσο μεγάλο, αυτό της σύνταξης των δασικών χαρτών που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε να καταποντιστεί στη μυλόπετρα της αδράνειας και τελικά να αχρηστευτεί.

Από την άλλη πλευρά η αποψίλωση που επιχειρείτε της δημόσιας διοίκησης στελεχιακά αλλά και θεσμικά συνδέεται με την επιθυμία σας να οδηγήσετε στον αποκλειστικό έλεγχο όλων των διαδικασιών από το ανεκδιήγητο επιτελικό σας κράτος;

Θεσμοθετείτε το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, τα οποία μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες πρέπει λέει να εκδίδονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Κι όπως το έχετε ήδη καθιερώσει ως κανόνα στην υπηρέτηση των συμφερόντων, με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας η διαδικασία συνεχίζεται, παρακάμπτοντας τα παραπάνω όργανα.

Άρα η σύντμηση του χρόνου των διαδικασιών δεν σημαίνει απλούστευση και επιτάχυνση αλλά και λήψη των αποφάσεων κατά βούληση με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης ως θεμελιώδης αρχή είναι σωστή, αλλά έτσι όπως έρχεται από την Κυβέρνηση αποτελεί αποσπασματικό σχεδιασμό και χαρά των συμφερόντων.

Γιατί πρέπει πρώτιστα να ολοκληρωθούν ο πολεοδομικός σχεδιασμός και οι δασικοί χάρτες, αλλά και να προστατευθούν οι μικροϊδιοκτήτες.

Και πάλι όμως δεν πρέπει να σας διαφεύγει ότι κατά το ΣτΕ δεν συντρέχει κανένας λόγος διατήρησης των ρυθμίσεων για τις παρεκκλίσεις και συσχετίζει την αρτιότητα του κάθε γηπέδου με το πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο.

Μην επιχειρήσετε να το αποφύγετε. Θα σας το απορρίψει το ΣτΕ. Κι εδώ επιτρέψτε μου δύο ερωτήματα, πρώτον είναι δυνατόν να μιλάτε για τοπικά πολεοδομικά σχέδια, αγνοώντας την αναγκαιότητα εκπόνησης των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας και παραμερίζοντας το γεωτεχνικό κόσμο; και

δεύτερον είναι επίσης δυνατόν να μιλάτε για χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη την αναγκαιότητα προστασίας της γης υψηλής παραγωγικότητας που αποτελεί συνταγματική επιταγή, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κτηνοτροφικής και γεωργικής δραστηριότητας;

Κι έρχομαι στη τροπολογία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ) – με βάση βέβαια την ανακοίνωσή σας κ. Υπουργοί. Αλλάζετε ουσιαστικά το χάρτη.

Επιβάλλετε άδικες επιβαρύνσεις στους παραγωγούς, καλώντας τους να καλύψουν το έλλειμα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ.

Χρηματοδοτήσατε τη ΔΕΗ για να φανεί κερδοφόρα με τα χρήματα του Λογαριασμού και ταυτόχρονα προχωράτε στην επιβολή έκτακτης εισφοράς.

Βέβαια την ίδια στιγμή απαλλάσσετε αυτής της εισφοράς τα μεγάλα αιολικά πάρκα, μεταφέροντας ουσιαστικά το βάρος στους μικρομεσαίους επενδυτές.

Πρόκειται για μια παρέμβαση καταστροφική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου.

Κλείνω με την απόφαση και μάλιστα ομόφωνη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που σας ζητά την απόσυρση του ν/σ.

Δεν λάβατε, λένε, καθόλου υπόψη σας τις απόψεις τους.

Το περίμενα. Αυτός είναι ο σεβασμός που έχετε στις τοπικές κοινωνίες και στην αυτοδιοικητική τους λειτουργία.


Οδηγούμαστε στη νέα ΚΑΠ χωρίς προετοιμασία.

Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 2/12/2020

Η συνεισφορά των χρηματοδοτικών μέσων της ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία αφορά
συνολικούς πόρους της τάξης των 20 δις € σε κάθε προγραμματική περίοδο, όσοι περίπου και οι πόροι που κατευθύνονται στην ελληνική οικονομία μέσω των λοιπών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό, αλλά και η συνολικότερη πολιτική της Ε.Ε. για τον πρωτογενή τομέα διαχρονικά, καταδεικνύει την σημασία του για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την περιβαλλοντική και κοινωνική συνοχή των αγροτικών περιοχών του συνόλου της Ε.Ε. καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω στήριξή του.

Όλα αυτά συνιστούν ουσιαστικά τη διαγνωστική προσέγγιση των προκλήσεων και αναγκών του πρωτογενή μας τομέα και των αγροτικών μας περιοχών, που θα πρέπει να αποτελέσουν τον οδηγό διαμόρφωσης και προγραμματισμού του πλαισίου των παρεμβάσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027. 

Η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ ξεκίνησε την άνοιξη του 2016 και επίσημα μπήκε στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο του 2017. Η τοποθέτησή μας στα 2 σημαντικότερα ζητήματα, που από την πρώτη στιγμή αναδείχθηκαν, ήταν ξεκάθαρη. Επιμέναμε, συνεργαζόμενοι και με άλλες χώρες, πρώτον, να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός της και, δεύτερον, να μην υπάρξει πλήρης σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων.

Έγιναν πολλές συζητήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε το καλοκαίρι του 2018 τις προτάσεις της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της συγκεκριμένης περιόδου, από τις οποίες ήταν σαφές ότι η ΚΑΠ υφίσταντο μειώσεις. Πήραμε πρωτοβουλίες, δημιουργήσαμε συμμαχίες που απετέλεσαν και πλειοψηφία στο Σ.Υ. Γεωργίας για την υπεράσπιση του προϋπολογισμού στα ίδια επίπεδα και την απόρριψη της πλήρους σύγκλισης. Ειδικά για τη σύγκλιση η θέση μας αποτυπώθηκε στις προτάσεις της Ε. Επιτροπής, κατανέμοντας το βάρος της μερικής εξωτερικής σύγκλισης αναλογικά σε πολλά κράτη-μέλη.

Η τωρινή χρονική στιγμή όμως, είναι ακόμη πιο κρίσιμη για την έκβαση των εθνικών μας διεκδικήσεων, γιατί συμπίπτει με δύο σημαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. 
1) Τις νέες πολιτικές προτεραιότητες που προτάσσει η Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στις στρατηγικές της διαδρομής «από το αγρόκτημα στο πιάτο”, και της “βιοποικιλότητα στη γεωργία” και 
2) Τις αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να προβλεφθούν στις πολιτικές για τον αγροδιατροφικό τομέα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού. 

Επιμένουμε ακόμη και την ύστατη ώρα στη διεκδίκηση επαρκούς χρηματοδότησης των πολιτικών της Ε.Ε. για την γεωργία, μέσω τόσο της νέας ΚΑΠ, όσο και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Β. Αποστόλου: Οι δασικοί χάρτες καταποντίζονται στη μυλόπετρα της χρονικής αδράνειας.

Χαλκίδα, 2 Δεκεμβρίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τοποθέτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου για το σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 

“Ξεκινώ την παρέμβασή μου με ένα σχολιασμό που τον θεωρώ απαραίτητο: Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα δεν δόθηκε την απαραίτητη προσοχή στη νομολογία του ΣτΕ για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Γι αυτό και έχουμε αλλεπάλληλες ανατροπές. 

Λέτε κ. Υπουργοί ότι ως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2021 θα έχετε κυρώσει το 90% των δασικών χαρτών και θα απομένει μόνο η εκδίκαση των ενστάσεων και των αντιρρήσεων. 
Δεν παρακολουθείτε τις αποφάσεις του ΣτΕ; 
Δεν γνωρίζετε ή εσκεμμένα αγνοείτε, ότι οι ρυθμίσεις που προέβλεπαν τη διαδικασία των αντιρρήσεων και το εύρημα της μερικής κύρωσης απορρίφθηκαν στο σύνολό τους, μια απόφαση που βγήκε πρόσφατα. 

Μάλιστα κατά το ΣτΕ, από μόνη της η παραδεκτή άσκηση αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη αποκλείει την κύρωσή του κατά το αμφισβητούμενο µε αυτές µέρος, πριν από την εξέταση των αντιρρήσεων αυτών. 

Πάρτε πίσω λοιπόν πρώτα με διοικητική πράξη την υπάρχουσα μερική κύρωση στο 50% των εκτάσεων και μετά βλέπετε για τις αντιρρήσεις. Φαντασθείτε τώρα πότε θα γίνει αυτό, όταν έχουν υποβληθεί 180.000 αιτήσεις και έχουν εξεταστεί σε 2 χρόνια 10.000. 

Βέβαια οι αντιρρήσεις είναι πολύ περισσότερες, αλλά δεν προσήλθαν, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο κάτοικος της υπαίθρου που κληρονόμησε από τους γονείς του ένα ελαιοπερίβολο, ότι είναι δασικό και ενδέχεται να μην είναι και δικό του, λόγω τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου. 

Πολλοί από αυτούς ενδέχεται στο στάδιο της επανανάρτησης να επανέλθουν. Αν δε βάλετε στην ίδια διαδικασία άλλο ένα 40% των εκτάσεων τότε θα χρειαστούν δεκάδες χρόνια. Γιατί λοιπόν μιλάτε για κύρωση πριν την εξέταση των αντιρρήσεων; 

Ανακαλέσατε με διάταξη του ν.4685/20 και με Υπουργική Απόφαση δασικούς χάρτες για να αφαιρέσετε από αυτούς διάφορες νέες κατηγορίες εκτάσεων. 

Εναντίον αυτής της πράξης σας έχουν κάνει προσφυγή περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Ποια συμφέροντα θέλετε να καλύψετε πίσω από αυτές τις διαδικασίες, όταν οι αλλαγές χρήσης που επιτρέπουν το Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ είναι σαφείς. 

Μπορούν να γίνουν μόνο όταν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση και μετά από τεκμηρίωση για κάθε επιμέρους περίπτωση. Είναι κρίμα ένα τόσο μεγάλο, αυτό της σύνταξης των δασικών χαρτών που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε να καταποντιστεί στη μυλόπετρα της χρονικής αδράνειας. 

Κι έρχομαι στο άλλο εύρημα, στις οικιστικές πυκνώσεις, που απορρίφθηκαν κι αυτές ως αντίθετες με τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος και μάλιστα δύο φορές ως τώρα. 

Γιατί αγνοείτε τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ και επαναφέρετε σε ισχύ τη συγκεκριμένη πρόταση, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα καινούριο διάλογο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στα δάση. 

Τι θα γίνει τώρα με αυτά τα κτίσματα, για τα οποία το ΣτΕ έχει αποφανθεί αλλά εσείς της κυβέρνησης με τον ν.4685/2020 θεσμοθετήσατε την έκδοση ΠΔ για τις περιοχές αυτές; 

Δηλαδή θα στείλετε για επεξεργασία στο ΣτΕ την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δάση ,για τα οποία το ίδιο έχει αποφανθεί; Γιατί κοροϊδεύετε το κόσμο, όταν ξέρετε ότι τα θέματα αυτά αφορούν σε χιλιάδες σπίτια και οργανωμένους οικισμούς; 

Και βέβαια η τύχη της πρότασής σας είναι εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένη, θα απορριφθεί ως αντισυνταγματική. 

Η αντιμετώπιση αυτής της παράνομης δόμησης προαπαιτεί την άμεση καταγραφή των αυθαιρέτων και την κατάταξή τους κατά χρόνο κατασκευής, κατά χρήσεις γης, κατά παραβατικότητα πολεοδομική και κατά κοινωνικές ανάγκες που καλύπτουν. 

Κι αυτό μπορεί να γίνει σήμερα και αύριο στο στάδιο της ανάρτησης, πάντα με σεβασμό στις διατάξεις του Συντάγματος και τη νομολογία του ΣτΕ. 

Και βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να υπάρξει και σαφής δέσμευση για κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, που αποτελεί τη μήτρα της αυθαίρετης δόμησης. 

Ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης ως θεμελιώδης αρχή είναι σωστή, αλλά έτσι όπως έρχεται από την Κυβέρνηση, αποτελεί αποσπασματικό σχεδιασμό και χαρά των συμφερόντων. 

Γιατί πρέπει πρώτιστα να ολοκληρωθούν ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι δασικοί χάρτες που κυριολεκτικά έχουν βαλτώσει, αλλά και να προστατευθούν οι μικροϊδιοκτήτες που θα αναγκαστούν, από τη στιγμή που δεν θα μπορούν, λόγω κατάργησης των παρεκκλίσεων να οικοδομήσουν, να ενταχθούν σε οργανωμένα συμφέροντα. 

Και πάλι όμως δεν πρέπει να σας διαφεύγει κύριοι της κυβέρνησης ότι κατά το ΣτΕ δεν συντρέχει κανένας λόγος διατήρησης των ρυθμίσεων για τις παρεκκλίσεις και συσχετίζει την αρτιότητα του κάθε γηπέδου με το πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. 

Μη δημιουργείτε ψευδαισθήσεις στους πολίτες και μάλιστα παριστάνοντας τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος.”