Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Τι θα αλλάξει στη νέα ΚΑΠ - Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (*)

(*) Συνέντευξη στο Έθνος της Κυριακής 22/2/2015


Σχέδιο για την τροποποίηση του φακέλου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της γενικότερης επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων που δεσμεύουν τη χώρα με πρόσθετη χρηματοδότηση και αναδιανομή των πόρων προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών, επεξεργάζεται η νέα κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει στη συνέντευξή του στην «Οικονομία» ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.

Επιπλέον, υπογραμμίζει στη συνέντευξη ότι υπάρχει ανάγκη οι συνδεδεμένες ενισχύσεις να διευρυνθούν περισσότερο και να αρθούν οι περιφερειακές ανισότητες στην κατανομή κονδυλίων.
Με το καλημέρα στο υπουργείο -αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου- τον περίμενε ένας φάκελος με βεβαιωμένα πρόστιμα από την ΕΕ ύψους 1,5 δισ. ευρώ, και μάλιστα με ρύθμιση για τμηματική καταβολή σε 5 χρόνια, ξεκινώντας από τη φετινή χρονιά με 250 εκατ. Προσθέτει μάλιστα ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της απορρόφησης με το ν+2 και γι' αυτό θα επιδιώξει τη μετατόπιση των χρημάτων, που ξεπερνούν τα 700 εκατ., υπέρ των παραγωγών.
Παράλληλα, ο υπουργός εξαγγέλλει στοχευμένα μέτρα, όπως την κατάργηση της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%, ενώ παράλληλα βάζει οριστικό τέλος στους συμψηφισμούς χρεών με αγροτικές επιδοτήσεις.
Το 2015 είναι έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Αλλαγές θα υπάρξουν και σε ποια επίπεδα;
Ο εθνικός φάκελος για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ υποβλήθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου την 1η Αυγούστου 2014.
Οι αποφάσεις αυτές μας δεσμεύουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό βέβαια δεν μας ικανοποιεί και γι' αυτό θα πρέπει, στο πλαίσιο της γενικότερης επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων που δεσμεύουν τη χώρα μας, να ζητήσουμε όχι μόνο την τροποποίηση του περιεχόμενου του, αλλά και μία πρόσθετη χρηματοδότηση, με βάση τα σημερινά δεδομένα του αγροτικού τομέα, δεδομένου ότι οι αγρότες υπήρξαν θύματα της οικονομικής κρίσης.
Ποια θα είναι τα αναπτυξιακά κριτήρια που θα συμπεριληφθούν στον εθνικό φάκελο;
Για να δοθεί στον εθνικό φάκελο αναπτυξιακή κατεύθυνση και να γίνει ορθολογική και δίκαιη η ανακατανομή των πόρων, πρέπει να συνδεθεί:
• Με ένα εθνικό σχέδιο δράσης και πρόγραμμα ανάπτυξης, ανά τομέα παραγωγής και περιφέρεια.
• Με την ανάδειξη των πεδίων συμπληρωματικότητας με άλλα προγράμματα (περιβάλλον, έρευνα, κατάρτιση, κ.λπ.).
• Με την επίλυση διαρθρωτικών και θεσμικών θεμάτων που δυσκολεύουν την υλοποίηση των στόχων που θα τεθούν.
Γι' αυτό, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν μπορούμε από τώρα να εντοπίσουμε αυτές τις αλλαγές που θα καταστήσουν αποδοτικότερη τη νέα ΚΑΠ για τον αγροτικό χώρο, τόσο στο ισχύον πλαίσιο όσο και στα επιδιωκόμενα. Θα περιμένουμε λίγο. ?
Γεμίζει ο «κουμπαράς» για τους μικρομεσαίους αγρότες
Μιλήσατε στις προγραμματικές σας δηλώσεις για διεύρυνση της λίστας των προϊόντων που θα ενισχύονται με συνδεδεμένες με την παραγωγή επιδοτήσεις. Με ποια νέα προϊόντα σχεδιάζετε να εμπλουτίσετε τη λίστα αυτή;
Υπάρχει ανάγκη οι συνδεδεμένες ενισχύσεις να διευρυνθούν περισσότερο, τόσο ως προς την ενίσχυση συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να αποτραπεί η κατάρρευσή τους και η εγκατάλειψη της παραγωγής (π.χ. τευτλοκαλλιέργεια), όσο και ως προς την παραγωγή ζωοτροφών (ψυχανθή) που χρειάζεται η κτηνοτροφία μας. Το σίγουρο είναι ότι στον ενδιάμεσο έλεγχο θα ζητήσουμε την αναδιανομή των πόρων προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών και την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την αναστροφή της τάσης εγκατάλειψης της γης.
Αλλαγές στον τρόπο κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων θα υπάρξουν;
Βασική μας επιδίωξη θα είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Και αυτό γιατί με το καλημέρα στο υπουργείο με περίμενε ένας φάκελος με βεβαιωμένα πρόστιμα από την ΕΕ ύψους 1,5 δισ. ευρώ, και μάλιστα με ρύθμιση για τμηματική καταβολή σε 5 χρόνια, ξεκινώντας από τη φετινή χρονιά με 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμούν και νέα πρόστιμα ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ηταν πλήρης η ανικανότητα στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων από τις τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις, με την περίπτωση των βοσκοτόπων να αποτελεί τη χειρότερη περίπτωση στη διαχείριση των ζητημάτων διακυβέρνησης της χώρας.
Μπορείτε να μας περιγράψετε ορισμένες από τις δράσεις που θα ενταχθούν με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κτηνοτροφίας;
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη στήριξη τόσο της κτηνοτροφίας, με την επίλυση του ζητήματος των βοσκοτόπων, την απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης και νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών μονάδων, τον έλεγχο και την εκρίζωση των ζωονόσων, όσο και της μεταποιητικής δραστηριότητας του χώρου.
Θα μειωθούν φόροι και κόστος παραγωγής
Ποια θα είναι τα πρώτα προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης στον πρωτογενή τομέα που θα θέσετε σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα;
Πρώτιστο καθήκον μας είναι να σταθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στον αγρότη -και το κάνουμε ήδη- όταν πλήττεται η παραγωγή του. Καταγράφουμε ήδη τις ζημιές και θα αποζημιώσουμε άμεσα, με χρήματα του ΕΛΓΑ, το ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή που καταστράφηκε σε όλη τη χώρα από τις πρόσφατες πλημμύρες, από την Ηπειρο μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και τον Εβρο.
Δίνουμε άμεσα έκτακτη ενίσχυση για ζωοτροφές, όπου υπάρχει ανάγκη και σε σύντομο χρόνο θα αποζημιώσουμε τις καταστροφές στον εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις και στο φυτικό κεφάλαιο.
Παράλληλα, θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα στην απορρόφηση και σωστή αξιοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013).
Δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της απορρόφησης με το ν+2 και γι' αυτό θα επιδιώξουμε τη μετατόπιση των χρημάτων, που ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ, υπέρ των παραγωγών, τόσο για την κάλυψη ζημιών όσο και για την υλοποίηση ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος για την κτηνοτροφία που θα έχει ως στόχο την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου.
Στοχευμένα μέτρα θα υπάρξουν και στην ενίσχυση του εισοδήματος, και συγκεκριμένα:
• Φορολογικά, όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωράφια, στους στάβλους και στις αποθήκες, καθώς και κατάργηση της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 13%.
Καθορίζουμε και για τους αγρότες αφορολόγητο καθαρό ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ, που θα μείνει και εκτός της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων.
• Μείωση του κόστους παραγωγής, με την καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τη σταδιακή κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, ώστε να φτάσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα στον μέσο όρο της ΕΕ και μελλοντικά να καταλήξουμε στο αγροτικό πετρέλαιο.
• Οικονομική ενίσχυση, όπως είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους του ΟΓΑ.
Συμψηφισμός χρεών με επιδοτήσεις θα υπάρξει στο μέλλον;
Δεν θα υπάρξει για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί αντίκειται σε κοινοτικούς κανονισμούς και, δεύτερον, γιατί οι επιδοτήσεις αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιβίωσης των αγροτών, αλλά και το κυριότερο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Συνέντευξη στον Κώστα Νάνο

Βαγγέλης Αποστόλου: Είναι αναγκαία η διαγραφή των «κόκκινων» δανείων (*)

(*) Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Ναυτεμπορική 
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Από την έντυπη έκδοση
Ευρωπαϊκά πρόστιμα συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Ελλάδας για κακοδιαχείριση αγροτικών κοινοτικών κονδυλίων, θα πληρωθούν μέσα στην πενταετία, όπως επισημαίνει μιλώντας στη «Ν» ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.
Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, σε συνέντευξή του στη «Ν», αναφέρει πως οι έλεγχοι της Ε.Ε. συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται και νέες κυρώσεις.
«Γι’ αυτές θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποδείξουμε ότι η νέα κυβέρνηση είναι διατεθειμένη και μπορεί να εφαρμόσει αξιόπιστα κάθε διάταξη που διέπει τη διαδικασία χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων, γυρίζοντας σελίδα μια και για πάντα στο αμαρτωλό παρελθόν» επισημαίνει, ενώ δεν διευκρινίζει ποιος θα πληρώσει τα πρόστιμα - το Δημόσιο ή οι αγρότες.
Ως προς τον φάκελο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου σημειώνει ότι θα διεκδικηθούν πρόσθετοι πόροι, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει αναδιανομή των κονδυλίων προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών.
Οσον αφορά τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια της «κακής» ΑΤΕ τόνισε ότι δρομολογείται διαγραφή χρεών με βασική παράμετρο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
Ταυτόχρονα, για τη θωράκιση του πρωτογενούς τομέα έναντι των λιανεμπορικών ομίλων, αλλά και τη μείωση της ψαλίδας των τιμών από το χωράφι στο ράφι, δεσμεύτηκε ότι θα παταχθούν άμεσα οι παράνομες ελληνοποιήσεις, οι υπερτιμολογήσεις, οι ενδοομιλικές συναλλαγές και τα καρτέλ, τονίζοντας ότι «το πρόβλημα δεν λύνεται με ευχολόγια και με παράλυτες και επικαλυπτόμενες τις κρατικές υπηρεσίες ελέγχου».
Τέλος, αναφερόμενος στην αλλαγή του νόμου για τους συνεταιρισμούς, επισημαίνει ότι δεν θα μείνουν στη σκιά τα πορίσματα - φωτιά για τις χρηματοδοτήσεις της περιόδου 1994-2011.
Οι «καμπάνες» των Βρυξελλών στη χώρα μας έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό; Θα κληθούν να πληρώσουν οι αγρότες το «πακέτο Χατζηγάκη» και τα «δάνεια Κοντού»;
«Το 1,5 δισ. ευρώ είναι κυρώσεις που κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και οφείλονται στην αγροτική πολιτική που εφάρμοσαν, δηλαδή της χορήγησης ενισχύσεων με ανεξέλεγκτο τρόπο.
Τις κυρώσεις αυτές το υπουργείο είναι υποχρεωμένο να πληρώσει και θα τις πληρώσει μέσα σε μία πενταετία, αρχής γενομένης από το 2015. Δυστυχώς, δεν είναι και οι μοναδικές.
Οι έλεγχοι από τα όργανα της Ε.Ε. συνεχίζονται για τα τελευταία έτη του προγράμματος, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται και νέες κυρώσεις.
Γι’ αυτές θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποδείξουμε ότι η νέα κυβέρνηση είναι διατεθειμένη και μπορεί να εφαρμόσει αξιόπιστα κάθε διάταξη που διέπει τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων γυρίζοντας σελίδα μια και για πάντα στο αμαρτωλό παρελθόν.
Μάλιστα, η αρχή έχει ήδη γίνει για την επούλωση της πληγής που λέγεται “βοσκότοποι”.
Μέσα στις πρώτες ημέρες από την ανάληψη του υπουργείου αποστείλαμε στην Κομισιόν μία σειρά εγγράφων όπου τεκμηριώνονται αναλυτικά και με επιστημονικό τρόπο, βασιζόμενοι σε μελέτες και βιβλιογραφία, οι λόγοι που στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται για τη βόσκηση των ζώων εκτάσεις πέρα από τα χορτολίβαδα.
Ενώ στη συνέχεια και σε μικρό χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε και τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια, που όταν ολοκληρωθούν και εκδοθούν τα οριστικά, θα έχει επιτελεστεί ένα τεράστιο βήμα τόσο για την αξιοπιστία μας έναντι της Κομισιόν όσο, πολύ περισσότερο, για την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών».
Αναφέρατε τους βοσκότοπους. Με τι καθεστώς βοσκότοπων θα κάνουν τελικά αίτηση ΟΣΔΕ (σ.σ.: Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων) για το 2015 οι κτηνοτρόφοι;
«Αυτή την ώρα ολοκληρώνουμε μια διαδικασία που πιστεύουμε ότι βάζει στον σωστό δρόμο την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που κληρονομήσαμε παραλαμβάνοντας το υπουργείο, της επιλεξιμότητας των βοσκήσιμων γαιών.
Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα... πιστεύω ότι θα έχουμε εγκαίρως τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βάσει των οποίων θα γίνουν και οι αιτήσεις του ΟΣΔΕ 2015».

Εχετε εκφράσει την αισιοδοξία ότι υπάρχει περιθώριο για αναπροσαρμογές στον εθνικό φάκελο της ΚΑΠ. Ποιες αλλαγές θα επιδιώξετε;
«Παρά τις διαφωνίες που έχουμε με τη νέα ΚΑΠ, θα αξιοποιήσουμε πλήρως όλες τις δυνατότητές της, διεκδικώντας και πρόσθετους πόρους.
Είναι σίγουρο ότι για να γίνει ορθολογική και δίκαιη η κατανομή των πόρων πρέπει να συνδεθεί με συγκεκριμένη αναπτυξιακή κατεύθυνση.
Εμείς στον ενδιάμεσο έλεγχο θα ζητήσουμε την αναδιανομή των πόρων προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών και την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την αντιστροφή της τάσης εγκατάλειψης της γης».

Τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια της «κακής» ΑΤΕ εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 950 εκατ. ευρώ. Τι εικόνα έχετε από τον εκκαθαριστή και ποια λύση προκρίνετε για τους οφειλέτες;
«Σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τον εκκαθαριστή της “κακής” ΑΤΕ για να συζητήσουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων δανείων του αγροτικού χώρου.
Υπάρχουν τα δάνεια των μεμονωμένων αγροτών, αλλά και των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Πρόθεσή μας είναι να προβούμε σε διαγραφή χρεών, ανάλογη με αυτή της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια. Και στις δύο περιπτώσεις η προσέγγιση θα έχει ως βασική παράμετρο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων».

Εχετε δεσμευτεί ότι θα βάλετε φρένο στα «φέσια» των αλυσίδων σούπερ μάρκετ προς τους παραγωγούς. Πώς θα επιτευχθεί αυτό;
«Δεσμευτήκαμε ότι θα πατάξουμε άμεσα τις παράνομες ελληνοποιήσεις, τις υπερτιμολογήσεις, τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τα καρτέλ και θα επιδιώξουμε την καθιέρωση προθεσμιών πληρωμής της αγροτικής παραγωγής το πολύ μέχρι τον χρόνο ανάλωσής της.
Είναι αδιανόητο η αξία των αγροτικών προϊόντων να χρησιμοποιείται για να γεμίζουν τα πολυκαταστήματα με άλλου είδους προϊόντα. Δεν μπορεί το γάλα που αναλώνεται σε πέντε ημέρες από την πώλησή του από τον κτηνοτρόφο να πληρώνεται πολλούς μήνες αργότερα.
Ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης και μπορούν να ισχύσουν και στη χώρα μας, ξεκινώντας από μία συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων και φτάνοντας μέχρι την επιτροπή ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη τακτική αποτελεί σαφέστατη παραβίαση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού».

Μένοντας στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής... η ψαλίδα στην τιμή από το χωράφι στο ράφι παραμένει μεγάλη. Με ποιο τρόπο μπορεί να ανατραπεί η εικόνα αυτή και πώς θα συνδράμει σε αυτό το υπουργείο;
«Οι λιανικές τιμές των τροφίμων, ιδιαίτερα σήμερα, τινάζουν στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρόσφατη σχετική λίστα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι αυξήσεις των βασικών ειδών διατροφής κυμάνθηκαν από 4% μέχρι 30%.
Επιπλέον είναι χαρακτηριστικό ότι η αναλογία μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή στη χώρα μας είναι 1 προς 6, ενώ στην Ευρώπη δεν ξεπερνά το 1 προς 3.
Πρόκειται για την πλέον μακρόβια και άθικτη απάτη στη χώρα μας, που σπρώχνει παραγωγούς και καταναλωτές στην ανέχεια και στη συνεχή συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.
Η αλληλεγγύη και τα κινήματα των πολιτών είναι θετικά, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Οταν τα πράγματα παίρνουν εκρηκτικές κοινωνικές διαστάσεις, χρειάζονται άμεσα μέτρα.
Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με το κράτος απλό παρατηρητή κι ούτε βέβαια με ευχολόγια και με παράλυτες και επικαλυπτόμενες τις κρατικές υπηρεσίες ελέγχου.
Υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται Γραμματεία Καταναλωτή. Αθέατη κι ανύπαρκτη. Οφείλει να λειτουργήσει, όπως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η μόνιμη όμως λύση περνάει μέσα από τη συνδικαλιστική και συνεργατική λειτουργία των ίδιων των αγροτών».

Ποιες είναι οι βασικές κατευθυντήριες για την αλλαγή του νόμου για τους συνεταιρισμούς;  Εχετε πρόθεση να δημοσιοποιήσετε  τα πορίσματα των ερευνών για τις χρηματοδοτήσεις των συνεταιρισμών μέσω του ΕΛΓΑ την περίοδο 1994 - 2011;
«Χρειάζεται ένα καινούργιο ξεκίνημα στον συνεταιριστικό χώρο για να βρει εκείνη τη συνεργατική έκφραση που θα τον μετατρέψει σε ουσιαστικό εκφραστή και υπηρέτη των αγωνιών του Ελληνα αγρότη.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς θα εστιάζει στη δημιουργία κλαδικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών ανά προϊόν και ανά περιοχή.
Είναι νωρίς ακόμη να σας απαντήσω για τη διαχείριση των πορισμάτων αυτών και άλλων, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρους ενημέρωσης για τα ζητήματα του υπουργείου. Να είστε όμως σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μείνει στη σκιά».
ΔΑΝΑΗ ΑΛΕΞΑΚΗ - dalex@naftemporiki.gr

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου για τους βοσκότοπους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρεία σύσκεψη για να προχωρήσει άμεσα η κατάρτιση των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων προς τους κτηνοτρόφους, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βαγγέλη Αποστόλου.
Στη σύσκεψη, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Δασικής Υπηρεσίας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και των κτηνοτροφικών οργανώσεων ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας) και ΠΕΚ (Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτροφίας).
Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού συστήθηκε Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της άμεσα. Έργο της Επιτροπής είναι να καταγράψει τα διαθέσιμα στοιχεία (δασικοί χάρτες σε 21 Νομούς και σε συνολική έκταση 67. εκατ. στρεμμάτων, χαρτογραφικά υπόβαθρα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες του ΟΣΔΕ κ.λπ) και να ορίσει χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς.
«Δυστυχώς στο θέμα των βοσκοτόπων, ένα θέμα που κυριολεκτικά καίει τους Έλληνες κτηνοτρόφους, υπήρξε μια απολύτως αναποτελεσματική και στρεβλή διαχείριση τα τελευταία χρόνια. Δουλειά μας όμως τώρα είναι να σπεύσουμε να καλύψουμε το κενό και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι κτηνοτρόφοι να εξασφαλίσουν τις κοινοτικές ενισχύσεις και να διευκολυνθούν να παραμείνουν στο επάγγελμά τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου και συμπλήρωσε: «Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θα έχει την ευθύνη για την έγκαιρη κατάρτιση των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ωστόσο το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών, των ίδιων των κτηνοτρόφων και κυρίως της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο».
Νωρίτερα ο Αναπληρωτής Υπουργός είχε συναντήσεις, διαδοχικά, με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ).

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, στις πληγείσες περιοχές του Έβρου, της Άρτας και άλλων Νομών της χώρας από τις πρόσφατες πλημμύρες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2015
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης συγκάλεσε χθες Δευτέρα 16.02.2015, σύσκεψη στο γραφείο του με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Δ. Μελά, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων, στις πληγείσες περιοχές του Έβρου, της Άρτας και άλλων Νομών της χώρας από τις πρόσφατες πλημμύρες.
Βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν να αποζημιωθούν το ταχύτερο δυνατόν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Μετά το τέλος της σύσκεψης ανακοινώθηκε ότι:
Αποφασίστηκε, να επιδιωχθεί η εξασφάλιση χρημάτων από το ΠΑΑ, για τις ενισχύσεις των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν με σκοπό να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας ζώντας αξιοπρεπώς και συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Βαγγέλης Αποστόλου: «Τράπεζα ακινήτων αγροτικής γης» (*)

(*) Συνέντευξη του Αν.Υπουργού στην Τράτσα Μάχα και το Βήμα της Κυριακής (15/2/2014)

Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προαναγγέλλει τη δημιουργία τράπεζας για την αγροτική επιχειρηματικότητα και σχεδιάζει μειώσεις στο ρεύμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου.
Οι κοινοτικές ενισχύσεις των αγροτών θα περνούν πλέον από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. «Το ΟΣΔΕ να γυρίσει στο σπίτι του, όλα θα τα κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ»επισημαίνει στο «Βήμα» ο νέος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Βαγγέλης Αποστόλου. Σήμερα, οι αιτήσεις ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) γίνονται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών της GAIA Επιχειρείν ΑΕ, βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Προαναγγέλλει επίσης τη δημιουργία τράπεζας ειδικού σκοπού για την αγροτική επιχειρηματικότητα, στη λογική της παλιάς ΕΤΒΑ, ενώ στα άμεσα σχέδιά του είναι και η δημιουργία περιουσιολογίου αγροτικής γης και ακινήτων που θα διατίθενται σε αγρότες.

Οπως είπατε στις προγραμματικές δηλώσεις, η πρωτογενής παραγωγή θα πρέπει να έχει μια τράπεζα ειδικού σκοπού. Θα λειτουργεί ως επιχειρηματικός «βραχίονας» μιας υφιστάμενης τράπεζας;
«Ειδικού σκοπού σημαίνει ότι κατά κλάδο πρέπει να υπάρχει ένα πιστωτικό εργαλείο. Το σκεφτόμαστε ως παρακλάδι μιας τράπεζας με τομείς αναπτυξιακούς. Να έχει έναν στόχο το αναπτυξιακό - επενδυτικό κομμάτι, ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων που να μπορεί να υπηρετηθεί. Κάτι σαν την παλιά ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης). Παράλληλα μελετάμε και ένα άλλο πιστωτικό εργαλείο, την αγροκάρτα. Να μπορεί ένας αγρότης που έχει μια καλλιεργητική περίοδο τριών μηνών να παίρνει σε αυτό το τρίμηνο ένα μικρό άτοκο δάνειο. Η αποπληρωμή του θα συνδεθεί με τις κοινοτικές ενισχύσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν το κεφάλαιο αυτού του εργαλείου».

Ποιες οι κινήσεις σας για την οικονομική ελάφρυνση των αγροτών;
«Δεν θα υπολογίζονται στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας τα εργαλεία άσκησης αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας. Στο θέμα της φορολόγησης, καθορίζουμε για τους αγρότες καθαρό ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ, το οποίο θα μείνει εκτός της τήρησης βιβλίων εσόδων - εξόδων. Για το τιμολόγιο ρεύματος έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα επέλθει μια μείωση - θα πάει στις τιμές του 2009. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου ξεκινάμε έχοντας ως στόχευση τη μέση τιμή του πετρελαίου στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει μια μείωση τουλάχιστον κατά 50% του ειδικού φόρου, δηλαδή αν σήμερα είναι γύρω στα 70 λεπτά να πέσει κατά 30-35 λεπτά. Από εκεί και πέρα, αφού φτάσουμε στον μέσο όρο της ΕΕ, βλέπουμε ως τελική κατάληξη το αγροτικό πετρέλαιο».

Οι πρόσφατες πλημμύρες ανέδειξαν για άλλη μια φορά το θέμα των αποζημιώσεων στην αγροτική παραγωγή. Σχεδιάζετε διεύρυνση των καλύψεων του ΕΛΓΑ;
«Ο ΕΛΓΑ πρέπει να διευρυνθεί. Πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ζημιών στη ζωική και φυτική παραγωγή. Τα σχέδια είναι υπό μελέτη».

Και τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν;
«Τα ασφάλιστρα έχουν δύο πηγές, τον παραγωγό και τη συμμετοχή του Δημοσίου. Σε όλες τις χώρες ο αγροτικός τομέας στηρίζεται. Δεν μπορείς να έχεις ανταγωνιστικό τομέα χωρίς στήριξη. Πρέπει όμως να δούμε πώς τα δημοσιονομικά της χώρας θα μας το επιτρέψουν».

Τι θα κάνετε με τα αδιάθετα εκατομμύρια που βρήκατε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης;
«Βρήκα 700 εκατ. ευρώ από το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα "Μπαλτατζής"), τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί. Δεν προλαβαίνουμε να τα απορροφήσουμε αν δεν μας δώσουν εξάμηνη παράταση από την ΕΕ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε ζημιές αποκατάστασης, όχι της παραγωγής ή του ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, αλλά ζημιές σε κτίσματα, εξοπλισμό, φυτικό κεφάλαιο. Θα το διεκδικήσω από την ΕΕ. Υπάρχει και άλλο ένα σχέδιο: να χρησιμοποιηθούν για εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο έχει γεράσει και μειώνεται. Να στηρίξουμε τις ελληνικές φυλές ζώων. Δεν έχουμε άλλα κονδύλια, μόνο ό,τι προκύψει από το νοικοκύρεμα στα οικονομικά και το Πρόγραμμα "Μπαλτατζής". Και έχουμε και 1,5 δισ. ευρώ βεβαιωμένα πρόστιμα και ρυθμισμένα από την ΕΕ να καταβληθούν τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ άλλα 550 εκατ. ευρώ προστίμων επικρέμονται».

Τους τελευταίους μήνες οι κτηνοτρόφοι ήρθαν αντιμέτωποι με την αδυναμία εξεύρεσης επιλέξιμων βοσκοτόπων, με συνέπεια να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των κοινοτικών ενισχύσεων. Υπάρχει κάποια λύση;
«Πιο κακή διαχείριση ζητημάτων διακυβέρνησης από το θέμα των βοσκοτόπων δεν υπάρχει. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Δεσμευτήκαμε ότι θα καταρτίσουμε διαχειριστικά σχέδια για τους βοσκοτόπους όλης της χώρας. Τα προσωρινά διαχειριστικά μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί. Θα θέσουμε το θέμα στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών. Και άλλες χώρες έχουν ζητήσει παράταση στην εφαρμογή της ΚΑΠ. Θα βρούμε μια συνεννόηση».

Με την αγροτική γη του Δημοσίου τι θα κάνετε; Θα την αξιοποιήσετε;
«Θέλουμε να φτιάξουμε μια τράπεζα αγροτικής γης και ακινήτων. Σαν περιουσιολόγιο. Σήμερα δεν γνωρίζουμε πόσες είναι οι σχολάζουσες γαίες του Δημοσίου. Να δούμε πόση είναι η δημόσια αγροτική γη, να την καταμετρήσουμε. Υπάρχουν πολλές εκτάσεις που έχουν καταπατηθεί - υπάρχουν περίπου 450.000 στρέμματα καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου. Αν είναι βοσκότοποι, να τους δώσουμε στην κτηνοτροφία· αν είναι χωράφια χερσαία αγροτικά, να τα εκμεταλλευτούμε. Με τη διάλυση των συνεταιρισμών υπάρχουν πολλά ακίνητα εγκαταλελειμμένα. Μπορούμε επίσης να δούμε, σε συμφωνία με την Εκκλησία, πώς θα αξιοποιήσουμε την τεράστια αγροτική εκκλησιαστική περιουσία».

Νέα ΚΑΠ
«Περισσότερη στήριξη στις αροτραίες καλλιέργειες»

Με τη νέα ΚΑΠ είστε ικανοποιημένος;

«Στο θέμα της αγροτικής πολιτικής υπάρχουν πολλά που πρέπει να δούμε. Υπάρχει το θέμα της περιφερειοποίησης (σ.σ.: η ΚΑΠ "διαιρεί" τη χώρα σε τρεις περιφέρειες: βοσκοτόπια, μονοετείς και πολυετείς καλλιέργειες, ώστε να κατανεμηθούν πιο δίκαια οι ενισχύσεις). Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει, αλλά θα πρέπει να δούμε τον Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ που αφορά τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη. Μήπως κάνουμε κάποια παρέμβαση για τις αροτραίες καλλιέργειες. Θέλουμε να τις στρέψουμε προς την παραγωγή ζωοτροφών, για να στηρίξουμε την κτηνοτροφία. Θέλουμε οπωσδήποτε να καλλιεργήσουμε ψυχανθή. Πρέπει να παράγουμε φθηνές ζωοτροφές. Κανένας δεν πάει σήμερα να καλλιεργήσει κουκιά χωρίς ενίσχυση. Παράλληλα έχουμε μια κατανομή πόρων που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα που έχει σήμερα η χώρα μας. Το ΑΕΠ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και ξεκινάμε τη νέα ΚΑΠ το 2015 με βάση τα στοιχεία του 2008».

Να είναι δηλαδή μεγαλύτερο το πακέτο της νέας ΚΑΠ από τα περίπου 20 δισ. ευρώ;

«Με τα σημερινά αριθμητικά δεδομένα, δικαιούμαστε περισσότερα».

Υπάρχει περιθώριο τώρα που η νέα ΚΑΠ έχει «κλειδώσει»;

«Σε αυτή την ιδιαιτερότητα που βιώνει η χώρα μας πολλά έχουν κλειδώσει. Περιμένουμε να μπούμε σε μια νέα συμφωνία και πάμε για το επόμενο βήμα. Μέσα από το ειδικό πρόγραμμα που θα συζητήσουμε οπωσδήποτε θα υπάρξει συζήτηση και για τον πρωτογενή τομέα. Στα τέλη Μαρτίου κλειδώνουν όλα για τη νέα ΚΑΠ. Πρέπει όμως να γίνουν και άλλου είδους παρεμβάσεις. Το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα αλλάξει όλο το σύστημα, από τον έλεγχο μέχρι την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, όταν ένα μεγάλο μέρος σήμερα πάει στον ιδιωτικό τομέα. Το θέμα της διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων, αυτό που λέμε ΟΣΔΕ, πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του. Ολα να τα κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), ο οποίος έχει τα δεδομένα όλης της χώρας. Ωστόσο ο οργανισμός αυτός θέλει ενίσχυση. Η αιχμή μας είναι η διαφάνεια και η σωστή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων».

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

B.Αποστόλου: Επανέρχεται στις 5 μέρες η διάρκεια ζωής του γάλακτος.

Η συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κύριε υπουργέ, τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο λιμνάζουν εδώ και πολλά χρόνια. Είχατε προχθές συνάντηση με εκπροσώπους γεωργών και κτηνοτρόφων. Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές σας σε ό,τι αφορά τον πιο κρίσιμο τομέα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον ασθενέστερο, ίσως, κρίκο;

Ακριβώς, τον ασθενέστερο κρίκο, αλλά που μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση και ιδιαίτερα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Αυτή την ώρα, αυτό που προέχει είναι να δούμε πώς θα βάλουμε τάξη στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Το λέω αυτό γιατί το πρώτο που παρέλαβα ήταν ένας φάκελος με βεβαιωμένα πρόστιμα 1,5 δισεκ. και να επικρέμονται άλλα 540 εκατ. που οφείλονται σε κακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.

Μας λέτε για 2 δισ.

Ακριβώς. Άρα, θα πρέπει άμεσα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πρόστιμα, αλλά κυρίως πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και προκαλούν αυτές τις κάκιστες επιδόσεις. Γνωρίζετε το πρόβλημα που έχει προκύψει ιδιαίτερα με τους βοσκοτόπους την τελευταία περίοδο, που έχει αναστατώσει εδώ και δύο χρόνια τους κτηνοτρόφους, την οριοθέτηση των βοσκοτόπων. Ήδη, έχουμε συστήσει αρμόδιες επιτροπές, προχωράμε. Έχουμε καταθέσει μια πρώτη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά, τώρα αρχίζουμε να πείθουμε τους εταίρους ότι στην Ελλάδα οι βοσκήσιμες γαίες δεν είναι μόνο τα χορτολίβαδα, είναι και η ξυλώδης βλάστηση που ουσιαστικά δίνει την ποιοτική υπόσταση στα παραγόμενα ζωικά προϊόντα, κρέας, γάλα, γιαούρτι. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, πέραν των τρεχουσών αναγκών που εξαιτίας της κακής συγκυρίας με τις πλημμύρες και τις κακές καιρικές συνθήκες, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στην παραγωγή. Θέματα στα οποία οπωσδήποτε ο αγρότης χρειάζεται σε τέτοιες συνθήκες άμεση ανακούφιση για να μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και κυρίως να ανανεώσει και το κεφάλαιο που έχασε. Αυτά είναι οι πρώτες μας προτεραιότητες.

Να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα: κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για χωράφια, αποθήκες και στάνες;

Για το 2014 δεν μπορούμε. Το '15 ο ΕΝΦΙΑ καταργείται και τον ενδεχόμενο φόρο που θα προκύψει της υψηλής ακίνητης περιουσίας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ως φορολογητέα ύλη σε αυτό τον φόρο δεν θα μπουν τα εργαλεία άσκησης αγροτικής δραστηριότητας, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες, οι στάβλοι, θα μείνουν έξω από αυτό τον υπολογισμό. Άρα, μιλάμε για μόνιμη κατάσταση από το 2015 και μετά.

Η σταδιακή κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο πώς θα γίνει;

Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Σίγουρα, μετά τη νέα συμφωνία με την οποία θα μπούμε σε καινούργια δεδομένα, θα το δούμε έχοντας ουσιαστικά μια κατεύθυνση όσο γίνεται γρηγορότερα εντός της χρονιάς να καταργήσουμε ένα μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ουσιαστικά θα μας φέρει στο ίδιο επίπεδο πληρωμής φόρου για τους αγρότες, που υπάρχει στην ΕΕ. Δηλ., έχουμε υπολογίσει ότι αν μειωθεί γύρω στα 30-35 λεπτά ο ΕΦΚ, θα είμαστε στα μέσα επίπεδα και θα το προχωρήσουμε εντός της χρονιάς.

Το λέω αυτό, διότι το κόστος της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Ακριβώς. Με προοπτική σε βάθος χρόνου να καταλήξουμε σε αυτό που λέμε αγροτικό πετρέλαιο. Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΦΚ.

Κύριε υπουργέ, το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Άρα, η 13η σύνταξη αφορά όλους;

Όλους, γιατί δεν έχουμε -και δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από 700 ευρώ- συνταξιούχους του ΟΓΑ, ακόμη και αυτοί που πλήρωναν στη διαδρομή ένα ασφάλιστρο επιπλέον, δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχουν 5-10 περιπτώσεις, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό που αφορά την κατώτατη σύνταξη και θα μπει στη 13η σύνταξη, κατά μέσο όρο είναι 700 ευρώ, όσοι αγρότες έχουν σύνταξη κάτω από 700 ευρώ, που πιστεύουμε ότι είναι το σύνολο των αγροτών, θα πάρουν τη 13η σύνταξη.

Τι θα κάνετε με τα αγροτικά δάνεια. Εξαγγείλατε δημιουργία Τράπεζας Ειδικού Σκοπού. Ποιες είναι οι σκέψεις σας;

Η Τράπεζα Ειδικού Σκοπού θα ιδρυθεί στο πλαίσιο αν θυμάστε παλιά της ΕΤΒΑ που είχε εξειδικευμένη λειτουργία. Ένα κομμάτι της θα αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, το αγροτικό κομμάτι, γιατί υπάρχει ανάγκη για χρηματοδοτήσεις, σχεδίων βελτίωσης, γενικά επενδύσεων στον αγροτικό χώρο. Μετά τη μεταφορά της Αγροτικής στην Τράπεζα Πειραιώς, σχεδόν εξαφανίστηκαν. Από εκεί και πέρα θα δούμε και τη δυνατότητα ίδρυσης ενός πιστωτικού εργαλείου, της αγροκάρτας, της κτηνοτροφικής κάρτας, το οποίο θα δίνει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα που αφορά τις καλλιέργειες και τις εκτροφές ένα κεφάλαιο κίνησης χωρίς τόκους, με εγγύηση τις ενισχύσεις που θα πάρει την επόμενη περίοδο ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. 

Το λέω, γιατί θα αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα. Π.χ., δεν μπορεί ο παραγωγός καλαμποκιού να πουλάει 20 λεπτά το καλαμπόκι και ύστερα από δύο μήνες ο κτηνοτρόφος που θέλει να αγοράσει να το παίρνει 40-45 λεπτά. Μπορεί να υπάρξει ή σύνδεση μεταξύ τους με τέτοιου είδους δανεισμό. Είναι υπό μελέτη και δεν θα έχει δυσκολίες, δεδομένου ότι ταυτόχρονα θα έχει ως κεφάλαιο τη βάση των κοινοτικών ενισχύσεων που μπορούμε να τα ξέρουμε εκ των προτέρων.

Θα ήθελα να ρωτήσω για το γάλα και ειδικά στο θέμα της περιορισμένης διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιδράσει έντονα για τις προσπάθειες που ουσιαστικά διευκόλυναν τις μεγάλες εταιρείες που εισάγουν γάλα στην Ελλάδα. Πώς θα αλλάξει αυτό το καθεστώς;

Εκ του αποτελέσματος, δεν υπήρξε βελτίωση ούτε στην τιμή του γάλατος από την πλευρά του καταναλωτή πόσο μάλλον όταν στον ίδιο τον παραγωγό υπήρξε μείωση της τιμής πώλησης του γάλακτος, άρα διπλό πρόβλημα. Εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την επαναφορά στις πέντε ημέρες. Θα το δούμε άμεσα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει θέληση από μας να στηρίξουμε το συγκεκριμένο κλάδο, την αγορά. Η κατανάλωση φρέσκου γάλατος ιδιαίτερα στη χώρα μας πρέπει να συνδεθεί και με αγελαδοτρόφους και με την αιγοπροβατοτροφία, να το δούμε δηλαδή σπρώχνοντας το χώρο. Η κτηνοτροφία στο σύνολό της είναι η δραστηριότητα που έχει όλες τις προϋποθέσεις και κυρίως την υποχρέωση να καλύψει διατροφικές ανάγκες.

Έχετε τονίσει ότι οποιεσδήποτε επιδοτήσεις θα πρέπει στο εξής να έχουν στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και της εξωστρέφειας, να αλλάξει η νοοτροπία. Υπάρχουν κάποιες επικρίσεις για τον αγροτικό κόσμο, ότι χρησιμοποιούσε τις επιδοτήσεις για αλλότριους σκοπούς. Πώς θα αλλάξετε αυτή τη νοοτροπία;

Σίγουρα αυτό καλλιεργήθηκε επί χρόνια, γιατί ξεκόλλησε η σύνδεση της ενίσχυσης με την παραγωγή. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη έχουμε δικαιώματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Αποστόλου στα εγκαίνια της 10 ης Πανελλήνιας αγροτικής έκθεσης.


"Η ελπίδα ήρθε και αποτυπώνεται με την παρουσία σας". Με αυτή την φράση ξεκίνησε την ομιλία του ο αναπληρωτής υπουργός αγροτικής ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Αποστόλου στα εγκαίνια της 10 ης Πανελλήνιας αγροτικής έκθεσης που άνοιξε τις πύλες της το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα .

Ο κ. Υπουργός παρουσίασε συνοπτικά το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί στη προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ για την τις επιλογές της στο τομέα αυτό, λέγοντας πως επικρατούσε πλήρης ανικανότητα στην διαχείριση των πόρων για τον αγροτικό χώρο. «Με το καλημέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μας ήρθε φάκελος με βεβαιωμένα πρόστιμα 1,5 δισ. Ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε βάθος πενταετίας, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται πρόστιμα ύψους 540 εκατ. Ευρώ». Ο κ υπουργός στη συνέχεια παρουσίασε τον πυρήνα του προγράμματος ο οποίος είναι

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα χωράφια και τους στάβλους


Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για το καθαρό αγροτικό εισόδημα
Όχι στη δημιουργία βιβλίων εσόδων εξόδων
Μείωση ηλεκτρικού ρεύματος στην τιμή που υπήρχε το 1989
Μείωση της τιμής του πετρελαίου έως την δημιουργία αγροτικού πετρελαίου
Επαναφορά 13ης σύνταξης
Αναστολή πλειστηριασμών των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την αγροτική εργασία
Ίδρυση τράπεζας γενετικού υλικού για την προστασία του σπόρου
ορθή αποτύπωση των βοσκοτόπων
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με προστασία των αγροτικών προϊόντων όπως πχ την φέτα
Δημιουργία συνεργαικών σχημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων
Εξυγίανση των συνεταιρισμών και απόδοση ευθυνών για την αρνητική κατάσταση που επικρατεί
Αναμόρφωση του Ασφαλιστικού

Σε ότι αφορά τις πληρωμές ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε την καταβολή της Ειδικής Ενίσχυσης ύψους 200 εκατ. Ευρώ το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Τέλος ο κ υπουργός σχετικά με την ΚΑΠ είπε πω ς θα αξιοποιηθεί παρά τις αρνητικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν

Προηγουμένως ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης σε δήλωση του μίλησε για «τις προσπάθειες που θα αναλάβει η Δημοτική Αρχή για αναβάθμιση της Έκθεσης και καθιέρωσής της σε πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Μετά το τέλος των ομιλιών οι κ.κ. Αποστόλου και Καλογιάννης έκοψαν την κορδέλα και περιηγήθηκαν στους χώρους της 10ης Πανελλήνιας Γεωργικής, Κτηνοτροφικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης.

Συνάντηση του Αν.Υπουργού Β.Αποστόλου με τους εκπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στις τελευταίες πανελλαδικές κινητοποιήσεις.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας πολιτικής του Υπουργείου, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας με τους εκπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στις τελευταίες πανελλαδικές κινητοποιήσεις.
Οι αγρότες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την επιβίωσή τους, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η ρύθμιση των οφειλών, θέματα φορολογίας και χρηματοδοτήσεων, η τροποποίηση της νέας ΚΑΠ, κ.α., για τα οποία η Πολιτική Ηγεσία δεσμεύτηκε, ότι θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυσή τους.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την ενίσχυση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που περιλαμβάνει άμεσα μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και αποτροπής της καταστροφής του παραγωγικού ιστού της υπαίθρου, όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στη γεωργική γη, το αφορολόγητο των 12.000 €, με μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, τη μείωση των ενεργειακών τιμολογίων και ειδικότερα τη σταδιακή κατάργηση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο μέχρι να φτάσει στο μέσο όρο του αντίστοιχου στην ΕΕ, την επαναφορά της 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους, που κυρίως είναι αγρότες κ.α.
«Στη χάραξη της νέας αγροτικής πολιτικής και στην ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα, θέλουμε τους αγρότες συνομιλητές», τόνισε ο κ. Αποστόλου.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στη Βουλή κατά τη διάρκεια των Προγραμματικών Δηλώσεων.


"Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μπω κατευθείαν στις προτάσεις μας. Ο αγροτικός κόσμος εναπόθεσε τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεσμευόμαστε ότι θα δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη του. Ξέρουμε τι θα κάνουμε, έχουμε και πρόγραμμα. 

Πρώτιστο, όμως, καθήκον αυτήν την ώρα είναι να σταθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στον αγρότη και το κάνουμε ήδη όταν πλήττεται η παραγωγή του. Καταγράφουμε ήδη τις ζημιές και θα αποζημιώσουμε άμεσα με χρήματα του ΕΛΓΑ το ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή που καταστρέφεται σε όλη τη χώρα από τις πλημμύρες, από την Ήπειρο μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και τον Έβρο. Δίνουμε έκτακτη ενίσχυση για ζωοτροφές όπου υπάρχει ανάγκη και σε σύντομο χρόνο θα αποζημιώσουμε τις καταστροφές στον εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις και στο φυτικό κεφάλαιο.
Παράλληλα, οφείλουμε να σταματήσουμε την καταστροφή του παραγωγικού ιστού της κοινωνίας της υπαίθρου και αυτό θα κάνουμε πρωτίστως με το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Υπουργείου και τη σωστή διαχείριση των πόρων του, με στοχευμένα μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση του εισοδήματός του και είναι: η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωράφια, στους στάβλους και στις αποθήκες, καθώς και της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%.
Καθορίζουμε και για τους αγρότες αφορολόγητο καθαρό ατομικό εισόδημα δώδεκα χιλιάδες που θα μείνει εκτός της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. 

Δεύτερον, θα έχουμε μείωση του κόστους παραγωγής με την καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος και τη σταδιακή κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ώστε να φτάσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον να καταλήξουμε στο αγροτικό πετρέλαιο που είναι το κύριο ζητούμενο εδώ και χρόνια του αγροτικού χώρου.

Ένα τρίτο μέτρο είναι η επαναφορά της δέκατης τρίτης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους, που είναι το σύνολο των αγροτών.
Στοχευμένα μέτρα που αφορούν την παροχή ρευστότητας είναι:
Πρώτον, η ρύθμιση των αγροτικών χρεών στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της Κυβέρνησης για τα «κόκκινα» δάνεια.
Δεύτερον, η αναστολή πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων αγροτών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία. Γη, μηχανήματα, αποθήκες δεν θα αφήσουμε να φύγουν από τον αγροτικό χώρο.
Τρίτον, η ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού ώστε να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση και η διάθεση των προϊόντων.
Στοχευμένα, επίσης, μέτρα που αφορούν στην τεχνοκρατική στήριξη είναι:
Πρώτον, η επαναφορά των δημόσιων υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο δίκτυο γεωργικών εφαρμογών και έρευνας απλωμένο στην περιφέρεια και σε κάθε δήμο στο οποίο θα υπηρετούν έμπειροι γεωτεχνικοί, αλλά και όλοι οι γεωτεχνικοί στην αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας και ξεκινάμε άμεσα από τον κτηνίατρο εκτροφής.
Δεύτερον, η ίδρυση τράπεζας γενετικού υλικού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τις συλλογές γενετικού υλικού.
Τρίτον, προχωράμε στην ορθή αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών πόρων. Η μέχρι χθες αντιμετώπιση των βοσκοτόπων αποτελεί τη χειρότερη περίπτωση ανικανότητας στη διαχείριση των ζητημάτων διακυβέρνησης της χώρας.

Επίσης, στοχευμένα μέτρα θα υπάρξουν για την απορρόφηση και τη σωστή αξιοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης όπου υπάρχει μία υστέρηση της τάξης των επτακοσίων εκατομμυρίων και θα τα διοχετεύσουμε για την κάλυψη όχι μόνο ζημιών του χώρου, αλλά κυρίως για την υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος για την κτηνοτροφία που θα έχει ως στόχο την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου.
Στο σχέδιο μας βασική παράμετρος για την αγροτική δραστηριότητα θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και αυτή θα επιτευχθεί με την επιθετική προβολή των αγροτοδιατροφικών και αγροτοτουριστικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Δεν υπάρχει σήμερα οργανωμένη αγροτική εμπορική εξαγωγική πολιτική. Είδατε τι πάθαμε με τη χαρακτηριστική περίπτωση στην αποτυχία της Κυβέρνησης να υπερασπιστεί τη φέτα.
Αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα και με προστιθέμενη αξία, γιατί έχουμε υπολογίσει ότι 1% προστιθέμενη αξία στο αγροτικό προϊόν σημαίνει τελικά 5% αύξηση στο αγροτικό ΑΕΠ. 

Είναι πολλά τα θέματα και αφορούν ιδιαίτερα τους συνεταιρισμούς, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με την εξυγίανση, όπου εκεί θα αποδοθούν ευθύνες για φαινόμενα κακοδιαχείρισης, αλλά και θα αναγεννήσουμε τους συνεταιρισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών.
Αξιοποιούμε όλους τους παραγωγικούς πόρους. Θα πούμε πολλά για την Τράπεζα Γης, για να αξιοποιήσουμε όχι μόνο τη γη του δημοσίου η οποία σήμερα δεν αξιοποιείται, αλλά και τα ακίνητα του αγροτικού χώρου, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε έναν τομέα τον οποίον έχουμε ανάγκη ως χώρα.

Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να πω περισσότερα. Απλά θα πω ότι στην αυριανή συνάντηση που θα έχουμε στο Υπουργείο Γεωργίας με τους αγρότες που είχαμε βρει στα μπλόκα την περασμένη περίοδο, θα αναφέρουμε όλες μας τις δεσμεύσεις για τον αγροτικό χώρο, όπως και αύριο βράδυ στη Λάρισα στη γεωργοκτηνοτροφική έκθεση της περιοχής.
Άρα, έχουμε πρόγραμμα για έναν πρωτογενή τομέα και επειδή άκουσα πολλούς να διαμαρτύρονται, υπάρχουμε, έχουμε τη θέληση και θα υλοποιήσουμε πολλά πράγματα για τον αγροτικό χώρο."


Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου για τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές της Ηπείρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου 2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της Ηπείρου για να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις, πραγματοποίησε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βαγγέλης Αποστόλου, όπου είχε σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλειο Ψαθά, τους Δημάρχους Άρτας Χρήστο Τσιρογιάννη και Νικολάου Σκουφά Ευστάθιο Γιαννούλη, καθώς και με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων.

Ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε στην πρωτοφανή καταστροφή που έχει υποστεί ο πρωτογενής τομέας και στις άμεσες ενέργειες του Υπουργείου για την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών. Ήδη κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να επιταχυνθούν οι εκτιμήσεις.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, θα προβούν άμεσα σε:
  • Ενίσχυση των μονάδων ζωικής παραγωγής που επλήγησαν, για την προμήθεια ζωοτροφών.
  • Καταγραφή των απωλειών σε ζωικό κεφάλαιο και σε μελισσοσμήνη.
  • Ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών στη φυτική παραγωγή από τον πρόσφατο παγετό, σε συνδυασμό με τις νέες ζημιές από τις πλημμύρες.

Όπως επεσήμανε ο κ. Αποστόλου, θα υποβληθούν άμεσα δύο φάκελοι για έγκριση στην Ε. Επιτροπή.

Ο πρώτος αφορά την αποκατάσταση του εξοπλισμού και των κτηριακών εγκαταστάσεων της ζωικής παραγωγής και ο δεύτερος την αποκατάσταση των απωλειών του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής.
Τόνισε δε τέλος, ότι «έχουμε χρέος όχι μόνο να στηρίξουμε τους πληγέντες παραγωγούς μας, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

Tις πληγείσες από τις πρόσφατες πλημμύρες περιοχές της Ηπείρου, θα επισκεφθεί την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βαγγέλης Αποστόλου, θα επισκεφθεί την Τετάρτη 04/02/2015, τις πληγείσες, από τις πρόσφατες πλημμύρες, περιοχές της Ηπείρου και θα έχει σειρά επαφών με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΛΓΑ και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για το συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης των ζημιών, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εκτιμήσεις και να καταβληθούν έγκαιρα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

Έκτακτη σύσκεψη για τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου με θεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα,  02 Φεβρουαρίου  2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Ευάγγελου Αποστόλου και του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Παναγιώτη Σγουρίδη προκειμένου να υπάρξει μια εικόνα για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο και ειδικότερα τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Βασίλης Έξαρχος, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ να ξεκινήσουν άμεσα οι αναγγελίες των ζημιών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά και οι εκτιμήσεις στις πληγείσες περιοχές προκειμένου έγκαιρα να καταβληθούν και οι αποζημιώσεις στους πληγέντες γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό ότι ήδη κλιμάκια του ΕΛΓΑ επισκέπτονται τις πληγείσες περιοχές όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν και τα αναγκαία κονδύλια για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων. Εφόσον παραστεί ανάγκη θα υπάρξει και μετακίνηση του προσωπικού του ΕΛΓΑ προκειμένου να επιταχυνθούν οι εκτιμήσεις.
Τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός όσο και Υφυπουργός επεσήμαναν ότι βρίσκονται κοντά στους γεωργούς και κτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιές στο φυτικό και ζωικό τους κεφάλαιο, θα συνεχίσουν να επισκέπτονται τις πληγείσες περιοχές και θα παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις.