Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

"Ανάγκη στήριξης της τιμής της σταφίδας και αποζημίωσης των παραγωγών για τις ζημιές που υπέστησαν από τον περονόσπορο και το ωίδιο"

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Όπως είχαμε ήδη επισημάνει από τις αρχές του καλοκαιριού, η φετινή χρονιά για τους σταφιδοπαραγωγούς της Μεσσηνίας, αλλά και των υπόλοιπων περιοχών παραγωγής σταφίδας, αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη καθώς οι εκτεταμένες προσβολές από περονόσπορο και ωίδιο, απόρροια των ιδανικών κλιματολογικών συνθηκών για την εξάπλωση των δύο μυκητολογικών ασθενειών, είχαν ως αποτέλεσμα: α) μειωμένη παραγωγή και β) πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, λόγω των πολλών ψεκασμών που απαιτήθηκαν από πλευράς παραγωγών, για την αντιμετώπιση των 2 ασθενειών.

Σε σχετική μας ερώτηση τον Ιούνιο (163/18-6-2014), το ΥΠΑΑΤ μας απάντησε (27/16-7-2014) ότι οι ζημιές μπορούν ενταχθούν σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ), εφόσον οφείλεται σε θεομηνίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Όμως ακόμη και στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ, οι ενισχύσεις αυτές δεν είναι αρκετές για την βιωσιμότητα των καλλιεργειών σταφίδας, διότι:
  • H απώλεια παραγωγής στα πλαίσια του προγράμματος καλύπτεται κατά 50% της συνολικής απολεσθείσες παραγωγής,
  • Η ενίσχυση των δικαιούχων παραγωγών στα πλαίσια των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα,
Επιπλέον, επειδή οι ενισχύσεις αυτές δεν αποτελούν σταθερή βάση στήριξης του προϊόντος καθότι έχουν παροδικό χαρακτήρα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης τις τιμής του προϊόντος τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα. Αυτό είναι αναγκαίο για συνεχίσουν οι αγρότες την καλλιέργεια της σταφίδας, ενός παραδοσιακού προϊόντος το οποίο μάλιστα συμβάλλει στην εισαγωγή συναλλάγματος αφού σχεδόν εξάγεται καθ’ ολοκληρίαν.

Όμως με τις μνημονιακές πολιτικές που ακολουθεί η συγκυβέρνηση έχει αφαιρέσει το δικαίωμα χρηματοδότησης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων μέσω της ΑΤΕ, αφού την ξεπούλησε στην Πειραιώς, με αποτέλεσμα οι τιμές των αγροτικών προϊόντων να είναι πλέον έρμαιο των αγορών. 

Επειδή η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω των αυξήσεων σε γεωργικά εφόδια, αγροτικό ρεύμα, πετρέλαιο, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογία, κλπ. καθιστούν τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας δυσβάσταχτη, ιδιαίτερα για ένα τόσο απαιτητικό προϊόν

Επειδή η καλλιέργεια της σταφίδας απαιτεί τις περισσότερες εργατοώρες για την καλλιέργειά της από κάθε άλλο προϊόν και έχει μεγάλο κόστος καλλιέργειας. Το ελάχιστο κόστος παραγωγής είναι 471,43€/στρέμμα. Με δεδομένο ότι, η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος για τον παραγωγό για τα 4 τελευταία έτη ήταν 1,20€/kg και η μέση παραγωγή 240kg/στρέμμα, το εισόδημα από την πώληση ανέρχεται σε 288€/στρέμμα. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη στρεμματική ενίσχυση που ανερχόταν σε 339,1€/στρέμμα, το καθαρό κέρδος ήταν 155,67€/στρέμμα. Το κέρδος αυτό ήταν ήδη υπερβολικά μικρό με δεδομένη την πολύ μικρή ιδιοκτησία και την ένταση παραγωγής που απαιτείται.

Επειδή η στρεμματική ενίσχυση, με βάση τις εξαγγελίες του Υπουργείου για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλότερη

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχει συσταθεί η αρμόδια επιτροπή τεκμηρίωσης του επιδημικού χαρακτήρα των προσβολών αυτών από τα προαναφερθέντα αίτια;
2. Σε τι μέτρα προτίθεται να προβεί το Υπουργείο για να προστατέψει την τιμή της μαύρης κορινθιακής σταφίδας, ενός μοναδικού σε αξία και δυνατότητες προϊόντος;
3. Πώς προτίθεται να στηρίξει άμεσα τους πληγέντες παραγωγούς, δεδομένου ότι, ακόμη και αν οι ζημιές από τις 2 ασθένειες συμπεριληφθούν στον φάκελο ΠΣΕΑ, η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα;
4. Θα εξαιρέσει τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα από τη μείωση των στρεμματικών ενισχύσεων που θα προκύψουν από την υλοποίηση του περιφερειακού μοντέλου, στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου