Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Προβλήματα στη μετακίνηση υπαλλήλων του ΕΛΓΑ για εκτιμήσεις ζημιών


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Είναι γνωστό όχι με χην υπαγωγή Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σχσ θεσμικό πλαίσιο του στενού δημόσιου τομέα με νόμο του 2010, πέραν των άλλων έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα λειτουργικότητας του οργανισμού στον τομέα των παρεχόμενων προς τους αγρότες υπηρεσιών. Σύμφωνα με το νόμο ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων των εκτιμητών, γεωτεχνικών υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, έχει περιορισθεί στις 60 ημέρες με δυνατότητα επέκτασης χους και σε άλλες 40 ημέρες κατόπιν έκδοσης Υπουργικής Απόφασης.
Επειδή το καθ' ύλη ν αντικείμενο του Οργανισμού είναι οι εκτιμήσεις των ζημιών της πρωτογενούς παραγωγής (φυτική παραγωγή και ζωικού κεφαλαίου) από φυσικά καιρικά φαινόμενα, και επειδή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε πότε κατά την διάρκεια του έτους θα συμβούν αυτό, καθώς και την έκταση των ζημιών που θα δημιουργήσουν, ο περιορισμός των ημερών μετακίνησης των πραγματογνωμόνων του ΕΛΓΑ δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο εκτιμητικό έργο.
Παρουσιάζεται λοιπόν το φαινόμενο της έλλειψης δυνατότητας μετακίνησης των εκτιμητών την στιγμή που έχουν σημειωθεί σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές. Το αποτέλεσμα είναι η σοβαρή καθυστέρηση των εκτιμήσεων άρα και των αποζημιώσεων, με κίνδυνο να εκλείπουν πολλές φορές και τα τεκμήρια της εκτίμησης. Η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για επέκταση του ορίου ημερών, οι οποίες καθυστερούν, καθώς και οι μετακινήσεις υπαλλήλων από υποκατάστημα σε υποκατάστημα για υπηρεσιακές ανάγκες αποδείχθηκαν είτε αναποτελεσματικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αυτών προβλημάτων είτε ιδιαίτερα αυξημένου κόστους. Σημειώνεται ότι κατά το 2012 οι αναγγελίες ζημιών στο Υποκατάστημα Κοζάνης άγγιξαν τις 764, εκ των οποίων οι 216 συγκεντρώνονται τον Μάρτιο του 2012 και οι 159 μετά την παράταση που εδόθη. Για την εκτίμηση του συνόλου των ζημιών απαιτήθηκε η μετακίνηση εκτιμητών γεωπόνων από τα αντίστοιχα γραφεία Βέροιας, Λάρισας, Λαμίας δεδομένου του ανεπαρκούς ποσοτικά αριθμού γεωπόνων να αντεπεξέλθουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου. Υπογραμμίζεται ότι από τους 18 απασχολούμενους Γεωπόνους πέντε (5) τελούν υπό απειλή απόλυσης βάση
αποφάσεων του Διοκηιικοΰ Εφετείου ίο οποίο αναιρεί και ακυρώνει αποφάσεις ΑΣΕΠ.
Επιπλέον με την υπ.αριθ.20 εγκύκλιο του ΕΛΓΑ καταργούνται οι εκπμητικές αμοιβές, με συνέπεια να ακυρώνεται ένα κίνητρο στην πράξη, για μετακίνηση των εκτιμητών γεωπόνων για εργασία πεδίου και εκτιμήσεις των ζημιών.
Το τελευταίο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Μεσσηνία έχουν σημειωθεί σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές από ισχυρές χαλαζοπτώσεις. Το υποκατάστημα του ΕΑΓΑ Τρίπολης δεν δύναται άμεσα να επέμβει εκτιμητικά, διότι οι εκτιμητές γεωπόνοι έχουν συμπληρώσει για το 2012 το όριο ημερών μετακίνησης και αναμένει την αλλαγή του χρόνου ώστε να ισχύσει εκ νέου ο προβλεπόμενος για το 2013 αριθμός ημερών.
Είναι λοιπόν σαφές ότι η εγκάρσια εφαρμογή νόμων σ' όλη την Δημόσια Διοίκηση, χωρίς να αξιολογούνται οι ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα, τους οποίους επιβάλλουν οι μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνησης απορυθμίζουν πλήρως την αποτελασματικότητα των φορέων αυτών.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
1. Προτίθενται να προχωρήσουν στην αλλαγή του καθεστώτος που διέπει τον ΕΛΓΑ, και να τον εξαιρέσουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού ή τροποποιώντας τις διατάξεις αυτές για φορείς που καλούνται να επέμβουν σε έκτακτες συνθήκες;

Οι ερωτώντες βουλευτές: Αποστόλου Ευάγγελος, Πετράκος Αθανάσιος, Αμμανατίδου Ευαγγελία,, Κοδέλας Δημήτριος, Ουζουνίδου ΕυγενίαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου