Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

«Διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ από τις κερδοσκοπικές ενέργειες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων»


Προς τους  Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ναυτιλίας και Αιγαίου,  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών& Δικτύων

Παρά τη γραπτή συμφωνία στην οποία έχουν καταλήξει οι εργαζόμενοι και ο νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης ΙΝΤΕΡΚΕΜ  ΕΛΛΑΣ, από τις   14-05-2012  και μέχρι σήμερα η διεύθυνση της επιχείρησης δεν εκπληρώνει όχι μόνο τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι τους αλλά και τις νόμιμες υποχρεώσεις της. Όλο  αυτό  το  διάστημα  η επιχείρηση και οι εκπρόσωποι της αποφεύγουν οποιαδήποτε συνάντηση με τους εργαζόμενους για την συζήτηση των επειγόντων και σοβαρών προβλημάτων. Είναι γνωστό ότι η μητρική εταιρεία Νεοχημική έχει καταθέσει από τις 6 Ιουνίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία (άρθρο 106 ια του Ν. 3588/2007) λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών που αντιμετωπίζει και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από Γερμανούς επενδυτές για την απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού της. Υπέρ της αίτησης υπαγωγής έχουν ταχθεί τόσο το Carlyle Group, που έχει απαιτήσεις από τη Νεοχημική όσο και οι πιστώτριες τράπεζες. 
Επειδή
- η αποδοχή της αίτησης ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία θα οδηγήσει σε διάσπαση των στοιχείων ενεργητικού της Νεοχημικής και στη μεταβίβαση κάποιων από αυτά σε Γερμανούς ενδιαφερόμενους, έναντι τιμήματος περί τα 30 εκατ. Ευρώ και στην  εναπομείνασα εταιρεία θα διορισθεί εκκαθαριστής.
- η αναφερομένη αντιμετώπιση των εργαζομένων συνοδεύεται από μεθοδευμένη απαξίωση της επιχείρησης από τη διεύθυνσή της, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα συνεχίζει  να  μην  αξιοποιεί  τα  συγκριτικά πλεονεκτήματα  των  εγκαταστάσεων  της,  να  μη  προσεγγίζει  παλιούς και νέους πελάτες με  συνέπεια  οι  εργαζόμενοι  να  είναι  απλήρωτοι  για  τους  μήνες  Ιούλιο – Αύγουστο  και  να  βλέπουν  για  άλλη  μια  φορά  το  μέλλον  τους  αβέβαιο.                                                                                      - στα υπόλοιπα εργοστάσια αλλά και στα κεντρικά  γραφεία  του ομίλου η  διοίκηση  κάλεσε  όλους  τους  εργαζόμενους  και  τους  πρότεινε  να  φύγουν  παίρνοντας  την  νόμιμη  αποζημίωση  με  την  υπόσχεση  πως  κάποιοι  από αυτούς  θα  επαναπροσληφθούν, διαδικασία που ολοκληρώθηκε – μαζί με τις επαναπροσλήψεις - την  03-08-2012.
- οι επτά πιστώτριες τράπεζες της Νεοχημικής έχουν καταθέσει μήνυση κατά του επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη και πέντε υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορκωτού λογιστή για παραποίηση οικονομικών στοιχείων απόρροια της οποίας ήταν να «βελτιωθούν» οι οικονομικοί δείκτες της τότε εισηγμένης πάνω στους οποίους στηρίχθηκαν οι τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν το Carlyle Group για να την εξαγοράσει. 
ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:
  1. Τι μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για την προστασία των εργαζομένων της ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ που αποτελούν τα θύματα των επιχειρηματικών ενεργειών και κερδοσκοπίας  αδίστακτων «επιχειρηματιών»
  2. Τι  απέγινε  ο  φερόμενος ως νέος ιδιοκτήτης του ομίλου κ. Καλαιτζής  Γεώργιος;
  3. Πως  είναι  δυνατόν η μητρική  εταιρεία  Νεοχημική να ακολουθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά δίνοντας αποζημιώσεις απολύσεων σε κάποια εργοστάσια και καθυστερώντας την πληρωμή δεδουλευμένων μηνών στα εργοστάσια  ΙΝΤΕΡΚΕΜ  Α’ και  Β’;
  4. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές των εργαζομένων (μισθοδοσίες  Ιουλίου- Αυγούστου,  επιδόματα κ.λ.π);
  5.  Γιατί παρά τις δημόσιες καταγγελίες του σωματείου των εργαζομένων η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας δεν έχει προβεί στις νόμιμες ενέργειες;
  6. Προτίθεται το Λιμενικό  Ταμείο  Χαλκίδας να επανεξετάσει την ισχύουσα άδεια  χρήσης της  χερσαίας  ζώνης  του λιμένος  μιας  και  η  διοίκηση  της επιχείρησης   δεν  εκμεταλλεύεται  τον  συγκεκριμένο  χώρο; Έχει εκπληρώσει η αναφερομένη επιχείρηση τις σχετικές υποχρεώσεις της προς το Λιμενικό ταμείο Χαλκίδας και το Ελληνικό Δημόσιο;                                                                                                                                        

Ο ερωτών βουλευτής
Βαγγέλης  Αποστόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου