Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας και Αλιείας 2014 – 2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                            
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017


 Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου

«Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι της Ε.Ε.
Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα εδώ, την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Ένα Πρόγραμμα που οφείλουμε να το υπηρετήσουμε γιατί μπορεί  να αποτελέσει τον πυλώνα ανάτασης του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας.
Αιχμή του δόρατος  σε αυτή τη προσπάθεια δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων, να μην  είναι  η μικρή παράκτια αλιεία.
Γιατί  η συμβολή της  δεν περιορίζεται μόνο στο ΑΕΠ της χώρας μας αλλά  και στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων & νησιωτικών περιοχών.
Υπάρχει κι ένας άλλος λόγος που μας υποχρεώνει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην  αλιεία. Είναι η διαρκής δοκιμασία που υφίσταται από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις   με πρόσφατο παράδειγμα την απώλεια εισοδήματος που υπόκεινται ιδιαίτερα οι παράκτιοι αλιείς στην περιοχή του Σαρωνικού από τη πρόσφατη ρύπανση , αλλά και οι υπόλοιποι αλιείς της χώρας, παρά το γεγονός ότι από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ερευνών που κάνουμε τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το ΕΛΚΕΘΕ, δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την κατανάλωση ψαριών και οστράκων.
Το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των πληγέντων αλιέων τόσο μέσω των Άρθρων 33, που αναφέρεται στη Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων) και 35 που αναφέρεται στην ίδρυση  Ταμείου  αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα, του Κανονισμού 508/2014 όσο και με το Άρθρο 57 του εν λόγω Κανονισμού που αναφέρεται στην ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας.
Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράμματος, κοινοτικοί και εθνικοί υπερβαίνουν τα  520 εκατ € ενώ με την κινητοποίηση και της ιδιωτικής συμμετοχής θα ανέλθουν στα 780 εκατ €.
Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές της Χώρας για τον τομέα της αλιείας που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας  και στην προστασία του περιβάλλοντος . 
Μέχρι σήμερα, η ενεργοποίηση του Προγράμματος μέσω προσκλήσεων ξεπερνά σε ποσοστό το 60% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ  στις εντάξεις, η συνολική Δημόσια Δαπάνη  ανήλθε στο 21,63 %.
Ταυτόχρονα βέβαια  ολοκληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο, για την καινοτομία στην αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, εξασφαλίσαμε την απρόσκοπτη εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, ενεργοποιήσαμε τις παραγωγικές επενδύσεις στον κλάδο της αλιείας, ενώ άμεσα θα ενεργοποιηθούν και δράσεις που αφορούν στον έλεγχο της αλιείας. στην ανάπτυξη κλάδων , όπως της υδατοκαλλιέργειας, που οφείλω να τονίσω ότι  έχουν επιδείξει σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.
Επιδίωξή  μας είναι η πλήρης ενεργοποίηση του συνόλου των Μέτρων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, το προσεχές διάστημα, έχοντας ως κατεύθυνση  την στοχευμένη  ενίσχυση του παραγωγικού αυτού  κλάδου, την διατήρηση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
Η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων μας μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας αποτελεί το “στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση” για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μας ακόμα πιο εντατικά, ώστε  ο κλάδος να συνδέσει την επιστροφή του στο χώρο του Υπουργείου μας  όχι μόνο με  την ανάταση  της αλιείας, αλλά και με  την αειφόρο διαχείριση και της προστασία του περιβάλλοντος.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου