Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Β. Αποστόλου: Επιμένουμε στο διακριτό ρόλο εκκλησίας και κράτους.Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής με αντικείμενο διάταξης τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας (Ενότητα 1η άρθρο 3). «Θα σταθώ στις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας, ένα θέμα που απασχολεί κατά καιρούς τη χώρα μας, εδώ και 200 χρόνια, παρότι με το Βασιλικό Διάταγμα του 1833 η εκκλησία ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη. 

Και δυστυχώς αντί αυτή η απόσπαση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να λειτουργήσει ως όχημα για την αυτόνομη λειτουργία της, η τότε κρατική Διοίκηση άρχισε σιγά- σιγά να τη βλέπει και να τη χρησιμοποιεί ως δικό της μηχανισμό για την άσκηση της εξουσίας. 

Κι αυτό ακολουθήθηκε όλη την επόμενη περίοδο. Στη νεώτερη ιστορία της χώρας μας έχουμε πολλά παραδείγματα χρησιμοποίησης της εκκλησίας ως πολιτικό όργανο, από το ανάθεμα του Βενιζέλου μέχρι τη χούντα με το σύνθημα «Ελλάς ελλήνων Χριστιανών.» Αυτό προτείναμε εμείς να αλλάξει. Δεν το δεχτήκατε συνάδελφοι της Ν.Δ. 

Κι επειδή η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να έχει σχέση με την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται, θα σταθώ σε ένα από τα πιο ακανθώδη θέματα στις σχέσεις εκκλησίας – κράτους, που σέρνεται εδώ και 200 χρόνια, είναι μια περιουσία, γνωστή ως εκκλησιαστική, που αποτελείται από 367.000 στρ. δάση, 753.000 στρ. βοσκότοπου, 190.000 στρ. αγροτικές εκτάσεις και συνολικά 1.300.010 στρέμματα. 

Η περιουσία αυτή, με τη τελευταία συμφωνία μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπούσε ο τότε Πρωθυπουργός και της Αρχιεπισκοπής, επιχειρήθηκε να αξιοποιηθεί με στόχο να συνδράμει στην οικονομική λειτουργία της εκκλησίας, αλλά δυστυχώς απορρίφθηκε από την Ιεραρχία της. 

Για τη νομή αυτών των εκτάσεων δεν υπήρξε και δεν υπάρχει καμία διαφωνία, όμως υπάρχει για την κυριότητα. 

Για να μην γίνονται λανθασμένες εκτιμήσεις, η συζήτηση για την εμπράγματη θέση αυτής της περιουσίας, ξεκινά από μια παραδοχή: ότι ο γεωγραφικός χώρος της χώρας μας περιλαμβάνει εκτάσεις που σταδιακά προσαρτήθηκαν στο νεοελληνικό κράτος, όπως ρητά περιγράφεται στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, στη συνθήκη απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης του 1832 και στις μετέπειτα συνθήκες προσαρτήσεων των απελευθερούμενων ελληνικών εδαφών. 

Αυτό δυστυχώς το αγνοούν οι υπάρχουσες τότε μονές, όταν προβάλλουν αξιώσεις επί γαιών. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη προσφορά των μοναχών στον απελευθερωτικό αγώνα της χώρας μας, ούτε τις κακουχίες που υπέστησαν από το οθωμανικό κράτος, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση που ζητούν οι μονές στην αντιμετώπιση ζητημάτων κυριότητας σ αυτές τις εκτάσεις. 

Οι μονές αντιμετωπίζονταν επί οθωμανικής κυριαρχίας ως ευαγή σχεδόν ιδρύματα, δηλαδή όπως τα τζαμιά. Δεν θεωρήθηκε όμως κατά την απελευθέρωση ότι τα κτήματα που νέμονταν, έπρεπε να αποτελέσουν κατά τις διαπραγματεύσεις και αντικείμενο ειδικής ρύθμισης, όπως απετέλεσαν τα βακουφικά. 

Ο Καποδίστριας και ο Όθωνας, όχι μόνο δεν έκαναν καμιά διάκριση στην αντιμετώπιση των υπαρχουσών 430 μονών, αλλά και διέλυσαν όσες είχαν δύναμη κάτω των έξι ατόμων, παίρνοντας ταυτόχρονα και την περιουσία τους. 

Οι υπόλοιπες 153 συνέχισαν να λειτουργούν, αλλά το 1834 τα περιουσιακά τους στοιχεία μπήκαν σε ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης, στο εκκλησιαστικό ταμείο, που συστάθηκε γι' αυτόν τον σκοπό. 

Όσον αφορά δε στο μεταβατικό καθεστώς των γαιών, από αυτό του οθωμανικού κράτους σε αυτό του νεοελληνικού, ρυθμίστηκε για όλες τις περιπτώσεις με δύο Βασιλικά Διατάγματα , του 1833 και του 1836. 

Σύμφωνα με αυτά, οι μονές της ελεύθερης Ελλάδας, αν προέβαλλαν αξιώσεις, όφειλαν να προσκομίσουν επίσημα τουρκικά έγγραφα (ταπία) που να αποδείκνυαν την εκχώρηση προς αυτές, από το επίσημο τουρκικό κράτος, της αποκλειστικής “οιονεί νομής επικαρπίας”, σε τέτοιες εκτάσεις, πράγμα που δεν έκαναν. 

Τι έκαναν την επόμενη περίοδο; Η εκκλησία προχωρούσε σε εκποιήσεις, χωρίς καμία συνεννόηση με την πολιτεία, η οποία από τη δική της πλευρά προχωρούσε κι αυτή σε απαλλοτριώσεις, αλλάγια υπαρκτές ανάγκες αποκατάστασης ακτημόνων ή προσφύγων. 

Η λειτουργία αυτή δημιούργησε ένα κλίμα διαρκών αμφισβητήσεων και από τις δύο πλευρές, μέχρι το 1952, που το Σύνταγμα εξουσιοδότησε την τότε κυβέρνηση να απαλλοτριώσει γη προς όφελος των άκληρων και κτηνοτρόφων, μέσω μιας μεταβατικής διάταξης, με την οποία η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Δημόσιο συνήψαν μία συμφωνία η οποία κυρώθηκε από το Δημόσιο με Διάταγμα, στο οποίο το Δημόσιο, δήλωνε κατ’ ουσία ότι θα παραιτείτο του λοιπού από τα συνταγματικά δικαιώματα του άρθρου 104 του Συντάγματος, αναφορικά με την απαλλοτρίωση ή την αναγκαστική μίσθωση περιουσίας της ελληνικής εκκλησίας, αλλά με βάση την συμφωνία, οι μονές θα έδιναν με πώληση τα τέσσερα πέμπτα των γεωργικών κτημάτων τους και τα δύο τρίτα των βοσκοτόπων τους και θα ελάμβαναν το ένα τρίτο της αξίας τους. 

Δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό της ούτε αυτή η συνταγματική ρύθμιση. 

Έκτοτε ακολούθησαν δύο σημαντικές προτάσεις που έβαλαν στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους την παράμετρο της αξιοποίησης της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας. 

Η πρώτη ήταν οι ρυθμίσεις του νόμους Τρίτση, και η δεύτερη η πρόσφατη συμφωνία που δεν περπάτησε.

Ο νόμος ισχύει μέχρι σήμερα, αυτό είναι το παράξενο, και θα έβρισκε εφαρμογή, αν υλοποιούταν η σύμβαση που υπέγραψαν η Πολιτεία και οι 149 από τις 153 μονές.. Ούτε λοιπόν αυτή η σύμβαση υλοποιήθηκε. 

Όμως, κάποια στιγμή, και μάλιστα ενόψει του Εθνικού Κτηματολογίου θα κληθούν όλες οι μονές, οι παλιές 153, αλλά και οι νέες, να προσκομίσουν τίτλους ή επίσημα έγγραφα, τα οποία πρέπει να θεμελιώνουν αξιώσεις επί των πάσης φύσεως ακινήτων τους. 

Δυστυχώς πέρασαν ήδη 200 χρόνια χωρίς να το κάνουν. Μήπως τελικά η λύση είναι μόνο μία, αυτή του εξωδικαστικού συμβιβασμού; 

Αυτό όμως προϋποθέτει έναν διάλογο ουσιαστικό και έναν διάλογο ο οποίος θα κλείσει με μια απόφαση που θα συνδεθεί με μια ισχυρή θεσμική παρέμβαση». 


Πώς αντιμετωπίσαμε τις αρνητικές συμφωνίες της Ε.Ε. για τη φέτα


Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου * 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 18/11/2019 

Η ένταξη της φέτας και των άλλων αγροτικών προϊόντων της χώρας μας στις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις στη διμερή συμφωνία Ε.Ε. και Κίνας ήρθε ως αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2018. Στο διάστημα αυτό δόθηκαν πολλές μάχες, σε πολλά φόρα και Συμβούλια Υπουργών, και έφεραν ανάλογο αποτέλεσμα και σε άλλες συμφωνίες, ακόμη και σ’ αυτές όπου υπήρχαν αρνητικά δεδομένα, όπως οι συμφωνίες με τη Ν. Αφρική και τον Καναδά.

Θα σταθώ ιδιαίτερα στις συμφωνίες με τη Ν. Αφρική και τον Καναδά, αν και έχουν κλείσει από το 2014, γιατί εξακολουθούν να είναι στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής και κατά συνέπεια της ελληνικής επικαιρότητας, λόγω της κύρωσής τους από τα εθνικά κοινοβούλια των συμβαλλόμενων μερών που εξελίσσεται αυτή την περίοδο. Ας δούμε όμως ποια ήταν τα κατεξοχήν ζητήματα των συμφωνιών που απασχόλησαν και αφορούσαν τη χώρα μας. Τι έχασε, τι κέρδισε, τι περιέσωσε, τι διασφάλισε η Ελλάδα.

Η τελική μορφή της συμφωνίας με τη Ν. Αφρική (SADG) παρουσιάστηκε στα κράτη-μέλη τον Μάρτιο του 2014 και η συμφωνία με τον Καναδά (CETA) τον Οκτώβριο του ίδιου έτους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής Ε.Ε.-Καναδά στην Οτάβα, όταν μάλιστα η χώρα μας ασκούσε την προεδρία της Ε.Ε. με τη συγκυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ. Ετσι λοιπόν υποχρεωθήκαμε να διαχειριστούμε αυτές τις συμφωνίες, έχοντας μπροστά μας ειλημμένες αποφάσεις και de facto καταστάσεις στις οποίες είχαν δυστυχώς συναινέσει οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις.

Από την πρώτη στιγμή έγινε καθαρό στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι για την Ελλάδα το κατεξοχήν διακύβευμα στις συμφωνίες αυτές βρισκόταν στην αντιμετώπιση του αγροτικού τομέα. Τι θα γινόταν με την προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφικών Ενδείξεων (Γ.Ε.) και κυρίως με τη φέτα, για τα οποία δεν προβλεπόταν η ίδια προστασία με τα άλλα αντίστοιχα των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.

Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι στις χώρες αυτές χρησιμοποιούσαν ήδη ανενόχλητοι ονομασίες ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ. Στη νοτιοαφρικανική αγορά για παράδειγμα υπήρχαν τουλάχιστον από το 1975 τυριά που κυκλοφορούσαν με την ονομασία «φέτα» και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει τη ζήτηση για το συγκεκριμένο τυρί όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα ένα τέτοιο τυρί από αγελαδινό γάλα έχει βραβευτεί στη Ν. Αφρική για την ποιότητά του σε διαγωνισμό γεύσης το 1995!

Οι συγκεκριμένες συμφωνίες πάσχουν σε δύο βασικά ζητήματα: Πρώτον, δεν απαγορεύουν τη χρήση του όρου «φέτα» σε επιχειρήσεις που διακινούσαν στην εσωτερική αγορά, και μάλιστα με δυνατότητα να το πράττουν εις το διηνεκές, οποιοδήποτε λευκό τυρί, από αγελαδινό γάλα κυρίως, και δεύτερον, οι επιχειρήσεις που θα ενδιαφερθούν να κυκλοφορήσουν ένα τέτοιο προϊόν στο μέλλον θα μπορούν να το ονομάζουν feta made in Canada ή feta South Africa, αν προέρχεται από αιγοπρόβειο γάλα ή «τύπου φέτα», «στιλ φέτα», «είδους φέτα» κ.λπ., αν προέρχεται από οποιοδήποτε άλλο γάλα. Συνεπώς, παγιωνόταν η κατάχρηση του όρου «φέτα» από όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις δύο χώρες.

Από τα πρώτα ζητήματα στα οποία δώσαμε ιδιαίτερο βάρος με την ανάληψη των καθηκόντων στο υπουργείο ήταν η στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας. Γι’ αυτό και στο πρώτο κιόλας Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, τον Μάρτιο του 2015, σε παρέμβασή μας αναφερθήκαμε στις συγκεκριμένες συμφωνίες, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές τόσο από την ελληνική κοινωνία όσο και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Υπήρξαν αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον επίτροπο Γεωργίας κ. Hogan, τόσο στα Συμβούλια Γεωργίας όσο και κατ’ ιδίαν, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας είναι εξαιρετικά δυσμενή για τη χώρα μας.

Η επιμονή αυτή και η διαπραγματευτική αποφασιστικότητα οδήγησαν στο να πετύχουμε σημαντικά πράγματα σε ένα παιχνίδι που ήταν χαμένο. Αποδεχθήκαμε τελικά την προσωρινή έναρξη των συμφωνιών αυτών, αφού όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε ρητά υπόψη τις ανησυχίες της Ελλάδας για τις Γ.Ε. και δεσμεύτηκε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας στις καταχωρισμένες Γεωγραφικές Ενδείξεις της Ένωσης στις τρέχουσες ή μελλοντικές διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών εντός πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος τους.

Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε εντός της μεταβατικής περιόδου να αρχίσει τη διαδικασία αναθεώρησης των συμφωνιών, με σκοπό την επίτευξη για όλες τις Γ.Ε. της Ε.Ε. που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένης της «φέτας», του ιδίου επίπεδου προστασίας. Δηλαδή με απλά λόγια, με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου των 5 χρόνων, δεν θα χρησιμοποιείται ο όρος φέτα σε κανένα προϊόν της Νότιας Αφρικής και του Καναδά.

Οι παραπάνω δεσμεύσεις δεν είναι απλά λόγια, αλλά εμπεριέχονται ως παράρτημα στις συμφωνίες. Ας σημειωθεί, δε, ότι στην τελευταία συνάντηση υπήρξαν κοινές δηλώσεις-δεσμεύσεις και μεταξύ Γερμανίας και Καναδά. Ποιο είναι τώρα το κρίσιμο ζήτημα; Χρειάζεται επαγρύπνηση και ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε ο μεταβατικός χρόνος να αξιοποιηθεί για τη μετατροπή των συμφωνιών σε συμφωνίες πλήρους προστασίας των αγροτικών μας προϊόντων.

Δεν πρέπει να χαθεί αυτό που κερδίσαμε και το οποίο ανοίγει τον δρόμο για οριστική αποκατάσταση όχι μόνο στις συγκεκριμένες συμφωνίες, αλλά και στις μελλοντικές. Βρεθήκαμε μπροστά σε τετελεσμένα, πετύχαμε πολλά και μάλιστα σε μια περίοδο που ήμασταν μόνοι μας εν τη ερήμω, εν γη ανύδρω.

*Bουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Βαγγέλης Αποστόλου: Με Τροπολογίες παρακάμπτουν αποφάσεις του ΣτΕ.
Αθήνα, 14/11/2019 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤοποθέτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση: α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις». 

«Αρχίζω την τοποθέτησή μου με την εκπρόθεσμη τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 86 προκειμένου να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο συνεταιρισμό. 

Είναι αντισυνταγματική γιατί η νομοθετική εξουσία αμφισβητεί απροκάλυπτα τη δικαστική. 

Πιο συγκεκριμένα παρακάμπτει την απόφαση 1968/2019 του Συμβουλίου Επικρατείας, που εκδόθηκε πριν λίγες ημέρες και απέρριπτε την προσφυγή του συγκεκριμένου Συνεταιρισμού κατά της λύσης του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Και με την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός τροποποιεί το νόμο διευκολύνοντας κάποιους να μεταβιβάσουν τη συνεταιριστική περιουσία του σε τρίτους αφού η λειτουργία τους δε θα διέπεται πλέον από τις συνεταιριστικές αρχές και τον νόμο 4384/2016. 

Φαίνεται ότι αυτά που πέτυχε ο συνεταιρισμός με την προσφυγή του με τον κ. Γεραπετρίτη ως Δικηγόρο έρχεται και τα ανατρέπει με την τροπολογία του ο κ. Υπουργός. Είναι δυνατόν κύριοι Υπουργοί όταν χάνονται υποθέσεις να τροποποιούνται οι Νόμοι; Ανακαλέστε λοιπόν αμέσως τη συγκεκριμένη τροπολογία. Βεβαίως δείχνει και τον τρόπο που σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του αγροτικού χώρου ο συγκεκριμένος Υπουργός.

Θα σταθώ ιδιαίτερα και στα άρθρα που αφορούν σε παρατάσεις εφαρμογής ρυθμίσεων στο δασικό χώρο. Το πρώτο για την προσαρμογή των δασικών συνεταιρισμών στις διατάξεις του ν. 4423/2016 .και το δεύτερο για την παράταση στους δασικούς χάρτες. Συμφωνώ με την παράταση. Δεν θα φτάσει όμως ούτε αυτό το εξάμηνο, ούτε κι άλλα εξάμηνα, όχι μόνο γιατί δεν έχει γίνει τίποτα ως τώρα, αλλά και γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Και εξηγώ: 

Ας πάρουμε μία από τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν εντός της νέας προθεσμίας: 
Τα προς ένταξη μέλη στο Συνεταιρισμό πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του δασεργάτη, δηλαδή πιστοποιητικό δεξιότητας στις δασικές εργασίες από τη Δασική Υπηρεσία .Πως υλοποιούσαμε εμείς ως Κυβέρνηση αυτή την προϋπόθεση; 

Εδώ και 2 οχτάμηνα εκπαιδεύουμε στην πρόληψη με ευθύνη των Δασικών Υπηρεσιών 5.000 ανέργους των παραδασόβιων περιοχών μέσα από ένα κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με στόχο να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους δασεργάτες. 

Τι κάνατε εσείς τώρα; Τώρα μάλιστα που τα Δασαρχεία πήραν οδηγίες για να προχωρήσουν στην υλοποίηση της δέσμευσης του προγράμματος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού; Δεν προχωράτε στη παράταση της απασχόλησής τους. Και δυστυχώς όταν ξεκινήσει η επόμενη αντιπυρική περίοδος δεν θα έχουμε στην πιο απαραίτητη δασική εργασία, που είναι η πρόληψη, αυτούς που εκπαιδεύσαμε για το σκοπό αυτό. 

Η ευθύνη σας είναι τεράστια. Δεν έδειξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος κανένα ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων. 

Κι έρχομαι στους δασικούς χάρτες. 

Ανέδειξαν προβλήματα που κρύβονται κάτω από το χαλί, από την απελευθέρωση της χώρας μας μέχρι σήμερα, προβλήματα που σχετίζονται με τις μορφές, το χαρακτήρα, τις χρήσεις γης και εμμέσως με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Βεβαίως και είναι υψίστης σημασίας η κατάρτιση των δασικών χαρτών, αλλά η μέχρι σήμερα διαδικασία επικύρωσε μεν μερικώς τα υπάρχοντα δάση, που βέβαια προστατεύονται και χωρίς τους χάρτες , αλλά ανέδειξε εκατοντάδες χιλιάδες προβλήματα, τα οποία στο σύνολό τους δεν έχουν αντιμετωπιστεί. 

Και οι λόγοι βασικά είναι τρείς: ο πρώτος η αδυναμία στήριξης των σχετικών Επιτροπών ,που προσφεύγουν οι πολίτες, από τη Δασική Υπηρεσία που είναι πλήρως αποδεκατισμένη, ο δεύτερος η απροθυμία των πολιτών να προσφύγουν στις Επιτροπές – δεν μπορεί να καταλάβει ο αγρότης ότι το ελαιοπερίβολο που κληρονόμησε από το παππού του, το πατέρα του είναι δασικού χαρακτήρα έκταση κι ως τέτοια υπόκειται στο τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου – και ο τρίτος ο πιο δύσκολος, είναι ότι κατέρρευσε στο ΣτΕ ο τρόπος που επιχειρήθηκε να λυθούν τα προβλήματα. Όλες οι διαδικασίες από τις εξαγορές μέχρι τις οικιστικές πυκνώσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 

Ανακοίνωσε πρόσφατα ο Υπουργός ότι στόχος του είναι να θεωρηθούν και να αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες εντός του Ιανουαρίου του 2020 και για το υπόλοιπο 50% της χώρας, ώστε να υπάρχουν μερικώς κυρωμένοι χάρτες, για όλες τις περιοχές. Η ανάρτηση είναι σωστή γιατί αναδεικνύει τα προβλήματα, το ζήτημα είναι πως η μερική κύρωση αποφεύγει τη λύση, όπως και η υπάρχουσα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται. 

Θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες. 

Εστί όμως, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ και προκειμένου να μην χαθεί η ευκαιρία η χώρα να ολοκληρώσει και να κυρώσει τους δασικούς χάρτες, πρέπει να δοθούν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν, θέλουν δουλειά, μεθόδευση και διάλογο με όλη την κοινωνία και τις δομές του κράτους και της Δικαιοσύνης. 

Για παράδειγμα, στους δασωθέντες αγρούς μπορούμε να απεμπλέξουμε το ιδιοκτησιακό από την μορφή, αφού ούτως ή άλλως το ίδιο το Δημόσιο δέχεται ότι η έκταση το 1945 ήταν αγροτική και κατά συνέπεια δεν είναι δημόσια. 

Υπήρξε από πλευράς της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένη ρύθμιση προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως υπήρξε πρόταση για ρύθμιση και για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις των νησιώτικων και παραθαλάσσιων περιοχών 

Μπορούμε να βρούμε λύσεις... 

Εμείς θέλουμε το έργο ορόσημο για τη χώρα μας να ολοκληρωθεί, για να αποκτήσει το βασικό εργαλείο που προστατεύει το περιβάλλον, κατοχυρώνει την δημόσια περιουσία και δημιουργεί καθαρό ορίζοντα για όποιον ενδιαφέρεται να επενδύσει στη χώρα μας με καθαρούς όρους.».


Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Ορατός ο κίνδυνος απώλειας πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020


Αθήνα, 11/11/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση παρότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε μια ενεργοποίηση μέσω προσκλήσεων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74 % της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις που αφορούν στο Μέτρο της αποζημίωσης των αλιέων, από ζημιές που υφίστανται στο αλίευμα, με τη δράση των προστατευόμενων θαλάσσιων θηλαστικών, αλλά και με την απρόσκοπτη υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, το οποίο αποτελεί και αυτό αιρεσιμότητα για το ΕΠΑΛΘ.

Για το λόγο αυτό καταθέσαμε 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετική Ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης μες τις υπογραφές των ερωτώντων Βουλευτών:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Η απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί καθυστέρησης από την προηγούμενη ηγεσία του ΥπΑΑΤ στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) και η εντολή του για την άμεση ενεργοποίηση των σχετικών μέτρων και την επίσπευση στην απορρόφηση των κονδυλίων που έχουν προκηρυχθεί, δείχνουν ότι δεν έχει αντιληφθεί τις ανάγκες του κλάδου.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι το ΕΠΑΛΘ εγκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, κατάφερε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, επιτυγχάνοντας το στόχο ν+3 όσο και το στόχο του πλαισίου επίδοσης για το 2018.

Συνοπτικά η νέα Κυβέρνηση παρέλαβε από τη προηγούμενη, ενεργοποίηση του Προγράμματος μέσω προσκλήσεων σε 389 εκ. Ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74 % της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και αφορά στην ενεργοποίηση 19 μέτρων, καθώς και πληρωμές που ανέρχονταν στα 66 εκ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 13 % της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

Όσον αφορά στην πρόοδο της υλοποίησης του ΕΠΑΛΘ για το 2019, το ύψος των πληρωμών που δώσατε εντολή να υλοποιηθεί, προέρχεται από τις ενταγμένες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 δεν γίνονται με εντολές που φέρεται να δίνουν οι Υπουργοί, αλλά με έργα, που θα βοηθήσουν τον κλάδο να υλοποιήσει τα μέτρα στα οποία έχει ήδη ενταχθεί. 

Επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρότι εξασφάλισε την χρηματοδότηση της υλοποίησής του action plan για την αλιεία από το ΕΠΑΛΘ, σε συνεργασία και με την ΚΤΠ ΑΕ, αλλά εσείς δεν έχετε ακόμη υλοποιήσει καμία δράση.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός
1) Πότε θα ενεργοποιήσει τα εναπομείναντα Μέτρα και ιδιαίτερα το Μέτρο που αφορά στην αποζημίωση των αλιέων, από ζημιές που υφίστανται στο αλίευμα, από τα προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά. 
2) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την υλοποίηση του action plan για την αλιεία, που αποτελεί αιρεσιμότητα του Προγράμματος και υπάρχει κίνδυνος απώλειας Κοινοτικών πόρων. 
3) Πως προετοιμάζεται για τη σύναψη της νέας Προγραμματικής Σύμβασης για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, το οποίο αποτελεί και αυτό αιρεσιμότητα για το ΕΠΑΛΘ.


Οι ερωτώντες βουλευτές

Αποστόλου Ευάγγελος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Γκιόλας Γιάννης 

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσιος

Κάτσης Μάριος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Παπανάτσιου Κατερίνα 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ 

Συρμαλένιος Νικόλαος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία 

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Δήλωση Βαγγέλη Αποστόλου για την προστασία της φέτας στη Συμφωνία Ε.Ε. και Κίνας.


Αθήνα, 6/11/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήλωση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού ΑΑΤ Βαγγέλη Αποστόλου, με αφορμή τα δημοσιεύματα για την προστασία της φέτας στη συμφωνία Ε.Ε. και Κίνας: 

«Η ένταξη της φέτας και των άλλων αγροτικών προϊόντων της χώρας μας στις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις στη διμερή συμφωνία Ε.Ε. και Κίνας ήρθε ως αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκινήσαμε ως Κυβέρνηση το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2018, ένα διάστημα που δόθηκαν πολλές μάχες και σε πολλά Φόρα και Συμβούλια Υπουργών, που έφεραν ανάλογο αποτέλεσμα και σε άλλες συμφωνίες, ακόμη και σε αυτές που υπήρχαν αρνητικά δεδομένα, όπως οι συμφωνίες του 2014 με τη Ν. Αφρική και το Καναδά. 

Γιατί μετά από δικές μας ενέργειες έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστεθεί στη Συμφωνία Δήλωση της Επιτροπής ότι ο χρόνος προσαρμογής θα φέρει ως αποτέλεσμα και την πλήρη προστασία, δηλαδή ο όρος φέτα θα πάψει να χρησιμοποιείται με τη λήξη του συγκεκριμένου χρόνου. 

Βέβαια για τη συμφωνία με την Κίνα υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που έχουν κυρίως σχέση με τις εμπορικές ονομασίες και τις συμφωνίες που έχει με άλλες χώρες. 

Γι αυτά και άλλα όταν γίνει γνωστό το κείμενο της συμφωνίας.» 

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Βαγγέλης Αποστόλου: Να αποκατασταθεί η νομιμότητα στην Προανακριτική Επιτροπή – Υπάρχει θέμα Πέτσα στην Κυβέρνηση.


Αθήνα, 1/11/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣυνέντευξη του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, στην εκπομπή Σήμερα του ΣΚΑΪ με τους Δημήτρης Οικονόμου και Μαρία Αναστασοπούλου. 

Ο κ. Αποστόλου τοποθετήθηκε για τα ζητήματα της επικαιρότητας:

Για την απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής να εξαιρέσει δύο μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από την Επιτροπή:

«Η υπόθεση της Επιτροπής βρίσκεται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής μετά την επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Κ.Ο.) του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα. Ζητάμε την επαναφορά στη κοινοβουλευτική τάξη, δηλαδή την απόφαση αυτή που έρχεται μετά από προτάσεις των προέδρων των Κ.Ο. να γίνει δεκτή. Πρόκειται για μέλη της προανακριτικής επιτροπής που πρότειναν οι Πρόεδροι των Κ.Ο.

Μιλάμε ξεκάθαρα ότι είχε κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση, αυτή του Προέδρου της Κ.Ο. Άρα η επαναφορά στην κανονικότητα και στη νομιμότητα είναι να μην αντικατασταθούν. Ίσως εγώ εκφραζόμουν διαφορετικά από τον κ. Πολάκη, αλλά το θέμα όμως είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένη πράξη από πλευράς της επιτροπής η οποία είναι παράνομη. Δε συμφωνεί μ αυτά που η κοινοβουλευτική τάξη και η νομιμότητα επιβάλουν. Να μην επιχειρηθούν κάποια τερτίπια.»

Για τη Δήλωση Πέτσα που συνδέει τις περιπολίες διάσωσης με τραγικά συμβάντα:

«Υπάρχει θέμα Πέτσα. Από την ώρα που ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τις δηλώσεις του και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από το βήμα της βουλής «ψεύτη και ψεύτη και ψεύτη», υπάρχει θέμα. Δηλαδή δε μπορεί να εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η φωνή της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, και να χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός τη φρασεολογία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Δε σας λέω ότι δεν είχαμε ατυχήματα το 2015. Το να πούμε όμως ότι να έχουμε περισσότερες περιπολίες και οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε το νου μας να μην υπάρξει κανένα τραγικό συμβάν, είναι εντελώς διαφορετικό από το να λέμε ότι όταν θα έχουμε περισσότερες περιπολίες θα έχουμε και περισσότερα συμβάντα.

Δεν μιλάμε για μια αποτύπωση πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι πίσω. Γι αυτό που έρχεται μπροστά μας η προσέγγιση πρέπει να είναι μία: Να μην υπάρξει ατύχημα.

Η Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας πρέπει να γίνει πράξη και δε θα είχα αντίρρηση αν επεκτεινόταν και στα θέματα ασύλου υπό την προϋπόθεση ότι και οι άλλες χώρες της Ε.Ε. θα δεχόντουσαν τη χορήγηση ασύλου για τη χώρα τους.»

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Β. Αποστόλου: Να απορροφηθούν άμεσα οι πόροι για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.Χαλκίδα, 31/10/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περίληψη της ομιλίας του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, στην ημερίδα του Δασαρχείου Λίμνης Εύβοιας με θέμα «Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων», που πραγματοποιήθηκε σήμερα 31/10/2019 στο Κινηματοθέατρο Ελυμνίων.

“Η διατήρηση της υγείας των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας περνά μέσα από την καταπολέμηση των ασθενειών που πλήττουν το φυτικό κεφάλαιο, όσο και μέσα από τη σωστή πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. 

Και στις δυο αυτές διαδικασίες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά η τοπική κοινωνία, δηλαδή όσοι στις ορεινές περιοχές ασχολούνται με αγροτοδασικές δραστηριότητες.Κι αυτοί ασφαλώς είναι οι αγρότες, οι δασεργάτες,οι κτηνοτρόφοι, όλοι όσοι επιβιώνουν στην επαρχία με ένα εισόδημα συμπληρωματικό του αγροτικού 

Είναι χρέος μας αυτή την ώρα, όλους αυτούς να τους εντάξουμε σε ένα αγροτοδασικό δυναμικό που θα συμμετέχει σε όλες τις δασικές εργασίες, από την πρόληψη μέχρι την καταστολή, όχι μόνο για να απορροφηθούν οι σχετικοί πόροι, αλλά και για να συμβάλλουν στη δασοπροστασία”.

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Β. Αποστόλου: Δεν υπερασπιζόμαστε την πολιτιστική μας κληρονομιά με διαδικασίες fast track, αλλά με σεβασμό στο χρόνο και στον τόπο.Χαλκίδα, 30/10/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Περίληψη της ομιλίας του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού, Βαγγέλη Αποστόλου στη διημερίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας με θέμα:«Εὔβοια, γῆ Ἀβάντων»: Αποτίμηση του έργου της ΕΦΑ Ευβοίας κατά τα τελευταία έτη.

Απευθυνόμενος προς τους Συνέδρους είπε: 

"Μια σμικρογραφία του αναγλύφου της χώρας μας αποτελεί το νησί μας, η Εύβοια. Ανάλογη σμικρογραφία της πορείας του ελληνισμού της χώρας μας εμπεριέχεται και στην ιστορία του νησιού μας. 
Μια ιστορία με σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τους παλαιολιθικούς χρόνους και την εποχή του χαλκού, μέχρι την πρωτοελλαδική και μεσοελλαδική περίοδο. 

Πιστεύω, διαβάζοντας και το πρόγραμμα, αλλά και τους ομιλητές, ότι αυτό που κάνει σήμερα η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύβοιας αποτελεί μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ανασύνταξης των πολυάριθμων ερευνών που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο νησί. 
Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του στο ιστορικό γίγνεσθαι της ελληνικής ιστορίας και ιδιαίτερα των δύο νησιών, Εύβοιας και Σκύρου."


Απευθυνόμενος δε ειδικά στους ερευνητές- αρχαιολόγους είπε:

"Συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο τις έρευνες. Κλείστε τα αυτιά σας σ΄αυτούς που έχουν μετατρέψει τις επενδύσεις σε τοτέμ της ανάπτυξης και φτάνουν μέχρι το σημείο να σας απειλούν με διώξεις γιατί υπερασπίζεστε Θερμοπύλες. 
Την πολιτιστική μας κληρονομιά δεν την υπερασπιζόμαστε με διαδικασίες fast track, αλλά με σεβασμό στο χρόνο και στο τόπο”. 


Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019

Σε περιβάλλον αβεβαιότητας η νέα ΚΑΠ.


Αθήνα, 24/10/2019


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας και πρώην Υπουργού

Δημοσιεύτηκε στο Βήμα της Κυριακής 27/10/2019


Εύλογη ανησυχία και προβληματισμό δημιουργούν οι νεώτερες εξελίξεις και αλλαγές που δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα θέματα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ΚΑΠ (2021-2027), εξελίξεις που συνθέτουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας στις εθνικές μας επιδιώξεις για τη διασφάλιση του συνόλου των κοινοτικών πόρων του αγροτικού χώρου. 

Ο προϋπολογισμός της νέας ΚΑΠ δέχεται πιέσεις, πέραν του Brexit, και από σημαντικές προτεραιότητες που τίθενται στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου(ΠΔΠ), οι οποίες διεκδικούν αυξημένους πόρους, όπως η άμυνα, η εσωτερική ασφάλεια και το προσφυγικό. 

Ιδιαίτερα στο προσφυγικό η κατάσταση ,όπως διαμορφώνεται στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και θα επηρεάσει αναμφισβήτητα τη συνολικότερη διαπραγμάτευση για την κατανομή των πόρων μεταξύ των διαφορετικών προτεραιοτήτων και ταμείων της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες πιέσεις δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους της ΚΑΠ, με την πιθανή συμμετοχή εθνικής χρηματοδότησης, με την ανακατανομή των πόρων της μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε., με την προοπτική ενοποίησης των δύο πυλώνων, κ.λ.π. 

Όπως δείχνει η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των κρατών – μελών δεν θα υπάρξει άμεσα απόφαση για τον προϋπολογισμό της της νέας ΚΑΠ, όπως και για το περιεχόμενο των σχεδίων κανονισμών της νέας περιόδου 2021-2027, δε θα ληφθούν τελικές αποφάσεις κατά την διάρκεια της τρέχουσας Φιλανδικής Προεδρίας. 

Το πιθανότερο είναι να συμφωνηθεί μια μεταβατική περίοδος (πχ. διετής ή τριετής) μέχρι την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και οι όποιες τελικές αποφάσεις να μετατεθούν προς λήψη ούτε και στην επόμενη προεδρία της Κροατίας, αλλά στην Γερμανική Προεδρία που ακολουθεί. Στην περίπτωση αυτή, η διαπραγμάτευση θα αντιμετωπίσει πρόσθετες προκλήσεις, αφού η Γερμανία για παράδειγμα, φαίνεται να αντιδρά στην διατήρηση του προϋπολογισμού της Ένωσης και της νέας ΚΑΠ στα σημερινά επίπεδα. Όπως επίσης και να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων με τη χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, καθώς ισχυρίζεται ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. 

Προβλήματα θα υπάρξουν για τη χώρα μας και με το νέο Επίτροπο Γεωργίας, τον Πολωνό Janusz Wojciechowski, αφού η επιλογή του δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την τακτική, την ουσία και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ. 

Οι πρώτες εντυπώσεις από την ακρόασή του στην Ευρωβουλή δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές, καθώς δεν έπεισε ότι διαθέτει ούτε το πολιτικό εκτόπισμα αλλά ούτε και την πολιτική ατζέντα για να διαμορφώσει το νέο ευρωπαϊκό όραμα για τα επόμενα χρόνια, την νέα προοπτική για τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις του τομέα και τις λύσεις που απαιτούν τα ολοένα και πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία και κτηνοτροφία. 

Αντίστοιχα, υπό αμφισβήτηση τίθεται και η ικανότητά του να συγκεράσει τις διαφορετικές πραγματικότητες Βορρά – Νότου και να διατυπώσει συναινετικές θέσεις και προτάσεις. Αντίθετα υπερασπίστηκε τη πλήρη εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων, ενδεχομένως για να ικανοποιήσει το εσωτερικό του ακροατήριο στη χώρα του, καθώς η ακρόασή του συνέπεσε με τις εθνικές εκλογές στην Πολωνία.

Η υιοθέτηση σκληρής ατζέντας από τον νέο Επίτροπο Γεωργίας ,ως προς την εξωτερική σύγκλιση, προφανώς και θα προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις από τις χώρες που δεν ευνοούνται από το συγκεκριμένο σενάριο, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.

Όλες οι παραπάνω τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ευμετάβλητο περιβάλλον, μέσα στο οποίο η χώρα μας θα πρέπει να διεκδικήσει σθεναρά, θέση και λόγο, να εμπλουτίσει την διαπραγματευτική της φαρέτρα και να αξιώσει την ικανοποίηση όλων των στόχων που υπηρετούν την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και την ευημερία των Ελλήνων παραγωγών. Γι αυτό και επιβάλλεται η διαμόρφωση συμμαχιών στη βάση ισχυρής επιχειρηματολογίας που θα αναδεικνύει και τις ελληνικές θέσεις.

Ο Β.Αποστόλου από την παρέλαση στην Κύμη Εύβοιας.Χαλκίδα, 28/10/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας και πρώην Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την παρουσία του στην παρέλαση στην Κύμη της Εύβοιας, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

"Τιμούμε σήμερα το έπος του 1940. Αποτίουμε φόρο τιμής σε όλες και όλους, εκείνες και εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στα βουνά της Αλβανίας, στις πόλεις και τα χωριά της πατρίδας μας, κατά του ναζισμού και του φασισμού.

Χρέος μας είναι η συνέχιση του αγώνα για μια καλύτερη ζωή, για μια κοινωνία που να θεμελιώνεται και να τιμά τις πανανθρώπινες αξίες για τις οποίες πάλεψαν, για "το δίκιο και τη λευτεριά".Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Β. Αποστόλου: Η χρήση του όρου Μακεδονία στα αγροτικά προϊόντα αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Έλληνα αγρότη.

Αθήνα, 26/10/2019 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

O Βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, την Παρασκευή 25/10/2019, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, τοποθετήθηκε στα θέματα των Μακεδονικών προϊόντων, του αναπτυξιακού νόμου και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της επόμενης περιόδου (2021-2027). 
Ειδικά για τα Μακεδονικά προϊόντα απάντησε στην παρακάτω ερώτηση: 

Κύριε Αποστόλου ο νέος καυγάς του ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση είναι για τα Μακεδονικά προϊόντα, αν θα αναγράφονται με c, αν θα αναγράφονται με k. Η Ν.Δ. λέει ότι το θέμα των προϊόντων είναι μία από τις γκρίζες ζώνες της Συμφωνίας των Πρεσπών, εσείς τι λέτε; 

Έχω να σας πω ,ως αρχική άποψη,ότι αυτό που συμβαίνει με την Ν.Δ., είτε ως κυβέρνηση, είτε ως κόμμα είναι οι αλλεπάλληλες κωλοτούμπες όσον αφορά στη θέση της για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από θέσεις ξεσηκωμού, όταν συζητούσαμε και ψηφιζόταν η συμφωνία, δηλαδή κατά της Συμφωνίας, έφτασε λίγο πριν τις εκλογές να λέει ότι υπάρχει η συγκεκριμένη συμφωνία την οποία θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε, έχοντας τη δυνατότητα κάποια στιγμή να βάλουμε βέτο ιδιαίτερα στη διαδικασία προένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε όλη λοιπόν αυτή τη διαδρομή βλέπουμε αλλεπάλληλες κυβιστήσεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή που έγινε πριν και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής όπου ο Μακρόν, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, έβαλε βέτο ουσιαστικά στην ενταξιακή διαδικασία. Δεν είχε πριν τη δήλωση Μακρόν πει κουβέντα. 

Μετά τη δήλωση Μακρόν, όπου ουσιαστικά μπήκε το βέτο, βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και τότε μιλάει ότι έπρεπε να υπάρξει θετική απόφαση για την ενταξιακή διαδικασία, ενώ σε όλη αυτή την πορεία, υπογείως η ίδια η Ν.Δ. εργαζόταν προς την κατεύθυνση του βέτο. Και δεν το λέω εγώ. Πρόσφατα σε μία συζήτηση σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, πρώην Υπουργός και βουλευτής τώρα της Ν.Δ., ομολόγησε ότι έτσι είναι η μυστική διπλωματία, κατ΄αυτόν τον τρόπο γίνεται. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

Από κει και πέρα όσον αφορά στα προϊόντα:Είχαμε πει από την αρχή και το επαναλαμβάνουμε, ειδικά για τα αγροτικά προϊόντα με τα οποία έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια: 

Η Συμφωνία είναι ξεκάθαρη, σε ό,τι αφορά τα ΠΟΠ (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης) και τα ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης) προϊόντα. Υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τις περιπτώσεις αυτές , που σημαίνει ότι εάν μια χώρα μπει στην προενταξιακή διαδικασία είναι υποχρεωμένη να το σεβαστεί. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λοιπόν για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν υπάρχει επίσης κανένα ζήτημα για τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ σε όλες τις αγορές όπου υπάρχει συμφωνία της Ε.Ε. και των συγκεκριμένων χωρών. 

Από κει και πέρα τι γίνεται με τα υπόλοιπα προϊόντα και ειδικά με αυτά που ονομάζουμε, εμπορικές ονομασίες, εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις, όπου είναι κατοχυρωμένα τα εμπορικά σήματα και υπάρχει ο όρος Μακεδονία, εμείς μόνο μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Εκεί λοιπόν τα συγκεκριμένα προϊόντα προστατεύονται. 

Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η κατοχύρωση των εμπορικών ονομάτων ή από την άλλη πλευρά προσπαθούν άλλες χώρες, να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο όρο “Μακεδονία”. Εκεί λοιπόν όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ονομασίες να τρέξουν οι επιχειρηματίες να κατοχυρώσουν τις δικές τους, είναι μια εύκολη διαδικασία. 

Όπου επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί ο όρος “Μακεδονία” κυρίως προς την κατεύθυνση παραπλάνησης του καταναλωτή, τότε πάλι εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε να μη γίνει χρήση του συγκεκριμένου ονόματος. Σας το λέω γιατί, εάν γνωρίζετε, έχει συμβεί σε άλλες χώρες όπως στην Τσεχία και την Αγγλία με το ελληνικό γιαούρτι. Μετά από προσφυγή δική μας ,όντως πείστηκαν ότι πρόκειται για παραπλάνηση του καταναλωτή. Εκεί κερδίσαμε. Γι αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια εγρήγορση, θα σας έλεγα. Και βεβαίως πάντα έχοντας στο νου, ότι στα πλαίσια της συμφωνίας. έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξουν Επιτροπές οι οποίες θα καταλήξουν σε συμφωνίες όπου η Ελλάδα τον όρο “Μακεδονία” θα τον έχει σε όλα τα προϊόντα και με όλες τις δυνατότητες. 

Υπάρχει όμως και η Βόρεια Μακεδονία και επιτέλους πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο όρος Βόρεια Μακεδονία είναι ένας όρος που συμφωνήσαμε. 

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Βαγγέλης Αποστόλου: Να διασφαλιστούν οι πόροι της νέας ΚΑΠ και η συνολική καταβολή των άμεσων ενισχύσεων.


Αθήνα, 24/10/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣυζητήθηκε σήμερα Πέμπτη 24/10/2019 η με αριθμό 115/21-10-2019 επίκαιρη ερώτηση Βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Αποστόλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα:: «Αντιμετώπιση της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων του αγροτικού χώρου». 

Ακολουθεί η τοποθέτηση του κ. Αποστόλου

«Κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέμα της επίκαιρης ερώτησης αφορά την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε ως χώρα για να διασφαλίσουμε τους κοινοτικούς πόρους του αγροτικού τομέα χρειάζομαι μία ανοχή όσον αφορά τον χρόνο και νομίζω ότι και ο κύριος Υπουργός θα τη χρειαστεί, γιατί είναι πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο ζήτημα.

Κύριε Υπουργέ, η πρώτη οργανωμένη συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ έγινε στο Chambord της Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 2016. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προθέσεις της έγινε τον Νοέμβριο του 2017 όπου και ακολούθησε μετά από λίγες μέρες ένα Συμβούλιο Γεωργίας που είχε ως βασικό θέμα τις ανακοινώσεις για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας.

Θα σταθώ ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας του Μάρτη του 2018, γιατί εκεί αναδείχθηκαν ουσιαστικά δυο προτάσεις μείωσης των ενισχύσεων. Η μία ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλούσε για μείωση της ΚΑΠ, του προϋπολογισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και ταυτόχρονα για το πλαίσιο που προτείνει να διαμορφωθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων που είχαν σχέση με την πλήρη, άμεση εξωτερική σύγκλιση. Αυτά από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη διαδικασία της συζήτησης αναδείχθηκε και η πρόταση των λεγόμενων χωρών της Βαλτικής-Πολωνίας, οι οποίες κατέθεσαν πρόταση για πλήρη εξωτερική σύγκλιση.

Εμείς, λοιπόν, από την πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής και μέχρι ουσιαστικά το Συμβούλιο του Μάρτη του 2018 αντιδράσαμε ενεργά και μετά από επαφές που είχαμε με ομολόγους Υπουργούς δημιουργήσαμε τις απαραίτητες συμμαχίες και συντάξαμε ένα κοινό υπόμνημα που υπογράφηκε στη Μαδρίτη, μαζί με τους Υπουργούς Γεωργίας της Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Φινλανδίας, με το οποίο ζητούσαμε τη διατήρηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το υπόμνημα αυτό υποστηρίχθηκε και από άλλους εννιά Υπουργούς, το παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο Γεωργίας στις 18/6 στις Βρυξέλλες και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Μάλιστα τις θέσεις που εκφράσαμε τις υπερασπίστηκε δημόσια με δήλωσή του και ο Προέδρος της Γαλλίας Μακρόν.

Αναλάβαμε επίσης πρωτοβουλία μαζί με τους Ιταλούς και συνυπογράψαμε κοινή δήλωση κατά της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης, μαζί με άλλες χώρες, όπως η Δανία, το Βέλγιο, η Σλοβενία, η Κύπρος και η Ολλανδία.

Άμεσα, δε, στα πλαίσια του Συμβουλίου πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Επίτροπο κ. Hogan, στον οποίο αναπτύξαμε με επιχειρήματα και στοιχεία ότι η πλήρης εξωτερική σύγκλιση θα είναι καταστροφική για την ελληνική γεωργία. Θα σας καταθέσω σχετικό δελτίο Τύπου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι θέσεις που παρουσιάσαμε και βέβαια αντιληφθήκαμε ότι συμμερίζεται τις απόψεις μας ο κύριος Επίτροπος.

Για τη συζήτηση που έγινε και για τις θέσεις όλων των κρατών-μελών πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα θα σας καταθέσω ένα ενημερωτικό σημείωμα όπου αναλυτικά αναφέρεται τι στάση τήρησαν όλες οι χώρες.

Εκεί λοιπόν, σε αυτήν τη διαδικασία καταφέραμε και πήραμε ουσιαστικά μια νίκη, η οποία εξαφάνισε τη λέξη «πλήρης σύγκλιση» στην πρόταση που συζητιόταν. Δηλαδή, στα συμπεράσματα πλέον του Συμβουλίου Προεδρίας εξαφανίστηκε η λέξη «πλήρης». Την υπερψήφισαν την πρότασή μας αυτή είκοσι τρεις χώρες. Ήταν μια σημαδιακή νίκη. Δεν συμφώνησαν οι χώρες που σας είπα προηγούμενα και η Ρουμανία που δήλωσε αποχή. Ήδη έχει φανεί από το κείμενο συμπερασμάτων που η Προεδρία έχει ετοιμάσει. Βρίσκεται σήμερα στα χέρια σας. Το ξέρετε, γιατί ανακοινώθηκαν τον Μάιο του 2018 οι προτάσεις της.

Εγώ θα επανέλθω στη δευτερολογία μου αφού ακούσω και τις προσεγγίσεις που έχετε όσον αφορά τις συγκεκριμένες προτάσεις.

Κύριε Υπουργέ, το σίγουρο είναι ότι δεν έχει κλείσει τίποτε ακόμη. Υπάρχουν, όμως, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την αντιμετώπιση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ και για την αντιμετώπιση της σύγκλισης. Όμως, δεν έχει κλείσει. Το ζήτημα είναι ότι όντως το θέμα του προϋπολογισμού της ΚΑΠ είναι ένα θέμα το οποίο στο Συμβούλιο Κορυφής έχει ήδη αντιμετωπιστεί και θα ξαναπάει πάλι, αλλά το θέμα της εξωτερικής σύγκλισης είναι αποκλειστικά δικό μας θέμα, όσον αφορά τις επιπτώσεις για τη χώρα μας οι οποίες θα είναι επώδυνες.

Εκεί ήδη υπάρχουν τρία σενάρια. Γνωστοποίησε τρία σενάρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχέση με αυτά τα τρία σενάρια, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνουμε στο ένα από αυτά, το οποίο λέει ότι δεν συμφωνούμε για την πλήρη εξωτερική σύγκλιση. Μάλλον, να μη συνεχιστεί καμία σύγκλιση, να μην υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά. Υπάρχει τέτοιο σενάριο. Υπάρχει το άλλο σενάριο που προτείνουν οι άλλες χώρες και υπάρχει και ένα σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις που έχουμε καταθέσει εξαφανίζοντας τον όρο «πλήρης». Το λέω έτσι γιατί θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη νίκη.

Όμως, εσείς θα αποφασίσετε τώρα και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι και η Προεδρία αυτή την ώρα της Φιλανδίας, όπως και όλες οι χώρες που ασκούσαν Προεδρία τα τελευταία χρόνια, είχαν τη θέληση, τη διάθεση να κλείσουν αυτό το θέμα, για να το παρουσιάσουν για επιτυχία. Αν και γίνονται συζητήσεις –εσείς τα ξέρετε καλύτερα- ιδιαίτερα από τη Φιλανδική Προεδρία αυτήν την ώρα να κλείσει το θέμα, δεν φαίνεται να κλείνει, όπως δεν θέλουμε και εμείς να κλείσει κατά τη διάρκεια της επόμενης Προεδρίας που είναι η Κροατία. Δεν είναι ευμενείς οι απόψεις της για τα δικά μας θέματα. Όμως, επειδή ακολουθεί η Γερμανική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2020, τότε μπορούν και υπάρχουν οι προϋποθέσεις, επειδή και η Γερμανία στάθηκε ευνοϊκά σε όλη αυτήν την προσπάθεια που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε την πλήρη σύγκλιση. Πιστεύουμε ότι τότε μπορεί να γίνει.

Κλείνοντας θέλω να σας καταθέσω και μια πρόταση. Αυτήν την ώρα το μεγάλο μας ζήτημα είναι ότι έχουμε -όπως κι εσείς είπατε- λίγες εκτάσεις και επειδή οι ενισχύσεις αυτές δίνονται με βάση τις εκτάσεις, έχουμε πρόβλημα. Προχωρήστε, κύριε Υπουργέ, στη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για τις βοσκήσιμες γαίες, έχουμε φτάσει σε σημείο να μπορούσε να εντάξουμε στη διαδικασία Omnibus οχτώ με δέκα εκατομμύρια στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτές οι εκτάσεις μπουν μέσα στις επιλέξιμες για τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας, τότε και θα μειωθεί πάρα πολύ αυτή η διαφορά που υπάρχει με τις υπόλοιπες χώρες και ταυτόχρονα, θέλω να πιστεύω, ότι θα βοηθήσουμε και ουσιαστικά την κτηνοτροφία. Είναι μια λύση, θα σας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Προσπαθήστε να διασφαλίσουμε τους πόρους, γιατί και εσείς το ξέρετε και όλοι, ειδικά οι Έλληνες αγρότες ότι χωρίς αυτούς τους πόρους δεν θα υπάρξει μέλλον για την ελληνική γεωργία.

Την ανησυχία που έχουμε ως χώρος, πρέπει να την αναδεικνύουμε και εσείς ιδιαίτερα σε κάθε ευκαιρία. Αυτό ήταν το νόημα του δελτίου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα συμβούλιο χωρίς ουσιαστικά από δω και πέρα να βάζουμε το θέμα, ιδιαίτερα της εξωτερικής σύγκλισης. Αυτό ήταν το νόημα. Μην το παίρνετε ότι έτσι βρισκόμαστε σε μία αντιπαράθεση. Οπωσδήποτε οι διαφορές μας είναι τεράστιες και επειδή έχουμε κάνει προσπάθειες μεγάλες για το συγκεκριμένο θέμα, θέλουμε να τις αναγνωρίσετε και αυτό κάνατε.»

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Βαγγέλης Αποστόλου: Πρωτοφανής πολιτική απάτη της Ν.Δ. σχετικά με την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε.


Αθήνα, 20/10/2019 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕνώ ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να στηρίζει την Ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Ν.Δ. κ.Σαλμάς προέβη σε μια πρωτοφανή αποκάλυψη: 

"Υποστήριξε ότι η διπλωματία ασκείται πίσω από κλειστές πόρτες και αποκάλυψε ότι το βέτο που δεσμεύτηκε προεκλογικά ότι θα ασκήσει η Ν.Δ.στην πορεία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε. ικανοποιήθηκε τώρα από το βέτο της Γαλλίας". 

Η παραπάνω αποκάλυψη έγινε στην εκπομπή της ΕΡΤ1 “Μαζί το Σαββατοκύριακο” με τον Γιάννη Σκάλκο και την Βούλα Μαλλά, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, με θέματα συζήτησης το σκάνδαλο Novartis και τις διεθνείς εξελίξεις.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Β. Αποστόλου: Ο απόδημος ελληνισμός πρέπει να συμμετέχει στα εκλογικά πράγματα της χώραςΑθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Οι Κούρδοι αντιστέκονται και μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Ερντογάν είναι ο χαμένος της υπόθεσης», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την τουρκική εισβολή στη ΒΑ Συρία.

Στην ανάγκη για «άμεση εκεχειρία» στη Συρία αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου ο οποίος πρόσθεσε ότι πρέπει «να αφεθούν οι λαοί να αποφασίσουν μόνοι τους» για το μέλλον τους. 

Ο ίδιος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra Chanel σημείωσε ότι «οι Κούρδοι αντιστέκονται και μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Ερντογάν είναι ο χαμένος της υπόθεσης». 

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέλειψε να τονίσει με αφορμή τις δηλώσεις Μητσοτάκη περί «πολιορκίας προσφύγων» στην Ελλάδα ότι «δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση στο προσφυγικό» από πλευράς της ΝΔ. 

Όσον αφορά στο δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, ο Β.Αποστόλου υπενθύμισε ότι «συστήσαμε την επιτροπή στο ΥΠΕΣ για τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες και μεταξύ άλλων προτείναμε να εκλέγουν από 3-12 βουλευτές Επικρατείας οι οποίοι θα συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες». 

Ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό για το τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογές δε θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. 

«Πρέπει ο απόδημος ελληνισμός να συμμετέχει στα εκλογικά πράγματα της χώρας», σημείωσε ο Β.Αποστόλου τονίζοντας ότι «προσπαθούμε να μην υπονομεύσουμε τη λειτουργία της χώρας. Συμμετέχουμε όμως στο διάλογο και στην επιτροπή». 

Σε σχέση με το επενδυτικό νομοσχέδιο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι «πριν από 6 μήνες ψηφίσαμε νόμο την ίδρυση της αναπτυξιακής τράπεζας και για την απλούστευση των διαδικασιών για επενδύσεις, θέτοντας το νομικό υπόβαθρο για τη ΝΔ, η οποία αγνόησε εντελώς ό,τι κάναμε δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε περιβαλλοντικές εκπτώσεις ενώ με μια υπογραφή από τον υπουργό, ξεπερνιόνται όλα» 

Τέλος ο ίδιος αναφερόμενος στις αλλαγές της ΝΔ στις εργασιακές σχέσεις επικαλέστηκε τον καθηγητή εργατικού δικαίου κ. Καζάκου ότι πρόκειται για «μία de facto παρασυνταγματική παραχώρηση της νομοθετικής διαδικασίας στον ΣΕΒ». 


Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Οι ελαιοκαλλιεργητές της Εύβοιας που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση να υποβάλλουν άμεσα δήλωση στον ΕΛΓΑ.Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ισχυρή χαλαζόπτωση της 4ης Οκτωβρίου 2019 που έπληξε την Περιφερειακή Ενότητα της Ευβοίας προκάλεσε ζημιές στις ελαιοκαλλιέργειες κυρίως στην Βόρεια αλλά και στην Νότια Εύβοια.

Συγκεκριμένα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές:
Α) Στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, της τάξεως του 30-65% στις βρώσιμες ελιές Αμφίσσης και Καλαμών, σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, με τις σημαντικότερες εξ αυτών να καταγράφονται στις Κοινότητες Αιδηψού, Αγίου, Ταξιάρχη, Καστανιώτισσας, Ιστιαίας, Αβγαριάς κ.λ.π.
Β) Στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου της τάξεως του 25-40% στις ελαιοποιήσιμες ελιές στις Τοπικές Κοινότητες Αγ. Ιωάννη ,Αγ. Λουκά, Κρεμαστού, Αγ. Γεωργίου και Ωρολογίου και
Γ) Στο Δήμο Ερέτριας, σε βρώσιμες και ελαιοποιήσιμες ελιές, στην Τοπική Κοινότητα Αμαρύνθου και στον οικισμό Βάθειας.

Για τις ανωτέρω ζημιές έχουν υποβληθεί δηλώσεις στον ΕΛΓΑ από μεγάλη μερίδα των πληγέντων αγροτών.
Επειδή η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 21/10/2019 οφείλουν και οι υπόλοιποι πληγέντες να καταθέσουν τη σχετική δήλωση, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως οι σχετικές εκτιμήσεις.


Β. Αποστόλου : Όταν παρακάμπτεται κάθε θεσμική διαδικασία που σέβεται το περιβάλλον και τις εργασιακές σχέσεις.Αθήνα, 17/10/2019 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τοποθέτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας και πρώην Υπουργού στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής με θέμα το σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»: 

“Στην τοποθέτησή του στην πρώτη συνεδρίαση ο επισπεύδων Υπουργός αναφέρθηκε στο ν.4808/2019 για την Αναπτυξιακή Τράπεζα και την προσέγγιση στρατηγικών επενδύσεων, ένα νόμο που πριν 6 μήνες έφερε η δική μας Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε η Βουλή. 

Φαίνεται ότι δεν σας αρκούσαν οι δικές μας οι ρυθμίσεις των διαδικασιών υλοποίησης των στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων και φτάσατε μέχρι το σημείο να προσκαλείτε κάθε δραστηριότητα, προσφέροντας στους υποψήφιους επενδυτές προκλητικές ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς, όπως για παράδειγμα στη δόμηση ,με τη δήλωσή τους και μόνο ότι αυτές είναι απαραίτητες, υποτίθεται για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα εκχωρώντάς τους την αιτιολόγηση και την τεκμηρίωση. 

Εκεί βέβαια που ξεφύγατε εντελώς είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πλήρης απομείωση των εργασιακών σχέσεων. Είναι χαρακτηριστική η φράση του επίτιμου καθηγητή του Εργατικού Δικαίου, του κ. Καζάκου: “προχωρείτε ουσιαστικά σε μια άτυπη de facto παρασυνταγματική - παραχώρηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας στο ΣΕΒ”. Όσοι παρακολούθησαν τη χθεσινή ακρόαση των φορέων θα το αντιλήφθηκαν. 

Με δυο λόγια παρακάμπτετε κάθε θεσμική διαδικασία που σέβεται το περιβάλλον και τις εργασιακές σχέσεις. 

Ειδικά για το περιβάλλον δεν έχετε λάβει υπόψη σας ότι πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις κινούνται στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. 

Είναι δυνατόν να εξοφλούνται οι ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου συνολικά, με διαδικασίες -εξπρές και χωρίς τον έλεγχο των δημοσίων υπηρεσιών, πόσο μάλλον όταν για τις πληρωμές αυτές φτάσατε μέχρι του σημείου να προβλέπεται και αναδρομικότητα ; 

Αναλογιστήκατε ότι όλα αυτά τα χρήματα πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο; Κάτι ανάλογο γινόταν και με τον ν.1262/82 και τα ΜΟΠ. Κι αυτό που μας έμεινε είναι τα κουφάρια στη Βόρεια Ελλάδα. 

Φορτώνετε τις καθυστερήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Φέρνω για παράδειγμα τη πιο αποδεκατισμένη Υπηρεσία, τη Δασική. Σε ένα Δασαρχείο έχει κατατεθεί μια επένδυση αιολικού πάρκου, όπως αυτό που παρουσίασε ως επίτευγμά σας ο Πρωθυπουργός στην Κάρυστο. Μόνο επίτευγμά σας δεν ήταν, αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη δική μας Κυβέρνηση. 

Ο ειδικός υπάλληλος, αν υπάρχει, που θα χρεωθεί το φάκελλο πρέπει να απαντήσει σε λίγες ημέρες για ένα θέμα που η ελληνική πολιτεία από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα, δηλαδή 200 χρόνια δεν έχει απαντήσει σε ποιον ανήκει η δασική έκταση που ζητείται να εγκατασταθεί η επένδυση, στο δημόσιο που τη θεωρεί δασική, οπότε ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου ή στον κτηνοτρόφο που νέμεται την έκταση από πάππου προς πάππου ως χορτολιβαδική. Μόνο όσοι παρακολουθούν τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών θα καταλάβουν τις δυσκολίες. 

Δύο κουβέντες για τις ρυθμίσεις στον αγροτικό χώρο: 

Αν κατάλαβα καλά θεσμοθετείτε και δυνατότητες στον ιδιωτικό τομέα απονομής σημάτων σε προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων και μάλιστα με μια απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα. Η απονομή αυτή είναι σήμερα αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Οργανισμού εποπτευόμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν επιβαρύνει καθόλου τον Έλληνα αγρότη. Η μεταφορά του αντικειμένου στον ιδιωτικό τομέα, με τη χρήση λέξεων περί ατέλειας και δύναται, αποτελεί κοροϊδία. 

Είναι σοβαρή και με βαρύτητα η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης στα τρόφιμα και μόνο το ΥΠΑΑΤ έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα επώνυμα προϊόντα αποτελούν την αιχμή του δόρατος των εξαγωγών στις διεθνείς αγορές 

Πολλές από τις επενδυτικές δραστηριότητες που προτείνετε στερούνται αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Θα σας προτείνω μερικές του αγροτοδιατροφικού τομέα που παρέχει τεράστιες δυνατότητες για επενδύσεις. Προχωρείστε στην υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο των επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα του χώρου, που δεν μπορούν να ενταχθούν στο τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω υψηλού κόστους, όπως είναι για παράδειγμα τα μεγάλα θερμοκήπια και ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας κτηνοτροφικών προϊόντων, οι μονάδες επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και οι ολοκληρωμένες πρότυπες μονάδες υδατοκαλλιέργειας.” 


Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Β.Αποστόλου: Ήμασταν έτοιμοι και αποτελεσματικοί


Αθήνα, 15/10/2019 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, με αφορμή τις απόψεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν έτοιμος να κυβερνήσει το Γενάρη του 2015: 

“Συμμετείχα στην πρώτη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κοντά 4 χρόνια. Ποτέ δεν μου πέρασε από το νου η σκέψη ότι δεν αισθανόμουν έτοιμος για τη μεγάλη ευθύνη που μου ανέθεσε ο τότε Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. 

Η γνώση και η πολύχρονη ενασχόληση με τον αγροτικό χώρο ήταν τέτοια που και τα προβλήματα εντοπίστηκαν και λύσεις δόθηκαν, στα πλαίσια του δυνατού, αλλά και του ασφυκτικού κλοιού των μνημονίων και των δεσμεύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 

Στόχος μας ήταν να παραμείνει ο αγροτικός πληθυσμός στην παραγωγή και να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα στο εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, εξορθολογίζοντας και αμβλύνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις της κρίσης και των δημοσιονομικών περιορισμών. Οι αριθμοί μας επιβεβαίωσαν .

Παράλληλα προχωρήσαμε και σε εμβληματικές για το χώρο παρεμβάσεις, όπως: 
Η τάξη και η αμεσότητα στις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων, ενώ παραλάβαμε 2,6 δις πρόστιμα και καταλογισμούς. 
  • Η κάρτα του αγρότη, για χρηματοδότηση των αγροτικών εργασιών, με εγγύηση τις κοινοτικές ενισχύσεις. 
  • Το εργόσημο ως βασικό εργαλείο πληρωμής της απασχόλησης στον αγροτικό χώρο. 
  • Η θέσπιση της υποχρεωτικής πληρωμής των 60 ημερών για τα ευαίσθητα προϊόντα. 
  • Η υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος και του κρέατος. 
  • Η αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών, προς όφελος της κτηνοτροφίας.
  • Το νέο πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισμού. 
  • Η ηλικιακή ανανέωση του χώρου με την ένταξη 16.000 νέων αγροτών. 
  • Το αφορολόγητο όριο των 9.000 και την ελάχιστη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ . 
  • Τη σύνταξη συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου μέσα από την αξιοποίηση των 5 δις του ΠΑΑ(2014-2020).

Η παραπάνω αναφορά είναι ενδεικτική. 

Εν κατακλείδι η δουλειά, η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. "

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Βαγγέλης Αποστόλου: Στηρίζουμε το Επιμελητήριο Εύβοιας στην προσπάθεια διεκδίκησης της νησιωτικότητας για την Εύβοια


Χαλκίδα, 5/10/2019 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στην ομιλία του στη 46η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών νησιών στη Χαλκίδα ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

“Η αναγκαιότητα για τη νησιωτικότητα, δηλαδή την ιδιαίτερη μεταχείριση των νησιών, προκύπτει από ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Θα σταθώ στο βασικότερο που είναι οι συνθήκες διαβίωσης. 

Το τελευταίο βιοτικό επίπεδο των νησιωτών και ασφαλώς δεν εννοώ μόνο το εισόδημα, πρέπει να προσεγγίζει εκείνο των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας. Στο νησί δεν διαλέγεις, για παράδειγμα, σε ποιο εφημερεύον νοσοκομείο θα πας. Εύχεσαι να υπάρχει νοσοκομείο ή έστω κέντρο υγείας. 

Ποιες είναι οι δραστηριότητες σήμερα στα νησιά που μπορούν να διασφαλίσουν μια βιώσιμη παραμονή στους κατοίκους τους; Είναι κυρίως η τουριστική δραστηριότητα και συμπληρωματικά ο αγροδιατροφικός τομέας. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης το Γενάρη του 2015 βρεθήκαμε μπροστά στην πρόκληση της κατανομής του Κοινοτικού ποσού των 5 δις, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της επόμενης εξαετίας. 

Το πρώτο που έκανα ήταν να προχωρήσω στην εκχώρηση του 37% αυτών των πόρων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στα πλαίσια της αποκέντρωσης αλλά και γιατί πιστεύω, αν και η θητεία μου ήταν μικρή στον αυτοδιοικητικό χώρο, ότι περισσότερο από κάθε άλλον η Αυτοδιοίκηση μπορούσε να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους, αφού γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη σωστή αξιοποίησή τους. 

Έχοντας ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις όχι μόνο να αξιοποιηθούν σωστά αυτά τα χρήματα αλλά και να στηριχτούν τομείς που λειτουργούν συμπληρωματικά με τον αγροτικό χώρο προχωρήσαμε άμεσα και μετά από συνεννόηση βέβαια με την Ε.Επιτροπή, αλλά και άλλα συναρμόδια υπουργεία στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης της νησιώτικης Ελλάδας και ιδιαίτερα του Αιγαίου. 

Ασφαλώς και το σχέδιο αυτό δεν στηρίζεται μόνο από το ΠΑΑ, συμμετέχει και ο κρατικός προϋπολογισμός. Και προβλέπει κι άλλες παρεμβάσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ και άλλα. Θα σταθώ μόνο σε μερικές ειδικές παρεμβάσεις που έχουν προβλεφθεί για την τόνωση της νησιωτικότητας και την αύξηση του ποσού ενίσχυσης σε διάφορες δράσεις του νέου ΠΑΑ, όπως 

-την Αύξηση του βασικού ποσού της ενίσχυσης στους νεοεισερχόμενους αγρότες, τα πρόσθετα μέτρα/κίνητρα για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα Σχέδια Βελτίωσης, τις κατά προτεραιότητα δράσεις πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και υιοθέτησης συστημάτων ποιότητας και τα πρόσθετα μέτρα στη μεταποίηση και Εμπορία των Γεωργικών Προϊόντων, με την ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 20 % στην περιπτώσεις δικαιούχων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών. 

-Ειδικό πρόγραμμα ενισχύσεων, το αποκαλούμενο πρόγραμμα μικρών νησιών Αιγαίου, έφαρμόζεται κάθε χρόνο, και για να τονώσει των αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας σε δύο βασικούς άξονες α)σε αυτόν της ενίσχυσης της τοπικής γεωργικής παραγωγής και των παραδοσιακών εξαγωγών από τα μικρά νησιά και β)σε αυτόν της ενίσχυσης της μεταφοράς πρώτων υλών από την ηπειρωτική Ελλάδα στα μικρά νησιά (π.χ. ζωοτροφές, άλευρα). 

Είναι το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο που μας απασχόλησε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για την Εύβοια γιατί στο κόστος των ζωοτροφών υπάρχει σημαντική αύξηση από τη μεταφορά που γίνεται ακτοπλοϊκά και σε περιοχές που αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά π.χ. Βόρεια και νότια Εύβοια όπου υπάρχει αξιόλογη αιγοπροβατοτροφία. 

Όταν έγινε η συζήτηση του θέματος αυτού σε επίπεδο Βουλής στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών το Νοέμβριο του 2018 βουλευτές της Κρήτης ζητούσαν να ισχύσει το μεταφορικό ισοδύναμο και για τη δική τους περιοχή ,έβαλα το συγκεκριμένο θέμα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, λέγοντας: 

«Εγώ θα στηρίξω την πρόταση, που κατέθεσαν οι συνάδελφοι για την Κρήτη, γιατί, όντως, ιδιαίτερα για το αγροτικό κομμάτι που αποτελεί ένα από τα ισχυρά «εργαλεία» της Κρήτης για την υπηρέτηση της ανάπτυξής της, πρέπει να συμφωνήσουμε. 

Στην Εύβοια, αν εξαιρέσουμε τη σύνδεση της Χαλκίδας, η υπόλοιπη έχει τα χαρακτηριστικά του νησιού και επόμενο είναι και εμείς να ζητάμε και από εσάς, αλλά και από την Επιτροπή τη στήριξη της Εύβοιας.» 

Βέβαια η πρόταση της Επιτροπής είναι γνωμοδοτική και υιοθετήθηκε από τον αρμόδιο υπουργό τον Απρίλιο του 2019, δεν υιοθετήθηκε για την Εύβοια, γιατί δεν το επιτρέπει η Ε. Επιτροπή, λόγω της σύνδεσής της με τη Στερεά. 

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι προς αυτή την κατεύθυνση και γενικά στη στήριξη της νησιωτικότητας της Εύβοιας συμπαραστεκόμαστε στις προσπάθειες που καταβάλλει το επιμελητήριο.”