Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΣΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 3 Απριλίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου για τις απώλειες από τον καταρροϊκό πυρετό.
Η κτηνοτροφία αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Κυβέρνησή μας όχι μόνο γιατί είναι η δραστηριότητα που αξιοποιεί ορεινές και μη ορεινές περιοχές που είναι αδύνατον να αξιοποιηθούν διαφορετικά, αλλά και γιατί συνιστά αντίμετρο στην ανεργία και την αποδόμηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ελληνικής περιφέρειας.
Τα περιθώρια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας είναι αρκετά μεγάλα, αλλά δυστυχώς η εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα οικονομική πολιτική και μία σειρά κακοί χειρισμοί, όπως αυτός των βοσκοτόπων, από τις πρώην ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν φορτώσει τους κτηνοτρόφους με μεγάλα προβλήματα.
Εμείς από πολύ νωρίς κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου για το θέμα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων, αλλά μας αγνοούσαν. Προχωρούμε ήδη στην ορθή αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών πόρων.

Υπάρχει, συνολικός σχεδιασμός για τον κτηνοτροφικό τομέα και ειδικότερα για το θέμα που συζητάμε σήμερα και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, που την περσινή χρονιά κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου.
Σε πρόσφατη σύσκεψη (2 Μαρτίου 2015), που πραγματοποιήσαμε στο Υπουργείο με στελέχη των κτηνιατρικών υπηρεσιώνθέσαμε τις προτεραιότητες σε ότι αφορά θέματα υγείας των ζώων στη χώρα μας κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Σε ότι αφορά τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου είναι σε εξέλιξη ορολογική έρευνα που αφορά τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα ολόκληρης της χώρας προκειμένου να αποτιμηθούν τα ακριβή ποσοστά των οροθετικών ζώων μετά την επιζωοτία που ενέσκηψε στη χώρα μας κατά το 2014. Το ενδεχόμενο του εμβολιασμού για το ίδιο νόσημα παραμένει υπό εξέταση, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής. Τυχόν μέτρα για τον έλεγχο των εντόμων-φορέων με τα οποία μεταδίδεται το νόσημα θα εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας.
- Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας δρομολογείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία, πέραν των σχετικών αναγκών για το 2015, θα καλύψει, εντός τριμήνου, και εκκρεμείς ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους (2014), όπως αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω υποχρεωτικής θανάτωσης των ζώων τους, που δεν έχουν ακόμα καταβληθεί.
Σύντομα οριστικοποιούνται τα εφαρμοστικά μέτρα που αφορούν τον θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφής ώστε να ξεκινήσει, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή των ιδιωτών κτηνιάτρων στη εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στη χώρα μας. Τα μέτρα αυτά θα αξιολογηθούν και θα επανεκτιμηθούν αναλόγως της πορείας εφαρμογής τους .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στα πλαίσια της Εκτελεστικής Απόφασης 2013/722/ΕΕ της Επιτροπής έχουν εκδοθεί η αρ. 432/20486/13.02.2014 (Β, 345) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( ΚΥΑ), «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2014» καθώς και η 5137/128132/13.10.2014 (Β, 2738) ΚΥΑ, « Έγκριση συμπληρωματικού προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2014».
Στις Αποφάσεις αυτές προσδιορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται:
- οι δαπάνες: για την υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή των θανατωμένων ζώων, ύστερα από ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού,
- οι δαπάνες: για την διάθεση και καταστροφή των πτωμάτων των θανατωμένων ζώων,
- η επιχορήγηση αγοράς εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντομοαπωθητικών για τον έλεγχο και την πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού.
Σύμφωνα με τις υλοποιηθείσες κατανομές, για το έτος 2014 και για το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως και 31.10.2015:
‘Εχει χορηγηθεί :
  • για αποζημίωση κτηνοτρόφων: 350.000,00ευρώ,
  • για δαπάνες θανάτωσης ζώων/καταστροφής προιόντων:20.000,00 ευρώ,
  • για εντομοαπωθητικά :38.000,00 ευρώ,
  • για αναλώσιμα και αντιδραστήρια :25.000 ευρώ.
Υπολείπεται να αποζημιωθεί το ποσό των 360.000, 00 ευρώ (που αφορά αιτήματα κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2014 έως και 30.11.2014, (είχε εγκριθεί η πληρωμή του από την υπηρεσία μας και είχε διαβιβαστεί προς την Δ/νση Οικονομική του Υπουργείου μας αλλά δεν υλοποιήθηκε τελικά λόγω κωλύματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους):
  • για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων,
  • για εντομοαπωθητικά,
  • για δαπάνες θανάτωσης κ.λ.π..
Τα αιτήματα αυτά αναμένονται να καλυφθούν από πιστώσεις που θα εγκριθούν με την υπό έκδοση ΚΥΑ του «προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015»(περιλαμβάνει ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2014).
Σημειωτέον δε ότι υπάρχει και επιπλέον και αίτημα για άλλες 350.977,00 ευρώ που αφορά αποζημίωση κτηνοτρόφων, θανατώσεις ζώων/καταστροφή προιόντων και για εντομωαποθητικά , για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 μέχρι 28.02.2015.
Τα αιτήματα αυτά αναμένονται να καλυφθούν από πιστώσεις που θα εγκριθούν με την υπό έκδοση ΚΥΑ του «προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου