Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΥΛΙΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 3 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Επίσπευση της αποτίμησης των ζημιών λόγω των φυσικών καταστροφών, προκειμένου η Κυβέρνηση να λάβει προκαταβολικά το 10% της Κοινοτικής υποστήριξης που προβλέπεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτη προτεραιότητά μας είναι όχι μόνο να στηρίξουμε τους πληγέντες παραγωγούς μας, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Πριν αναφερθώ στο θέμα που έχετε θέσει σχετικά με την Κοινοτική υποστήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ζημιές από φυσικές καταστροφές, θα ήθελα να επισημάνω ότι από τις πρώτες μέρες της πρωτοφανούς καταστροφής τόσο στην Ήπειρο όσο και στην Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες) και τη Θράκη (Έβρος) επισκεφθήκαμε ως πολιτική ηγεσία, εγώ και ο κ. Σγουρίδης, τις πληγείσες περιοχές και είχαμε σειρά επαφών με όλους τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων.
Εκτός από τις επιτόπιες συσκέψεις πραγματοποιήσαμε σειρά συσκέψεων στο Υπουργείο με εκπροσώπους συναρμόδιων υπουργείων, με τοπικούς βουλευτές, αντιπεριφερειάρχες, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των παραγωγών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.
Προχωρήσαμε σε άμεσες ενέργειες για την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών. Ζήτησα άμεσα από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ να ξεκινήσουν οι αναγγελίες των ζημιών, αλλά και οι εκτιμήσεις στις πληγείσες περιοχές προκειμένου έγκαιρα να καταβληθούν και οι αποζημιώσεις στους πληγέντες γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετέβη ήδη σε πληγείσες περιοχές για να διευκολύνει τον συντονισμό της καταγραφής των άμεσων ζημιών. Τα στοιχεία που αφορούν ζημιές του πρωτογενή τομέα συγκεντρώνονται από τον ΕΛΓΑ και των υπολοίπων ζημιών από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Η διαδικασία συντονισμού των περιφερειακών υπηρεσιών για την αποτίμηση του κόστους ζημιών και η συγκέντρωση των στοιχείων και αξιολόγησή τους είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να υποβληθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Κανονιστικού πλαισίου αίτημα κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με την αρμόδια Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε παρεμβαίνει εφόσον η πληγείσα από φυσικό αίτιο περιοχή έχει προσδιοριστεί από τα αρμόδια πολιτειακά όργανα τα οποία σε συνεργασία και με τις περιφερειακές Υπηρεσίες αποτιμούν και το κόστος των ζημιών. Τις ζημιές αυτές αξιολογεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος.
Το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει βέβαια πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κανόνες και συγκεκριμένα: κινητοποιείται εφόσον η άμεση ζημιά που προκαλείται από τη φυσική καταστροφή υπερβαίνει τα 3 δισ. € (τιμές 2011) ή το 0,6% του Α.Ε.Ε. της χώρας. Σε περίπτωση περιφερειακής φυσικής καταστροφής η άμεση ζημιά θα πρέπει να υπερβαίνει το1,5% του ΑΕΠ της Περιφέρειας επιπέδου NUTS 2 και, εφόσον έχουν πληγεί περισσότερες της μιας Περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 από το ίδιο φυσικό γεγονός, το όριο αυτό εφαρμόζεται στο μέσο όρο του ΑΕΠ των περιφερειών σταθμισμένου κατά το ποσοστό συμμετοχής κάθε περιφέρειας στο σύνολο της ζημιάς.
Το Τ.Α.Ε.Ε. δεν αποτελεί διαρθρωτικό ταμείο της Ε.Ε. και η παρέμβασή του αναπληρώνει μέρος του κόστους αποκατάστασης των ζημιών ή άμεσων δαπανών στην οποία έχει ήδη προβεί το κράτος - μέλος. Το Ταμείο έχει δηλαδή επικουρικό χαρακτήρα και μπορεί να χρηματοδοτήσει επείγουσες ενέργειες πρώτης ανάγκης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
1. Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από διάφορα δυσμενή καιρικά αίτια, (κυρίως παγετούς και πλημμύρες αλλά και χιονοπτώσεις κ.λ.π.), που σημειώθηκαν από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα σε διάφορες καλλιέργειες,(ελαιοκαλλιέργειες, εσπεριδοκαλλιέργειες, σανοδοτικές καλλιέργειες, καλλιέργειες κηπευτικών, λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες κ.λ.π.), στην ευρύτερη περιοχή των Περιφερειών Ηπείρου, (συμπεριλαμβάνεται και η Άρτα), Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, (όπως αναφέρονται στην ερώτηση), διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις για τις τελευταίες αναγγελίες.
Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα για τις περιοχές όπου η πρόσβαση στα χωράφια είναι εφικτή. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.
2. Επίσης από τις προαναφερόμενες κυρίως πλημμύρες, ζημιές στις εν λόγω περιοχές είχαμε και σε ζωικό κεφάλαιο που αφορούν κυρίως μελισσοσμήνη, αιγοπρόβατα και βοειδή, το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε για αυτές τις ζημιές και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους κτηνοτρόφους.
3. Όμως ζημιές από τα προαναφερόμενα αίτια στις προαναφερόμενες περιοχές είχαμε σε αποθηκευμένα προϊόντα, φυτικό κεφάλαιο, (δενδρώδεις καλλιέργειες, πολυετείς μηδικές, σπαράγγια κ.λ.π) και σε πάγιο κεφάλαιο (στάβλοι, εξοπλισμοί κ.λ.π.) οι καταγραφές των οποίων είναι σε εξέλιξη.
Στη συνέχεια, οι ζημιές των αποθηκευμένων προϊόντων του φυτικού και παγίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα ενταχθούν, σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
Έπειτα το πρόγραμμα θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε., ενώ οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και την έγκριση της δαπάνης από το ΥΠΟΙΚ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου