Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Απάντηση Αν.Υπουργού για τη δακοκτονία στις ελαιοκαλλιέργειες της χώρας.Απάντηση αναπλητωτή Υπουργού, Β.Αποστόλου στην με αριθμό 118/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Εμμανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την έγκαιρη πραγματοποίηση της δακοκτονίας στις ελαιοκαλλιέργειες της Χώρας.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα από την αρχή: Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων καταπολέμησης του δάκου ανήκει στις περιφέρειες και ειδικότερα, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το νέο οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις παραπάνω εργασίες συμμετέχει και το Υπουργείο, ειδικότερα το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
Οι πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας γίνονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων, που, όπως είναι γνωστό, προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Διότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: 
Πρώτον, από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ποσοστό 20%, από το φόρο προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 12% και από το φόρο ακίνητης περιουσίας σε ποσοστό 50%. 
Εκεί, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι συγκεκριμένοι πόροι εκ των πραγμάτων είναι λιγότεροι από αυτούς που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές. Άρα, λοιπόν, η κατανομή των πιστώσεων για τις ελαιοκομικές περιφέρειες γίνεται μετά από δική μας εισήγηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για το έτος 2015. Στις 25 Φεβρουαρίου στείλαμε σχετική απόφαση. Βεβαίως, στο Υπουργείο Εσωτερικών το ποσοστό που αντιστοιχούσε, για να μπορέσει να καλύψει, ήταν 18.363.000 ευρώ. Για την κάλυψη της προμήθειας υλικών ψεκασμού άλλο ένα ποσό των 6.332.000 ευρώ. 
Ποια είναι η φετινή ιδιαιτερότητα; Είναι ότι το ποσό αυτό για την κάλυψη υλικών ψεκασμού δεν θα το διαθέσουν οι περιφερειακές ενότητες για την αγορά, διότι υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό από την περασμένη χρονιά. Άρα, εκ των πραγμάτων, πάλι το ποσό που διατίθεται ουσιαστικά για την αντιμετώπιση της δακοκτονίας είναι μεγαλύτερο από το ποσό που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά, όταν προστεθούν και τα δύο ποσά. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα ποσό συνολικά 24.696.000 ευρώ προκειμένου να κατανεμηθεί σε τριάντα πέντε ελαιοκομικές περιφερειακές ενότητες. 
Στην περίπτωση της Κρήτης, οι πιστώσεις που εγκρίναμε σε σχέση με τις δαπάνες του 2014 είναι αυξημένες κατά 13%. Σας αναφέρω συγκεκριμένα: Ενώ το 2014 είχαμε εγκρίνει το συνολικό ποσό των 8.935.000 ευρώ, αυτό που ξοδεύτηκε ήταν 6.118.000 ευρώ. Άρα, σε σχέση με το ποσό των 7.113.000 ευρώ έχουμε μία αύξηση. 
Από εκεί και πέρα, επειδή η όλη διαδικασία έτσι όπως γίνεται χρειάζεται και μια περαιτέρω επεξεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τεχνικά στοιχεία, υπάρχει η πρόβλεψη, εφόσον οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλυφθούν, η οποία μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων –προσέξτε το όμως- από άλλες περιφερειακές ενότητες και περιφέρειες. Το ποσό είναι αυτό, αλλά στη διαδρομή επειδή παρατηρούνται τέτοιους είδους ζητήματα, τα παρακολουθούμε και θα μπορέσουμε εάν υπάρχει ανάγκη να καλύψουμε τις επιπλέον δαπάνες. 
Σχετικά, βεβαίως, με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς ήδη ζητήσαμε την πρόσληψη εννιακοσίων ατόμων. Δεν επαρκούν και επειδή δεν επαρκούν, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές, όπως είπατε, την παγιδοθεσία και άλλα να τα δίνουμε σε εργολάβους. 
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς αυτήν την ώρα να το ανατρέψουμε. Στον όλο όμως σχεδιασμό μας, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν. 
Εγώ θέλω να σας ξεκαθαρίσω, αγαπητέ συνάδελφε, ένα πράγμα: Ιδιαίτερα για ένα προϊόν, όπως είναι η ελιά, το λάδι, που έχει υποστεί και τις επιπτώσεις από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική -ζητήματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε, να τα επανεξετάσουμε, γιατί πρόκειται για έναν κλάδο που τον έχουμε ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητες στην παγκόσμια αγορά τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε- πρέπει, επιτέλους, να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν πάνω από το 80%-85% του ελαιολάδου της χώρας να βγαίνει χύμα, τη στιγμή που οι δυνατότητες για προστιθέμενη αξία είναι τεράστιες.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα από την αρχή: Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων καταπολέμησης του δάκου ανήκει στις περιφέρειες και ειδικότερα, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το νέο οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις παραπάνω εργασίες συμμετέχει και το Υπουργείο, ειδικότερα το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
Οι πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας γίνονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων, που, όπως είναι γνωστό, προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Διότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: 
Πρώτον, από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ποσοστό 20%, από το φόρο προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 12% και από το φόρο ακίνητης περιουσίας σε ποσοστό 50%. 
Εκεί, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι συγκεκριμένοι πόροι εκ των πραγμάτων είναι λιγότεροι από αυτούς που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές. Άρα, λοιπόν, η κατανομή των πιστώσεων για τις ελαιοκομικές περιφέρειες γίνεται μετά από δική μας εισήγηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για το έτος 2015. Στις 25 Φεβρουαρίου στείλαμε σχετική απόφαση. Βεβαίως, στο Υπουργείο Εσωτερικών το ποσοστό που αντιστοιχούσε, για να μπορέσει να καλύψει, ήταν 18.363.000 ευρώ. Για την κάλυψη της προμήθειας υλικών ψεκασμού άλλο ένα ποσό των 6.332.000 ευρώ. 
Ποια είναι η φετινή ιδιαιτερότητα; Είναι ότι το ποσό αυτό για την κάλυψη υλικών ψεκασμού δεν θα το διαθέσουν οι περιφερειακές ενότητες για την αγορά, διότι υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό από την περασμένη χρονιά. Άρα, εκ των πραγμάτων, πάλι το ποσό που διατίθεται ουσιαστικά για την αντιμετώπιση της δακοκτονίας είναι μεγαλύτερο από το ποσό που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά, όταν προστεθούν και τα δύο ποσά. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα ποσό συνολικά 24.696.000 ευρώ προκειμένου να κατανεμηθεί σε τριάντα πέντε ελαιοκομικές περιφερειακές ενότητες. 
Στην περίπτωση της Κρήτης, οι πιστώσεις που εγκρίναμε σε σχέση με τις δαπάνες του 2014 είναι αυξημένες κατά 13%. Σας αναφέρω συγκεκριμένα: Ενώ το 2014 είχαμε εγκρίνει το συνολικό ποσό των 8.935.000 ευρώ, αυτό που ξοδεύτηκε ήταν 6.118.000 ευρώ. Άρα, σε σχέση με το ποσό των 7.113.000 ευρώ έχουμε μία αύξηση. 
Από εκεί και πέρα, επειδή η όλη διαδικασία έτσι όπως γίνεται χρειάζεται και μια περαιτέρω επεξεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τεχνικά στοιχεία, υπάρχει η πρόβλεψη, εφόσον οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλυφθούν, η οποία μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων –προσέξτε το όμως- από άλλες περιφερειακές ενότητες και περιφέρειες. Το ποσό είναι αυτό, αλλά στη διαδρομή επειδή παρατηρούνται τέτοιους είδους ζητήματα, τα παρακολουθούμε και θα μπορέσουμε εάν υπάρχει ανάγκη να καλύψουμε τις επιπλέον δαπάνες. 
Σχετικά, βεβαίως, με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς ήδη ζητήσαμε την πρόσληψη εννιακοσίων ατόμων. Δεν επαρκούν και επειδή δεν επαρκούν, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές, όπως είπατε, την παγιδοθεσία και άλλα να τα δίνουμε σε εργολάβους. 
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς αυτήν την ώρα να το ανατρέψουμε. Στο όλο όμως σχεδιασμό μας, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν. 
Εγώ θέλω να σας ξεκαθαρίσω, αγαπητέ συνάδελφε, ένα πράγμα: Ιδιαίτερα για ένα προϊόν, όπως είναι η ελιά, το λάδι, που έχει υποστεί και τις επιπτώσεις από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική -ζητήματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε, να τα επανεξετάσουμε, γιατί πρόκειται για έναν κλάδο που τον έχουμε ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητες στην παγκόσμια αγορά τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε- πρέπει, επιτέλους, να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν πάνω από το 80%-85% του ελαιολάδου της χώρας να βγαίνει χύμα, τη στιγμή που οι δυνατότητες για προστιθέμενη αξία είναι τεράστιες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου