Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Πριν το Πάσχα η καταβολή ενίσχυσης του άρθρου 68 για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 07 Απριλίου 2015
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανακοινώνει ότι με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καταβληθεί πριν το Πάσχα η ενίσχυση του άρθρου 68 του Καν.(ΕΚ) 73/2009 στον τομέα του βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος έτους 2014 (Μέτρο 3 & Μέτρο 4).
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση για το έτος 2014, τελευταίο έτος χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, χορηγούνται στους βοοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας το συνολικό ποσό των 13.600.000€.
Αναλυτικότερα θα δοθούν: 
  • Για τις επιλέξιμες μοσχίδες αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης (Μέτρο 3)
α) 190€ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και
β) 90€ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
και
  • Για τις επιλέξιμες θηλάζουσες αγελάδες (Μέτρο 4), αντίστοιχα:
α) 60€ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα και
β) 37€ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα
Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία εξασφαλίζουμε τη ρευστότητα για την ομαλή παραγωγική διαδικασία και την στήριξη του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου