Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Το ΥΠΑΑΤ ανέχεται την παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση των Ιχθυοσκαλών από τον ανάδοχο φορέα.

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης απαντώντας στην υπ’ αριθμ. 6489/21.02.2014 ερώτησή μας, για τη διοίκηση και διαχείριση των Ιχθυοσκαλών του Δημοσίου από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ., επί της ουσίας επιβεβαίωσε τα όσα αναφέραμε στην εν λόγω ερώτηση.

Συγκεκριμένα επιβεβαίωσε ότι το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της εποπτείας του ανάδοχου φορέα ΟΚΑΑ ΑΕ, εντόπισε προβλήματα από τον τρόπο που αυτός διοικεί και διαχειρίζεται τις Ιχθυόσκαλες του δημοσίου. Τα προβλήματα αφορούν τόσο στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των ιχθυοσκαλών, όσο και στη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού τους και όπως αναφέρει ο κ. Υπουργός έχουν επισημανθεί στο φορέα γραπτά και προφορικά προκειμένου να συμμορφωθεί. 

Εντούτοις, η Διοίκηση του ΟΚΑΑ ΑΕ όχι μόνο δεν έχει συμμορφωθεί στις υποδείξεις του ΥΠΑΑΤ, αλλά συνεχίζει τη διαδικασία εκκαθάρισης των ιχθυοσκαλών του δημοσίου και επιπλέον σχεδιάζει την μεταβολή του καθεστώτος λειτουργίας αυτών σε τοπικές πολυαγορές. 


Επειδή:
  • Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει σαφώς δηλώσει ότι οι λειτουργούσες ιχθυόσκαλες είναι υποδομές που ανήκουν στο δημόσιο, διέπονται από την αλιευτική νομοθεσία που ο ανάδοχος φορέας της διοίκησης και διαχείρισης των ιχθυοσκάλων ΟΚΑΑ ΑΕ υποχρεούται να τηρεί.
  • Το Συμβούλιο της Επικράτειας, με την υπ’ αριθμ. 3806/2014 απόφασή του, αναγνωρίζει ότι αρμόδιος για την εποπτεία και τον έλεγχο του Φορέα διαχείρισης των ιχθυοσκαλών και την έγκριση του προϋπολογισμού τους είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Η Διοίκηση του ΟΚΑΑ ΑΕ δεν έχει συμμορφωθεί στις υποδείξεις του ΥΠΑΑΤ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου η διοίκηση του ΟΚΑΑ ΑΕ να συμμορφωθεί με τις επισημάνσεις του Υπουργού και την αλιευτική νομοθεσία;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις δημόσιες ιχθυόσκαλες;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου