Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Περί παράτασης των μεταλλευτικών παραχωρήσεων δια μίσθωσης Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ


Προς τον Υπουργό

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής    Ως γνωστόν στις 30.06.2012 έληξε η βάση του Ν. 371/76 περίοδος παραχώρησης δια μίσθωσης στη Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ της περιοχής μεταλλείων στη Λάρυμνα Λοκρίδος.

Η εταιρία δηλώνει ότι από 10.03.2010, δηλαδή εδώ και πάνω από δυόμισι χρόνια έχει υποβάλει αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία ζητά την εκ νέου μίσθωση από το Δημόσιο των εν λόγω μεταλλευτικών παραχωρήσεων για 30 επιπλέον χρόνια. Σημειώνεται ότι η σχετική έγκριση δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς να απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και χωρίς να χρειάζεται να προκηρυχτεί σχετικός διαγωνισμός.
Μέχρι στιγμής έχει δοθεί προσωρινή εξάμηνη παράταση των μεταλλευτικών παραχωρήσεων, η οποία εκπνέει άμεσα, δηλαδή στις 31.12.2012.
Η σημασία της ΛΑΡΚΟ για την οικονομία της χώρας είναι μεγάλη, καθώς εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί εγχώρια μεταλλεύματα, αποτελώντας τη μοναδική εταιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραγωγής σιδηρονικελίου με ιδία κοιτάσματα. Μέτοχοι της είναι το ΤΑΙΠΕΔ με ποσοστό 55,19% (από μεταβίβαση των μετοχών του Δημοσίου), η ΕΤΕ με ποσοστό 33,36% και η ΔΕΗ με 11,45%. Η ΛΑΡΚΟ είναι 100% εξαγωγική εταιρία με τις εξαγωγές της να ανέρχονται σε 280 εκατ ευρώ το 2010 και 320 εκατ ευρώ το 2011.
Γι’ αυτό το λόγο οι μνημονιακές δυνάμεις επιχειρούν να την ξεπουλήσουν και μάλιστα αντί πινακίου φακής.

Επειδή εάν δεν εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για παράταση των μεταλλευτικών παραχωρήσεων προκαλούνται σοβαρότατες συνέπειες, καθώς 
  • η ΛΑΡΚΟ απειλείται με διακοπή λειτουργίας
  • κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας των 1.500 εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ αλλά και των περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών η επιβίωση των οποίων συνδέεται με τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ.
  • απαξιώνεται δημόσιος πλούτος
  • επέρχεται ισχυρό πλήγμα στην οικονομίας της χώρας και σημαντική απώλεια συναλλάγματος
  • διευκολύνεται ενδεχόμενη μεθόδευση πώλησης της εταιρίας σε εξευτελιστική τιμή, με συνέπεια σκανδαλώδες ιδιωτικό υπερκέρδος
  • ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση από τρίτους των μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε τεράστιες περιοχές στην Εύβοια και στη Στερεά, καθώς και των άλλων εγκαταστάσεων και χώρων, χωρίς δεσμεύσεις για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός,

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της αίτησης της εταιρείας που αφορά την παράταση των μεταλλευτικών παραχωρήσεων δια μίσθωσης;
  2. Προτίθεται να προβεί άμεσα στην έκδοση απόφασης παράτασης των μεταλλευτικών παραχωρήσεων δια μίσθωσης στη Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ ή θα αναλάβει την ευθύνη για την διακοπή λειτουργίας της εταιρίας και την απαξίωση του δημόσιου πλούτου;
  3. Το σχέδιο περί τεμαχισμού της ΛΑΡΚΟ και περί ίδρυσης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ("καλή"), ισχύει και σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το εκπονημένο πρόγραμμα αποκρατικοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ για τη ΛΑΡΚΟ;
  4. Έχει αρμοδιότητα το ΤΑΙΠΕΔ επί της διαχείρισης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου