Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων στο ΤΑΥΣΟ (Ταμείο Ασφαλίσεων Υπαλλήλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων).

Eρώτηση προς τον κ.Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
 Είναι γνωστό ότι με το νόμο 3029/2002 άρθρο 5 παράγραφος 2 των γενικότερων εντάξεων αποφασίστηκε η ένταξη του ΤΑΥΣΟ στο ΙΚΑ. Ειδικότερα με τη διάταξη και τη Φ 10023/17105/6.7.2007 σε εκτέλεση του προαναφερόμενου νόμου αποφασίστηκε η ένταξη των γενικών συντάξεων, ενώ με το άρθρο 15 παρ 3 του 3607/2007 έγινε την 1.12.2007 η συγχώνευση του επικουρικού ταμείου και την 1.8.2008 η ένταξη της κύριας σύνταξης, με κοινή υπουργική απόφαση.
Το ΤΑΥΣΟ ενσωματώθηκε λοιπόν στο ΙΚΑ ενώ δεν υπήρξε πρόβλεψη αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας και η υπηρεσία συνταξιοδοτήσεων παρουσιάζει μείωση προσωπικού, παρά την αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Στο ΤΑΥΣΟ το 2010 υπήρχαν 2158 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Σήμερα αποδίδονται οι συντάξεις Αυγούστου του 2009.
Έχουμε δηλαδή καθυστέρηση τριών ετών.
Tο πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης κατά την απονομή συντάξεων οξύνθηκε από τις μνημονιακές πολιτικές που παράγουν ανεργία στον ιδιωτικό τομέα και εργασιακή εφεδρεία στο δημόσιο τομέα. Εάν αυτό συνδυασθεί που με τις συνεχείς ανατροπές ασφαλιστικών προσδοκιών και με τις σφαγιαστικές περικοπές στους μισθούς δημιουργείται ένα μαζικό κύμα συνταξιοδοτήσεων.
Τα νέα μέτρα που λαμβάνει η συγκυβέρνηση στον τομέα των συντάξεων και των μισθών, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και οδηγούν τα νοικοκυριά στην ανέχεια και την εξαθλίωση. Στον τομέα δε των συντάξεων, που ο ρυθμός των επιθυμούντων να ενταχθούν σε συνταξιοδοτικά προγράμματα αυξάνεται καθημερινά, η κατάσταση είναι απελπιστική.

Ειδικότερα οι συνταξιούχοι του ΤΑΥΣΟ που ανήκουν στην κατηγορία των χαμηλοσυνταξιούχων, πλήττονται αφόρητα από τις ακραίες συνθήκες φτώχειας και ανέχειας, που έχει οδηγήσει την χώρα η πολιτική της τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού.
Οι συνταξιούχοι του ΤΑΥΣΟ έχουν ανάγκη ακόμη και το τελευταίο ευρώ. Τα χρήματα αυτά άλλωστε, τα έχουν προπληρώσει εδώ και χρόνια, με τις μηνιαίες εισφορές τους.

Ε                  Ερωτάται ο κύριος υπουργός :
  1. Ποιά είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός απόδοσης των συντάξεων ;
  2. Πότε προβλέπεται να μειώσει το χρόνο απόδοσης πλήρους σύνταξης;
  3. Πόσες αιτήσεις συνταξιοδότησης παλαιοτέρων ετών υπάρχουν και πότε προβλέπεται να τακτοποιηθούν ;
  4. Σε ποιές ενέργειες θα προβεί για την επαρκή στελέχωση της


     υπηρεσίας απόδοσης συντάξεων για το ΤΑΥΣΟ και σε ποιό 


    συγκεκριμένο χρονικό όριο ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου