Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Έλεγχος των προγραμμάτων επιδότησης βιολογικής γεωργίας.

Προς τον κ.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είναι γνωστό ότι στην εφαρμογή του προγράμματος βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν περιπτώσεις παραγωγών που προσκόμισαν παραποιημένα έγγραφα, με αποτέλεσμα την είσπραξη μεγαλύτερων επιδοτήσεων από αυτές που πραγματικά είχαν δικαίωμα, πράγμα για το οποίο υπήρξαν και σχετικές καταγγελίες στη Κομισιόν. Συνεπώς από το παρελθόν παρουσίαζε η χώρα μας αυξημένη επικινδυνότητα στο τομέα επιχορήγησης των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στη βιολογική γεωργία.
Παρόλα αυτά πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε η είδηση ότι στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας μεγάλος αριθμός παραγωγών που δραστηριοποιούνται στη βιολογική γεωργία είχαν καταθέσει παραποιημένα έγγραφα με αποτέλεσμα να εισπράξουν παράνομα επιδοτήσεις.
Επειδή:
1) ο νομός Αιτωλοακαρνανίας, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται ως ο νομός με την μεγαλύτερη ανάπτυξη στη βιολογική γεωργία στην Ελλάδα,τόσο σε αριθμό στρεμμάτων (περίπου 50.000 εκτάρια χωρίς τους βοσκοτόπους) και ζώων (περίπου 160.000 αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίροι) στη φυτική και στη ζωική παραγωγή αντίστοιχα, όσο και σε αριθμό παραγωγών (περίπου 1000 ), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι ενταγμένοι και δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα προγράμματα επιδοτήσεων για τη βιολογική γεωργία (μέτρο 2.1.4),
2) στο εγκατεστημένο σύστημα για τη βιολογική γεωργία στην Ελλάδα, συμμετέχουν με σκοπό τον έλεγχο και την επίβλεψη αυτού, διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, ήτοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους εποπτευόμενους φορείς, των Περιφερειών της Ελλάδας, αλλά και οι ιδιωτικοί Οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης
οι αρμοδιότητες όλων των παραπάνω είναι αλληλοεμπλεκόμενες με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό .

Ερωτάται ο Υπουργός:
  • Πως είχε αντιμετωπιστεί η αυξημένη επικινδυνότητα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
  • Ποια μέτρα έχουν ληφθεί στο παρελθόν για τους παραγωγούς που διαπιστώθηκε ότι είχαν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις και τι κυρώσεις είχαν επιβληθεί.
  • Πόσοι και τι είδους έλεγχοι γίνονται στους δικαιούχους των επιδοτήσεων για τη βιολογική γεωργία και ποια τα αποτελέσματά τους.
  • Ποιες ενέργειες θα γίνουν για την βελτίωση του συστήματος ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, προκειμένου αυτό να γίνει αποτελεσματικότερο, να αρθούν οι ασάφειες και οι αλληλοεπικαλύψεις των αρμοδιοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου