Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Αντιμετώπιση των άμεσων και σοβαρών προβλημάτων των παραγωγών πτηνοτρόφων.

Προς τους κ.κ Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας
  
Δυσμενείς εξελίξεις στον κλάδο πτηνοτροφίας επέφεραν η οικονομική κρίση και η επιβολή των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Ειδικότερα ο κλάδος είναι σε αδυναμία αντιμετώπισης των παρακάτω αρνητικών εξελίξεων για την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγής:
  1. Την αλματώδη αύξηση των τιμών ζωοτροφών (καλαμπόκι, σόγια) ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.
  2. Τις αυξήσεις των τιμών στα αναλώσιμα και τις πρώτες ύλες (ενέργεια, γενετικά υλικά, κτηνιατρικά φάρμακα).
  3. Την άρνηση πιστώσεων από τους προμηθευτές και τους ασύμφορους όρους προεξοφλήσεων των δαπανών εισροών.
  4. Την εμφανή πτώση των τιμών διάθεσης της παραγωγής κρέατος.
  5. Την ανεπάρκεια χρηματοδότησης με κεφάλαιο κίνησης από το τραπεζικό σύστημα.
Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:
  1. Σκοπεύουν να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναφερομένων προβλημάτων του κλάδου;
  2. Σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση χρεών των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε ποια κατεύθυνση;
  3. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβουν για την προάσπιση και ανάπτυξη του κλάδου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου