Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Για το LEADER+ Στερεάς και τα μέτρα διασφάλισης των πόρων του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»


Προς τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εγείρονται θέματα νομιμότητας για τις εταιρείες της Αυτοδιοίκησης, Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ, Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ, Αναπτυξιακή ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ, που έχουν συμβάσεις με το  ΥΠΑΑΤ για την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER
Επειδή
1)ως Βουλευτής δέχομαι καταγγελίες για την νομιμότητα λειτουργίας των συγκεκριμένων εταιρειών και για παραλείψεις στον έλεγχο των δημοσίων  αρχών  στο έργο τους,
2) με τις δημόσιες καταγγελίες δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ-Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου (ΕΓΤΠΕ) που υποσκάπτουν  το κύρος της δημόσιας διοίκησης και  το θεσμό των Αναπτυξιακών Εταιρειών ως φορέων τοπικής ανάπτυξης
ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Α. Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα, η υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER+ των ΟΤΑ Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ, Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ, Αναπτυξιακή ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ, ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΕ, (Αριθμός & Πληρωμές Ενταγμένων έργων, Αδιάθετα ποσά προγραμμάτων); Θα γίνουν άλλες προκηρύξεις και πότε στα προγράμματα αυτά; Τι σχεδιάζετε για τα αδιάθετα ποσά που τελικά θα υπολειφτούν ; 

Β. Το ΥΠΑΑΤ έχει ελέγξει την νομιμότητα των εταιρειών Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ, Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ που έχει σύμβαση μαζί τους και οι οποίες καταγγέλλονται δημόσια, ότι έπρεπε να κλείσουν διότι δεν προσάρμοσαν τα καταστατικά τους μέχρι την 31-12-2010 σύμφωνα με τον ν.3463/06 ; Στην περίπτωση αυτή πως υπέγραψαν συμβάσεις για τα LEADER+ ; Τι θα γίνει με τις συμβάσεις αυτές; Πώς μπορούν οι εταιρείες αυτές να διεκδικούν νέα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ; 

Γ. Ήλεγξε το Υπουργείο σας την Αναπτυξιακή ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ  ώστε να διασφαλίσει το πρόγραμμα LEADER+ στην Φωκίδα , όταν η εταιρεία αυτή έχει καταγγελθεί δημόσια ότι η έχει τρείς ζημιογόνες χρήσεις στoν ισολογισμό της και σύμφωνα με το άρθρο 194 του ν. 3852/2010 έπρεπε να έχει κλείσει; Ποια μέτρα ελέγχου λαμβάνει το ΥΠΑΑΤ για την νομιμότητα και αξιοπιστία αυτών των φορέων, αλλά και για την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων, την απορρόφηση των πιστώσεων του ΕΓΤΠΕ, και πώς εντάσσει αυτούς τους φορείς στην εταιρική σχέση της νέας περιόδου 2014-2020 ;και 

Δ. Γιατί η Τεχνική Βοήθεια των προγραμμάτων LEADER + δεν είναι συνάρτηση του αποδιδόμενου έργου ως ποσοστό αμοιβής και τελικά παίρνει το χαρακτήρα συντήρησης αυτών των φορέων ; 

Ο ερωτών  Βουλευτής Αποστόλου Βαγγέλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου