Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Αναδασμός και έργα εγγείων βελτιώσεων στη πεδιάδα του Μόρνου


Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Οι αγρότες της πεδιάδας Μόρνου, μετά από 10 χρόνια υπομονής, βρίσκονται πλέον σε απόγνωση από τον εμπαιγμό που εισπράττουν, από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Τα έργα εγγείων βελτιώσεων της πεδιάδας του Μόρνου έχουν περιέλθει σε τέλμα λόγω σειράς σοβαρών κακοτεχνιών από την εταιρία ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε (βλ. έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών με αρ.πρ 1420/0056, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι παραλείψεις και τα προβλήματα του αναφερόμενου έργου) και της  απραξίας των συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, όσον αφορά τον έλεγχο του έργου και την διευθέτηση των σοβαρότατων προβλημάτων (βλ. εξώδικη δήλωση και πρόσκληση του ‘Συλλόγου κτηματιών αναδασμωτέας γης πεδιάδας Μόρνου’ της 17-11-2009 προς την ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ, τη διεύθυνση Τεχνικών μελετών και κατασκευών, τμήμα Β’ του ΥπΑΑΤ και κοινοποίηση στους κκ Υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και το Νομάρχη Φωκίδας).

Εκτός όλων αυτών, δεν προχώρα κι ο αναδασμός που αφορά τη διανομή των κτημάτων, με αποτέλεσμα οι αγρότες της περιοχής να μην μπορούν να καλλιεργήσουν.
Οι αποζημιώσεις ηρτημενης εσοδείας έχουν δοθεί μέχρι το τέλος του 2008 κι εκκρεμούν του 2009 και 2010 που έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και του 2011 που ακόμη δεν έχουν  ζητηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι αγρότες  να βρίσκονται υπερχρεωμένοι στις τράπεζες και σε απόγνωση, αφού δυσκολεύονται ακόμα και να ζήσουν.

Επειδή το αναφερόμενο ζήτημα έχει έλθει προς συζήτηση αρκετές φορές στο Κοινοβούλιο χωρίς όμως, ακόμη και σήμερα μετά από χρόνια να έχουν λυθεί τα  προβλήματα που αναφέρονταν
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
α) Τι μέτρα έχουν πάρει τα συναρμόδια υπουργεία για τη διόρθωση των παραλείψεων και κακοτεχνιών που αναφέρουν τόσο οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής όσο και η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών;
β) Μπορεί να βεβαιώσει η επιβλέπουσα αρχή ότι το έργο είναι στο σύνολό του λειτουργικό; Αν όχι τι μέτρα πρόκειται να παρθούν για την λειτουργία του προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των κατοίκων της περιοχής; Επίσης τι μέτρα πρόκειται να παρθούν προς τον κατασκευαστή;
γ) Δεδομένων των καταγγελιών για ρύπανση του υπάρχοντος υδροβιότοπου (και προστίμων που έχουν επιβληθεί για αυτό το θέμα στη κατασκευάστρια εταιρεία) τι μέτρα έχουν παρθεί για την διευθέτηση του θέματος;
δ) Υπάρχει χρονοδιάγραμμα οριστικής διευθέτησης των κατασκευαστικών ατελειών και παράδοσης του έργου;
ε) Πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις ηρτημενης εσοδείας 2009-2010-2011; και
στ) Ποτέ θα ολοκληρωθεί ο αναδασμός (που αφορά τη διανομή των κτημάτων);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου