Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την ΚΑΠ


Είναι αναγκαία η ριζική αναθεώρησή της γύρω από τρεις άξονες:

  1. Μεγάλη ανακατανομή πόρων από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις της βιομηχανοποιημένης γεωργίας προς τους μικρομεσαίους αγρότες και τη χωρική γεωργία.
  2. Αναδιάρθρωση της κοινοτικής αγροτικής παραγωγής, από τα πλεονασματικά προϊόντα, κυρίως των χωρών του Βορρά, στα ελλειμματικά προϊόντα, κυρίως των χωρών του Νότου (π.χ. οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο, ζάχαρη).
  3. Αλλαγή στα παραγωγικά πρότυπα και στην ποιότητα των προϊόντων, από τα μεταλλαγμένα και επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα στα παραγόμενα με περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, στα βιολογικά και στα προϊόντα ελεγμένης ποιότητας.

         Επίσης, πρέπει να διατηρηθούν οι επιδοτήσεις που δεν προωθούν την παραγωγή πλεονασματικών αγροτικών προϊόντων και να υπάρξουν ειδικές δεσμεύσεις κατοχύρωσης της εμπορικής ταυτότητας των προϊόντων (πιστοποιημένης ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης προέλευσης κ.ά.).
        Τέλος, οι παρεμβάσεις της Ελλάδας και της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΠΟΕ) θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις μιας δημοκρατικής ρύθμισης των διεθνών οικονομικών σχέσεων, ελέγχου της δράσης των πολυεθνικών, προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, ισότιμης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ χωρών και στήριξης της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Το διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων πρέπει να μπει σε νέες βάσεις υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και να έχει ως προτεραιότητα την τοπική και περιφερειακή παραγωγή αντί για τις εξαγωγές.

Είναι προφανές ότι για τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ χρειάζεται να αλλάξει η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης από το νεοφιλελευθερισμό στο δρόμο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και βέβαια η αλλαγή πορείας προϋποθέτει ποιοτική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού κινήματος αλλά και μεγάλες αλλαγές στους συσχετισμούς δύναμης υπέρ της Αριστεράς και των δυνάμεων που αγωνίζονται για αυτή την αλλαγή.

Κρίσιμη προϋπόθεση για την προώθηση της εναλλακτικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα είναι η ανάπτυξη ενός ριζοσπαστικού κινήματος μικρομεσαίων αγροτών, μακριά από τις πρακτικές των γραφειοκρατικών κορυφών του αγροτοσυνδικαλιστικού και αγροτοσυνεταιριστικού κινήματος. Ταυτόχρονα, χρειάζεται η προώθηση της κοινής δράσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συμπαράταξη με τα κοινωνικά κινήματα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, με την ουσιαστική παρέμβαση του αγροτικού κινήματος σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και τη συντονισμένη δράση των πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν προοδευτικές αλλαγές, είναι εφικτό να προωθηθούν άμεσοι στόχοι και να ικανοποιηθούν αιτήματα όπως:
  1. Να μην αποσυνδεθούν οι επιδοτήσεις από το παραγόμενο προϊόν, γιατί η αποσύνδεση αυτή θα οδηγήσει σε κατάρρευση όλων των εθνικών προϊόντων και σε κρίση βιομηχανικών κλάδων που στηρίζονται σ' αυτά.
  2. Να κατοχυρωθεί πλαφόν παραγωγής για όλα τα εθνικά μας προϊόντα στα επίπεδα που έχουν προτείνει τα θεσμοθετημένα όργανα των αγροτών.
  3. Να αυξηθούν οι δαπάνες της ΚΑΠ και βέβαια να αυξηθούν συνολικά οι πόροι που διαθέτει η ΕΕ τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ.
  4. Να συνεχιστούν τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για μειονεκτικές περιφέρειες, όπως είναι οι περισσότερες ελληνικές περιφέρειες.
  5. Να ληφθούν ειδικά μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων αγροτών (κατάργηση της συνυπευθυνότητας, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις κ.λπ.).
  6. Να σταματήσει η άλωση του γενετικού υλικού από τις πολυεθνικές. Να τροποποιηθεί ο Κανονισμός Πιστοποίησης, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα της αναπαραγωγής σπόρων από τους αγρότες, να διασωθούν και να προωθηθούν οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων και φυλές ζώων.
  7. Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των αγροτών και των καταναλωτών να μην χρησιμοποιούν τα μεταλλαγμένα, με την απαγόρευση των μεταλλαγμένων σπόρων, την καθιέρωση μηδενικού συντελεστή επιμόλυνσης, την υποχρεωτική σήμανση και ιχνηλασιμότητα των μεταλλαγμένων οργανισμών και των προϊόντων στα οποία χρησιμοποιούνται, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές.


Είναι αναγκαία και επείγουσα η παραπέρα εξειδίκευση των προτάσεων μας για τη νέα ΚΑΠ. Οι προηγούμενες ενότητες ειδικών θεμάτων της ΚΑΠ διαμορφώνουν το πλαίσιο εξειδίκευσης των θέσεών μας, για την οποία απαιτείται να γίνει συγκεκριμένη και στοχοπροσηλωμένη προσπάθεια. Είναι αναγκαία η άμεση δημιουργία ομάδας εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα με εξειδικευμένους συντρόφους.

Εκτός των παραπάνω, χρειάζεται επίσης να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή και να τεκμηριώσουμε επίσης ότι όπως η Ευρωπαϊκή αριστερά έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ύπαρξης και λειτουργίας της ΚΑΠ, μιας ΚΑΠ όμως ριζικά διαφορετικής από αυτή που ισχύει σήμερα, προσανατολισμένης προς τα συμφέροντα των Ευρωπαίων παραγωγών, της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε όλο το κόσμο. Χρειάζεται να επιλύσουμε επίσης την  ένταση ανάμεσα στη θέση μας υπέρ του ανοίγματος των αγορών στις αναπτυγμένες χώρες σε προϊόντα και παραγωγούς από όλο τον κόσμο και την ταυτόχρονη υποστήριξη στη χώρα μας μιας εν πολλοίς προστατευτικής αγροτικής πολιτικής για ορισμένα ή ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου